• Nadpis

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín

      

     Informácia o uznaných kreditoch

      

     Meno a priezvisko

     Vzdelávanie

     Počet uznaných kreditov

     Doba uznania kreditov

      

            

      

            

      

            

      

            
            
            
            
            
            
            
            
            

      

      

     * Pozn.: Zákonom č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení s dopĺňa zákon č 317/2009 Z. došlo s činnosťou od 1. januára 2018 k vypusteniu ustanovenia § 46 ods. 5. Uvedenou novelou sa vypustilo časové obmedzenie platnosti priznaných kreditov. 

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ 0911 717 381 - mobil 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

  • Karneval
  • Vianočné tvorivé dielne
  • Rozprúdime regióny 2019
  • Pasovačka prvákov
  • Viedeň
  • Exkurzia do hlavného mesta
  • FESTIVAL VEDY A TECHNIKY CELOSLOVENSKÉ KOLO
  • Párty ako sa patrí
  • Poďakovanie
  • Exkurzia do Slovenského technického múzea v Košiciach
  • Návšteva Obecného úradu v Badíne
  • Komu sa nelení, tomu sa zelení (vlajka na škole)