• Hlavná budova našej školy
  • Záhrada, ktorá učí
  • "STARÁ ŠKOLA" , kde sa vyučujú 1. ročníky
  • Pedagogický zbor
    • Bábkové divadlo za polročné vysvedčenie

    • 14. 2. 2023
    • Za úspešný polročný výpis známok dostali naši najmladší kamaráti zaujímavé prekvapenie. Sviatočne oblečení sa prišli pozrieť do Bábkového divadla na Rázcestí na dve originálne spracované rozprávky. Prváci a druháci si pozreli predstavenie O sove, ktorá sa prestala báť tmy a tretiaci sa zabávali na humornej rozprávke Dobrú chuť, vlk!

    • 9. február – DEŇ PIZZE

    • 13. 2. 2023
    • Hurá pizza!!!” ozývalo sa chodbou pri pohľade na krabice od pizze. To však žiaci 2. A a 3. B triedy netušili, že v krabiciach sa skrývajú úlohy. Najskôr si deti v zmiešaných dvojiciach zdokonaľovali a overovali svoje čitateľské zručnosti, pričom sa dozvedeli zaujímavé informácie o vzniku a výrobe pizze. Nové poznatky potom využili na nasledujúcich hodinách. Bolo zaujímavé sledovať, ako si žiaci druhého a tretieho ročníka vzájomne pomáhajú pri riešení úloh. Na hodine matematiky sme nakupovali suroviny na výrobu pizze, ale nechýbali ani hodiny, kde sme si pizzu, aj keď len papierovú, vyrobili. A aký by to bol pizza deň bez skutočnej pizze? Chutila výborne a my už teraz myslíme na ďalší deň, kedy sa opäť stretneme a užijeme si ďalší spoločný projekt s inou témou.

    • Biologická olympiáda

    • 12. 2. 2023
    • V mesiaci január sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády v kategórii C, ktorej sa zúčastnilo 31 žiakov 8. a 9. ročníka.

     Umiestnenie súťažiacich je nasledovné:

     1. miesto – Juraj Maximilián Almáši 9. B

     2. miesto – Jakub Janata 9. B

     3. miesto – Marek Medveď z 8. A

     Prví dvaja žiaci postupujú do okresného kola. Víťazom srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za aktívny prístup k učeniu sa prírodovedných predmetov. Jurajovi a Jakubovi držíme palce v okresnom kole!

    • Detská lesnícka univerzita

    • 12. 2. 2023
    • Dňa 9. 2. 2023 žiaci zo 6. A zapojený do projektu Delesun absolvovali ďalšiu odbornú prednášku na tému Lesná ťažba a drevo - tradičný materiál, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Lesníckej fakulty TU vo Zvolene. Žiaci sa okrem ťažby dreva dozvedeli o lesných požiaroch, čo ich spôsobuje, ako ich uhasiť a prakticky si vyskúšali trenažér spiľovania stromov.

    • Prednáška s geológom

    • 12. 2. 2023
    • Dňa 8. 2. 2023 sa žiaci 9. B  stretli s doc. Mgr. Štefanom Ferencom, PhD. z Prírodovednej fakulty UMB v Banskej Bystrici, ktorý pôsobí na Katedre geológie a geografie. Spoločne si prešli témy preberané na hodinách biológie a rozšírili si vedomosti o horninách a mineráloch obohatené o názorné ukážky. Dozvedeli sa, ako bude v budúcnosti vyzerať mapa s kontinentmi, ako vyzerala v minulosti, o geologických procesoch Zeme a pohybe litosferických platní.

    • Šaliansky Maťko

    • 4. 2. 2023
    • Dňa 1. 2. 2023 sa v Dome Matice slovenskej v Banskej Bystrici konalo okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Našu školu v III. kategórii reprezentovala žiačka 6. A, Simona Bystrianska, ktorá získala 1. miesto. Srdečne gratulujeme! Zároveň prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

   • Exkurzia do parlamentu – Národnej rady Slovenskej republiky
    • Exkurzia do parlamentu – Národnej rady Slovenskej republiky

    • 4. 2. 2023
    • Dňa 1. 2. 2023 sa žiaci 8. A a 8. B triedy zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Exkurzia bola realizovaná v rámci predmetu občianska náuka, preto jej hlavným cieľom bola návšteva Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky.

     Žiaci počas návštevy parlamentu zažili veľa zaujímavých aktivít. V sprievode vyškoleného pracovníka mali možnosť spoznať priestory parlamentu, z balkóna rokovacej sály sledovali práve prebiehajúce plenárne zasadnutie NR SR, obdivovali obrazy slovenského maliara Albína Brunovského, ktoré sa nachádzajú pri vstupe do rokovacej sály, so záujmom pozorovali výmenu čestnej stráže, viedli neformálnu debatu s poslancami NR SR pánom Matovičom a pánom Šipošom, pozorovali nielen prácu poslancov, ale aj filmových štábov a redaktorov, ktorí nám každodenne prinášajú aktuálne informácie o dianí v parlamente.

     „Pán, ktorý nás sprevádzal nám ukázal štátne symboly a videli sme aj výmenu stráže, čo ja osobne som videl prvýkrát v živote. Taktiež sme videli rokovanie a po krátkej prestávke sa prišiel s nami osobne porozprávať politik Igor Matovič, čo bol jeden z najbláznivejších zážitkov v mojom živote. Pofotili sme sa s ním, aj s inými politikmi a potom nasledovala hodinka voľného času v obchodnom centre. Bol to veľmi pekný a náučný deň.“  Patrik (8. B)

     „Exkurzia sa mi veľmi páčila. Program bol nabitý. Bolo zaujímavé stretnúť sa s pánom Igorom Matovičom a s ostatnými významnými osobami.“  Michal C. (8. A)

     „Na tejto exkurzii sa mi najviac páčilo, že som si našla nového kamaráta a to poslanca Igora Matoviča. Nikdy by som nepovedala, že spoznám toľko známych ľudí, poslancov či novinárov. Dokonca som telefonovala s reportérom Michalom Kovačičom. Na tento deň nikdy v živote nezabudnem a verím, že ani Igor Matovič nie. Bol to skvelý nápad na exkurziu.“  Ema (8. B)

     „Veľmi sa mi páčila hra, v ktorej sme sa hrali na poslancov a reportérov. Niektorí spolužiaci boli poslancami a my ostatní sme hrali reportérov. Kládli sme rôzne novinárske otázky. Odpovede našich spolužiakov ako poslancov boli zábavné.“  Lucia (8. A)

   • Olympijský odznak všestrannosti
    • Olympijský odznak všestrannosti

    • 4. 2. 2023
    • Tento školský rok sa žiaci druhého stupňa našej školy zapojili do súťaže Olympijský odznak všestrannosti, ktorú vyhlásil Slovenský olympijský výbor v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Žiaci si mohli zmerať svoje sily s rovesníkmi z celého Slovenska.

     Veľmi nás teší, že v škole máme aktívnych a úspešných športovcov, ktorí sa v silnej konkurencii nestratili. Úspešnými mohli byť len tí, ktorí absolvovali všetky súťažné disciplíny. Čísla hovoria o tom, že ich nebolo málo.

     Bronzový odznak získalo 21 žiakov.

     Strieborný odznak získalo 7  žiakov.

     A zlatý, najvzácnejší odznak, získali dvaja žiaci zo 6. A triedy, športovci telom i dušou, Lukáš RužbackýAlexander Mikloško.

     Všetkým oceneným srdečne gratulujeme a veríme, že úspech viacerých našich žiakov bude motiváciou pre ostatných do budúcich ročníkov tejto atraktívnej súťaže.

     Takmer 33-tisíc detí súťažilo v Olympijskom odznaku všestrannosti (olympic.sk)

   • Školská knižnica
    • Školská knižnica

    • 25. 1. 2023
    • Záujem detí o čítanie úspešne podporujeme aj vďaka pestrému výberu kníh v našej školskej knižnici. V prvom polroku si žiaci našej školy vypožičali 296 kníh. Najčastejšie si deti požičiavajú knihy na doplnkové čítanie. Mnohí však prichádzajú aj z vlastnej iniciatívy, čo nás nesmierne teší.

     Každý piatok v čase 12.30 – 13.30 sa môžete prísť presvedčiť, že knižnica ponúka naozaj zaujímavý výber kníh, pohľadať si svoj vlastný žáner alebo si len tak prelistovať knihami, čo vás zaujímajú.

      

     Tešíme sa na každú návštevu!

    • Naša účasť v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku

    • 25. 1. 2023
    • Dňa 19. januára 2023 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu v ňom zastupovali víťazky školského kola Nina Kapustová  z 9. B a Paulína Kristína Končoková zo 7. A triedy. Dievčatá statočne bojovali a sú úspešnými riešiteľkami olympiády. Nina sa umiestnila na 4. mieste v konkurencii 19 žiakov kategórie 1B a Paulínke patrí 6. miesto zo 17 účastníkov kategórie 1A.

     Obidvom žiačkam srdečne blahoželáme, prajeme veľa ďalších úspechov a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

    • Prvácka predvianočná besiedka

    • 22. 1. 2023
    • Pred Vianocami stihli prváci potešiť svojich rodičov milou besiedkou. Pripravili si pre nich tance, piesne a básničky. Krátky program voviedol rodičov do príjemnej vianočnej atmosféry a darček v podobe svietiaceho snehuliačika potešil všetky srdiečka mamičiek i oteckov.

    • Exkurzia Viedeň

    • 12. 1. 2023
    • Po dlhšej prestávke spôsobenej menej priaznivými kovidovými časmi, ktoré nám nedovolili vycestovať a spoznávať svet, sme sa rozhodli zorganizovať tento školský rok pre žiakov našej školy exkurziu do Viedne. Žiaci mali jedinečnú možnosť využiť svoje jazykové zručnosti priamo v praxi na rozličných miestach. Mnohí z nich sa vo Viedni ocitli po prvýkrát a hlavné mesto Rakúska  zanechalo na nich výnimočný dojem. Počas spoločnej pešej prehliadky sme videli starobylú Viedeň v podobe historického centra s očarujúcim palácom Hofburg, Dómom svätého Štefana, Viedenskou operou, Viedenským parlamentom a Viedenskou radnicou. Po pešej prehliadke sme navštívili Prírodovedné múzeum, kde sa nachádza na niekoľkých poschodiach viac ako 20 miliónov artefaktov a muzeálnych kúskov zozbieraných za dlhé obdobie. Našu púť sme zakončili pri Viedenskej radnici, kde sa konali každoročné vianočné trhy, ktoré lákali farbami a vôňami punčov a iných vianočných špecialít. Za jeden deň sme sa dotkli Viedne a je na každom z nás, či sa ju rozhodneme navštíviť a preskúmať detailnejšie aj nabudúce. Je v nej stále čo objavovať.     

    • Vianočná pošta pre seniorov

    • 18. 12. 2022
    • Napísať dnes niekomu list alebo pohľadnicu nie je až taká bežná záležitosť. Napriek tomu sa piataci na slovenskom jazyku učia, ako to urobiť správne. Aby sme sa neučili len suchú teóriu, rozhodli sme sa, že sa tento rok zapojíme do charitatívnej akcie Vianočná pošta pre seniorov. Na výtvarnej výchove sme vyrobili pomocou techniky linoryt krásne pohľadnice. Tie sme na slovenskom jazyku vypísali tak, ako sme sa to už pred tým naučili. Naše pohľadnice potešia konkrétnych seniorov zo Sečoviec a Nových Zámkov. Veríme, že aj vďaka nim budú ich Vianoce príjemnejšie, a že nám odpustia drobné prehrešky voči gramatike. 

  • Partneri

   • Roots&Shoots
   • Tréneri v škole
   • Detská lesnícka univerzita
   • Poradenstvo a prevencia

   • Školský časopis

   • ERASMUS+

   • Beyond the limits with Learning E-BOOK       

   • NAŠE OCENENIA

  • Pilotné overovanie upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov

   Rámcové učebné plány podľa cyklov vzdelávania a Upravené ciele a obsah vzdelávacích oblastí vznikli ako komplexná odpoveď na situáciu, do ktorej sa dostala aj naša škola po období pandemickej krízy. Uzavreté školy a dlhodobá realizácia dištančného vzdelávania v domácom prostredí žiakov, spôsobila prekážky v plnohodnotnom napĺňaní cieľov výchovy a vzdelávania. Naša škola sa práve z týchto dôvodov rozhodla zapojiť do pilotného testovania v spolupráci z Štátnym pedagogickým ústavom, pretože nám vytvára priestor na vyrovnávanie deficitov v obsahu a požiadavkách na učebné výstupy žiakov, a to aj medzi stupňami vzdelania.

    

    

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje