Hlavná ponuka

Naše blogy

        Mladý chemik     

               

   Fotografia očami detí

       

         Naša výtvarka

       

          Trieda2020

      

             

Zo školskej lavice

Tu si môžete prezieť všetky čísla nášho školského časopisu: 

https://issuu.com/zoskolskejlavice

Aktuálne

Novinky

 • So žiakmi 8. a 9. ročníka sme sa v stredu 10.10. zúčastnili exkurzie do Martina. V rámci nej sme navštívili Slovenské národné múzeum - Etnografické múzeum, kde sme okrem prehliadky stálych expozícií strávili príjemné chvíle aj drôtovaním v rámci tvorivých dielní. Prešli sme sa aj historickým centrom mesta, zastavili na Memorandovej námestí, pri 1. budove Matice slovenskej či pôvodnej budove Tatrabanky, kde presne pred 100 rokmi - 30.10.1918 prijala Slovenská národná rada Deklaráciu slovenského národa. K tomu všetkému ukážkové babie leto, cesta vlakom zadarmo a hodinka na rozchod. Určite sa do Martina ešte vrátime :)

 • Ráno sme vychádzali zo školy. Mali sme namierené do Sielnice. Popri bicyklovaní sme sa medzi sebou rozprávali. Keď sme mali prestávku, tak sme zbierali gaštany a kvety na ikebanu. Keď sme došli do Sielnice, zastavili sme sa na ihrisku. Výborne sme sa tam zahrali. Potom sme išli naspäť. Môj kamarát Mišo dostal defekt, tak sme išli obidvaja na mojom bicykli. Ja som pedáloval postojačky a Mišo sedel na sedadle. Bolo to ťažké, ale bola to aj zábava. Jeden ocko niesol Mišovi bicykel na pleci. Išli sme aj okolo poľa, kde bola veľká kopa trusu a veľmi to smrdelo. Cez jednu prestávku sme videli veľa posedov, ale nemohli sme na ne ísť, lebo by sa nám mohlo niečo stať. Cestou naspäť bola tiež zábava. Stále sme sa smiali a rozprávali. Keď sme prišli do školy, tak sme sa odfotili a išli sme sa naobedovať.

 • Tak sa volala divadelná inscenácia, ktorú sme mali možnosť vidieť v Centre nezávislej kultúry Záhrada. Inscenáciu pre nás odohrali herci divadla SpozaVoza. Divadlo nemá vlastný priestor, hosťuje na rôznych miestach. Svojou tvorbou sa vyjadruje k aktuálnym témam, spoločenskému dianiu. Židovské príbehy je činoherno - bábková inscenácia, ktorá zotiera rozdiely medzi rasami, ľuďmi rôznych náboženstiev a zároveň poukazuje na to, čo ľudí rôznych kultúr spája - základné ľudské hodnoty ako priateľstvo, láska, rodina, viera. Príbeh vznikol ako reakcia na súčasnú dobu a rast nežiaducich javov, ktoré ju sprevádzajú.

 • V dňoch 24. - 30. septembra sa aj naša škola zapojila už po niekoľký krát do Európskeho týždňa športu. Odštartovali sme hneď v pondelok vedomostnou súťažou, ktorá každý nasledujúci deň na nástenke vo vestibule prekvapila žiakov novou súťažnou otázkou týkajúcou sa našich najúspešnejších športovcov. Súťaž bola ukončená ďalší týždeň a pani riaditeľka vyžrebovala zo všetkých súťažiacich jedného žiaka za 1. a jedného za druhý stupeň. Títo dvaja žiaci vyhrali krásnu cenu - knihu nášho olympijského víťaza z Ria 2016 - Mateja Tótha s jeho originálnym podpisom.Výhercami sa stali - Leo Baka z 2.B a Patrícia Jurková z 5.B.

 • Modrotlač je ďalším projektom (po Kryštalizácii a dotyku svetla v r. 2016 a Ekokozmetike z našej školskej záhrady v r. 2017), ktorému sa dlhodobo venujeme na našej základnej škole a ktorý sme predstavili na Noci výskumníkov 2018. Úspešne v ňom spájame umenie a chémiu a zároveň sa podieľame aj na zachovaní nášho kultúrneho dedičstva v povedomí mladej generácie.

  Náš tím mladých chemikov a výtvarníkov tvorilo 6 dievčat a jeden chlapec, žiaci 8. ročníka ZŠ Badín - Lucka, Anička, Kristínka, Katka, Maťka, Nikolka a Marek.K celoeurópskemu podujatiu, ktoré sa konalo v tento deň v 24 štátoch Európy, sme sa takto pridali i my na Slovensku, v Banskej Bystrici s našim chemickým krúžkom Kremík už po tretí krát.Súčasťou našej prezentácie počas Noci výskumníkov bola aj výstava modrotlačovýh obrázkov, ktoré namaľovali deti z chemického krúžku Kremík a tiež z výtvarnej triedy SZUŠ Zacharová pod mojim vedením.

 • Od 23.9. do 30.9.2018 je Európsky týždeň športu, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Ani žiaci v ŠKD nechceli zostať bokom. Preto sme zorganizovali dňa 27.9. hodinový športový maratón. Na štyroch stanovištiach sa hodinu nepretržite striedali všetky deti z klubu.

  Na lane urobili 243 prepnutí, 475 krát prebehli 80 m dlhú trať, kde spolu nabehali 38000 m. Na skákacích loptách sa vystriedali deti 207 krát. Na 20 m dlhej dráhe odskákali 4140 m. Na 30 m dlhej prekážkovej dráhe odbehli 256 razy až 7680 m. Spolu deti zo ŠKD odbehli a odskákali 49820 m, teda takmer 50 km. Celkom slušný výkon za hodinu. Čo poviete?

 • V sobotu, 22.9.2018, organizovala ZO záhradkárov v Badíne výstavu ovocia, zeleniny a kvetov v našej škole. 31 vystavovateľov sa prezentovalo s 265 exponátmi. Zároveň sa konala aj okresná výstava, na ktorej naša p. učiteľka, Želka Malachovská, získala 1. cenu za najkrajšie jablko. Táto záhradkárska akcia mala veľmi dobré hodnotenie od 190 návštevníkov. K dobrej úrovni výstavy určite prispeli aj pekné priestory našej školy. Osviežením boli aj krásne práce našich šikovných žiakov, ktorí vystavili 51 exponátov. Teší nás, že sme aspoň troškou pomohli pri tejto peknej akcii. P.predseda ZO, Ing. Martin Lešták, veľmi pekne poďakoval za poskytnuté priestory školy a záhradkári nám darovali pre deti šťavnaté jablká a hrušky.

 • 7.septembra sme my „prvostupniari“ absolvovali Cvičenia v prírode. Počasie nám prialo, a tak športovo oblečení a dobre naladení sme sa vybrali na turistický pochod. Cieľom nášho pochodu bola pivnička v lokalite „Bakovec“. Po príchode na miesto sme si prezreli priestory pivničky, porozprávali, na čo v minulosti slúžila ľuďom, občerstvili sa dobrou desiatou, pokochali krásami lesa a oddýchnutí sme sa vybrali späť do našej školy. Zdravo unavení, ale bohatší o nové vedomosti sa už teraz tešíme na letné Cvičenia v prírode.

 • Ďakujeme všetkým, ktorí sa pridali :)

 • Bezpečnosť je v každom smere dôležitá a oheň je živel veľmi nebezpečný. To si uvedomuje aj vedenie našej školy. Preto v spolupráci badínskymi hasičmi preverili pripravenosť pedagógov i žiakov na evakuáciu školy v prípade, že by naozaj došlo k nebezpečenstvu požiaru.

  Celú akciu pripravili bez akéhokoľvek tušenia žiakov či vyučujúcich. O to viac nás potešila správa našich hasičov, že sme splnili časový limit na evakuáciu, dokonca sme boli lepší. Na druhej strane však musíme priznať aj možné straty na životoch. Štvrtáci a piataci totiž zabudli vo svojej triede triednych miláčikov - malé škrečky :)

Vianočná pohľadnica

    

Zlatý diplom

Zlatý diplom

                 

Ďakovné listy

Dni ľudovej rozprávky 2017: Den_ludovej_rozpravky_2017.pdf

Objavujeme čaro chémie 2016: Ďakovný list

Dni detskej knihy 2015: Ďakovný list  

Európsky týždeň športu: Ďakovný list

Biela pastelka: Ďakovný list

Venovanie žiakom od Janky Dukátovej: Pozdrav

 

Štvrtok 18. 10. 2018