• Erasmus+ na našej škole pokračuje

     • Školský rok 2023 24 začal celkom výživne. V septembri sa konala prvá žiacka mobilita v rámci nášho nového projektu a to hneď v pomerne exotickej destinácii. Lotyšsko je krajina, v ktorej žiadny z účastníkov predtým nebol, preto sme boli plní očakávaní. Projekty oboch partnerských škôl – ZŠ Badín aj Pamatskola Vilce sú zamerané prevažne na ekologické témy. Náš program preto pozostával z tematických vzdelávacích, ale aj kultúrnych a športových aktivít. Naši žiaci sa zoznámili so svojimi rovesníkmi z Lotyšska a nadviazali priateľské kontakty. 

      Viac o zážitkoch a programe sa dočítate v článku od účastníkov, ktorý zverejníme onedlho. 

    • Ponožkový október 2023
     • Ponožkový október 2023

     • V októbri sa naša škola zapojí do kampane Ponožkový október. Zmyslom tejto aktivity je pred zimným obdobím vyzbierať ponožky pre ľudí v núdzi, hlavne pre tých, ktorí žijú na ulici. Ponožky sú totiž najžiadanejšou časťou oblečenia v charitách a organizáciách starajúcich sa o týchto ľudí, pretože chránia pred chladom, infekciami a uľahčujú im chôdzu za pomocou.

      Pre všetkých, ktorí chcú podporiť dobrú vec sme vytvorili dve zberné miesta s nádobami označenými plagátmi a umiestnili ich vo vestibule v starej aj v novej škole. Ponožky poprosíme len nové, dámske aj pánske v rôznych veľkostiach a farbách. Všetky vyzbierané ponožky odovzdáme v novembri do Domova pre núdznych v Banskej Bystrici. Ďakujeme!

     • Vystúp so Štúrom na Kriváň

     • Pri príležitosti Európskeho týždňa mobility (16. 22. 9. 2023), Svetového dňa bez áut (22. 9. 2023) a výročia prvého národného výstupu na Kriváň (24 .9. 1984), ktorý zorganizoval Gašpar Fejérpataky-Belopotocký a neskôr sa k nemu pridali vybraní Štúrovci a ďalší významní slovenskí národovci, absolvovali žiaci druhého stupňa ,,Triedne výstupy na Kriváň.“ Žiaci úspešne a s radosťou prekonali výškové metre zo Štrbského plesa na Kriváň opakovanými výstupmi po schodoch v budove školy

    • Medzinárodný deň čokolády
     • Medzinárodný deň čokolády

     • 13. septembra sme v druhom oddelení ŠKD oslávili Medzinárodný deň čokolády. Určite nie je náhoda, že v rovnakom termíne si pripomíname aj Deň pozitívneho myslenia - to prepojenie je jednoznačné 😊. Čokoláda, kto by ju nemiloval a komu by nezlepšila náladu? Pri tejto príležitosti sme si spoločne prečítali o Dievčatku a jej čokoládovej krajine. Po prečítaní príbehu si deti vďaka pracovným listom precvičili počítanie, porozumenie, ktoré sme si overili kvízovými otázkami a záverečné poučenie nám dalo priestor na komunitnú debatu. Tieto aktivity pomáhajú deťom rozvíjať schopnosť kritického myslenia a zároveň zlepšujú ich schopnosť uvažovať. No a ako by sme mohli lepšie ukončiť oslavu ako ochutnávkou rôznych druhov čokolád podľa želania detí 😊.
     • Biela pastelka

     • 22. 9. 2023 sa v našej škole uskutoční dobrovoľná zbierka pre 22. ročník podujatia Biela pastelka, organizovaného Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Ak máte záujem prispieť, môžete tak urobiť v piatok. Nemusíte nás hľadať, naši dobrovoľníci prejdú s urnou každú triedu. Ďakujeme 😊 .

     • Účelové cvičenia v prírode

     • Posledný deň prvého školského týždňa sa deti 2. - 4. ročníka popasovali s aktivitami skupinovej práce. Aby sme to trochu spestrili, deň vopred sme pomiešali všetky deti do dvanástich zvieracích skupín. Na lúke pri pamätníku v Rakytovciach tak pobehovali a riešili zábavné úlohy zvedaví ježkovia, usilovné škrečky, pracovité včielky, rybky cestovateľky, odvážne motýle, maznavé mačky, usilovné veveričky, rozvážne slony, rýchle koníky, vytrvalé žabky, pozorné psíky i odvážne kuriatka.  

     • Účelové cvičenia

     • Vo štvrtok 7. a piatok 8. septembra absolvovali žiaci 2. stupňa našej školy účelové cvičenia. Po teoretickej príprave z mimoriadnych situácií, zdravotnej prípravy, dopravnej výchovy, pobytu v prírode a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci žiaci úspešne zvládli evakuáciu školy z dôvodu požiarneho poplachu, ktorú vedenie školy zabezpečilo v spolupráci s badínskymi hasičmi. Následne absolvovali turistickú vychádzku v sprievode triednych učiteľov v okolitom teréne obce Badín. Zaujímavou zástavkou bola „badínska pivnica“ v lokalite Bakovec, ktorá svojou tajomnosťou zaujala nielen najmenších, ale i najstarších žiakov našej školy.

     • Naši prváci

     • Dnes sme privítali v budove starej školy nové prváčky a nových prváčikov. Želáme im veľa úspechov, chuť do učenia a úsmev na tváričkách po celý školský rok!

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje