• Hlavná budova našej školy
  • Záhrada, ktorá učí
  • "STARÁ ŠKOLA" , kde sa vyučujú 1. ročníky
  • Pedagogický zbor
    • Kam na strednú?... alebo kariérové poradenstvo, pokračovanie

    • 21. 6. 2024
    • Ôsmaci si tento týždeň uzavreli aktivity spojené s kariérovým poradenstvom v spolupráci s RCK (Regionálne centrum kariéry). Dozvedeli sa o burze stredných odborných škôl, ktorá sa bude konať 24.06.2024 a mnoho ďalších dôležitých informácií o tom, ako postupovať pri výbere strednej školy s ohľadom na voľbu toho, čo chcú ďalej v živote robiť.

    • Oslava detskej tvorivosti

    • 20. 6. 2024
    • Keď sa povie 1. jún, okamžite zareagujú všetky deti, pretože tento dátum sa spája s ich najväčším sviatkom – Medzinárodným dňom detí. Tento rok vyšiel na sobotu, čo však nevadí, pretože my sme si ho pripomenuli o deň skôr, vlastne o dva dni skôr a urobili sme to trochu inak ako predchádzajúce roky. Rozhodli sme sa totiž, že ho prepojíme s tvorivým úsilím našich žiakov, ktorí pod vedením svojich učiteľov celý rok usilovne pracovali na svojich ročníkových projektoch, aby sa pred záverom roka mali čím pochváliť. V triedach to vyzeralo naozaj inak, ako to býva zvykom počas tradičného školského roka. Hýrili rôznymi farbami, bolo počuť všelijaké melódie a dokonca cítiť príjemné vône. Od pokusov, cez podcasty, návraty do tajuplných dejín až po rozličné matematické hry a hlavolamy. Takto prezentovali naši žiaci svoju triedu a zvládli to na jednotku. A na záver sa nezabudlo ani na odmenu v podobe pukancov a cukrovej vaty. Škola je inštitúciou, ktorá by bez našich detí stratila svoj význam.

    • Futbal mladších žiakov

    • 20. 6. 2024
    • Mladší žiaci piateho až siedmeho ročníka našej školy dosiahli vynikajúci úspech na nedávnom okresnom turnaji vo futbale. Po náročných zápasoch v skupine sa im podarilo postúpiť do finále, kde preukázali svoju odhodlanosť a tímového ducha. S veľkým nasadením a vynikajúcou hrou si vybojovali krásne 2. miesto. Tento výsledok je dôkazom ich tvrdej práce a trénerského vedenia. Srdečne blahoželáme všetkým hráčom a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy. Veríme, že tento úspech bude motiváciou pre ďalšie športové výkony. Ďakujeme aj všetkým rodičom a fanúšikom za ich podporu. Sme na vás hrdí!

    • Vzdelávacie aktivity v Národnej banke Slovenska

    • 20. 6. 2024
    • V stredu 5. 6. 2024 sme navštívili pobočku Národnej banky Slovenska v Banskej Bystrici. Najprv sme sa rozprávali o peniazoch – ich výrobe, falšovaní a ochranných znakoch na papierových bankovkách. Rozprávali sme sa aj o finančnej rezerve a jej dôležitosti. Neskôr sme si vyskúšali rôzne aktivity ako napríklad úlohy na povolania. Za svoju prácu sme dostali plat. Pomocou tejto aktivity sme sa naučili rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou. Vyskúšali sme si aj aktivitu, kde sme mali vypočítať mesačné výdavky štvorčlennej rodiny. Všetkých nás veľmi zaskočilo, aké rôzne výdavky má štvorčlenná rodina, a aké ťažké to majú naši rodičia. Aktivity aj diskusia sa nám nesmierne páčili. Hana Kubincová, 9. A

     Neformálne vzdelávanie na tému „Príjem a práca“ bolo realizované v rámci projektu Národnej banky Slovenska s názvom 5peňazí. Aktivity zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti poskytli žiakom potrebné informácie pre reálny život.

     Ďakujeme milej a ústretovej pani lektorke, ktorá deviatakov vzdelávacími aktivitami sprevádzala.

    • Workshop o dobrovoľníctve

    • 20. 6. 2024
    • Dňa 4. 6. 2024 žiaci 7. B triedy privítali na hodine občianskej náuky milého hosťa – riaditeľku Centra dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, ktorá žiakom prostredníctvom neformálnej diskusie a zaujímavých aktivít priblížila podstatu dobrovoľníckej činnosti.

     Pani riaditeľka s nami diskutovala o dobrovoľníctve. Dobrovoľníctvo je práca, ktorú spravíme dobrovoľne a väčšinou zadarmo. Tým môžeme pomôcť iným ľuďom, zvieratám a prírode. Robili sme aj rôzne aktivity: rozdeľovali sme kartičky na fakty a mýty alebo sme sa prechádzali po triede, kde boli nalepené papieriky a písalo sa tam o rôznych druhoch dobrovoľníctva. Všetkých nás zaujalo najmä dobrovoľníctvo starostlivosti o zvieratá. Potom nám vysvetlila, prečo je dobrovoľníctvo dôležité. Význam dobrovoľníctva nie je však len v nezištnej pomoci. Prináša množstvo výhod, vďaka ktorým si môžete naozaj výrazným spôsobom obohatiť život – získate cenné skúsenosti, stretnete nových ľudí a budete mať dobrý pocit, ktorý vám doteraz možno chýbal. Bolo to veľmi zaujímavé a dozvedeli sme sa aj niečo nové. Naozaj sa nám to veľmi páčilo.“  Monika Kováčová, Mia Mišurová, 7. B

    • Prednáška o plánovanom rodičovstve

    • 16. 6. 2024
    • Dňa 10. 6. 2024 sa v 7. A triede uskutočnila beseda s gynekologičkou MUDr. J. Mlynarčíkovou na tému plánované rodičovstvo. Okrem toho sa žiaci dozvedeli o rôznych chorobách, prevencii, očkovaní, zopakovali a ujasnili si učivá prebraté na hodine biológie.

    • Vzdelávanie alias nezabudnuteľné zážitky v 1. ročníku

    • 11. 6. 2024
    • Nedávne podujatie zamerané na sledovanie vývoja motýľov prinieslo našim deťom nielen zážitok, ale aj hlboké poznatky o prírode a životných cykloch. Tento projekt bol nesmierne obohacujúci, a to nielen pre deti, ale aj pre nás „veľkáčky“ :).

     V spolupráci s občianskym združením Strom života sme využili možnosť zapojiť sa do grantu, prostredníctvom ktorého sme požiadali o finančnú dotáciu na nákup motýlej záhrady. Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktorú administruje Národný inštitút vzdelávania a mládeže a realizuje občianske združenie Strom života.

     Celý projekt sa začal príchodom húseníc do triedy. Deti mali na dennej báze možnosť sledovať ich rast, správanie a stravovacie návyky. Po ôsmich dňoch nastal moment, keď sa húsenice začali zakukľovať. Sledovanie zmien farby a tvaru kukiel bolo nielen poučné, ale aj motivujúce. Zistili sme, že tmavšie kukly signalizujú blížiacu sa premenu na motýľa a pozorovali sme aj jemné pohyby kukiel pri pocite nebezpečenstva.

     Najväčšou výzvou bolo zachytiť okamih vykuklenia motýľa. Po vykuklení motýle ešte nedokázali hneď lietať, čo sme pozorne sledovali a zaznamenali čas ich prvého letu, ktorý nastal približne po dvoch hodinách. Deti v knihe s nadšením študovali, čo znamená červená tekutina, ktorú motýle vypúšťali po vykuklení, a aj keď ešte nie sú zdatnými čitateľmi, tento aspekt ich veľmi zaujal.

     Vyvrcholením projektu bolo vypustenie motýľov do voľnej prírody. Pre niektoré deti to bol emotívny okamih, no pochopili, že motýle patria do prírody. Na druhý deň sme v školskej záhrade zazreli viac motýľov, čo v nás vzbudilo nádej, že ide o tie naše.

     Deti prejavili o túto tému veľký záujem, a to nielen pri sledovaní vývoja motýľov, ale aj v túžbe dozvedieť sa viac o ich živote. Sme presvedčení, že zážitky z tohto projektu zostanú v ich pamäti navždy a vedomosti o životnom cykle motýľov budú ovládať celý život.

     Ďakujeme organizácii Strom života za finančnú podporu a sústavnú celoročnú spoluprácu :).

    • Okresné kolo basketbalu 3x3

    • 3. 6. 2024
    • Naša škola nedávno organizovala vzrušujúce turnaje v basketbale 3x3, ktorých sa zúčastnili chlapci aj dievčatá zo škôl celého okresu. Počas okresného kola, ktoré sa konalo v našej športovej hale, sme mali možnosť privítať talentovaných športovcov, ktorí priniesli skvelú atmosféru a súťaživého ducha.

     Vďaka výbornému organizačnému tímu a podpore našich žiakov a učiteľov sme získali uznanie nielen od zúčastnených tímov, ale aj od širšej komunity. Po úspešnom ukončení okresného kola sme mali česť organizovať aj krajské kolo. Do našej školy zavítali školy z celého kraja, aby si zmerali sily v tomto dynamickom a stále populárnejšom športe.

     Turnaje prebiehali hladko s množstvom napínavých zápasov, ktoré ukázali vysokú úroveň basketbalových schopností našich mladých športovcov. Boli sme svedkami fair-play a tímovej práce, ktoré prispeli k nezabudnuteľným športovým zážitkom pre všetkých zúčastnených.

     Ďakujeme všetkým školám za účasť a tešíme sa na ďalšie športové podujatia, ktoré budú pokračovať v tejto začatej tradícii!

    • Kam na strednú?... alebo kariérové poradenstvo

    • 2. 6. 2024
    • A je to tu! Ôsmaci sa minulý týždeň pri aktivitách spojených s kariérovým poradenstvom možno aj trochu zapotili. Okrem predbežného záujmu o stredné školy, ktorý sa používa k zberu údajov o záujme žiakov základných škôl o štúdium na stredných školách (žiaci, ktorí budú robiť prijímacie skúšky v školskom roku 2024/25) absolvovali testy, týkajúce sa profesionálnej orientácie v spolupráci s CPaP (Centrum poradenstva a prevencie). Ďalšia aktivita kariérového poradenstva sa realizovala v spolupráci s RCK (Regionálne centrum kariéry). V rámci interaktívnej besedy sa žiaci zábavnou formou dozvedeli niečo o sebe, o svojich vlastnostiach a o možnostiach štúdia na stredných školách v Banskej Bystrici.

    • Lesná pedagogika a naši prváci

    • 1. 6. 2024
    • V pondelok 27. 5. 2024, hneď ráno, nám priniesol do našej školskej záhrady vzácnych hostí – lesníkov z Lesov Slovenskej republiky uja Jožka a Števka, ktorí naše vyučovanie obohatili o nové aktivity, popri ktorých sme sa naučili veľa nového. Dozvedeli sme sa, čo sú to letokruhy, a ako sa z nich dá čítať vek stromov. Na drevených odrezkoch z kmeňa stromu, ktoré lesníci priniesli, deti počítali letokruhy a pritom zistili, že každý letokruh predstavuje jeden rok života stromu. Deti sa naučili aj to, ako rozoznávať rôzne druhy stromov podľa listov, kôry a semien. Vyskúšali si, ako sa identifikujú ihličnany a listnaté stromy, naučili sa názvy niekoľkých bežných druhov v našich lesoch. Lesníci priniesli veľké puzzle diely s obrázkami lesných zvierat a pri skladaní obrázkov sa deti naučili nielen rozoznávať lesných obyvateľov ako je jeleň, líška, medveď či rôzne druhy vtákov a dozvedeli sa niečo o ich živote v lese, ale zároveň pri tejto činnosti trénovali zručnosť spoluprácu. Niektorí sa stihli zahrať aj hru na vtáčie rodinky.

     Návšteva lesníkov bola nielen vzdelávacia, ale aj zábavná. Prváci mali možnosť priamo sa dotknúť prírody a cez hry a aktivity pochopiť jej dôležitosť a krásu. Lesníci deti inšpirovali k tomu, aby si vážili a chránili naše lesy, ktoré sú domovom mnohých rastlín a zvierat.

     Tešíme sa na ďalšie takéto aktivity, ktoré nám pomáhajú spoznávať a chrániť náš krásny les.

    • Vyskúšaj svojho rodiča

    • 27. 5. 2024
    • V stredu 22. 5. sme mali v 3. A nezvyčajnú návštevu. Našu triedu zaplnili rodičia a súrodenci, ktorí boli pozvaní na malú akciu s názvom  „Vyskúšaj svojho rodiča“. Deti si pre rodičov pripravili stanovištia, na ktorých ich naučili pracovať s pomôckami a hlavolamami, s ktorými pracujú na hodinách. „Dospeláci” sa zabavili,  pri niektorých úlohách aj zapotili. Prežili sme spolu príjemné popoludnie a veríme, že nebolo posledné.

    • Súťaž Spelling Bee – mezdiškolské kolo

    • 26. 5. 2024
    • Usilovní ako včeličky! Presne takí boli naši žiaci v medziškolskom kole súťaže v hláskovaní v Angličtine s názvom Spelling Bee. Súťaž sa konala na ZŠ Golianova v Banskej Bystrici dňa 14. 5. 2024. Našu školu zodpovedne reprezentovali dvaja súťažiaci, Zara Dianová a Matúš Toman, obaja z 5. B triedy. S ostatnými si zmerali sily v štyroch základných kolách a Zara ešte v jednom extra rozstrelovom. Obom účastníkom ďakujeme za veľkú snahu a Zare navyše gratulujeme k výbornému 2. miestu!

    • Čítanie u Tajovských

    • 26. 5. 2024
    • O výborných čitateľov nie je v našej škole núdza. Potvrdili to aj šikovní žiaci, ktorí sa dňa 23. 5. 2024 zúčastnili zaujímavej akcie v Základnej škole J. G. Tajovského v Podlaviciach pod názvom Čítanie u Tajovských. Diplom za tretie miesto vo svojej kategórii si priniesol Matúš Toman z 5. B, druhé miesta vo svojich kategóriách obsadili Mia Danková z 8. B, Nela Čunderlíková zo 7. B a naša najmladšia čitateľka Emka Olívia Šebeňová z 1. B.

     Všetkým oceneným aj účastníkom srdečne gratulujeme!

    • Plavecký výcvik piatakov

    • 26. 5. 2024
    • V týždni od 13. do 17. mája absolvovali žiaci 5. A a 5. B triedy plavecký výcvik. Plavecký kurz bol skvelou príležitosťou pre deti, ktoré chceli zlepšiť svoje plavecké schopnosti a získať istotu vo vode. Výcvik bol zameraný na rozvoj techník plávania a bezpečného správania sa vo vode. Žiakom sa počas výcviku venovali kvalifikovaní inštruktori plávania z Fakulty telesnej výchovyšportu a zdravia UMB v Banskej Bystrici. Kurz bol pre žiakov zábavnou aktivitou, ale aj prospešnou investíciou do zdravia a bezpečnosti. Žiaci si z neho odnášajú mnohé zručnosti, rady trénerov, ale aj množstvo veselých zážitkov.

   • Deň rodiny
    • Deň rodiny

    • 21. 5. 2024
    • Miesto, kde tráviš čas s ľuďmi ktorých ľúbiš.
     Miesto, kam vedie tvoja cesta, po ktorej nikdy nezablúdiš.
     Miesto, kde je vzácna každá hodina, to miesto je tvoj domov, tvoja rodina.


     V materskej škole sme už druhý rok usporiadali Deň rodiny.

     Podujatie sa začalo v priestore kurtu, kde sme sa zišli spolu s rodičmi a privítali ich krátkym programom, ktorý sme si s deťmi pripravili. Po jeho ukončení už rodičia  a deti plnili rôzne športové aj náučné úlohy. Pripravený bol beh na 500 metrov v blízkosti  materskej školy, ktorý sme zvládli aj za asistencie hasičov Badín, rodičia sa naučili poskytnúť prvú pomoc a preverili si svoju kondičku aj pri manévrovaní s fúrikom po škôlkarskom dvore. Aj takto sme trávili spoločný čas.  Pre vyhladnuté deti bolo k dispozícii občerstvenie, ktoré sme si prichystali v spolupráci s rodičmi. Na záver všetkých čakala diskotéka na kurte. Všetci sme sa dobre bavili.
   • Lipa pred starou školou
    • Lipa pred starou školou

    • 20. 5. 2024
    • Už v prvé dni nového školského roka upútala našu pozornosť majestátna lipa pred starou školou a s našimi prvákmi nás zvedavosť viedla k tomu, aby sme sa o nej postupne dozvedali viac. Celý školský rok bola naším spoločníkom a stala sa záujmom nášho prírodovedného, vlastivedného a historického bádania, a aj predmetom literárnej tvorby. Našu cestu za zdrojmi informácií sme začali čítaním popisnej tabuľky pri lipe, na ktorej nás zaujal údaj, že v nasledujúcom roku oslávi svoje okrúhle narodeniny a bude mať sto rokov. No a to je už veru poriadny dôvod viac upriamiť pozornosť na túto vzácnu súčasť našej školy. Veď staré stromy sú obdarené tajomnou dušou, ktorá hovorí príbehy o rokoch, ktoré prešli a o všetkých, ktorí pod nimi našli prístrešie a ochranu.
     Hneď v septembri sme začali s pravidelným fotením a pozorovaním jej premien v priebehu ročných období. Objavovali sme jej dôležitú funkciu útočiska pre mnohé živé formy. Pozorovali sme jej dutiny, ktoré slúžia ako príbytky pre vtáky, hmyz a iné živočíchy. Dozvedeli sme sa, že jej listy a plody sú pre nich aj potravou. Strom je ekosystém sám osebe, ktorý sa zapája do nekonečnej interakcie so svetom okolo seba. Z jej obyvateľov si najväčšiu pozornosť detí získali cifrušky bezkrídle, ktoré dokázali pozorovať nekonečné hodiny voľným okom aj pomocou rôznych dostupných pomôcok. Na jeseň dozreli aj plody lipy a my sme si pripomenuli, že práve cicaním týchto semien sa cifrušky živia, a preto je ich výskyt zvýšený práve v okolí líp. Prax sme si overovali pomocou kníh, príbehov, encyklopédií a zaujímavé informácie sme vyhľadávali aj pomocou internetu.
     Ďalšie fakty sme hľadali v knihách a dokumentoch o Badíne. Deti nadšene ukazovali na staré fotky školy, spoznávali v nich známe miesta, stromy, budovy, niektorí aj svojich predkov. Z historického hľadiska je každý strom skutočný strážca času a svedok minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. Po stopách lipy v minulosti sme sa vydali aj hľadaním informácií v kronikách. V tomto smere nám bol veľmi nápomocný pán starosta obce Badín a poslankyňa OZ Mgr. Marianna Hudecová, ktorá nám poskytla kroniku, kde sme našli a prečítali si zápis zo 4. mája 1924, kedy bola lipa zasadená. Ako hovorí kronika, lipa bola vysadená z úcty k prezidentovi Tomášovi Garykovi Masarykovi, na pamiatku generála Milana Rastislava Štefánika a odovzdaná do opatery celej obce ako symbol úcty k týmto tvorcom československej slobody.
     V neposlednom rade bola pre nás lipa súčasťou poobedňajšej relaxácie, evokovala v nás pocit pokoja a harmónie. Neraz nám v horúcich dňoch poskytla príjemný tieň a v čase kvitnutia šírila okolo seba nádhernú vôňu. Jej kvety boli pre nás ďalším zdrojom učenia. Deti vyhľadávali v nádobe s rôznymi bylinkami práve jej kvety a išlo im to veru výborne, keďže lipa sa počas celého školského roka stala pre nás dôverne známou. Z lipových kvetov sme si následne uvarili výborný čajík.
     Počas svojho dlhého života bola určite svedkom mnohých ľudských príbehov, zažila rôzne historické udalosti, ktoré menili svet, ľudí, rodiny. Škoda, že nedokáže rozprávať a my si mnohé veci môžeme len domýšľať – ako sme to robili s našimi prvákmi s veľkou dávkou fantázie pravidelne.
     V marci sme mali možnosť sledovať aj omladzovací strih našej lipy, hádam aj ako prípravu na jej veľký narodeninový deň 😊. Ten sme si s ňou užili naplno. Najprv sme jej z gumičiek spoločne vyrobili obrovský náhrdelník, na ktorý sme zavesili koráliky v podobe papierových kruhov s našimi narodeninovými prianiami do ďalších rokov. Vyrábali sme pre ňu aj narodeninové torty z dostupných prírodnín, zarecitovali sme jej spoločne vytvorenú báseň a na záver sme si po vzore našich predkov z opisu v kronike pod korunou našej oslávenkyne spoločne zaspievali a zatancovali. Prípitkom na zdravie bola výdatná zálievka vody s prímesou prírodného hnojiva.
     Zostáva nám už len veriť, že sa naplnia všetky naše priania do budúcnosti lipy a bude nemým svedkom udalostí a príbehov ešte ďalšie desiatky rokov.
    • LONDÝN-PARÍŽ-EUROPA PARK

    • 19. 5. 2024
    • V dňoch 10. – 16. mája naša škola zrealizovala jazykovo-poznávací zájazd pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka do dvoch ikonických európskych metropol – Londýna a Paríža.

     Paríž

     Naša prvá zastávka nás zaviedla do mesta lásky, Paríža. Tu sme sa prešli po Champs-Élysées, obdivovali krásy a panoramatické výhľady z Eiffelovej veže. Výnimočným zážitkom bola plavba po Seine, ktorá nám umožnila vidieť mnohé parížske pamiatky z inej perspektívy. Vyskúšali sme si aj parížske metro, čo bolo pre mnohých z nás novou a zaujímavou skúsenosťou.

     Londýn

     Na ďalší deň sme sa presunuli do srdca Veľkej Británie. Prechod cez Lamanšský prieliv trajektom bol pre mnohých našich žiakov prvou plavbou na mori a poskytol nám úžasné výhľady na pobrežie.

     V Londýne sme strávili dve noci, počas ktorých sme videli svetoznáme pamiatky, vrátane Buckinghamského paláca, Tower of London, Big Ben, The Palace of Westminister a iné. Navštívili sme aj Greenwich, kde sa nachádza nultý poludník a Kráľovské observatórium. Obdivovali sme výhľad z Londýnskeho oka, čo bol pre všetkých nezabudnuteľný zážitok. Veľkým lákadlom bola návšteva múzea voskových figurín Madame Tussaud's, kde sa žiaci stretli s podobizňami slávnych a historických osobností. Počas jazdy v londýnskom taxíku nás v múzeu previedli celou históriou Londýna a na záver sme si pozreli krátky 4D film.

     V posledný deň sme sa prepravovali londýnskym metrom. Videli sme Trafalgárske námestie, Oxford street, Piccadilly Circus. Nezabudli sme ani na vzdelávaciu stránku a navštívili sme Britské múzeum a Prírodopisné múzeum, kde si naši žiaci rozšírili svoje vedomosti z histórie a prírodných vied. Chlapci z 9. ročníka navštívili aj Vedecké múzeum, kde našli množstvo interaktívnych exponátov, simulátory lietania a pod.

     Europa Park

     Naša posledná zastávka nás zaviedla do Nemecka, kde sme navštívili jeden z najväčších a najpopulárnejších zábavných parkov v Európe – Europa Park. Zažili sme adrenalínové atrakcie, horské dráhy a tematické oblasti reprezentujúce rôzne krajiny Európy. Tento deň zábavy a dobrodružstva zakončil náš poznávací zájazd.

     Na záver ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tejto cesty, rodičom, že umožnili svojim deťom zažiť a vidieť niečo iné. Veríme, že si všetci odniesli nezabudnuteľné zážitky, priateľstvá z pobytu a rozšírili si svoj obzor, ako aj nadobudli životné skúsenosti.

     Tešíme sa na ďalšie spoločné dobrodružstvá a vzdelávacie výlety v budúcnosti.

  • Partneri

   • Roots&Shoots
   • Tréneri v škole
   • Detská lesnícka univerzita
   • Poradenstvo a prevencia

   • Školský časopis

   • ERASMUS+

   • Beyond the limits with Learning E-BOOK       

   • NAŠE OCENENIA

  • Pilotné overovanie upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov

   Rámcové učebné plány podľa cyklov vzdelávania a Upravené ciele a obsah vzdelávacích oblastí vznikli ako komplexná odpoveď na situáciu, do ktorej sa dostala aj naša škola po období pandemickej krízy. Uzavreté školy a dlhodobá realizácia dištančného vzdelávania v domácom prostredí žiakov, spôsobila prekážky v plnohodnotnom napĺňaní cieľov výchovy a vzdelávania. Naša škola sa práve z týchto dôvodov rozhodla zapojiť do pilotného testovania v spolupráci z Štátnym pedagogickým ústavom, pretože nám vytvára priestor na vyrovnávanie deficitov v obsahu a požiadavkách na učebné výstupy žiakov, a to aj medzi stupňami vzdelania.

    

    

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Projekty

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa
    0911 717 381 - riaditeľka
    048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda
    0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2
    976 32 Badín
    Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje