• Výnimočné školy - výnimoční učitelia
   • Medzinárodný projekt Erasmus+ s názvom „Beyond the Limits with Learning“ na našej škole
   • Erasmus+ mobilita v Turecku
   • Sme v oranžovej
   • Hlavná budova našej školy
   • "STARÁ ŠKOLA" , kde sa vyučujú 1. ročníky
   • Záhrada, ktorá učí
    • Školské kolo geografickej olympiády

    • 3. 12. 2021
    • Dňa 24. novembra 2021 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Tento rok sa konal jubilejný 50. ročník jednej z najstarších predmetových súťaží na Slovensku. Do školského kola sa zapojilo úctyhodných 37 žiakov v troch súťažných kategóriách. 

     Spomedzi nich bolo 34 úspešných riešiteľov, čo bol skvelý výsledok. V každej kategórii postúpili do okresného kola traja najúspešnejší riešitelia.  

     V kategórii E sú to: Juraj M. Almáši, Nina Kapustová a Jakub Kvartek, F sú to: Vendelín S. Almáši, Ema Zacharová a Martin Kováč, G sú to: Matej Komora, Timea Zelinová a Simona Bystrianska  

     Víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa šťastia v okresnom kole. Pevne veríme, že budú vzorne reprezentovať našu školu.

      

   • Bubnovačka
   • Natáčanie videovizitky v našom laboratóriu a prírodovednej učebni pre ZSE
    • Natáčanie videovizitky v našom laboratóriu a prírodovednej učebni pre ZSE

    • 27. 11. 2021
    • V predchádzajúcom školskom roku sme sa stali jednou z podporených škôl v pilotnom ročníku programu Učíme sa spolu online, Nadácia ZSE, a to prostredníctvom našej pani učiteľky Dovalovej, ktorá vďaka svojej práci – tvorbe materiálov z predmetu chémia určených pre dištančnú výučbu, získala titul „Výnimočný učiteľ“. V rámci projektu Výnimočné školy, ktorý vznikol vďaka Nadácii ZSE vznikla videodokrútka s pani učiteľkou Dovalovou, ktorú si môžete pozrieť tu.

    • Informatická súťaž iBobor 2021/22

    • 26. 11. 2021
    • V týždni od 8. do 12. novembra 2021 sme sa zapojili do hlavnej súťaže iBobor. Súťaže sa zúčastnilo 45 žiakov, z toho 11 bolo úspešných riešiteľov. Úspešní riešitelia: Simon Mário Almáši IV. A, Michal Bugan IV. A, Ivan Ján Dobrík V. A, Branislav Odzgan V. B, Yelyzaveta Skolotiana V. B, Timea Zelinová V. B, Šimon Lapin VI. B, Vendelín Slavko Almáši VII. A, Matilda Guevara VII. A, Martin Magula VIII. A, Matúš Bugan VIII. B.

     V októbri prebehlo tréningové kolo, ktorého sa zúčastnilo 56 žiakov našej školy. Úspešných riešiteľov bolo 9: Igor Bačko III. A, Lukáš Polóny III. A, Miroslav Čuma III. B, Zora Dianová III. B, Jerguš Dropčo III. B, Timon Ševčík III. B, Simon Mário Almáši IV. A, Andrej Krutošík VI. B, Šimon Lapin VI. B.

     Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

   • Zippyho kamaráti
    • Zippyho kamaráti

    • 26. 11. 2021
    • V I. oddelení ŠKD realizujeme s deťmi aj aktivity programu Zippyho kamaráti. Tento medzinárodný program podporuje emocionálne zdravie detí. Bol vytvorený s cieľom naučiť deti lepšie chápať a vyjadrovať svoje emócie, osvojiť si metódy, ktoré im pomáhajú spracovávať rôzne sociálne situácie, zvládať problematické a záťažové situácie, vychádzať s rovesníkmi, súrodencami, rodičmi a ostatnými ľuďmi. Program Zippyho kamaráti nehovorí deťom, čo majú robiť. Namiesto toho ich nabáda, aby prišli s vlastným riešením problémov. Deti sa učia vyberať riešenia, ktoré nielen pomôžu im, ale rešpektujú aj ostatných.

     PROGRAM DETI UČÍ:

     • Ako identifikovať svoje pocity a hovoriť o nich
     • Ako vyjadriť, čo chcú povedať
     • Ako pozorne načúvať
     • Ako požiadať o pomoc
     • Ako vytvárať a udržiavať priateľstvá
     • Ako sa vyrovnať s osamelosťou a odmietnutím
     • Ako sa ospravedlniť
     • Ako sa vyrovnať so zmenou a stratou, vrátane úmrtia
     • Ako sa prispôsobiť novým situáciám
     • Ako pomáhať druhým

     Ako povedal riaditeľ Partnership for Cildren Paul Rubenstein: „Ak naučíme už malé deti zvládať ťažkosti, budú lepšie schopné zvládať problémy a krízy v čase dospievania a v dospelosti. Venujeme veľkú pozornosť telesnému zdraviu našich detí, uisťujeme sa, že dobre jedia, že sú v zime teplo oblečené, povzbudzujeme ich, aby športovali a udržiavali sa v kondícii. Venujeme však dostatok pozornosti ich duševnému zdraviu a duševnej pohode? Ako vidia samé seba, ako vychádzajú s ostatnými deťmi, ako dobre sa vedia vyrovnávať s problémami a sklamaniami? Emocionálne zdravie je zásadné pre naše šťastie a spokojný život. Dokonca aj malé deti sa môžu naučiť rôzne spôsoby, ako robiť veci, ktoré im pomôžu v ich vzťahoch s inými ľuďmi a pri riešení problémov.

   • Tréneri v škole
    • Tréneri v škole

    • 26. 11. 2021
    • Program „Tréneri v škole“ pokračuje zmenou trénerov. V rámci projektu školy dostali nové športové pomôcky, ktoré im už po skončení programu ostanú. Za odovzdané pomôcky ďakujeme.

   • Žiacky parlament - Bubnovačka
    • Žiacky parlament - Bubnovačka

    • 17. 11. 2021
    • 19. 11. 2021 na konci 3. vyučovacej hodiny (10.20 hod.) sa uskutoční akcia s názvom „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť”. Má upozorniť na deti, ktoré sú sexuálne zneužívané alebo čelia domácemu násiliu. Bubnovanie na školách z celého Slovenska by malo vyjadriť, že spoločnosť nemôže takéto deti prehliadať a o týchto témach sa má otvorene hovoriť, pretože prehliadanie a podceňovanie vážnosti tejto témy nie je riešením. Bubnovačka sa organizuje ôsmy rok, ale naša škola sa do nej zapojila po prvýkrát. Žiaci budú bubnovať na rôzne hudobné nástroje alebo aj tlieskať rukami.  

     Náš hlas je dôležitý!

  • Partneri

   • NAŠE OCENENIA

   • ERASMUS+

   • Spoločné stretnutie partnerských škôl                

    Napriek tomu, že v časoch pandémie vyzeralo zorganizovanie medzinárodného stretnutia akomission impossible, nakoniec sme to zvládli! Základná škola v Badíne bola hostiteľom 16 učiteľov zo 4 partnerských krajín - Poľska, Chorvátska, Severného Macedónska a Turecka. Pripravili sme pre nich bohatý program plný vzdelávacích seminárov a workshopov zameraných na profesionálny rozvoj, ako aj poznávacie aktivity v rámci regiónu.

  • Pilotné overovanie upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov

   Rámcové učebné plány podľa cyklov vzdelávania a Upravené ciele a obsah vzdelávacích oblastí vznikli ako komplexná odpoveď na situáciu, do ktorej sa dostala aj naša škola po období pandemickej krízy. Uzavreté školy a dlhodobá realizácia dištančného vzdelávania v domácom prostredí žiakov, spôsobila prekážky v plnohodnotnom napĺňaní cieľov výchovy a vzdelávania. Naša škola sa práve z týchto dôvodov rozhodla zapojiť do pilotného testovania v spolupráci z Štátnym pedagogickým ústavom, pretože nám vytvára priestor na vyrovnávanie deficitov v obsahu a požiadavkách na učebné výstupy žiakov, a to aj medzi stupňami vzdelania.

    

    

   • KREMÍK - MLADÝ CHEMIK

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • ekonom@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje