• Členovia žiackeho parlamentu

    2019/2020

     

    IX. 

    Gajanová 

    Dovalová 

    VIII. 

    Sečkáš 

    Končok 

    VII. 

    Borošová 

    Kocmanová 

    VI.B 

    Janata 

    Olšiak 

    VI.A 

    Hudobová  

    Kapiašová 

    V.B 

    Boboková 

    Adamčíková 

    V.A 

    Baculáková 

    Chochol 

    IV.B 

    Lapin 

    Krutošík 

    IV.A 

    Adzimová 

    Končoková 

    III.B 

    Bystrianska 

    Donovalová 

    III.A 

    Kolenkášová 

    Žila 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ 0911 717 381 - mobil 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

  • Karneval
  • Vianočné tvorivé dielne
  • Rozprúdime regióny 2019
  • Pasovačka prvákov
  • Viedeň
  • Exkurzia do hlavného mesta
  • FESTIVAL VEDY A TECHNIKY CELOSLOVENSKÉ KOLO
  • Párty ako sa patrí
  • Poďakovanie
  • Exkurzia do Slovenského technického múzea v Košiciach
  • Návšteva Obecného úradu v Badíne
  • Komu sa nelení, tomu sa zelení (vlajka na škole)