• Výnimočné školy - výnimoční učitelia
   • Medzinárodný projekt Erasmus+ s názvom „Beyond the Limits with Learning“ na našej škole
   • Erasmus+ mobilita v Turecku
   • Sme v oranžovej
   • Hlavná budova našej školy
   • "STARÁ ŠKOLA" , kde sa vyučujú 1. ročníky
   • Záhrada, ktorá učí
    • Kľúče od kráľovstva Márie Terézie

    • 18. 6. 2019
    • V 4. ročníku sme sa učili na vlastivede o Márii Terézii. Priznám sa, je to moja obľúbená téma, preto ani žiaci 4. ročníka nemali inú možnosť, len si túto tému spolu so mnou obľúbiť tiež. Pri rozhovoroch potvrdili, že téma Márie Terézie ich naozaj oslovila. V jeden deň sme dostali mail, kde sme mali možnosť prihlásiť sa do súťaže práve na tému “Kľúče od kráľovstva Márie Terézie“.

     Dobrovoľne posunutá úloha pre žiakov bola uchopená. Naši 3-iaci a 4-táci sa zapojili do literárnej aj výtvarnej časti s očakávaním, či niektorá z prác i napriek krátkemu času na prípravu osloví niektorého z porotcov. Z tretiakov sa zapojili do výtvarnej súťaže:

     3.A : Samuel Krúpa, Eva Valaskajová, Pavlína Kristína Končoková

     3.B : Alex Slosiarová, Viktória Valentová

     Zo štvrtákov sa zapojili do výtvarnej súťaže: Hanka Kubincová, Adam Koza, Matilda Guevara, Hanka Leštáková, Sofia Klocoková a Lucia Poliaková

     Sandra Baculáková prejavila záujem o literárnu súťaž.

     Všetky práce hodnotili skutoční majstri: spisovateľ Daniel Hevier a maliar a ilustrátor Miroslav Cipár. Podarilo sa. Práca Hanky Kubincovej oslovila a dňa 13.6.2019 bola pozvaná na celoslovenské vyhodnotenie súťaže, kde získala krásne 2. miesto v 1. kategórii. Po vyhodnotení sme absolvovali krátku recepciu, potom sme sa presunuli do Katedrály sv. Martina. Tu nás čakala prehliadka s odborným výkladom. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí a tak sme si doplnili mnoho poznatkov o tejto panovníčke. Gratulujeme Hanka.

    • Exkurzia Inwald Park

    • 13. 6. 2019
    • Viete si predstaviť, že ste na jednom mieste a v priebehu niekoľkých chvíľ sa ocitnete na rôznych miestach sveta a v rôznych časových pásmach zároveň? Že nie? Vyvediem vás z omylu. Toto všetko vám ponúka návšteva poľského Inwald Parku Miniatur. 

     AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku – zastrešovala exkurziu do Inwald Parku Miniatur, ktorej sme s niektorými žiakmi našej školy zúčastnili 6.júna 2019. Mohli sme si pozrieť miniatúry známych aj menej známych stavieb z celého sveta na jednom mieste. V jednej chvíli sme sa ocitli pri budove Opery v Sydney a zároveň aj pri indickom Tádž Mahal. Zároveň sme stáli blízko starobylom sídle mayskej civilizácie Chichen Itza v mexickom Yucatáne, odkiaľ bolo vidieť na egyptskú pyramídu, ktorá v sebe skrývala artefakty svojej doby. Na opačnom konci stáli miniatúry rímskeho kolosea, anglického Tower Bridge a Big Benu, Eiffelovej veže a mnohých ďalších. 

     Okrem pohybu v čase a priestore park samozrejme ponúkal množstvo zábavných atrakcií, ktoré zaujali deti aj dospelých. 

     Návšteva tohto miesta vás dokáže počas niekoľko hodín previezť dávnou minulosťou, nedávnou minulosťou, prítomnosťou. 

    • Banskobystrické pierko 2019

    • 10. 6. 2019
    • 4. júna 2019 sa v pobočke Verejnej knižnice Mikuláša Kováča (VKMK) na Fončorde uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie autorskej literárnej súťaže žiakov základných škôl v písaní poézie a prózy „Banskobystrické pierko 2019“.

     Do súťaže sa zapojili a svoje práce poslali aj štyri žiačky našej školy: Nina Kapustová a Klára Dovalová (5. ročník), Janka Melichová a Karin Bullová (7. ročník). V kategórii próza II. stupeň za svoju prácu získala Čestné uznanie Janka Melichová. Literárne práce vyhodnocovala odborná porota v zložení: spisovateľ a básnik Miroslav Kapusta, riaditeľ VKMK Peter Klinec a manažérka Soňa Šóky. Všetci, ktorí sa do súťaže zapojili boli odmenení vecnými cenami.

  • Partneri

   • NAŠE OCENENIA

   • ERASMUS+

   • Spoločné stretnutie partnerských škôl                

    Napriek tomu, že v časoch pandémie vyzeralo zorganizovanie medzinárodného stretnutia akomission impossible, nakoniec sme to zvládli! Základná škola v Badíne bola hostiteľom 16 učiteľov zo 4 partnerských krajín - Poľska, Chorvátska, Severného Macedónska a Turecka. Pripravili sme pre nich bohatý program plný vzdelávacích seminárov a workshopov zameraných na profesionálny rozvoj, ako aj poznávacie aktivity v rámci regiónu.

  • Pilotné overovanie upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov

   Rámcové učebné plány podľa cyklov vzdelávania a Upravené ciele a obsah vzdelávacích oblastí vznikli ako komplexná odpoveď na situáciu, do ktorej sa dostala aj naša škola po období pandemickej krízy. Uzavreté školy a dlhodobá realizácia dištančného vzdelávania v domácom prostredí žiakov, spôsobila prekážky v plnohodnotnom napĺňaní cieľov výchovy a vzdelávania. Naša škola sa práve z týchto dôvodov rozhodla zapojiť do pilotného testovania v spolupráci z Štátnym pedagogickým ústavom, pretože nám vytvára priestor na vyrovnávanie deficitov v obsahu a požiadavkách na učebné výstupy žiakov, a to aj medzi stupňami vzdelania.

    

    

   • KREMÍK - MLADÝ CHEMIK

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • ekonom@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje