• Výnimočné školy - výnimoční učitelia
   • Medzinárodný projekt Erasmus+ s názvom „Beyond the Limits with Learning“ na našej škole
   • Erasmus+ mobilita v Turecku
   • Sme v oranžovej
   • Hlavná budova našej školy
   • "STARÁ ŠKOLA" , kde sa vyučujú 1. ročníky
   • Záhrada, ktorá učí
    • Staviame Máje

    • 5. 5. 2019
    • Dňa 30.apríla Obecný úrad Badín za pozornosti širokej verejnosti zorganizoval v predvečer prvého mája v centre obce tradičné stavanie mája. Na priestranstve pred obecným úradom nechýbali ani účinkujúce deti z materskej školy, ktoré sa predstavili divákom peknými tancami a spevmi, čerpajúcimi námety z tradícií nášho národa. Napriek uponáhľanej dobe sa tieto zvyky zachovávajú až dodnes a musíme uznať, že tento sviatok má svoje čaro. Ich vystúpenie potešilo všetkých prítomných. A ktovie, možno máme aj najkrajšie a najvyššie máje v okolí.

    • TUK 2019

    • 2. 5. 2019
    • Talent, umenie, kumšt je celoslovenská výtvarná súťaž, ktorú organizuje Súkromná stredná umelecká škola v Hodruši-Hámroch, pod záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky. S našimi ôsmačkami Aničkou a Kristínkou sme do súťaže poslali výtvarné dielka z modrotlače a obe postúpili do II. kola užšieho výberu 10 prác, z ktorých porota vybrala víťazov. Jedným z víťazov sa stala aj naša Anička Lehocká - získala hlavnú cenu a pohár TUK. Srdečne gratulujeme ;)

     Chcete si pozrieť súťažné práce našich dievčat? Nájdete ich tu: https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/modrotlac/tuk-2019/

    • Malí záhradkári

    • 1. 5. 2019
    • Len čo sme sa s Morenou rozlúčili, prišla jar. Príroda ožila jasnými farbami, vtáčiky spievajú.Naši škôlkari sa už stihli zoznámiť s postupom, ako zo semienka vyrastie rastlinka.

     Všetky fotografie nájdete po kliknutí sem.

    • 2. jarné kolo ligy hádzadiel (záverečné kolo Ligy hádzadiel)

    • 29. 4. 2019
    • Liga hádzadiel je do značnej miery ovplyvnená počasím. To bol aj dôvod, prečo sa liga hádzadiel musela posunúť o týždeň neskôr. Druhé jarné a zároveň aj posledné kolo ligy hádzadiel sa uskutočnilo v sobotu 13. apríla 2019 pri Pamätníku 2. Československej paradesantnej brigády v Badíne. Miesto na súťaž leteckých modelárov celkom vhodné, lebo ako som sa dočítala, pomník má predstavovať maketu chvosta pikujúceho lietadla. Poniektorí súťažiaci si asi spomínaný pomník zjavne zvolili za svoj vzor. Toto sa ale nedá povedať o hádzadle Flash, ktoré sa Jakubovi Kántorovi podarilo vyhodiť tak vysoko, že zo svojho letu sa už nevrátilo. Po siedmich minútach letu sa nám stratil z dohľadu niekde v kopcoch za Rakytovcami. A viac sme ho už nevideli. Podujatia sme sa mohli zúčastniť aj vďaka finančnej podpore OZ AMAVET.

     Organizátorom súťaže je Centrum voľného času Banská Bystrica a súťaže v Badíne sa zúčastnili aj modelári z Banskej Bystrice pod vedením p. Viliama Valenta.

     Aj vďaka dobrému počasiu sa modelárom z obidvoch krúžkov darilo. Vzhľadom na širokú vekovú škálu súťažiacich sa toto kolo udeľovali ceny v troch kategóriách. Žiaci do 10 rokov, žiaci od 11 – 15 rokov a žiaci od 15 – 18 rokov.

     V kategórii Žiaci do 10 rokov sme mali dokonca dve prvé miesta, rovnaké časy sa podarilo nalietať Andrejovi Citarovi zo 4. triedy a Alexovi Noskovičovi z 2. triedy, obidvaja sa umiestnili na prvom mieste. Medzi mladšími žiakmi sa nám podarilo obsadiť 3. miesto, na ktorom skončil Adam Koza zo 4. triedy.

     V kategórii Žiaci od 11 – 15 rokov sa naši modelári umiestnili na 1. mieste Samuel Hlaváčik a na 2. mieste Andrej Molnár, obidvaja zo siedmej triedy.

     V kategórii nad 15 rokov obsadil 1. miesto deviatak Jakub Kántor.

     V záverečnom hodnotení všetkých kôl Ligy hádzadiel počas školského roka 2018/2019 naši chlapci obstáli nasledovne:

     V kategórii mladší žiaci:

           2. Alex Noskovič (216 s.)

           3. Adam Koza (179 s.)

           4. Andrej Citara (151 s.)

     V kategórii starší žiaci:

     1. Jakub Kántor (602 s.)

     2. Andrej Molnár (458 s.)

     3. Samuel Hlaváčik (303 s.) 

    • Návšteva v knižnici

    • 29. 4. 2019
    • V utorok dňa 16.4.2019 žiaci lll.A a lll.B navštívili knižnicu M.Kováča v Banskej Bystrici. Pani knihovníčka ich previedla žiakou knižnicou a ukázala im, čo všetko knižnica ponúka. Deťom sa veľmi páčilo. Čítanie je pre deti nielen rozširovanie vedomostí, ale aj obohacovanie slova krásou prečítaných príbehov.

    • Beseda o lese

    • 25. 4. 2019
    • Apríl je mesiac lesov, preto sme dňa 24.4. do našej školy pozvali pracovníčky Štátnej ochrany prírody SR, Mgr. Ingrid Moravčíkovú Károlyovú, PhD. a Ing. Júliu Turkotovú, aby našim prvákom a druhákom porozprávali zaujímavosti o lese. Deti spoznávali rôzne druhy stromov, priraďovali k nim plody, rozoznávali zvuky lesných zvierat. Pri plnení zaujímavých a hravých úloh sa naučili, ako sa nemáme správať v lese a ako máme chrániť prírodu.

    • Štvrtácky prírodovedný deň v prírode

    • 24. 4. 2019
    • Keď som prišiel do školy, začal som sa nudiť, tak ako každý iný školský deň. Je to prirodzené pre takého chlapca ako som ja. Keď sme konečne vyrazili z triedy, išli sme do šatne a to nám zabralo veľmi veľa času, vďaka niektorým motáčikom. Zabralo to až tri minúty. Po tých troch minútach sme vyšli z areálu školy s nádejou, že už nikde nebudeme stáť, ale na nešťastie sme zastali po štyroch krokoch. A úplne zbytočne, lebo sme merali diaľku pokazeným diaľkomerom. A konečne im doplo, že je to pokazené. A opäť sme vyrazili a znova s nádejou, že ideme vpred bez zastavenia. A to bol rekord. Po tridsať jedna krokoch sme zastavili pred obchodom, lebo spolužiačka bola hrozne smädná. Ďalších dvadsaťsedem minút sme išli do cieľa. Cestou tam som išiel po nohách ako človek, ktorý žije. Pri každej zmene cesty sme určovali svetové strany a zapisovali sme si ich do plánu cesty. Keď sme sa blížili k cieľu, niektorých chytal strach, lebo naše pracovisko bolo pri čiernom lese, kde boli lebky, stopy a kosti zvierat. O chvíľu na to sme začali robiť to, za čím sme prišli. A to bolo - hľadať hmyz, rastliny a zbierať a fotiť ich. Potom, keď už bola aspoň polovica za nami, vybrali sme sa dnu do lesa, kde bola jaskyňa. Tá jaskyňa na mňa pôsobila veľmi divne. Robili sme rôzne aktivity. Napríklad sme mali odkresľovať stromy a kôru a merať, ktorý z nich je najhrubší. Cestou späť sme s kamarátmi našli tri pneumatiky pri lese, aspoň jednu sme dali do neďalekého zberu a to tak, že sme ju jednoducho pustili dolu kopcom a už viete, ako to pokračovalo. Pneumatika išla čím ďalej, tým rýchlejšie, ale zastavili sme ju. Keď sme sa vrátili do školy, bol som dosť hladný, tak som sa logicky najedol. Veľmi sa mi to páčilo. (Michal Cimerman) 

  • Partneri

   • NAŠE OCENENIA

   • ERASMUS+

   • Spoločné stretnutie partnerských škôl                

    Napriek tomu, že v časoch pandémie vyzeralo zorganizovanie medzinárodného stretnutia akomission impossible, nakoniec sme to zvládli! Základná škola v Badíne bola hostiteľom 16 učiteľov zo 4 partnerských krajín - Poľska, Chorvátska, Severného Macedónska a Turecka. Pripravili sme pre nich bohatý program plný vzdelávacích seminárov a workshopov zameraných na profesionálny rozvoj, ako aj poznávacie aktivity v rámci regiónu.

  • Pilotné overovanie upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov

   Rámcové učebné plány podľa cyklov vzdelávania a Upravené ciele a obsah vzdelávacích oblastí vznikli ako komplexná odpoveď na situáciu, do ktorej sa dostala aj naša škola po období pandemickej krízy. Uzavreté školy a dlhodobá realizácia dištančného vzdelávania v domácom prostredí žiakov, spôsobila prekážky v plnohodnotnom napĺňaní cieľov výchovy a vzdelávania. Naša škola sa práve z týchto dôvodov rozhodla zapojiť do pilotného testovania v spolupráci z Štátnym pedagogickým ústavom, pretože nám vytvára priestor na vyrovnávanie deficitov v obsahu a požiadavkách na učebné výstupy žiakov, a to aj medzi stupňami vzdelania.

    

    

   • KREMÍK - MLADÝ CHEMIK

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • ekonom@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje