• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 19/2023 Zmluva o obstaraní zájazdu 5 656,00 s DPH 20.09.2023 fatralandia ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľka 04.10.2023
  Zmluva 3/2023 Zmluva o dielo 53 978,20 s DPH 24.04.2023 SISEP - PVP, s.r.o. ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľka 25.04.2023
  Zmluva 4/2023 Zmluva o spolupráci 114,00 s DPH 01.03.2023 HB Partners, s.r.o. ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľka 25.04.2023
  Zmluva 2/2023 Dodatok k zmluve s DPH 06.02.2023 SZ Skalica ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľka 06.03.2023
  Zmluva 5/2023 Dodatok k zmluve s DPH 03.02.2023 Úrad vlády Slovenskej republiky ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľka 25.04.2023
  Zmluva 1/2023 Zmluva o spolupráci 372,48 s DPH 01.02.2023 Slovenský tenisový zväz ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľka 01.03.2023
  Zmluva 11/2022 Zmluva o spolupráci 250,00 s DPH 08.11.2022 UMB ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľka 21.11.2022
  Zmluva 10/2022 Sponzorská zmluva 5 000,00 s DPH 08.11.2022 Ecostart ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľka 21.11.2022
  Zmluva 9/2022 Dohoda o spolupráci s DPH 25.10.2022 UMB ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľka 21.11.2022
  Zmluva 7/2022 Zmluvy o spolupráci 20,00 s DPH 19.09.2022 UMB ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľka 22.09.2022
  Zmluva 8/2022 Zmluvy o spolupráci 20,00 s DPH 12.09.2022 UMB ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľka 22.09.2022
  Zmluva 6/2022 Darovacia zmluva 1 000,00 s DPH 16.03.2022 Martina Hamšíková ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 24.03.2022
  Zmluva 5/2022 Darovacia zmluva 1 000,00 s DPH 16.03.2022 Rainbow Logistics s.r.o. ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 24.03.2022
  Zmluva 4/2022 Darovacia zmluva 1 000,00 s DPH 16.03.2022 Rastislav Mydlár ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 24.03.2022
  Zmluva 3/2022 Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov 11 399,85 s DPH 15.03.2022 OBEC BADÍN ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 24.03.2022
  Zmluva 2/2022 Zmluva o dielo 4 633,58 s DPH 07.03.2022 SIGNAL CENTRUM BB s.r.o. ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 24.03.2022
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2022 Bezpečnostné kamery 5 000,00 s DPH 01.02.2022 28.02.2022 31.03.2022 01.02.2022 ZŠ s MŠ Badín 01.02.2022
  Zmluva 12/2021 Zmluva o spolupráci 200,00 s DPH 10.11.2021 Slovenský futbalový zväz ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 25.11.2021
  Zmluva 13/2021 Zmluva o spolupráci 200,00 s DPH 10.11.2021 Slovenský futbalový zväz ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 25.11.2021
  Zmluva 11/2021 Zmluva o spolupráci s DPH 14.10.2021 Centrum komunitného organizovania ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 22.10.2021
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/919
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje