• Výnimočné školy - výnimoční učitelia
   • Medzinárodný projekt Erasmus+ s názvom „Beyond the Limits with Learning“ na našej škole
   • Erasmus+ mobilita v Turecku
   • Sme v oranžovej
   • Hlavná budova našej školy
   • "STARÁ ŠKOLA" , kde sa vyučujú 1. ročníky
   • Záhrada, ktorá učí
   • Detská lesnícka univerzita
    • Detská lesnícka univerzita

    • 14. 10. 2019
    • Po dvoch rokoch majú žiaci našej školy opäť príležitosť zúčastňovať sa na Detskej lesníckej univerzite vo Zvolene. Šiesti žiaci šiesteho ročníka budú až do júna navštevovať prednášky s lesníckou tematikou, oboznámia sa s prácou lesníkov v teréne, vyskúšajú si najmodernejšie technológie, ktoré využívajú pri starostlivosti o les, či navštívia zaujímavé miesta. Dnes sa Bianka, Oliver, Dagmar, Natália, Alexander a Ema naučili napríklad aj to, koľko stromov či chránených rastlín a živočíchov máme na Slovensku, koľko jeden strom vyprodukuje kyslíka a na čo všetko nám lesy slúžia.

   • Návšteva divadla vo Zvolene
    • Návšteva divadla vo Zvolene

    • 14. 10. 2019
    • Takýto deň, ako bol 9. október máme my žiaci radi. Neučili sme sa, boli sme pekne oblečení a hlavne nedočkaví, kedy už pôjdeme. Kde? Do Divadla JGT vo Zvolene. Veď väčšina z nás, žiakov 1. stupňa, v ozajstnom divadle  ešte nikdy nebola. Po príchode nás privítali tety šatniarky. Na miesto v hľadisku nás uviedli ujovia a tety uvádzači. Pri vstupe sme ostali prekvapení niekoľkými televíznymi kamerami, lebo rozprávka sa natáčala a bude sa premietať pred Vianocami v televízii. Ako sa rozprávka volala? Tri krásy sveta. Veľmi sa nám páčila a ak si ju pozriete, bude sa páčiť aj vám.(žiaci 1.- 4. ročníka)

   • Jesenné aranžovanie 2019
    • Jesenné aranžovanie 2019

    • 14. 10. 2019
    • Jeseň svojou pestrosťou ponúka nespočetné možnosti k aranžovaniu. Stačí sa len správne rozhodnúť, vybrať si materiály, ktoré spolu ladia, najlepšie priamo z prírody. Preto sme siahli po dreve, listoch, sušených kvetoch, hubách i machu. Netradičné jesenné aranžmány Karolínky a Kláriky zo VI.A, ktoré vytvorili počas aranžérskej súťaže Jesenné aranžovanie v priestoroch Robotníckeho domu v Banskej Bystrici, organizovanej Centrom voľného času Junior (pod záštitou mesta Banská Bystrica) boli mimoriadne úspešné. 

     • Karolínka Kántorová - Drevené jabĺčko - 2. miesto v 1. kategórii
     • Klárika Dovalová - Rozkvitnutá drevená huba - Cena mesta

     Na dievčatá sme veľmi hrdí a srdečne im gratulujeme.

     Viac fotografií si môžete pozrieť na stránke výtvarnej výchovy: https://nasa-vytvarka.webnode.sk/vytvarne-uspechy/vytvarne-sutaze/jesenne-aranzovanie-2019/

   • Návšteva Obecného úradu v Badíne
    • Návšteva Obecného úradu v Badíne

    • 13. 10. 2019
    • Naši tretiaci  sa na hodinách vlastivedy učili o svojej obci. Aby sa o nej dozvedeli ešte viac, v piatok 11. októbra navštívili Obecný úrad v Badíne, kde im pán starosta Mgr. Pavol Hric odpovedal na každú zvedavú otázku. Žiaci sa dozvedeli nielen rôzne zaujímavosti  o našej obci, ale spoznali aj prácu zamestnancov OÚ a prezreli si všetky priestory úradu.  

     Za krásny zážitok, pútavé rozprávanie, nové informácie  a milé darčeky v podobe magnetiek serbom našej obce sa chceme pánovi starostovi zo srdca poďakovať. Deti mali možnosť vidieť, že svoju prácu robí zodpovedne a s nadšením. 

   • Komu sa nelení, tomu sa zelení (vlajka na škole)
    • Komu sa nelení, tomu sa zelení (vlajka na škole)

    • 13. 10. 2019
    • Do medzinárodného programu Eco-schools sme vstúpili ako nováčikovia pred štyrmi rokmi. Počas tohto obdobia sa nám podarilo dosiahnuť mnoho úspechov, zrealizovali sme viaceré projekty a posunuli naše a veríme, že aj vaše eko názory a postoje na úplne inú úroveň. Každé dva roky odborníci hodnotia prácu celej školskej komunity. Koncom školského roka 2018/2019 sme privítali nezávislých hodnotiteľov a s napätím očakávali ich verdikt.

     A podarilo sa! V stredu sa členky kolégia, Anetka a Natálka, zúčastnili Slávnostnej certifikácie Zelených škôl v Bratislave, kde si prevzali certifikát a vlajku Eco-schools. Naša škola patrí medzi 99 z celého Slovenska, ktoré toto ocenenie získali na najbližšie dva roky.

   • V krajine remesiel
   • Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
    • Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

    • 13. 10. 2019
    • Koniec septembra je už tradične venovaný výstave ovocia zeleniny a kvetov, ktorá sa tento rok konala 21.9.2019 v budove našej školy. Podujatie organizovala ZO SZZ Badín. Podrobnejšie informácie o počte exponátov a výhercoch si môžete prečítať na stránke obce. Nás teší, že sa výstavy so svojimi aranžmánmi zúčastnili aj žiaci II.B, III.B, IV.A, V.B, VI.B s triednymi učiteľkami a všetky tri oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkami. Deti vytvorili veľmi pekne naaranžované košíky, kvetinový dáždnik, hmyzí domček, či háčkované ovocie. Výstavu dopĺňal aj milý ježko od Vladky Majerskej. Všetkým veľmi pekne ďakujeme a veríme, že na budúci rok sa zapoja aj žiaci ostatných tried.

   • Európsky týždeň športu 2019
    • Európsky týždeň športu 2019

    • 13. 10. 2019
    • Európsky týždeň športu prebehol v našej škole v týždni od 23.9. – 27.9. 2019. Počas neho boli pre žiakov pripravené viaceré pohybové aktivity. Spomenieme aspoň Do školy pešo alebo na bicykli, Jesenný beh ulicami Badína a Tanečný piatok. Okrem toho bola pre žiakov pripravená aj beseda s olympionikmi. Žiaci sa do akcií zapájali s odhodlaním dobre si zašportovať, zabaviť sa a zároveň dosiahnuť čo najlepší výsledok. Možno aj takéto podujatia inšpirujú niektorých z nás k aktívnemu športu. 

     Najväčší úspech mal medzi žiakmi Jesenný beh, a preto dúfame, že sa z neho stane v našej škole tradícia a v nasledujúcich ročníkoch sa k nám pridajú aj občania obce Badín.  

     Na záver si zaželajme, aby sa pohyb a šport stali neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Veď byť zdravý a fit je ideálom každého z nás.

     Vyhodnotenie_aktivity_peso_do_skoly.docx

     Vysledkova_listina_jesenneho_behu.docx

  • Partneri

   • NAŠE OCENENIA

   • ERASMUS+

   • Spoločné stretnutie partnerských škôl                

    Napriek tomu, že v časoch pandémie vyzeralo zorganizovanie medzinárodného stretnutia akomission impossible, nakoniec sme to zvládli! Základná škola v Badíne bola hostiteľom 16 učiteľov zo 4 partnerských krajín - Poľska, Chorvátska, Severného Macedónska a Turecka. Pripravili sme pre nich bohatý program plný vzdelávacích seminárov a workshopov zameraných na profesionálny rozvoj, ako aj poznávacie aktivity v rámci regiónu.

  • Pilotné overovanie upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov

   Rámcové učebné plány podľa cyklov vzdelávania a Upravené ciele a obsah vzdelávacích oblastí vznikli ako komplexná odpoveď na situáciu, do ktorej sa dostala aj naša škola po období pandemickej krízy. Uzavreté školy a dlhodobá realizácia dištančného vzdelávania v domácom prostredí žiakov, spôsobila prekážky v plnohodnotnom napĺňaní cieľov výchovy a vzdelávania. Naša škola sa práve z týchto dôvodov rozhodla zapojiť do pilotného testovania v spolupráci z Štátnym pedagogickým ústavom, pretože nám vytvára priestor na vyrovnávanie deficitov v obsahu a požiadavkách na učebné výstupy žiakov, a to aj medzi stupňami vzdelania.

    

    

   • KREMÍK - MLADÝ CHEMIK

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • ekonom@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje