• Výnimočné školy - výnimoční učitelia
   • Medzinárodný projekt Erasmus+ s názvom „Beyond the Limits with Learning“ na našej škole
   • Erasmus+ mobilita v Turecku
   • Sme v oranžovej
   • Hlavná budova našej školy
   • "STARÁ ŠKOLA" , kde sa vyučujú 1. ročníky
   • Záhrada, ktorá učí
   • Zelená škola-každý deň pre budúcnosť
    • Biologická olympiáda

    • 18. 1. 2022
    • Dňa 11. 1. 2022 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády kategórie C. Žiaci 8. a 9. ročníka si “zmerali sily” v teoreticko-praktickej časti. Do súťaže sa zapojilo 20 žiakov, z toho bolo 16 úspešných riešiteľov. Najlepšie sa umiestnili nasledovní žiaci: 

     1. miesto – Martin Magula, VIII.A 
     2. miesto – Juraj M. Almáši, VIII.B 
     3. miesto – Natália Lapinová, VIII.B 

     Prví dvaja postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 10. 2. 2022. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť, víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce. 

    • Olympiáda v nemeckom jazyku

    • 6. 1. 2022
    • Tak ako každý rok, aj v školskom roku 2021/2022 sa uskutočnilo dňa 26. 11. 2021 školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa ho celkovo 18 žiakov, z toho šesť žiakov v kategórii 1A a 12 žiakov v kategórii 1B.

     Písomná časť olympiády pozostávala z troch častí:

     1. čítanie s porozumením,
     2. posluch s porozumením,
     3. gramaticko-lexikálny test s doplňovaním.

     Ústna časť pozostávala z týchto častí:

     1. opis obrázka/vymyslenie krátkeho príbehu,
     2. voľné rozprávanie na konkrétnu tému.

     Zo školského kola sa podarilo postúpiť do okresného kola, ktoré sa uskutoční dňa 19. 1. 2022, v každej kategórii dvom žiakom:

     kategória 1A: Patrik Palkech (7. B) a Vanessa Mackovičová (7. B)

     kategória 1B: Nina Kapustová (8. B) a Mariana Kocmanová (9. ročník)

     Všetkým zúčastneným sa chceme poďakovať za účasť, víťazom blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnom kole.  

    • Dejepisná olympiáda

    • 6. 1. 2022
    • Aj v týchto sťažených kovidových podmienkach sa snažíme pokračovať v normálnom školskom živote, ku ktorému patrí aj účasť na predmetových olympiádach. Vzhľadom na to, že od decembra sme sa opäť vzdelávali dištančne, muselo školského kolo dejepisnej olympiády prebehnúť online. Žiaci 6. až 9. ročníka súťažili v štyroch kategóriách. Do okresného kola postúpili vždy dvaja najlepší z každej kategórie:

     kategória C - Michaela Borošová 9. r. a Martin Korytiak 9. r.

     kategória D - Tomáš Kerata 8. B a Juraj M. Almáši 8. B

     kategória E - Ema Zacharová 7. B a Lucia Poliaková 7. A

     kategória F - Paulína Končoková 6. A a Daniela Leštáková 6. A

     Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a postupujúcim prajeme veľa úspechov v nasledujúcich kolách súťaže.

    • Olympiáda v anglickom jazyku

    • 9. 12. 2021
    • V dňoch 24. - 25. a 30. novembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Záujem účastníkov bol veľký. V kategórii 1A (5. - 7. ročník) súťažilo 38 žiakov a v kategórii 1B (8. - 9. ročník) 24 žiakov. Do ústnej časti postúpili najlepší traja súťažiaci z oboch kategórií.  

     Víťaz však môže byť len jeden. V kategórii 1A zvíťazila Alisa Skolotiana zo 7. B triedy a v kategórii 1B Anetka Donovalová z 8. B triedy. 

     Všetkým ďakujeme za účasť. Srdečne blahoželáme  víťazkám a držíme palce v okresnom kole.

    • Mikuláš

    • 6. 12. 2021
    • Napriek tomu, že aj tento rok je naša škola v špeciálnom lockdownovom režime, zavítal k nám, tak ako každý rok, deduško Mikuláš v červenom kabáte s kopou sladkostí. Nechýbali ani jeho verní spoločníci, anjel, ktorý deti tešil svojou milotou a pôvabom, a tiež čert, ktorého sa síce niektoré deti obávali, ale našli sa aj smelší, ktorí sa nebáli dostať značku na čelo. Deti mali pripravený pre Mikuláša program a on ich zaň štedro odmenil.  

    • Školské kolo geografickej olympiády

    • 3. 12. 2021
    • Dňa 24. novembra 2021 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Tento rok sa konal jubilejný 50. ročník jednej z najstarších predmetových súťaží na Slovensku. Do školského kola sa zapojilo úctyhodných 37 žiakov v troch súťažných kategóriách. 

     Spomedzi nich bolo 34 úspešných riešiteľov, čo bol skvelý výsledok. V každej kategórii postúpili do okresného kola traja najúspešnejší riešitelia.  

     V kategórii E sú to: Juraj M. Almáši, Nina Kapustová a Jakub Kvartek, F sú to: Vendelín S. Almáši, Ema Zacharová a Martin Kováč, G sú to: Matej Komora, Timea Zelinová a Simona Bystrianska  

     Víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa šťastia v okresnom kole. Pevne veríme, že budú vzorne reprezentovať našu školu.

      

   • Bubnovačka
  • Partneri

   • NAŠE OCENENIA

   • ERASMUS+

   • Spoločné stretnutie partnerských škôl                

    Napriek tomu, že v časoch pandémie vyzeralo zorganizovanie medzinárodného stretnutia akomission impossible, nakoniec sme to zvládli! Základná škola v Badíne bola hostiteľom 16 učiteľov zo 4 partnerských krajín - Poľska, Chorvátska, Severného Macedónska a Turecka. Pripravili sme pre nich bohatý program plný vzdelávacích seminárov a workshopov zameraných na profesionálny rozvoj, ako aj poznávacie aktivity v rámci regiónu.

  • Pilotné overovanie upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov

   Rámcové učebné plány podľa cyklov vzdelávania a Upravené ciele a obsah vzdelávacích oblastí vznikli ako komplexná odpoveď na situáciu, do ktorej sa dostala aj naša škola po období pandemickej krízy. Uzavreté školy a dlhodobá realizácia dištančného vzdelávania v domácom prostredí žiakov, spôsobila prekážky v plnohodnotnom napĺňaní cieľov výchovy a vzdelávania. Naša škola sa práve z týchto dôvodov rozhodla zapojiť do pilotného testovania v spolupráci z Štátnym pedagogickým ústavom, pretože nám vytvára priestor na vyrovnávanie deficitov v obsahu a požiadavkách na učebné výstupy žiakov, a to aj medzi stupňami vzdelania.

    

    

   • KREMÍK - MLADÝ CHEMIK

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • ekonom@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje