• Vianočná pošta pre seniorov
     • Vianočná pošta pre seniorov

     • Vianoce sú sviatkami pokoja, radosti a lásky. Každému z nás je na svete oveľa lepšie, ak cíti, že ho má niekto rád, že niekto na neho myslí, že je niekto, kto o ňom vie. Toto sa dá dokázať aj maličkým darčekom. Jeden taký darček sme pripravili aj my pre starčekov z domovov pre seniorov. Zapojili sme sa do celoslovenského projektu Vianočná pošta (podobne ako pred dvomi rokmi). Technikou modrotlače sme vyrobili plátenká na vianočné pohľadnice a vymysleli sme veršované Vianoce, básničky, ktoré sme napísali do vnútra pohľadníc. V balíčku sme poslali aj tri útle knižočky Príbehy starých rodičov I., II., III. so skutočnými a úsmevnými príbehmi našich starých rodičov z ich mladosti.

      Veríme, že tento náš pozdrav sa bude „starkovcom“ páčiť a vyčarí úsmev na ich tváričkách.

      Žiaci z chemického krúžku Kremík (7. A a 7. B trieda)

      Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/modrotlac/fin-podpora-mksr/vianocna-posta/

    • Návrh vianočnej pohľadnice
     • Návrh vianočnej pohľadnice

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pred necelým mesiacom poprosilo deti, aby pomohli s návrhom vianočnej pohľadnice. Svoje diela zaslalo viac ako 3 600 mladých tvorcov! Návrhy prišli nielen z celého Slovenska, ale aj z Česka, Francúzska, či Veľkej Británie.

      Z tohto množstva návrhov vybrali 40 najkrajších a najzaujímavejších. Jedným z nich bola aj pohľadnica žiaka našej školy z 3. B triedy - Mateja Poliaka, ktorému týmto srdečne blahoželáme k jeho úspechu.

    • Mikuláš
     • Mikuláš

     • Tak ako každý rok i tento sme privítali v našej škole Mikuláša. Aj keď bez snehu a mrazu a bez koča, ale zato s čertíkom, anjelikom a mikulášskou nádielkou. Mikuláš sprevádzaný svojimi pomocníkmi ponavštevoval našich žiakov v triedach. Za pesničku, či básničku odmenil Mikuláš žiakov sladkou odmenou, avšak niektorým nezbedníkom ostala po stretnutí s čertíkom na tvári čierna škvrna. Nálada bola výborná a najmä mladší žiaci prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli Mikulášovi predviesť všetko, čo dokážu.

    • Prípravy na čas vianočný
     • Prípravy na čas vianočný

     • Adventný kalendár postupne odhaľuje svoje prekvapenia a my v školskom klube pracujeme na  skrášľovaní tried a vytváraní vianočnej atmosféry.  Naši prváci sú veľmi akční a najradšej by každý deň niečo vyrábali.  Zastaviť ich dokážu len rodičia, ktorí keď sa zjavia vo dverách a povedia meno svojho dieťaťa, si väčšinou vypočujú ťažký povzdych: "Ale mami, ja tu chcem ešte zostať."

      Svoje manuálne zručnosti už klubári predviedli pri modelovaní zo slaného cesta, mandaly vyfarbujú ako profesionáli a výroba originálnych mikulášskych čižiem bola pre nich hračkou. Samozrejme, k takejto pracovnej atmosfére patrí aj hudba. Vianočné piesne znejú školským klubom už pár dní a je nám spolu fajn.

    • Zrážkomer
     • Zrážkomer

     • Interaktívne učebne vonku na celom území Slovenska nám v októbri zabezpečil výdatný dážď. Pre nás v ŠKD ideálna príležitosť vyrobiť si svoje vlastné zrážkomery, vyskúšať si pomocou nich meranie zrážok a sledovať, koľko zrážok u nás naprší. Zrážkomery žiaci vyrábali zo skleneného pohára, aj z plastovej fľaše, na ktoré permanentnou fixkou nakreslili centimetrovú stupnicu. Následne sme všetci spoločne vyhľadali vhodné miesto s otvoreným priestorom na ich umiestnenie. Keď pršalo, hurá von. Odčitovali sme, koľko vody nám do nádob napršalo a získané údaje sme si zaznačili do grafu. Deti si takto v praxi zažili, čo znamená, keď naprší napr. päť milimetrov zrážok na meter štvorcový. Výpočet priemerných mesačných zrážok deťom dovolil vyskúšať si v praxi prácu s grafom, naučili sa, v čom nám môže pomôcť a čo nám ukazuje. Pri výpočtoch sme sa zábavnou formou potrápili aj s násobilkou.

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • riaditel@zsbadin.sk
    • ekonom@zsbadin.sk
    • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje