• Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Tajovského 2, Badín informuje o voľných pracovných pozíciách:

    Vychovávateľ/ka

    Informácie o pracovnom mieste:

    Termín nástupu

    1. september 2020

    Termín podania prihlášok

    Do 18. 07. 2020

    Rozsah úväzku

    50%

    Požiadavky na uchádzača

    Vzdelanie

    Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.

    Ďalšie požiadavky

    Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita

    Požadované doklady:

    Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, motivačný list, prehľad odbornej praxe, súhlas so spracovaním osobných údajov.

    Kontaktné informácie

    Adresa školy

    Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    Tajovského 2
    976 32 Badín

    www.zsbadin.sk
    048/4182 632

    Kontaktná osoba

    Mgr. Viera Turianska
    0911 717381

    riaditel@zsbadin.sk


    Asistent/ka učiteľa

    Informácie o pracovnom mieste:

    Termín nástupu

    1. september 2020

    Termín podania prihlášok

    Do 17. 7. 2020

    Rozsah úväzku

    100%

    Požiadavky na uchádzača

    Vzdelanie

    Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.

    Ďalšie požiadavky

    Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita

    Požadované doklady:

    Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom, profesijný životopis, doklady o vzdelaní, motivačný list, prehľad odbornej praxe, súhlas so spracovaním osobných údajov.

    Kontaktné informácie

    Adresa školy

    Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    Tajovského 2
    976 32 Badín

    www.zsbadin.sk
    048/4182 632

    Kontaktná osoba

    Mgr. Viera Turianska
    0911 717381

    riaditel@zsbadin.sk

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ 0911 717 381 - mobil 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

  • Karneval
  • Vianočné tvorivé dielne
  • Rozprúdime regióny 2019
  • Pasovačka prvákov
  • Viedeň
  • Exkurzia do hlavného mesta
  • FESTIVAL VEDY A TECHNIKY CELOSLOVENSKÉ KOLO
  • Párty ako sa patrí
  • Poďakovanie
  • Exkurzia do Slovenského technického múzea v Košiciach
  • Návšteva Obecného úradu v Badíne
  • Komu sa nelení, tomu sa zelení (vlajka na škole)