• Hlavná budova našej školy
  • Záhrada, ktorá učí
  • "STARÁ ŠKOLA" , kde sa vyučujú 1. ročníky
  • Pedagogický zbor
    • Detská lesnícka univerzita

    • 12. 12. 2022
    • Dňa 12. 12. 2022 žiaci 6. ročníka absolvovali tretiu odbornú prednášku na tému Z poľovníckej kapsy, ktorú viedol Ing. Jozef Bučko, PhD z Národného lesníckeho centra vo Zvolene. Rozšírili si vedomosti o raticovej zveri, poľovníckych revíroch, lesnom hospodárovi a sokoliarstve. Zaujímavá téma bola kynológia. Niektorí naši žiaci majú plemená poľovníckych psov doma a tak im táto oblasť bola známa.

     V ďalšej časti študenti Delesun určovali ihličnaté stromy a rozdiely medzi nimi. Dozvedeli sa, že najvhodnejší živý vianočný stromček je z jedle bielej, potom z borovice a na poslednom mieste sa umiestnil smrek obyčajný.

     Záver Delesun sa niesol v duchu Vianoc a tvorivej pracovnej atmosfére. Aktivity lesnej pedagogiky Vianočný stromček - produkt z lesa viedli Ing. Veronika Jaloviarová a Ing. Andrea Melcerová z NLC. Čerešničkou na torte bola Simonka Bystrianska zo 6. A, ktorá všetkým prítomným zaspievala vianočnú pesničku a tým ukončila posledné stretnutie tohto kalendárneho roka.

    • Pečie celá škola 

    • 1. 12. 2022
    • Najchemickejší vianočný koláčik

     Pripravili sme pre vás netradičnú predvianočnú súťaž. Neváhajte, zapojte sa!  Trieda nerozhoduje. Zapojiť sa môže ktokoľvek. 

     V čase od 1. 12. 2022 do 19. 12. 2022 upečte sami alebo s pomocou dospelých netradičný vianočný koláčik alebo ho netradične vyzdobte. Motív je jasný – CHEMICKÝ ! 

     Koláčik (vianočné trvanlivé pečivo) prineste do školy vhodne zabalený a odovzdajte p. učiteľke Balkovej. Nezabudnite napísať svoje meno, priezvisko a triedu. 

     Najkreatívnejšie cukrovinky z vašej dielne budú odmenené. 

     Už teraz sa neskutočne tešíme!

    • Záložky pre láskavých ľudí

    • 8. 12. 2022
    • Kníhkupectvo Artforum Banská Bystrica už 17 rokov organizuje príjemnú predvianočnú akciu s názvom Daruj knihu. Každý, kto má chuť pomôcť splniť rozprávkový sen deťom z náročných sociálnych podmienok, dostane po jej zakúpení záložku, ktorú vyrobili naši piataci. Ostane im tak pamiatka na výnimočný čin, ktorý urobili pre detské šťastie.

   • Mikuláš u nás na návšteve
    • Mikuláš u nás na návšteve

    • 6. 12. 2022
    • Hoci nám 6. decembra stále nenasnežilo, potešil nás aspoň príchod Mikuláša, ktorého sme netrpezlivo čakali. Ako po iné roky ani teraz nesklamal a spolu s čertom a anjelikom nás potešil svojou vzácnou prítomnosťou. Žiaci vo všetkých ročníkoch 1. stupňa sa na neho tešili a prichystali si pre neho pár mikulášskych pesničiek. On mal zasa pre všetky deti pripravené milé sladké darčeky. Veď čo by to bol za Mikuláša bez sladkostí a vďačných tváričiek našich detí? Ďakujeme a tešíme sa o rok milý Mikuláš!

    • Olympiáda v nemeckom jazyku

    • 6. 12. 2022
    • V dňoch 24. a 25. novembra 2022 sa v našej škole konala olympiáda v nemeckom jazyku, ktorej usporiadateľom je od tohto školského roku NIVAM. Zúčastnili sa jej žiaci 8. a 9. ročníka v kategórii 1B. Z celkového počtu štrnástich zúčastnených žiakov mohli postúpiť iba tí najlepší. Víťazmi školského kola sú Natália Lapinová z 9. B, ktorá obsadila druhé miesto a absolútnym víťazom sa stal Jakub Kvartek z 9. A, ktorý sa umiestnil na prvom mieste. Obom súťažiacim gratulujeme a držíme im palce v okresnom kole, ktoré sa bude konať 18. 1. 2023.

    • Plavecký výcvik 5. ročníka

    • 5. 12. 2022
    • Tento rok plavecký výcvik absolvovali piatačky a piataci na plavárni Štiavničky v Banskej Bystrici. Traja tréneri a pedagogický dozor sa postarali o bezproblémový priebeh výcviku a tak sa žiaci mohli naplno venovať plávaniu. Plaváreň nám ponúkla kvalitné, ale aj zábavné priestory, kde sa mohli žiačky a žiaci naučiť plávať alebo zdokonaľovať svoje plavecké schopnosti. Tobogan a relaxačný bazén boli každý deň naplno využité hlavne po príchode našich žiakov. Všetci zdarne ukončili plavecký výcvik a tým získali diplom za úspešné absolvovanie kurzu plávania.

    • Všetkovedko

    • 30. 11. 2022
    • ...zabojovali... Posledný novembrový deň naši prvostupniari zabojovali o titul Všetkovedka.  S chuťou sa pustili do úloh, ktoré neboli až také ľahké. No nevzdali to, zabojovali, ale na výsledky ich práce si musíme ešte počkať. Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najšikovnejšími určite nájde svojich favoritov. Výsledky sa dozvieme v januári J.

    • Olympiáda v anglickom jazyku

    • 29. 11. 2022
    • Každoročne v novembri sa naši žiaci s veľkým záujmom zúčastňujú školského kola olympiády v anglickom jazyku.

     Tohtoročné školské kolo sme usporiadali 23. a 24. novembra 2022. Písomnej časti sa zúčastnilo viac ako 50 súťažiacich. Do ústneho kola postúpili však len tí najlepší.

     Víťazmi školského kola v kategórii 1A (žiaci 4. – 7. ročníka) sa stali na 1. mieste Paulína Kristína Končoková zo 7. A triedy, na 2. mieste Viktória Andersson zo 6. A triedy a na 3. mieste Maximilián Dian zo 7. A triedy.

     Víťazmi školského kola v kategórii 1B (žiaci 8. – 9. ročníka) sa stali na 1. mieste Nina Kapustová z 9. B triedy, na 2. mieste Juraj Maximilián Almáši z 9. B triedy a na 3. mieste Alisa Skolotiana z 8. B triedy.

     Všetkým zúčastneným ďakujeme. Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v nasledujúcom okresnom kole.

    • Návšteva Domu pre núdznych

    • 28. 11. 2022
    • V dňoch 24. a 25. 11. 2022 sa žiaci etickej výchovy 7. a 8. ročníka zúčastnili exkurzie a besedy s ľuďmi bez domova v Dome pre núdznych, ktorý zriadila Diecézna charita. Mali možnosť vidieť a spoznať ľudí, ktorí nemajú svoj domov a žijú na ulici. Prešli sa po priestoroch charity a spoznali jej fungovanie. Toto zariadenie poskytuje prvotnú hygienickú očistu, vybavovanie obligatórnych dávok, resocializáciu, pranie, žehlenie, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pre ubytovaných hľadanie ďalšieho riešenia (ubytovanie v domovoch dôchodcov alebo v inom sociálnom zariadení). V zariadení je zriadené stredisko osobnej hygieny pre klientov z terénu s možnosťou oprania si osobného ošatenia a vykonanie hygienickej očisty.

     Žiaci sa zapojili do charitatívnej činnosti, kde naozaj ukázali svoje srdce, za čo im a tiež aj ich rodičom patrí veľké ĎAKUJEM!

   • Okresné kolo technickej olympiády
    • Okresné kolo technickej olympiády

    • 27. 11. 2022
    • Dňa 25. 11. 2022 sa žiaci V. S. Almáši, M. Medveď (8. A) a S. M. Almáši (5. A) zúčastnili okresného kola 13. ročníka technickej olympiády na ZŠ JGT v Banskej Bystrici. Súťaž bola rozdelená na praktickú a teoretickú časť. V praktickej časti žiaci vyrábali využiteľné výrobky z dreva. Teoretická časť obsahovala 30 minútový test, ktorý bol náročný, ale žiaci ho zvládli bez problémov. Priestory CeTech boli moderne zariadené pre výučbu žiakov, ale aj pre manuálnu prácu. Počas voľného času sa žiaci mohli zabaviť rôznymi aktivitami. V kategórií dvojíc sa M. Medveď a V. S. Almáši umiestnili na druhom mieste a v samostatnej kategórií sa S. M. Almáši umiestnil na 1. mieste a tým si vybojoval postup na krajské kolo. Žiakom srdečne gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Voda pre našu budúcnosť

    • 24. 11. 2022
    • V tomto roku sme všetci výrazne pocítili vplyv klimatických zmien. Dažďové zrážky sa nášmu regiónu vyhýbali a zásoby podzemných vôd v studniach sa začali znižovať.

     Zapojenie sa do projektu

     CEEV Živica je jedna z organizácií, ktorá ponúka školám projekty zamerané na environmentálnu problematiku. Vďaka tomu môžu žiaci hlbšie preskúmať témy, ktoré sa týkajú udržateľnosti života na Zemi. V čase, keď sa škola zapojila do jedného z týchto projektov pod názvom Voda pre našu budúcnosť, sme netušili, akou aktuálnou témou bude zadržiavanie vody v krajine.

     Nové prvky v záhrade

     Vďaka projektu pribudli v našej Záhrade, ktorá učí tri nové prvky. 

     Najvýraznejším z nich je moderná meteostanica. Výstupy z nej už teraz intenzívne využívajú pedagógovia geografie, fyziky, informatiky a matematiky na svojich hodinách. Žiaci všetkých ročníkov druhého stupňa spracúvajú jednotlivé informácie a porovnávajú vlastné merania s výstupmi meteostanice. Odhadujú vývoj počasia a zisťujú odchýlky s reálnym stavom. Vďaka tomuto prvku sa intenzívne integrujú do vyučovania aj medzipredmetové vzťahy.

     Ďalšie dva prvky slúžia skôr na pokusy a dlhodobé pozorovania.

     Drevalka je kopa zeminy, ktorá ostala po vybudovaní vonkajšej učebne. Do nej sme miesto skál zakomponovali rôzne druhy drevín v rozdielnych štádiách rozkladu. Tento priestor poskytuje príležitosť na pozorovanie vsakovania vody, osídľovanie rozkladajúceho sa dreva drobnými živočíchmi a hubami. Využívajú ho najmä žiaci prvého stupňa.

     Vsakovací kanálik je tretím záhradným prvkom, ktorý vznikol náhodne, po vybudovaní väčšej vydláždenej plochy vonkajšej učebne. Slúži ako zberný kanál v prípade prívalových dažďov. Tento prvok vybudovali a pokusy s jeho funkčnosťou realizujú deti zo školského klubu. Učia sa tak o  dôležitosti  zadržiavania vody v krajine a jej postupného vsakovania.

     Zaujímavosti, ktoré projekt priniesol

     Počas trvania projektu sa nám podarilo zrealizovať rovesnícke vzdelávanie o vode a význame jej zadržiavania v krajine. Žiaci druhých ročníkov na vlastnej koži zažili možnosť vyskúšať si termosnímkovanie v záhrade. Následne svoje vedomosti odovzdali žiakom ôsmeho ročníka, formou rovesníckeho vzdelávania. No a netreba zabúdať ani na samotnú realizáciu prvkov, pri ktorej boli žiaci nápomocní.

     Toto je len začiatok

     Spolu viac ako 35 odučených hodín vo všetkých ročníkoch je dobrým začiatkom pre implementáciu klimatických tém do vyučovania.

     S ukončením projektu však naše vzdelávacie aktivity nekončia. Vybudovali sme prvky dlhodobého charakteru, čo nám umožňuje realizovať aj rozsiahle projekty orientované na výskum, pozorovanie a spracovanie údajov. V tomto školskom roku sú plánované dva veľké projekty so zameraním na zaznamenávanie, vyhodnocovanie a prezentovanie meraní. Výsledky budú zverejňované na nástenkách školy.

     Projekt Voda pre našu budúcnosť realizujeme v spolupráci s CEEV Živica a programom Zelená škola. Za podporu projektu ďakujeme značke Finish.

   • Jesenný zber papiera
    • Jesenný zber papiera

    • 22. 6. 2022
    • V dňoch 23. 11. - 30. 11. 2022 sa v našej škole uskutoční ZBER PAPIERA. Kontajner bude pristavený z bočnej strany základnej školy.

     Vopred ďakujeme za pomoc a účasť!

   • Bubnovačka 2022
    • Bubnovačka 2022

    • 22. 11. 2022
    • November je mesiacom, ktorý sa nesie v duchu viacerých významných dátumov v oblasti ochrany detí a ich práv. 18. november od roku 2015 figuruje ako Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí, no a napokon 20. november vyhlásila organizácia UNICEF Svetovým dňom detí. Keďže v našej škole dbáme predovšetkým na bezpečnosť a spokojnosť našich žiakov, nemohli sme 18. 11. 2022 ostať ticho. Zapojili sne sa do celoslovenskej akcie Bubnovačka, ktorej hlavným mottom je “Aby bolo deti lepšie počuť!”  Naša škola sa rozoznela hlasným bubnovaním, aby sme si pripomenuli, že hlas detí je dôležitý!

    • Detská lesnícka univerzita

    • 20. 11. 2022
    • V stredu 16. 11. 2022 niekoľkí žiaci 6. ročníka absolvovali druhú odbornú prednášku na tému Les a drevo v našich životoch, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Žiaci si doplnili a rozšírili vedomosti a zručnosti o zaujímavé poznatky, ktoré budú môcť využiť v ďalšom štúdiu a živote.

   • „Na polici v hrnci“
    • „Na polici v hrnci“

    • 14. 11. 2022
    • Deti z 2. A a 3. B sa zúčastnili milej akcie s názvom „Na polici v hrnci“ v Podpolianskom osvetovom stredisku vo Zvolene. Okrem zaujímavých informácií o živote našich predkov, ktoré sme sa dozvedeli, si deti spolu s tetou Sandrou ukuchtili koláčik , ktorý aj s chuťou zjedli. Všetci ukázali bohaté znalosti zo života ľudí v minulosti. Teta Viki (mimochodom maminka Miška z 2. A) nás prevetrala aj z archaických slov ako je merica, mútnica a mnohých iných... Ďakujeme celému tímu Podpolianskeho osvetového strediska za užitočné informácie a v neposlednom rade aj za ukážku tradičnej detskej hry – Capko.

    • Sme úspešní v OLYMPIÁDE ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

    • 13. 11. 2022
    • Po zvládnutí školského kola sa víťazka, NINA KAPUSTOVÁ (9. B), zúčastnila dňa 10. novembra 15. ročníka okresného kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Súťaž pozostávala z 2 častí: písomnej a ústnej. Jej výkon spomedzi 15-tich súťažiacich bol vynikajúci a odborná 3-členná porota ho ohodnotila 2. miestom. Je to významný úspech nielen pre školu, ale aj pre žiačku. Ninke srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach!

  • Partneri

   • Roots&Shoots
   • Tréneri v škole
   • Detská lesnícka univerzita
   • Poradenstvo a prevencia

   • Školský časopis

   • ERASMUS+

   • Beyond the limits with Learning E-BOOK       

   • NAŠE OCENENIA

  • Pilotné overovanie upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov

   Rámcové učebné plány podľa cyklov vzdelávania a Upravené ciele a obsah vzdelávacích oblastí vznikli ako komplexná odpoveď na situáciu, do ktorej sa dostala aj naša škola po období pandemickej krízy. Uzavreté školy a dlhodobá realizácia dištančného vzdelávania v domácom prostredí žiakov, spôsobila prekážky v plnohodnotnom napĺňaní cieľov výchovy a vzdelávania. Naša škola sa práve z týchto dôvodov rozhodla zapojiť do pilotného testovania v spolupráci z Štátnym pedagogickým ústavom, pretože nám vytvára priestor na vyrovnávanie deficitov v obsahu a požiadavkách na učebné výstupy žiakov, a to aj medzi stupňami vzdelania.

    

    

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje