• Knižnica a čítanie sú otvorené dvere do                             kúzelného sveta...

     • Koordinátorka
     • Mgr. Nina Majlingová
     • Výpožičná doba
     • piatok
      od 12:30 - 13:30 hod.
  • -ŠKOLSKÁ KNIŽNICA-

   zdroj vzdelávania a sebavzdelávania žiakov i pedagógov

   Školská knižnica  je súčasťou našej základnej školy. Slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie edukačného procesu.

   Školská knižnica pozostáva z: učiteľskej a žiackej knižnice.

   1. Žiacka knižnica
       Činnosť žiackej knižnice je zameraná na:
   - podporu čítania žiakov, 
   - prehĺbenie estetickej výchovy prostredníctvom umeleckej literatúry, 
   - rozširovanie poznatkov z náučnej literatúry,
   - zdokonalenie čitateľských zručností.
    
   2. Učiteľská knižnica
       Činnosť učiteľskej knižnice je zameraná na:
   - využívanie doplňujúceho knižného materiálu, 
   - podporu vyučovacieho procesu, 
   - používanie metodického materiálu v súlade s učebnými osnovami.

   Školská knižnica funguje na princípe absenčných výpožičiek kníh, to znamená mimo knižnice (výpožičky domov), elektronickou formou prostredníctvom našej školskej e-stránky (www.zsbadin.edupage.org), pomocou mobilnej aplikácie Edupage zaslaním správy p. učiteľke Komorovej alebo osobne v priestoroch knižnice v čase výpožičných hodín. Cez katalóg kníh, ktorý sa nachádza v sekcii  ZOZNAM   KNÍH  a je usporiadaný abecedne podľa autora /autorov/, si čitateľ môže prezrieť, či kniha, o ktorú má záujem, je dostupná. Prevzatie kníh sa realizuje osobne v školskej knižnici počas výpožičnej doby. Výpožičky môže uskutočňovať len registrovaný používateľ, ktorý je držiteľom platného čitateľského preukazu.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje