• Od posledného školského roka prechádza naša škola významnou rekonštrukciou, ktorá už bola viac ako nutná. Vznikli nové, veľké priestory, ktoré sú reprezentatívne a podnetné, tak pre žiakov, ako aj učiteľov. Sme preto veľmi vďační aj Nadácii Volkswagen Slovakia, ktorá nám naše nové priestory pomohla zveľadiť a zútulniť.
   • Erasmus+
    • Ponická fujarka

    • 18. 3. 2019
    • Dňa 17.3.2019 sa naša žiačka druhého ročníka Simonka Bystrianska zúčastnila 37.ročníka speváckej súťaže O ponickú fujarku, kde vo svojej kategórii získala prvé miesto. Simonke srdečne blahoželáme.

    • Fašiangy, Turíce

    • 18. 3. 2019
    • Takto sa začína známa fašiangová pieseň a tak sa začalo aj pásmo fašiangových zvykov, ktoré si nacvičili žiaci a žiačky Tanečno – pohybového krúžku. Spevom a tancom potešili a zabavili žiakov a pani učiteľky našej školy. Priblížili ním zvyky našich predkov vo fašiangovom období. Všetci účinkujúci si vyslúžili nielen potlesk, ale aj sladkú výslužku.

    • 3. deň Erasmus+ v Anglicku

    • 14. 3. 2019
    • Návšteva Londýna. Najprv prechádzka po Greenwichi, plavba loďou k London Eye, prehliadka najznámejších pamiatok a 5 hodín voľného programu (na nakupovanie). We were terribly tired.

    • Horská služba u prvákov

    • 13. 3. 2019
    • Keď si prváci v šlabikári prečítali text o horskej službe, trochu sme ich prekvapili. Pozvali sme do našej školy dobrovoľných záchranárov z Horskej služby Nízke Tatry Juh - okrsok Poľana. Porozprávali deťom o ich práci, aktivite, priniesli im ukázať predmety, ktoré pri svojej činnosti potrebujú. Deti si vyskúšali pracovať s lavínovým vyhľadávačom, zahrali sa na pacientov, ale i malých záchranárov. Ďakujeme obom členom - p. Sikulovej a p. Hiadlovskému za ich ochotu podeliť sa o skúsenosti s našimi prváčikmi.

    • 5. Projektové stretnutie programu Erasmus+

    • 12. 3. 2019
    • 5. Projektové stretnutie programu Erasmus+ v Lutone, Veľká Británia. Privítanie v Denbigh Primary School, prehliadka školy, umelecké aktivity a večerný bowling. We like it here :)

    • Halové lietanie 2019

    • 10. 3. 2019
    • V sobotu 2. marca 2019 sa v športovej hale Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej Bystrici konala každoročná súťaž v halovom lietaní. Súťaže sa zúčastnilo 18 súťažiacich zo základných aj stredných škôl. Medzi súťažiacimi sme nemohli chýbať ani my – Badínske krídla v zastúpení: Ivan Dobrík (2. ročník), Adam B. Koza (4. ročník), Samuel Hlaváčik (7. ročník) a Jakub Kántor (9. ročník). Usporiadateľom súťaže bolo Centrum voľného času v Banskej Bystrici. Súťažilo sa v štyroch kategóriách – Papierové modely, Klzák na presnosť, Modely na gumový pohon, Halové hádzadlá F1N. Chlapci súťažili v troch kategóriách a pod vedením vicemajstra Európy Mariána Kozu boli aj úspešní. V kategórii Papierové modely sme obsadili 1. miesto Jakub Kántor3. miesto Samuel Hlaváčik. V kategórii Modely na gumový pohon sme tiež obsadili 1. miesto Adam B. Koza3. miesto S. Hlaváčik. V kategórii Halové hádzadlá F1N sme sa umiestnili na 2. mieste S. Hlaváčik3. mieste J. Kántor. Chlapcom gratulujeme a pred nastávajúcou súťažnou sezónou želáme veľa ďalších úspešných letov a ešte úspešnejších pristátí.

    • Hviezdoslavov Kubín - Okresné kolo

    • 3. 3. 2019
    • 14. februára na Deň svätého Valentína, sme sa s našimi šikovnými recitátorkami zúčastnili okresného kola v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Svätý Valentín nám prial a zožali sme veľké úspechy. Zo šiestich kategórii sa našim dievčatám podarilo uspieť v troch. K postupu blahoželáme Simonke Bystrianskej z 2.B., Ninke Kapustovej z 5.B. a Kristínke Dovalovej z 8. triedy.

    • Karneval

    • 3. 3. 2019
    • Fašiangy sa krátia, preto aj v našej škole sme využili toto veselé obdobie a dňa 27.2. sme v spolupráci s ŠKD usporiadali pre deti 1. stupňa KARNEVAL. Deti a pani učiteľky prišli v krásnych kostýmoch a maskách, výborne sa zabávali, tancovali, spievali, súťažili, smiali sa a nielen to. Ochutnali sladké šišky a v tombole vyhrali pekné ceny. Programom nás sprevádzal skvelý moderátor Šašo Jašo (p. uč. Majlingová), ktorého detičky vzorne počúvali a plnili zadané úlohy. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, ako nám bolo veselo.

    • Jeden špeciálny (štvrtácky) školský deň

    • 25. 2. 2019
    • Bol štvrtok a malo sa odovzdávať polročné vysvedčenie. Keď sme prišli do školy a zazvonilo, tak k nám prišla jedna pani z útulku „Pes v núdzi“.  Pani z útulku prišla s dvoma zachránenými psami, lebo sme ju o to veľmi prosili, keď sme ju k nám pozývali. Jeden bol Fidel a druhý Albert. Fidel bol slintoš, ktorý žužlal jednu loptičku, ktorá mu vlastne ani nepatrila. Chalani ich nazvali Slintoš a Stíhačka. Pre psíky do útulku sme vyrobili šek v hodnote 282 €, ktorý si pani zobrala spolu s koberčekmi a hračkami pre psíky.  Koberčeky sme vyrobili na prvom stupni a druhostupniari zasa prispeli z peňazí, ktoré zarobili predajom výrobkov na podujatí Darujme Vianoce.

     Potom k nám prišli divadelníci a ukázali nám smiešne bábky. Pomohli sme im postaviť kulisy a pripraviť triedu. V našej triede sa totiž hralo divadlo pre prvákov. Napokon sme išli do I.A, lebo oni boli v našej triede. Odovzdali sme si vysvedčenia a išli na kopec. Boli tam tri kopce. Jeden bol nudný, jeden strmý na zabitie, ale jeden bol hrozne dlhý a rýchly. Na tom sme sa sánkovali najčastejšie. Moja spolužiačka Kira si doniesla skiboby a dvaja spolužiaci snowboardy. Terezka dostala čokolády a tak nám dala. Keď sme sa vrátili, tak sme sa spolu hrali rôzne hry a na obed sme dostali perník.

     Matilda Guevara, Sandra Baculáková - text; Alexander Iliaš - ilustrácie (IV. trieda)

    • Educate Slovakia očami detí

    • 25. 2. 2019
    • Pani Fara zo zahraničia z krajiny Indonézia nám rozprávala besedu o svojej krajine. Fara mala 20 rokov. Rozprávala po anglicky. To, čo sme nerozumeli nám preložila pani učiteľka Danka Kozová a Katka Pecníková. Rozprávala nám, aké majú zvyky a púšťala nám hymnu. Taktiež nám pustila video, kde boli znázornené krásne zábery z ich krajiny. Zapamätala som si ich zvyk, že majú dlhé rukávy, nohavice a na hlavách šatky. Vraj si ich dávajú dole iba keď idú spať. Bolo tam super.

     Sofinka Klocoková IV. trieda

    • Lyžiarsky výcvik prvákov

    • 25. 2. 2019
    • Naše prvácke hviezdičky a mravčeky absolvovali lyžiarsky kurz. Za ich celotýždennú snahu, odvahu a šikovnosť získali od milých inštruktorov zlaté medaily a diplom.

    • Okresné kolo Geografickej olympiády

    • 22. 2. 2019
    • Dňa 7. februára 2019 sa žiaci našej školy, ktorých geografia zaujíma o niečo viac, zúčastnili okresného kola geografickej olympiády. Počas písomnej a praktickej časti preukázali svoje vedomosti a zručnosti z geografie, čím úspešne reprezentovali našu školu. 
     Úspešnými riešiteľmi boli Ema Krúpová a Natália Kapustová. Najlepšie sa však darilo Emke Krúpovej, ktorá skončila vo svojej kategórii E na výbornom 2. mieste. Žiačku pripravoval Mgr. Milan Krúpa. Emka zároveň postúpila do krajského kola, kde bude našu školu reprezentovať v konkurencii najlepších geografov Banskobystrického kraja. Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa nielen geografických úspechov. 

    • Lyžiarsko-snowboardový kurz Selce – Čachovo 2019

    • 21. 2. 2019
    • V týždni od 11.2. – 15.2.2019 sa zúčastnilo 28 našich žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka lyžiarsko- snowboardového kurzu v lyžiarskom stredisku Selce - Čachovo neďaleko Banskej Bystrice. Všetci sme boli ubytovaní v penzióne Selčianka. Spolu s nimi sa kurzu zúčastnili aj 2 pedagógovia a zdravotník. Cieľom LSVVK bolo naučiť žiakov zvládnuť nielen základné lyžiarske pohybové zručnosti, ale kurz dal možnosť mnohým žiakom zdokonaliť sa v tomto športovom odvetví. Vytýčený cieľ splnili všetci žiaci. V rámci lyžiarskeho výcviku žiaci spoznávali i prírodné krásy uvedenej lokality. Bolo nám veľmi dobre vďaka starostlivosti všetkých zainteresovaných, výbornej strave v Penzióne Selčianka i  priaznivému počasiu. Mimoriadne oceňujeme aktívne zapojenie sa pokročilých lyžiarov do rovesníckeho vzdelávania, ktorí pod dohľadom inštruktorov ochotne odovzdávali svoje skúsenosti ostatným kamarátom. Ukázalo sa, že naši žiaci tvoria dobrý a priateľský kolektív. Radi by sme si takýto skvelý lyžiarsko-snowboardový výcvik zopakovali aj o rok.

    • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

    • 21. 2. 2019
    • Dňa 16. 1. 2019 sa naši žiaci zúčastnili na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku. Martin Baculák z VII. triedy skončil v kategórii 1A na 2. mieste a Aurel Prieložný z IX. triedy sa umiestnil v kategórii 1B tiež na 2. mieste. Ďakujeme za reprezentáciu našej školy a blahoželáme. 

    • Educate Slovakia

    • 19. 2. 2019
    • Educate Slovakia je projekt zameraný na zlepšenie interkultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže. Projekt na našej škole  pozostával z týždňového učebného plánu, v rámci ktorého k nám prišli dve lektorky z Indonézie: Oktaviana Adinda a Fara Sangga. Lektorky viedli prednášky a interaktívne workshopy, ktoré za aktívneho používania anglického jazyka rozvíjajú sebareflexiu, zodpovednosť a toleranciu k rozmanitosti. Program prebiehal od pondelka do štvrtku v V.A a V.B a v piatok vo štvrtom a šiestom ročníku. Žiakom sa projekt páčil, lektorkami boli nadšení - pozrite sa sami.

    • Prvý polrok za nami (aj v prvej triede)

    • 3. 2. 2019
    • Že sú naše prvácke hviezdičky s mravčekmi kamaráti nielen v školskom klube ale aj dopoludnia, ukázali aj dnes na výtvarnej výchove. Spoločne si pred vysvedčením vyrobili veselú šašovskú kravatu. Keďže ich bolo kvôli vysokej chorobnosti naozaj málo, deti boli radi, že sú so svojimi kamarátmi.

    • Keď je hra učením

    • 3. 2. 2019
    • Deti sa učia neustále. Aj činnosť, ktorá vyzerá ako hra, je plná podnetov na rozvoj. V ŠKD vytvárame priestor na to, aby si deti po doobednom vyučovaní nielen oddýchli, ale aby mal aj dostatok pohybu na čerstvom vzduchu, aby boli samostatné pri bežných činnostiach (obliekanie, príprava jedla ...) a aby mohli rozvíjať svoj tvorivý potenciál.

  • Partneri

   • EduPage
  • Prihlásenie

  • e-Twinning Live     

   Deutschsprachige Postkarten – Euröpäischer Tag der Sprachen             

   V septembri 2020 sa naša škola zapojila do medzinárodného projektu, cieľom ktorého bolo poslať nemecky napísané pohľadnice do celého sveta. Každá škola, ktorá sa zúčastnila, poslala cca. 10-20 pohľadníc a približne toľko dostala. Nakoniec poslali školy fotky na e-Twinning, kde si ich môžu pozrieť všetky zúčastnené krajiny.

    

   • Erasmus+ na jar

   • Dve polovice tvoriace celok

    Aj keď je každá polovica mozgu schopná samostatne prijímať informácie, učiť sa, pamätať si a pociťovať, mozog zdravého človeka tvorí z funkčného hľadiska harmonický celok a obidve hemisféry pracujú súčasne. A takto sa spolu rozprávajú. 

  • Zvonenia

   Utorok 27. 7. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • zs.ms.badin@gmail.com
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje