• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva Z 2014/02 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 14.01.2014 Slovak Telekom a.s. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 17.01.2014
  Zmluva Z 2014/01 Kolektívna zmluva s DPH 07.02.2014 Základná organizácia OZ PŠaV a Základná organizácia NŠO Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 12.02.2014
  Faktúra DF 2014/001 Zemný plyn 801,00 s DPH 9104190019 08.01.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Milan Krúpa riaditeľ 14.02.2014
  Faktúra DF 2014/002 Zemný plyn 363,00 s DPH 9104190049 08.01.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Milan Krúpa riaditeľ 14.02.2014
  Faktúra DF 2014/003 Stravné lístky 1 140.00 s DPH 08.01.2014 Talpaš s.r.o. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Milan Krúpa riaditeľ 14.02.2014
  Faktúra DF 2014/004 Telefónne poplatky, inernet 41,27 s DPH 9903130301 08.01.2014 Slovak Telekom a.s. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Milan Krúpa riaditeľ 14.02.2014
  Faktúra DF 2014/005 Telefónne poplatky, inernet 30,25 s DPH 09.01.2014 Slovak Telekom a.s. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr Milan Krúpa riaditeľ 14.02.2014
  Faktúra DF 2014/006 Telefónne poplatky 21,64 s DPH 16.01.2014 Slovak Telekom a.s. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Milan Krúpa riaditeľ 14.02.2014
  Objednávka O 2014/07 Kancelárske potreby, papier 145,94 s DPH 31.01.2014 PAPERA Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Milan Krúpa riaditeľ 24.02.2014
  Objednávka O 2014/01 Čistiace a hygienické potreby 348,78 s DPH 13.01.2014 Jana Šimová Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr Milan Krúpa riaditeľ 24.02.2014
  Objednávka O 2014/02 Grafická farba 17,95 s DPH 13.01.2014 MY HOME Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Milan Krúpa riaditeľ 24.02.2014
  Objednávka O 2014/03 Účtovné suvsťažnosti 23,00 s DPH 13.01.2014 Regionálne vzdelávacie centrum Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Milan Krúpa riaditeľ 24.02.2014
  Objednávka O 2014/04 Čistiace a hygienické potreby 60,00 s DPH 20.01.2014 Jaromír Jakuš - Upratovací a hygienický servis Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Milan Krúpa riaditeľ 24.02.2014
  Objednávka O 2014/05 Fotografické služby 26,00 s DPH 27.01.2014 Jaroslav Moravčík fotograf Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Milan Krúpa riaditeľ 24.02.2014
  Objednávka O 2014/06 Tlač propagačných skladačiek 120,00 s DPH 27.01.2014 Miroslav Rozim - RODA-PRESS Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Milan Krúpa riaditeľ 24.02.2014
  Faktúra DF 2014/011 Diagnostika počítača, oprava 82,30 s DPH 120/2013 22.01.2014 Elis, s.r.o. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Milan Krúpa riaditeľ 24.02.2014
  Faktúra DF 2014/014 Vypracovanie bezpečnostného projektu 960,00 s DPH 119/2013 29.01.2014 SOMI systém, a.s. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Milan Krúpa riaditeľ 24.02.2014
  Faktúra DF 2014/013 Čistiace a hygienické potreby 60,00 s DPH 4/2014 24.01.2014 Jaromír Jakuš-Upratovací a hyg. servis Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Milan Krúpa riaditeľ 24.02.2014
  Faktúra DF 2014/012 Diagnostika počítača, oprava 70,49 s DPH 120/2013 22.01.2014 Elis, s.r.o. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Milan Krúpa riaditeľ 24.02.2014
  Faktúra DF 2014/010 Grafická farba 17,95 s DPH 2/2014 21.01.2014 MY HOME Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Milan Krúpa riaditeľ 24.02.2014
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/919
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje