• VEDENIE   ŠKOLY   

    Školský rok 2022/2023

     

    MGR.  VIERA   TURIANSKA

    riaditeľka školy

     

    MGR.   SOŇA   KOMOROVÁ

    zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ

     

    MGR. OĽGA   BOC

    zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • ekonom@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje