• Medzinárodný projekt Erasmus+ s názvom „Beyond the Limits with Learning“ na našej škole
   • Erasmus+ mobilita v Turecku
   • Hlavná budova našej školy
   • "STARÁ ŠKOLA" , kde sa vyučujú 1. ročníky
   • Záhrada, ktorá učí
    • Prázdniny!

    • 11. 7. 2022
    • Krásne prázdniny, veľa slnečných dní, super zážitkov a dobrej nálady prajeme všetkým žiakom, ich rodičom a priateľom našej školy!

   • Rozlúčka s deviatakmi
    • Rozlúčka s deviatakmi

    • 11. 7. 2022
    • Posledný deň školského roka je zaslúženým sviatkom všetkých žiakov a učiteľov. Zvlášť emotívne však tento deň prežívajú deviataci, ktorí sa lúčia so základnou školou. Nebolo tomu inak ani tentokrát. Brány našej školy s posledným zvonením opustilo pätnásť žiačok a žiakov deviateho ročníka, ktorým želáme veľa úspechov na stredných školách, ktoré si vybrali. Záznam si môžete pozrieť tu.

    • Návšteva včelnice

    • 11. 7. 2022
    • Koniec školského roka 2021/2022 a hodiny biológie v 6. B sme ukončili netradične a to návštevou SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici. Týmto sme zavŕšili náš spoločný ročníkový projekt zameraný na život včiel pod názvom Usilovné odborníčky na med. Program bol sprevádzaný zážitkovými aktivitami a bonusom bola návšteva malých a cudzokrajných zvierat. Niektorí z nás prekonali svoje fóbie, dotýkali sme sa činčíl, exotických zvierat alebo sme mali na krku užovku červenú.

     Naša misia je splnená. Pekné prázdniny vám želá 6. B.

    • Testovanie 5

    • 11. 7. 2022
    • 18. mája 2022 sa uskutočnilo na 1 499 základných školách celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl, Testovanie 5 2022.

     Na našej škole písalo testy 40 piatakov, ktorí v  predmete matematika dosiahli priemernú úspešnosť 65,3 % a v predmete slovenský jazyk a literatúra priemernú úspešnosť 74,4 %.

     V matematike boli výsledky našich piatakov lepšie o 4,3 %, ako bol národný priemer. V predmete slovenský jazyk a literatúra dosiahli naši žiaci o 5,2 % lepší výsledok ako je celoslovenská  priemerná úspešnosť.

     Pochvalu si zaslúži náš najúspešnejší žiak Matej Komora, ktorý dosiahol výborný vyrovnaný výsledok, vynikajúcich 93,33 % v obidvoch testovaných predmetoch

    • Čierny Balog

    • 11. 7. 2022
    • Posledný júnový pondelok sme sa my, žiaci 5. A triedy, spolu so siedmakmi vybrali na školský výlet spoznávať Horehronie. Svoju výpravu sme začali Čiernohronskou železničkou. Odviezli sme sa do Vydrovskej doliny, kde nás čakali zážitkové aktivity - drevorubačský ding. Vyskúšali sme si svoje zručnosti a silu pri pílení dreva, zatĺkaní klincov a hádzaní kluchtou. Zmerali sme si sily aj so siedmakmi, bola to výzva. Zvíťazili sme pri zatĺkaní  klincov a Nelly zo 7. B hodila kluchtou najďalej, cez 9 metrov. Mali sme možnosť spoznať  život našich predkov, ich prácu a zvyky. Pri prechádzke náučným chodníkom sme videli historické exponáty, kus nádhernej horehronskej prírody, cítili vôňu lesa a kvapky letného dažďa.

     Tento výlet nám dal okrem spomínaného to najdôležitejšie,  jedinečné a neopakovateľné zážitky a chvíle strávené so svojimi spolužiakmi.

    • Rovesnícke vzdelávanie

    • 11. 7. 2022
    • Dňa 23. 6. 2022 žiaci druhého ročníka vyučovali na hodine biológie žiakov z 8. B. Znie Vám to čudne? Je to pravda. Aj mladší žiaci môžu vedieť viac, lebo sa v rámci projektu Voda pre budúcnosť naučili, čo sú termosnímače a aké je ich využitie v praxi.  Preverili vedomosti starších žiakov a informácie, ktoré majú, šíria ďalej v škole cez rovesnícke vzdelávanie.

    • Tretiaci v Slovenskej Ľupči

    • 1. 7. 2022
    • Naši tretiaci si tento rok užili koncoročný výlet v Slovenskej Ľupči. Hoci bolo v tento deň naozaj horúco, výstup k hradu sme si poctivo odkráčali a za odmenu nám hrad poskytol príjemný chládok za stenami jeho hrubých múrov. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí ako napríklad, prečo niekedy ľudia spali v polosede alebo čo sa ukrýva v studni na hrade. Cestou späť sme neobišli neďalekú zvernicu, kde sme videli okrem kôz a danielov dokonca aj lamy. Výlet v Slovenskej Ľupči sme zakončili výbornou zmrzkou, ktorá skončila na nejednom tričku. Nám to ale vôbec nevadilo a výlet sme si poriadne užili!

   • Hviezdy medzi hviezdami...
    • Hviezdy medzi hviezdami...

    • 1. 7. 2022
    • Naši prváci navštívili Planetárium v Žiari nad Hronom. Zažili hviezdne kino, kde sa dozvedeli veľa užitočných informácií. Model planét, súhvezdí a hviezdokopy im pomohli pochopiť, prečo sa striedajú ročné obdobia či deň a noc, aké pohyby vykonávajú planéty, ako sa volá naša najväčšia hviezda. Prváci ukázali, že majú veľa vedomostí aj v tejto oblasti. Najväčšou atrakciou boli ďalekohľady, ktoré im umožni takmer sa dotknúť Slnka. I toto bola jedna z príležitostí, ako zakončiť krásny a jedinečný prvý ročník.

    • Budúci piataci

    • 1. 7. 2022
    • Koncom školského roka sme privítali v našich štvrtáckych triedach budúcich spolužiakov zo základnej školy vo Vlkanovej. Predstavili sme sa, povedali o sebe pár viet a ukázali sme im priestory našej školy a školskej záhrady. Veríme, že vďaka stretnutiu bude september pre budúcich piatakov jednoduchší. Tešíme sa na vás!

   • Čitateľský maratón
    • Čitateľský maratón

    • 26. 6. 2022
    • V týždni od  20. - 24. 6. 2022 prebiehal na celom Slovensku čitateľský maratón pod názvom „Čítajme si...“.

     Organizátorom celoslovenského čitateľského maratónu je Linka detskej istoty, ktorá toto podujatie organizuje každoročne už od roku 2008 v spolupráci s knižnicami a základnými školami.

     V minulom roku sa z našej školy do čitateľského maratónu zapojilo 143 žiakov, tento rok to bolo až 274 žiakov.

     Čítali všetci od prváčikov, ktorí sú zatiaľ iba čitateľmi začiatočníkmi, až po skúsených čitateľov z deviatej triedy. Veríme, že aj počas prázdnin naši žiaci siahnu po knihách a prečítajú ich čo najviac.

   • Súťaž IJSO
    • Súťaž IJSO

    • 23. 6. 2022
    • Olympiáda Mladých Vedcov je medzinárodná vedomostná súťaž v oblasti chémie, fyziky a biológie. Tento rok som sa do nej prihlásil aj ja. Aby som mohol súťažiť, musel som najprv urobiť niekoľko experimentov a laboratórnych cvičení. O dva dni neskôr, presnejšie 17. 3. 2022, som riešil test s výberom odpovedí. Z 225 žiakov som sa umiestnil na jedenástom mieste, a tak som bol prijatý na 1. výberové sústredenie. Čakala ma prvýkrát cesta do nášho hlavného mesta.

     Prvý deň, v stredu, som absolvoval vyše 200 kilometrovú cestu do Bratislavy. Po nasťahovaní na ubytovňu som prišiel na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky, kde som robil prvú skúšku - teoretický test z biológie. Celý test trval deväťdesiat minút, počas ktorých som odpovedal na rôzne otázky týkajúce sa krvi, genetiky, buniek a ekológie.

     Štvrtok bol najnáročnejší deň. Robil som totiž dva teoretické testy - z chémie a fyziky a tri experimenty - z chémie, fyziky a biológie. Ako prvý ma čakal experiment z fyziky. Mali sme vypočítať tepelnú mernú kapacitu jednej kovovej súčiastky. Nato, aby sme mohli vypočítať túto tabuľkovú veličinu, sme museli pravidelne merať teplotu - pri ponorení do horúcej vody, do studenej vody, teplotu po ustálení... Nakoniec sme svoje merania dosadili do niekoľkých vzorcov a svoje odpovede odovzdali. Druhý bol teoretický test z chémie. Ten sa skladal z troch častí. V prvej časti sme mali reakciu uhličitanu vápenatého s kyselinou chlorovodíkovou. V druhej úlohy týkajúce sa Ostwaldovho procesu a v poslednej dokonca organickú chémiu. Po teoretickom teste nás čakal experiment z chémie. Robili sme zrážaciu reakciu, používali sme aj analytické váhy (ktoré sú presné až na desaťtisícinu gramu) a sušičku. Na základe našich výpočtov sme zistili objem, ktorý bol potrebný naliať do posledného roztoku. Či sme vypočítali správny objem, sme si mohli overiť rovnakou farbou roztokov po použití pH indikátora. Následne sme robili experiment z biológie, v ktorom sme v prvej časti pozorovali jednotlivé fázy bunky (profáza, metafáza, anafáza, telofáza), ktoré sme potom museli nakresliť. V druhej časti sme pozorovali bunky cibule vo vodnom roztoku a roztoku soli. Štvrtok sme zakončili teoretickým testom z fyziky, z ktorého sa mnohí súťažiaci spamätávajú dodnes. Test bol síce najkratší, ale zato najkomplikovanejší. Úlohy sa týkali elektriny, kladkostroja, síl, rýchlosti, teploty... Každý teoretický test aj experiment trval jeden a pol hodiny.

     V piatok, posledný deň, sme robili už len jeden test. Bol však až trojhodinový. Bol to test s výberom odpovede, s tridsiatimi otázkami zo všetkých predmetov.

     Nakoniec sme mali vyhodnotenie, v ktorom každý dostal knihu s riešenými otázkami z minulých rokov a niektorí aj stolné hry. Postúpiť na 2. výberové sústredenie mohli prví dvanásti súťažiaci. Z 24 účastníkov som skončil na 19. mieste, no samostatne z chémie druhý.

     Keďže som vkročil do Bratislavy po prvýkrát, s rodinou som ešte pochodil po najznámejších miestach.

      

     Jakub Janata, 8. B

    • Školy za demokraciu

    • 22. 6. 2022
    • Aj v školskom roku 2021/22 sa naša škola zúčastnila celoročného programu Školy za demokraciu. Zapojili sa doň deviataci na hodinách etickej výchovy, počas ktorých absolvovali niekoľko zaujímavých workshopov, ktoré boli zamerané na tvorivé riešenie problémov, kritické myslenie, otvorenú komunikáciu a vzájomnú spoluprácu.

   • Koncoročný zber papiera
    • Koncoročný zber papiera

    • 22. 6. 2022
    • V dňoch 22.6. - 29.6.2022 sa v našej škole uskutoční ZBER PAPIERA. Kontajner bude pristavený z bočnej strany základnej školy.

     Vopred ďakujeme za pomoc a účasť!

    • Projekt eTwinning

    • 19. 6. 2022
    • Wir lernen uns durch den Fernglass kennnen.

     V tomto školskom roku sa naša škola, ktorá sa nachádza na území jednej z členských krajín EÚ, zapojila do projektu v rámci komunity eTwinning. Partnerskou školou v našom spoločnom projekte s názvom „Wir lernen uns durch den Fernglass kennen“ (Spoznávame sa pomocou ďalekohľadu) sa stala Základná Škola Bílá Lhota v Českej republike. Náš projekt, ktorý práve ukončujeme bol zameraný na vzájomné spoznávanie kultúr oboch našich krajín, ktoré sú si jazykovo a kultúrne blízke, ale aj napriek tomu máme možnosť vždy niečo nové u našich susedov spoznávať. Naši žiaci sa počas realizácie čiastkových úloh v nemeckom jazyku súvisiacich s témami ako národné jedlá, kultúrne pamiatky a významné osobnosti v našich regiónoch zdokonalili v nemeckom jazyku a IKT. Zároveň spoznávali nových rovesníkov a naučili sa niečo o zvykoch a kultúre v susednej krajine. Náš projekt je verejne dostupný. Ak máte záujem si ho prezrieť, tak vás srdečne pozývame na prehliadku našich prác.

     Mgr. Michal Paulus    

   • Dobrovoľníctvo - interaktívna hodina OBN
    • Dobrovoľníctvo - interaktívna hodina OBN

    • 19. 6. 2022
    • V týždni od 10. 6. – 15. 6. 2022 patrili hodiny OBN v 7. ročníku téme dobrovoľníctva. Privítali sme hostí z Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, pani riaditeľku Silviu Cochovú a jej kolegyňu Veroniku, ktoré našich žiakov oboznámili s dobrovoľníckymi činnosťami zaujímavou, interaktívnou formou.

     Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú možno vykonávať vo svojom voľnom čase, dobrovoľne  a zadarmo. Dá sa vykonávať v rôznych oblastiach, napríklad záchrana zvieratiek, sadenie stromčekov, pomoc neznámym ľudom, pomoc pri športových a kultúrnych aktivitách. Naozaj je toho veľmi veľa a všetko toto som sa dozvedal na hodine občianskej náuky. So spolužiakmi sme počas hodiny sedeli v kruhu a realizovali rôzne aktivity. Na základe aktivít som zistil, že by zo mňa mohol byť šampión – čo je typ dobrovoľníka, ktorý robí veci aktívne a záleží mu na úspechu celej skupiny, za ktorú bojuje. Ďalej som zistil, že oblasťou, v ktorej by som sa dokázal asi najviac uplatniť je dobrovoľníctvo v zahraničí, čo by mi umožnilo cestovať do rôznych krajín a pomáhať tak vo svete.

     Patrik Palkech 7.B

     Dobrovoľníctvo mi môže priniesť dobrý pocit a nové skúsenosti. Môžeme robiť niečo, čo nás baví (napĺňa), taktiež si môžeme splniť svoje sny, napríklad pri ceste do zahraničia alebo vytvoriť nové kamarátstva. 

     Hanka Leštáková, 7.A

   • Celoslovenské finále McDonald´s cup
    • Celoslovenské finále McDonald´s cup

    • 14. 6. 2022
    • Minulý týždeň sa zapísala základná škola v Badíne veľkými písmenami do výsledkových listín 23. ročníka futbalového turnaja McDonald´s cup.

     Do tohto turnaja sa zapojilo dokopy 8 500 žiačok a žiakov. Naša škola išla do tejto súťaže s pokorou a bez veľkých očakávaní. Najskôr náš výber z 1. stupňa absolvoval okresné kolo, v ktorom sme zistili, že vyhrať nie je vždy jednoduché, ale máme aj na viac!

     Paradoxne, krajské kolo, ktoré malo byť náročnejšie, sme zvládli ešte lepšie, prešli sme zápasmi ako nôž maslom a všetky sme vyhrali. Už to bol pre nás obrovský úspech, pretože výber ZŠ Badín bol jediným zástupcom a reprezentantom banskobystrického kraja.

     Vďaka rýchlym nohám, presnej muške, vynikajúcim obranným zákrokom a šikovnosti sa žiaci našej školy prebojovali na celoslovenské finále v Senci, ktoré sa konalo minulý týždeň 9. - 10. 6.  2022. Stretli sme sa tam so zástupcami zo všetkých krajov na Slovensku, a to s výberom Martina, Trenčína, Bratislavy, Trnavy, Michaloviec, Nitry a objavila sa tam ešte aj menšia obec ako tá naša, obec Víťaz.

     V prvý deň v Senci sme bojovali v troch zápasoch o postup medzi štyroch najlepších. Potrebovali sme vyhrať aspoň dva zápasy z troch, čo sa nám aj podarilo. Na druhý deň sme už hrali o medaily a išlo do tuhého. V prvom zápase sme sa stretli s výberom nitrianskej základnej školy. Bol to smolný zápas, pretože sa nám zranil jeden z kľúčových hráčov. Zápas bol síce vyrovnaný, ale nakoniec sme súperovi podľahli a museli sme sa po prehre pripraviť na ešte náročnejší zápas o tretie miesto proti výberu z Bratislavy. So sebazaprením nastúpil na zápas aj spomínaný zranený hráč a celý tím vložil do zápasu všetky sily a futbalové srdiečko, ktoré túžilo po medaile a nakoniec sa nám podarilo súpera zdolať. Spomedzi všetkých tímov na Slovensku sme sa nakoniec umiestnili na nádhernom 3. mieste.

     O tento veľký úspech sa zaslúžili naši malí hrdinovia Karin Karabová, Saška Baloghová, Maximilián Greisiger, Filip Greško, Michal Kováč, Adam Dvash, Marko Mikloško, Matej Citara, Jakub Ružbacký a Lucas Hamšík. Do tejto milej partičky patrí aj náhradník, ktorý spoluvybojoval postup na celoslovenské finále - Bohdan Skolotianyi. Všetci spomínaní dostali vecné ceny, ktoré ocení každý správny futbalista. Do školy pribudli futbalové lopty a pekné reprezentatívne dresy pre ďalšie ročníky McDonald´s Cup-u.  Na dolnej chodbe pri zborovni sa vyníma veľký pohár, ktorý  bude pripomínať tento úspech ďalšie roky. A možno nám futbalové šťastie bude priať aj budúci rok a vedľa tohtoročného postavíme ďalší a ešte vyšší. Veď lopta je guľatá a stať sa môže čokoľvek.

   • Naši šiestaci učia seniorov
    • Naši šiestaci učia seniorov

    • 14. 6. 2022
    • Žiaci našej školy sa zúčastnili druhého modulu školenia Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov, ktoré sa konalo na Obecnom úrade v Badíne. Piati chlapci zo 6. A triedy prišli seniorom pomôcť porozumieť smajlíkom a emojis. Rozdelení v malých skupinkách im vysvetlili, čo znamenajú tieto milé symboly vyjadrujúce ľudské nálady pri online komunikácii.  

  • Partneri

   • NAŠE OCENENIA

   • ERASMUS+

   • Spoločné stretnutie partnerských škôl                

    Napriek tomu, že v časoch pandémie vyzeralo zorganizovanie medzinárodného stretnutia akomission impossible, nakoniec sme to zvládli! Základná škola v Badíne bola hostiteľom 16 učiteľov zo 4 partnerských krajín - Poľska, Chorvátska, Severného Macedónska a Turecka. Pripravili sme pre nich bohatý program plný vzdelávacích seminárov a workshopov zameraných na profesionálny rozvoj, ako aj poznávacie aktivity v rámci regiónu.

  • Pilotné overovanie upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov

   Rámcové učebné plány podľa cyklov vzdelávania a Upravené ciele a obsah vzdelávacích oblastí vznikli ako komplexná odpoveď na situáciu, do ktorej sa dostala aj naša škola po období pandemickej krízy. Uzavreté školy a dlhodobá realizácia dištančného vzdelávania v domácom prostredí žiakov, spôsobila prekážky v plnohodnotnom napĺňaní cieľov výchovy a vzdelávania. Naša škola sa práve z týchto dôvodov rozhodla zapojiť do pilotného testovania v spolupráci z Štátnym pedagogickým ústavom, pretože nám vytvára priestor na vyrovnávanie deficitov v obsahu a požiadavkách na učebné výstupy žiakov, a to aj medzi stupňami vzdelania.

    

    

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje