• Od posledného školského roka prechádza naša škola významnou rekonštrukciou, ktorá už bola viac ako nutná. Vznikli nové, veľké priestory, ktoré sú reprezentatívne a podnetné, tak pre žiakov, ako aj učiteľov. Sme preto veľmi vďační aj Nadácii Volkswagen Slovakia, ktorá nám naše nové priestory pomohla zveľadiť a zútulniť.
   • Erasmus+
    • Banskobystrické pierko 2019

    • 10. 6. 2019
    • 4. júna 2019 sa v pobočke Verejnej knižnice Mikuláša Kováča (VKMK) na Fončorde uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie autorskej literárnej súťaže žiakov základných škôl v písaní poézie a prózy „Banskobystrické pierko 2019“.

     Do súťaže sa zapojili a svoje práce poslali aj štyri žiačky našej školy: Nina Kapustová a Klára Dovalová (5. ročník), Janka Melichová a Karin Bullová (7. ročník). V kategórii próza II. stupeň za svoju prácu získala Čestné uznanie Janka Melichová. Literárne práce vyhodnocovala odborná porota v zložení: spisovateľ a básnik Miroslav Kapusta, riaditeľ VKMK Peter Klinec a manažérka Soňa Šóky. Všetci, ktorí sa do súťaže zapojili boli odmenení vecnými cenami.

    • Súťaž historických RC modelov Košická vrana

    • 10. 6. 2019
    • Siedmy ročník súťaže pod názvom Košická vrana bola z dôvodu nepriaznivého počasia preložená na sobotu 2. júna 2019. Termín sa síce prekrýval s aktivitami súvisiacimi s MDD, ale na súťaž sa oplatilo prísť. Aj napriek zvláštnym poveternostným podmienkam sa nám darilo a Adam Koza (4. ročník) získal pekné 3. miesto v kategórii OTVR a v rebríčku ocenených sa ocitol vedľa stále úradujúceho vicemajstra Európy Mariána Kozu. Podujatia sme sa mohli zúčastniť aj vďaka finančnej podpore OZ AMAVET.

    • Súťaž historických RC modelov Bošácka slivka

    • 10. 6. 2019
    • V dňoch 24. – 25. mája sa v obci Haluzice uskutočnil druhý ročník súťaže historických RC modelov pod názvom Bošácka slivka. Súťaže sa zúčastnili aj Badínske krídla v zostave Jakub Kántor (9. ročník), Adam Koza a Andrej Citara (4. ročník). Súťažili sme v kategóriách OTVR a Poštolka cup. V súťažnej kategórii Poštolka cup žiaci sme obsadili všetky tri miesta: 1. miesto Adam Koza, 2. Jakub Kántor, 3. Andrej Citara. Podujatia sme sa mohli zúčastniť aj vďaka finančnej podpore OZ AMAVET.

    • Exkurzia do Kremnice

    • 4. 6. 2019
    • V utorok, 28.5.2019 sa žiaci štvrtého, piateho a ôsmeho ročníka zúčastnili exkurzie do Kremnice.

     Navštívili Mincovňu, kde si prezreli výrobu mincí a aj si jednu vyrazili. V múzeu mincí a medailí sa dozvedeli o historickom vývoji peňazí, a ako bonus si prezreli výstavu obrazov Pavla Hamela spojenú s tvorivou dielňou.

     I napriek nepriaznivému počasiu strávili zaujímavé dopoludnie plné zážitkového učenia.

    • Ľupčiansky čitárik

    • 30. 5. 2019
    • Dňa 29.5.2019 sa konal už XII.ročník regionálnej súťaže "Ľupčiansky čitárik" pre žiakov 1.stupňa ZŠ. Súťažilo sa v dvoch oblastiach - technika čítania a čitateľská gramotnosť. Našu školu reprezentovali štyria žiaci: Simonko Mário Almáši, Ivko Ján Dobrík, Paulínka Kristína Končoková a Hanka Kubincová. Všetci podali skvelý výkon, za ktorý si zaslúžia veľkú pochvalu. Prváčik Simonko Almáši  z 1.A sa umiestnil v 1.kategórii na 3. mieste a Ivko Dobrík z 2.B získal 2.miesto v 2.kategórii. Srdečne blahoželáme!

    • Druháci na exkurzii - Poľnohospodárske družstvo Badín

    • 28. 5. 2019
    • Veľké ďakujem patrí pánovi predsedovi Poľnohospodárskeho družstva Badín, Ing. Mojmírovi Haškovi, ktorý dňa 27. mája 2019 s trpezlivosťou a zanietením previedol našich druháčikov po celom areáli družstva. Deti sa dozvedeli množstvo nových informácií, videli rôzne druhy krmív, poľnohospodárske stroje, pohladkali malé teliatka, dostali odpoveď na každú zvedavú otázku. Na toto zážitkové učenie budeme všetci ešte dlho spomínať. Cesta k mlieku je náročná a zložitá, mali sme možnosť sa o tom presvedčiť. Ešte raz ďakujeme!

    • Vesmír

    • 16. 5. 2019
    • Mars, Jupiter či Neptún nie sú len planéty Slnečnej sústavy, ale boli to aj názvy skupín, ktoré sme vytvorili počas blokového vyučovania na tému Vesmír. Tri dni po veľkonočných prázdninách, prebiehalo vyučovanie v našej škole inak ako sme bežne zvyknutí. Ráno našich žiakov čakali zoznamy, ktoré ich rozdelili do šiestich skupín. Každá skupina bola zložená z rôznych vekových kategórií, takže sa v jednej triede zišli všetci, od najmladších piatakov až po „veľkých“ deviatakov. Každá skupina mala svoj špeciálny rozvrh, podľa ktorého sa tieto tri dni učila.

     Téma bola pre všetkých spoločná – Vesmír. Pozreli sme sa naň z perspektív rôznych predmetov, napríklad chémie, biológie, fyziky, matematiky ale aj dejepisu, geografie, slovenského jazyka alebo angličtiny. Našim cieľom bolo využiť najmä zážitkové učenie a bádateľské metódy. Okrem vlastných nápadov, sme použili aj videá a aktivity z projektu Fenomény sveta. Podarilo sa nám posilniť dobrú klímu v škole a dnes sa po mene poznajú nie len spolužiaci v triede, ale aj piatak s deviatakom, či ôsmak so šiestakom. Akcia mala veľký úspech a všetci sme sa zhodli v tom, že budúci rok sa opäť spoločne pozrieme na ďalšiu zaujímavú tému.

     Ďalšie fotografie z týchto tematických dní nájdete v galérií.

    • Sládkovičova lipa 2019

    • 16. 5. 2019
    • Už deviaty rok sa v máji koná súťažná prehliadka umeleckého prednesu pre žiakov základných škôl Sládkovičova lipa. Aj tento rok sa do nej opäť zapojili aj naše šikovné recitátorky Sandra Baculáková, Ninka Kapustová, Sandra Cimermanová, Kristínka Dovalová a Natália Kapustová. Súťažili v prednese poézie a prózy v rôznych vekových kategóriách. V silnej konkurencii sa nám darilo výborne a získali sme tri ocenia. Natália Kapustová sa umiestnila na treťom mieste v prednese prózy v najstaršej kategórii. Kristínka Dovalová získala vo svojej kategórii druhé miesto v prednese poézie a najlepšie sa darilo Ninke Kapustovej, ktorá svoju kategóriu v prednese poézie vyhrala a postúpila do celoslovenského kola, ktoré bude na jeseň v Banskej Bystrici. Víťazkám srdečne blahoželáme.

    • Brigáda v školskej záhrade

    • 9. 5. 2019
    • Naša školská záhrada prešla pred štyrmi rokmi výraznejšou zmenou, no od tej doby sa v nej realizovali len drobné úpravy. Keďže o netradičný vzhľad a funkciu záhrady má záujem aj široká verejnosť, bolo potrebné venovať jej čas a energiu k znovuodhaleniu jej krásy. Pedagógovia, žiaci rodičia i starí rodičia zobrali do rúk náradie a pustili sa smelo do práce. Skrášľovalo sa, upravovalo, opravovalo, vymieňalo, strihalo, pílilo  snáď v každom kúte záhrady. Pracovali veľkí aj malí. Hlavne všetci pracovali s úsmevom na tvári.

     Výsledkom utorkového popoludnia nie je len obnovená a žiarivá záhrada. Pre nás je to hlavne utvrdenie sa, že naša školská komunita je plne funkčná a má aj pridanú hodnotu v podobe ľudí, ktorí ochotne, nezištne a s radosťou prídu a pomôžu. Ďakujeme.

     Všetky fotografie z tohto pracovného popoludnia v našej škole nájdete tu.

    • Za bránou Osvienčimu

    • 9. 5. 2019
    • My, veľkí deviataci, sme sa na hodinách dejepisu venovali okrem iného aj druhej svetovej vojne. Bohužiaľ, k nej patria aj koncentračné tábory. A preto sme našu pani učiteľku presvedčili, aby sme sa vybrali na exkurziu do jedného z najhorších koncentračných táborov na svete Auschwitz - Birkenau.

     V utorok, 30. apríla nás ráno vyzdvihla cestovná kancelária Čekan. A naša cesta sa mohla začať. Autobus sme zdieľali s deviatakmi zo základnej školy v Detve. Z našej školy išli deviataci s ôsmakmi. Celou cestou nás sprevádzal dážď a hovorené slovo pani sprievodkyne. Rozprávala nám o Likavskom hrade, Liptove, Orave, Oravskej priehrade, Oravskej Polhore, a keď sme sa blížili k cieľu, tak aj o Osvienčime. Po príchode na miesto sme dostali pár organizačných pokynov. Najprv sme navštívili Birkenau, najhrozivejšiu časť tábora. Na toto miesto prichádzali vlaky s tisíckami Židov počas druhej svetovej vojny. Pozreli sme si neveľký drevený barak, kde bývalo až štyristo ľudí. Na opačnej strane sa nachádzali murované baraky. Na koľajniciach symbolicky stál jeden vagón. Naše kroky ďalej smerovali k ruinám krematória. Ako sme kráčali, tak oproti nám išiel zástup mladých židovských mužov, spievajúc náboženskú pieseň. To bol pre nás jeden z najsilnejších momentov z tejto návštevy. Po hodine sme sa presunuli do hlavnej časti koncentračného tábora, Auschwitz, kde sme sa dostali do rúk poľskej sprievodkyne. Prešli sme popod známu bránu a postupne sme navštevovali jednotlivé bloky. Bolo v nich veľa fotiek, obrazov, záznamov. Celý jeden blok bol plný vlasov, topánok, kufrov, okuliarov, hrncov a nádob, hrebeňov a kief, jednoducho všetkého, čo si ľudia doniesli do tábora. Ale boli tu tiež plechovky z cyklónu B (plynu, ktorí ich zabil), model priebehu vyvražďovania po príchode do koncentračného tábora, až po plynové komory. Jeden z blokov bol venovaný len slovenským Židom. Videli sme aj cely, kde boli väznení. Boli sme pri múre, kde bolo popravených a zastrelených veľa väzňov. Na každom mieste bola položená červená ruža. Ako posledné miesto sme navštívili krematórium a plynovú komoru. Týmito miestami sme sa snažili prejsť čo najrýchlejšie. Po prehliadke tábora nasledovala cesta domov.

     Každý z nás bol na takomto mieste prvýkrát. Neľutovali sme návštevu tohto miesta. Aj napriek tomu, že nebolo príjemné. Zhodli sme sa na tom, že každý by ho mal aspoň raz za život navštíviť.

     Natália Kapustová, IX. ročník

    • Správny úchop písadla

    • 7. 5. 2019
    • Správne zvládnutie kreslenia a neskôr aj písania je jedným zo základných predpokladov pre úspešné absolvovanie školskej dochádzky. Nedostatočne rozvinutá hrubá a následne aj jemná motorika a nesprávne držanie písadla môžu pri nácviku písania v prvom ročníku ZŠ spôsobiť celý rad problémov. V našej v predškolskej triede cielene smerujeme deti k správnemu úchopu.U detí je už často úchop nesprávne osvojený, ale snažíme sa v spolupráci s rodičmi tento nesprávny návyk odstrániť.

    • Jar v pohybe

    • 7. 5. 2019
    • Keď my dospeláci začneme pociťovať jarnú únavu, paradoxne pritom deti na jar skôr ožívajú. V našej škôlke je to presne tak. Bez ohľadu na ročné obdobie vedieme deti k športovej aktivite od malička, aby sa stala bežnou súčasťou ich života. Už mesiac jazdíme na bicykloch, motorkách, lietame vo vetre na hojdačkách, či len tak sa naháňame. Zachytiť dynamiku pohybu, atmosféru a emócie z radostného pohybu sa učiteľkám vždy nedarí. Tak aspoň niekoľko momentiek - v tejto fotogalérii.

    • Staviame Máje

    • 5. 5. 2019
    • Dňa 30.apríla Obecný úrad Badín za pozornosti širokej verejnosti zorganizoval v predvečer prvého mája v centre obce tradičné stavanie mája. Na priestranstve pred obecným úradom nechýbali ani účinkujúce deti z materskej školy, ktoré sa predstavili divákom peknými tancami a spevmi, čerpajúcimi námety z tradícií nášho národa. Napriek uponáhľanej dobe sa tieto zvyky zachovávajú až dodnes a musíme uznať, že tento sviatok má svoje čaro. Ich vystúpenie potešilo všetkých prítomných. A ktovie, možno máme aj najkrajšie a najvyššie máje v okolí.

    • TUK 2019

    • 2. 5. 2019
    • Talent, umenie, kumšt je celoslovenská výtvarná súťaž, ktorú organizuje Súkromná stredná umelecká škola v Hodruši-Hámroch, pod záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky. S našimi ôsmačkami Aničkou a Kristínkou sme do súťaže poslali výtvarné dielka z modrotlače a obe postúpili do II. kola užšieho výberu 10 prác, z ktorých porota vybrala víťazov. Jedným z víťazov sa stala aj naša Anička Lehocká - získala hlavnú cenu a pohár TUK. Srdečne gratulujeme ;)

     Chcete si pozrieť súťažné práce našich dievčat? Nájdete ich tu: https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/modrotlac/tuk-2019/

    • Malí záhradkári

    • 1. 5. 2019
    • Len čo sme sa s Morenou rozlúčili, prišla jar. Príroda ožila jasnými farbami, vtáčiky spievajú.Naši škôlkari sa už stihli zoznámiť s postupom, ako zo semienka vyrastie rastlinka.

     Všetky fotografie nájdete po kliknutí sem.

    • 2. jarné kolo ligy hádzadiel (záverečné kolo Ligy hádzadiel)

    • 29. 4. 2019
    • Liga hádzadiel je do značnej miery ovplyvnená počasím. To bol aj dôvod, prečo sa liga hádzadiel musela posunúť o týždeň neskôr. Druhé jarné a zároveň aj posledné kolo ligy hádzadiel sa uskutočnilo v sobotu 13. apríla 2019 pri Pamätníku 2. Československej paradesantnej brigády v Badíne. Miesto na súťaž leteckých modelárov celkom vhodné, lebo ako som sa dočítala, pomník má predstavovať maketu chvosta pikujúceho lietadla. Poniektorí súťažiaci si asi spomínaný pomník zjavne zvolili za svoj vzor. Toto sa ale nedá povedať o hádzadle Flash, ktoré sa Jakubovi Kántorovi podarilo vyhodiť tak vysoko, že zo svojho letu sa už nevrátilo. Po siedmich minútach letu sa nám stratil z dohľadu niekde v kopcoch za Rakytovcami. A viac sme ho už nevideli. Podujatia sme sa mohli zúčastniť aj vďaka finančnej podpore OZ AMAVET.

     Organizátorom súťaže je Centrum voľného času Banská Bystrica a súťaže v Badíne sa zúčastnili aj modelári z Banskej Bystrice pod vedením p. Viliama Valenta.

     Aj vďaka dobrému počasiu sa modelárom z obidvoch krúžkov darilo. Vzhľadom na širokú vekovú škálu súťažiacich sa toto kolo udeľovali ceny v troch kategóriách. Žiaci do 10 rokov, žiaci od 11 – 15 rokov a žiaci od 15 – 18 rokov.

     V kategórii Žiaci do 10 rokov sme mali dokonca dve prvé miesta, rovnaké časy sa podarilo nalietať Andrejovi Citarovi zo 4. triedy a Alexovi Noskovičovi z 2. triedy, obidvaja sa umiestnili na prvom mieste. Medzi mladšími žiakmi sa nám podarilo obsadiť 3. miesto, na ktorom skončil Adam Koza zo 4. triedy.

     V kategórii Žiaci od 11 – 15 rokov sa naši modelári umiestnili na 1. mieste Samuel Hlaváčik a na 2. mieste Andrej Molnár, obidvaja zo siedmej triedy.

     V kategórii nad 15 rokov obsadil 1. miesto deviatak Jakub Kántor.

     V záverečnom hodnotení všetkých kôl Ligy hádzadiel počas školského roka 2018/2019 naši chlapci obstáli nasledovne:

     V kategórii mladší žiaci:

           2. Alex Noskovič (216 s.)

           3. Adam Koza (179 s.)

           4. Andrej Citara (151 s.)

     V kategórii starší žiaci:

     1. Jakub Kántor (602 s.)

     2. Andrej Molnár (458 s.)

     3. Samuel Hlaváčik (303 s.) 

    • Návšteva v knižnici

    • 29. 4. 2019
    • V utorok dňa 16.4.2019 žiaci lll.A a lll.B navštívili knižnicu M.Kováča v Banskej Bystrici. Pani knihovníčka ich previedla žiakou knižnicou a ukázala im, čo všetko knižnica ponúka. Deťom sa veľmi páčilo. Čítanie je pre deti nielen rozširovanie vedomostí, ale aj obohacovanie slova krásou prečítaných príbehov.

  • Partneri

   • EduPage
  • Prihlásenie

  • e-Twinning Live     

   Deutschsprachige Postkarten – Euröpäischer Tag der Sprachen             

   V septembri 2020 sa naša škola zapojila do medzinárodného projektu, cieľom ktorého bolo poslať nemecky napísané pohľadnice do celého sveta. Každá škola, ktorá sa zúčastnila, poslala cca. 10-20 pohľadníc a približne toľko dostala. Nakoniec poslali školy fotky na e-Twinning, kde si ich môžu pozrieť všetky zúčastnené krajiny.

    

   • Erasmus+ na jar

   • Dve polovice tvoriace celok

    Aj keď je každá polovica mozgu schopná samostatne prijímať informácie, učiť sa, pamätať si a pociťovať, mozog zdravého človeka tvorí z funkčného hľadiska harmonický celok a obidve hemisféry pracujú súčasne. A takto sa spolu rozprávajú. 

  • Zvonenia

   Utorok 27. 7. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • zs.ms.badin@gmail.com
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje