• Hlavná budova našej školy
   • Záhrada, ktorá učí
   • "STARÁ ŠKOLA" , kde sa vyučujú 1. ročníky
   • Pedagogický zbor
   • Výstava ovocia a zeleniny
    • Vystúp so Štúrom na Kriváň

    • 23. 9. 2023
    • Pri príležitosti Európskeho týždňa mobility (16. 22. 9. 2023), Svetového dňa bez áut (22. 9. 2023) a výročia prvého národného výstupu na Kriváň (24 .9. 1984), ktorý zorganizoval Gašpar Fejérpataky-Belopotocký a neskôr sa k nemu pridali vybraní Štúrovci a ďalší významní slovenskí národovci, absolvovali žiaci druhého stupňa ,,Triedne výstupy na Kriváň.“ Žiaci úspešne a s radosťou prekonali výškové metre zo Štrbského plesa na Kriváň opakovanými výstupmi po schodoch v budove školy

   • Ako potrápiť fantáziu našich žiakov?
   • Zdravé zúbky v našej materskej škole
   • Medzinárodný deň čokolády
    • Medzinárodný deň čokolády

    • 19. 9. 2023
    • 13. septembra sme v druhom oddelení ŠKD oslávili Medzinárodný deň čokolády. Určite nie je náhoda, že v rovnakom termíne si pripomíname aj Deň pozitívneho myslenia - to prepojenie je jednoznačné 😊. Čokoláda, kto by ju nemiloval a komu by nezlepšila náladu? Pri tejto príležitosti sme si spoločne prečítali o Dievčatku a jej čokoládovej krajine. Po prečítaní príbehu si deti vďaka pracovným listom precvičili počítanie, porozumenie, ktoré sme si overili kvízovými otázkami a záverečné poučenie nám dalo priestor na komunitnú debatu. Tieto aktivity pomáhajú deťom rozvíjať schopnosť kritického myslenia a zároveň zlepšujú ich schopnosť uvažovať. No a ako by sme mohli lepšie ukončiť oslavu ako ochutnávkou rôznych druhov čokolád podľa želania detí 😊.
    • Biela pastelka

    • 19. 9. 2023
    • 22. 9. 2023 sa v našej škole uskutoční dobrovoľná zbierka pre 22. ročník podujatia Biela pastelka, organizovaného Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Ak máte záujem prispieť, môžete tak urobiť v piatok. Nemusíte nás hľadať, naši dobrovoľníci prejdú s urnou každú triedu. Ďakujeme 😊 .

    • Účelové cvičenia v prírode

    • 13. 9. 2023
    • Posledný deň prvého školského týždňa sa deti 2. - 4. ročníka popasovali s aktivitami skupinovej práce. Aby sme to trochu spestrili, deň vopred sme pomiešali všetky deti do dvanástich zvieracích skupín. Na lúke pri pamätníku v Rakytovciach tak pobehovali a riešili zábavné úlohy zvedaví ježkovia, usilovné škrečky, pracovité včielky, rybky cestovateľky, odvážne motýle, maznavé mačky, usilovné veveričky, rozvážne slony, rýchle koníky, vytrvalé žabky, pozorné psíky i odvážne kuriatka.  

    • Účelové cvičenia

    • 11. 9. 2023
    • Vo štvrtok 7. a piatok 8. septembra absolvovali žiaci 2. stupňa našej školy účelové cvičenia. Po teoretickej príprave z mimoriadnych situácií, zdravotnej prípravy, dopravnej výchovy, pobytu v prírode a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci žiaci úspešne zvládli evakuáciu školy z dôvodu požiarneho poplachu, ktorú vedenie školy zabezpečilo v spolupráci s badínskymi hasičmi. Následne absolvovali turistickú vychádzku v sprievode triednych učiteľov v okolitom teréne obce Badín. Zaujímavou zástavkou bola „badínska pivnica“ v lokalite Bakovec, ktorá svojou tajomnosťou zaujala nielen najmenších, ale i najstarších žiakov našej školy.

    • Naši prváci

    • 4. 9. 2023
    • Dnes sme privítali v budove starej školy nové prváčky a nových prváčikov. Želáme im veľa úspechov, chuť do učenia a úsmev na tváričkách po celý školský rok!

    • Koniec školského roka

    • 11. 7. 2023
    • Posledný deň školského roka je zaslúženým sviatkom všetkých žiakov a učiteľov. Zvlášť emotívne však tento deň prežívajú deviataci, ktorí sa s nami lúčia. Brány našej školy s posledným zvonením opustilo štyridsaťpäť žiačok a žiakov deviateho ročníka, ktorým želáme veľa úspechov na stredných školách, ktoré si vybrali. Záznam si môžete pozrieť tu.

    • Zapojenie našej základnej školy do kurikulárnej reformy

    • 2. 7. 2023
    • V dnešnom rýchlo sa meniacom svete je dôležité, aby sa vzdelávací systém neustále prispôsoboval novým potrebám a výzvam. Práve preto sa naša škola rozhodla zapojiť do kurikulárnej reformy. Cieľom tejto reformy je vytvoriť vzdelávací program, ktorý je súčasný, relevantný a pripraví našich žiakov na úspešný a naplnený život v 21. storočí.

     Naša základná škola bola vybraná ako jedna zo 40 škôl, ktoré čaká implementovanie nového štátneho vzdelávacieho programu už od budúceho školského roka. Veríme, že sa nám v rámci tejto reformy podarí vytvárať lepšie vzdelávacie prostredie pre všetkých našich žiakov.

     V tejto súvislosti sa na našej škole konalo pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnila podpredsedníčka vlády, pani Lívia Vašáková a minister školstva, pán Daniel Bútora.

   • Deviatacké robo-auto preteky
    • Horskí záchranári v ŠKD

    • 6. 7. 2023
    • Vo štvrtok 29. júna sme v školskom klube detí uvítali vzácnu návštevu. Dobrovoľní horskí záchranári Riško Kopáčik a Jožko Hiadlovský prišli deťom porozprávať o tom, ako sa správne obliekať a obúvať na výlety do hôr. Žiaci sa dozvedeli, čo si treba pobaliť do plecniaka na výlet. Ako sa na výlete správať, aby sme sa dostali do cieľa túry bezpečne. Záchranári nám tiež vysvetlili, ako podať základnú prvú pomoc alebo ošetriť úraz. Porozprávali nám množstvo svojich zážitkov a príbehov z hôr. Deti sa najviac potešili praktickej ukážke, ako zraneného dopraviť na nosidlách k transportu. Mohli si popozerať pracovné vybavenie horskej služby: prilby, skoby, karabíny, laná, kladky, sedačky... Záchranárom veľmi ďakujeme za príjemne strávené popoludnie plné nových, pútavých vedomostí.  

   • Múzeum vo Svätom Antone
    • Múzeum vo Svätom Antone

    • 2. 7. 2023
    • Dňa 28. júna sa naši druháci vybrali na školský výlet. Tentoraz navštívili Múzeum vo Svätom Antone. Najprv si prezreli neskorobarokový kaštieľ, kde obdivovali najmä pozlátený nábytok v Zlatom salóne, majolikové pece, krásne lustre, obrazy a tapety z 18. a 19. storočia. Najviac ich však zaujala poľovnícka expozícia a nádherný park v okolí kaštieľa. Všetci si priniesli z výletu pekný suvenír, ktorý im bude pripomínať deň spoločného spoznávania našej histórie.

    • Koncoročný výlet ôsmakov

    • 2. 7. 2023
    • Dňa 28. 6. 2023 sa žiaci 8. ročníka vybrali vlakom na koncoročný výlet do Žiliny. Na vlastnej koži si vyskúšali ako funguje železničná doprava na Slovensku. Cesta do Žiliny prebehla bez problémov, naspäť mal vlak meškanie. Vo Vrútkach, prestupovej stanici, nás spoj nepočkal a museli sme vyše hodiny čakať na ďalší spoj. Aj túto prekážku sme dokázali zdolať.

     V Žiline žiaci spoznali historické centrum. Mali za úlohu nájsť Mariánske Námestie, katedrálu Najsvätejšej Trojice, Burianovu vežu, Starú radnicu a ďalšie pamiatky. Pracovali v skupinách a na vyriešenie úlohy okrem moderných technológii niektorí využili aj služby Mestskej polície. Vtipné fotografie s danou pamiatkou poslali do skupiny.

     Spoločne strávený čas prospel všetkým zainteresovaným a upevnil triedne vzťahy.

   • Účelové cvičenia leto 2023
    • Účelové cvičenia leto 2023

    • 2. 7. 2023
    • V dňoch 26. a 27. 6. 2023 sa naši žiaci z druhého stupňa ako každý rok zúčastnili účelových cvičení. V prvý deň sa venovali teórii a v druhý deň si tú teóriu mohli vyskúšať prakticky na stanovištiach, ktoré si z väčšej časti pripravili vybraní žiaci pod vedením pedagógov. Na stanovištiach sme si vyskúšali svoje schopnosti a zručnosti v zdravotnej príprave, naučili sme sa vypočítať dĺžku turistickej trasy podľa mapy, vyskúšali sme si streľbu zo vzduchovky či hod granátom, naučili sme sa niečo o bicykli, prekonali prekážkovú dráhu ako nevidiaci alebo sme si pobalili evakuačnú batožinu.

     Bonbónikom na záver bol mimoriadne zaujímavý volejbalový zápas žiakov proti učiteľom. Vyzývateľkami boli žiačky 8. a 7. ročníka. Priebeh zápasu bol veľmi vyrovnaný a hoci učitelia vyhrali na sety 2:0, po zápase zložili žiačkam poklonu za veľmi kvalitný a zodpovedný výkon. Kto vie, po takomto dobrom zápase by sa z neho mohla stať aj tradícia. Uvidíme 😊.

    • Orientačné dni

    • 2. 7. 2023
    • Orientačné dni je názov zážitkového preventívneho programu, ktorého sme sa so žiakmi 7. A rozhodli na konci školského roka 2022/2023 zúčastniť. Zameranie týchto tematických kurzov je sústredené na predchádzanie rôznym sociálno-patologickým javom, ktoré nastávajú v triednych kolektívoch. V našom prípade išlo o jednodňový kurz, ktorého cieľom  bolo takýmto netradičným spôsobom rozvíjať osobnosť žiaka a podporiť pozitívnu klímu v triede, sebapoznanie, poznávanie iných a tým predchádzať takým nechceným javom ako napríklad šikanovanie či vyčleňovanie žiakov v rámci triedneho kolektívu. Takto strávený deň nás všetkých donútil popremýšľať o sebe, svojom mieste v rámci triedneho kolektívu a možnostiach neustáleho vylepšovania a prinášania nových nápadov, ktoré posunú našu triedu na vyššiu úroveň. Trieda je totiž miesto, kde trávime značnú časť dňa, takže sa v nej musíme cítiť príjemne a bezpečne. Však posúďte sami.

   • Piataci na výlete v Kremnici
    • Piataci na výlete v Kremnici

    • 29. 6. 2023
    • Naši piataci majú za sebou náročný školský rok, ktorý sa pre nich niesol v znamení veľkých zmien. Museli si zvyknúť na nových učiteľov, predmety, systém učenia sa a tí, ktorí k nám prišli z Vlkanovej na novú školu a spolužiakov. Nakoniec to však všetko veľmi dobre zvládli a za odmenu sa v predposledný školský deň vybrali s triednymi pani učiteľkami na výlet do slobodného kráľovského mesta Kremnica. Prešli sa po historickom centre, porozprávali si zaujímavosti o jeho histórii a navštívili dve expozície Múzea mincí a medailí. V expozícii Líce a rub peňazí sa dozvedeli zaujímavosti o meste, mincovni a vývoji peňazí, dokonca zostúpili aj do starej štôlne, kde sa kedysi ťažilo zlato. V gotickom meštianskom dome zas navštívili expozíciu historických terčov, porozprávali si o nich a na záver mali možnosti si zastrieľať, tí najlepší strelci získali za svoju šikovnosť diplom. Počasie im prialo a výlet si naplno užili.

    • Smetné nádoby za kefky CURAPROX

    • 29. 6. 2023
    • Celoročný zber kefiek CURAPROX je pre tento školský rok ukončený mimoriadne úspešne. Neuveriteľných 302 zubných kefiek putovalo na zberné miesto, kde nám odovzdali tri nové smetné nádoby na triedený odpad. V novom školskom roku ich spravodlivo pridelíme do tried, ktoré ich najviac potrebujú.

     Po prázdninách pokračujeme! Preto ak máte príležitosť, odkladajte kefky CURAPROX a v septembri ich vložte do našej pripravenej nádoby.

     Vopred ďakujeme!

     Tím Zelenej školy

  • Partneri

   • Roots&Shoots
   • Tréneri v škole
   • Detská lesnícka univerzita
   • Školský časopis

   • ERASMUS+

   • Beyond the limits with Learning E-BOOK       

   • NAŠE OCENENIA

  • Pilotné overovanie upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov

   Rámcové učebné plány podľa cyklov vzdelávania a Upravené ciele a obsah vzdelávacích oblastí vznikli ako komplexná odpoveď na situáciu, do ktorej sa dostala aj naša škola po období pandemickej krízy. Uzavreté školy a dlhodobá realizácia dištančného vzdelávania v domácom prostredí žiakov, spôsobila prekážky v plnohodnotnom napĺňaní cieľov výchovy a vzdelávania. Naša škola sa práve z týchto dôvodov rozhodla zapojiť do pilotného testovania v spolupráci z Štátnym pedagogickým ústavom, pretože nám vytvára priestor na vyrovnávanie deficitov v obsahu a požiadavkách na učebné výstupy žiakov, a to aj medzi stupňami vzdelania.

    

    

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje