Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 10/2022 Sponzorská zmluva 5 000,00 s DPH 08.11.2022 Ecostart ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľka
Zmluva 9/2022 Dohoda o spolupráci s DPH 25.10.2022 UMB ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľka
Zmluva 7/2022 Zmluvy o spolupráci 20,00 s DPH 19.09.2022 UMB ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľka
Zmluva 8/2022 Zmluvy o spolupráci 20,00 s DPH 12.09.2022 UMB ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľka
Zmluva 6/2022 Darovacia zmluva 1 000,00 s DPH 16.03.2022 Martina Hamšíková ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ
Zmluva 5/2022 Darovacia zmluva 1 000,00 s DPH 16.03.2022 Rainbow Logistics s.r.o. ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ
Zmluva 4/2022 Darovacia zmluva 1 000,00 s DPH 16.03.2022 Rastislav Mydlár ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ
Zmluva 3/2022 Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov 11 399,85 s DPH 15.03.2022 OBEC BADÍN ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ
Zmluva 2/2022 Zmluva o dielo 4 633,58 s DPH 07.03.2022 SIGNAL CENTRUM BB s.r.o. ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2022 Bezpečnostné kamery 5 000,00 s DPH 01.02.2022 28.02.2022 31.03.2022 01.02.2022 ZŠ s MŠ Badín
Zmluva 13/2021 Zmluva o spolupráci 200,00 s DPH 10.11.2021 Slovenský futbalový zväz ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ
Zmluva 12/2021 Zmluva o spolupráci 200,00 s DPH 10.11.2021 Slovenský futbalový zväz ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ
Zmluva 11/2021 Zmluva o spolupráci s DPH 14.10.2021 Centrum komunitného organizovania ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ
Zmluva 10/2021 Zamestnávateľská zmluva s DPH 28.09.2021 NN Tatry Sympatia ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ
Zmluva 9/2021 Zmluva o spolupráci s DPH 21.09.2021 UMB Banská Bystrica ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ
Zmluva 8/2021 Zmluva o partnerstve s DPH 02.09.2021 Centrum vedecko-technických informácií SR ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ
Zmluva 14/2021 Dohoda o vzájomnej spolupráci s DPH 02.09.2021 Antikomplex OZ ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianskar riaditeľ
Zmluva 7/2021 Zmluva o spolupráci s DPH 27.08.2021 Úrad vlády SR ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ
Zmluva 6/2021 Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov 4 500,00 s DPH 14.07.2021 OBEC BADÍN ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ
Zmluva 5/2021 Darovacia zmluva 3 454,00 s DPH 02.07.2021 ECOSTART, a.s. ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/912
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • ekonom@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje