• Výnimočné školy - výnimoční učitelia
   • Medzinárodný projekt Erasmus+ s názvom „Beyond the Limits with Learning“ na našej škole
   • Erasmus+ mobilita v Turecku
   • Sme v oranžovej
   • Hlavná budova našej školy
   • "STARÁ ŠKOLA" , kde sa vyučujú 1. ročníky
   • Záhrada, ktorá učí
   • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

    • 29. 1. 2020
    • V utorok 27. januára 2020 sa zišli naši nádejní recitátori, aby predviedli svoje umenie počas školského kola súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V troch súťažných kategóriách sa stretli nováčikovia z prvého stupňa, ale aj ostrieľaní recitátori z druhého stupňa. Výber bol bohatý a porota mala čo robiť, aby vybrala najlepších, ktorí postupujú do okresného kola tejto celoslovenskej súťaže.

     1. kategória - poézia - Peter Filipovič 4. A
     2. kategória - poézia - Klára Dovalová 6. A
     3. kategória - poézia - Michaela Borošová 7. trieda
     1. kategória - próza - Daniela Leštáková 4. A
     2. kategória - próza - Nina Kapustová 6. B
     3. kategória - próza - Kristína Dovalová 9. trieda

     Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v ďalších kolách.

   • Výchovný koncert
    • Výchovný koncert

    • 28. 1. 2020
    • Na pôde našej školy sme 27. 1. 2020 zorganizovali výchovný koncert pre žiakov I. stupňa. Dvaja mladí talentovaní umelci Majka a Maťko predviedli svoje nadanie, aktívnu prácu a prezentovali sa zvedavému obecenstvu spevom a hrou na gitare. Pripravený program bol okrem hudby plný zaujímavých aktivít, do ktorých sa deti mohli zapojiť a získať malú odmenu. Keď si prezriete naše fotky, bude vám hneď jasné, že sa nám koncert veľmi páčil.

   • Vianočné tvorivé dielne
    • Vianočné tvorivé dielne

    • 7. 1. 2020
    • V predvianočnom období, v utorok 10. 12. 2019, sa v našej škole konala Vianočná besiedka spojená s tvorivými dielňami. V úvode žiaci svojim rodičom a spolužiakom pripomenuli vianočné tradície krátkym folklórnym pásmom, ktoré začalo magickým zvonením kostolných zvonov a piesňou: A včera z večera z nebeského dvora..., čo navodilo príjemnú vianočnú atmosféru. Vystúpenie žiaci ukončili spoločným spevom a vinšom: 

     Odchádzame šťastia zdravia vinšujeme Vám 

     Najprv pánu hospodáru potom všetkým Vám 

     /:Dobre sa tu mávajťe v dobrom nás spomínajťe 

     Za takto rok v dobrom zdraví zasa čakajťe:/ 

     Besiedka pokračovala v triedach tvorivými dielňami, kde si mohli rodičia spolu so žiakmi vyskúšať svoju šikovnosť pri výrobe dekoratívnych predmetov, či vianočných sladkostí. Výber bol naozaj pestrý. 

     V priateľskej atmosfére rodičia, žiaci a učitelia strávili čas aj vzájomnými rozhovormi pri výbornej kapustnici a punči. Všetci spoločne sme zažili príjemný podvečer vo veselej a sviatočnej nálade s predzvesťou nadchádzajúcich najkrajších sviatkov v roku. 

   • Zimné aranžovanie 2019
    • Zimné aranžovanie 2019

    • 19. 12. 2019
    • Biela zima či Od adventu do Vianoc boli témy tohtoročnej aranžérskej súťaže pre žiakov základných škôl, ktorú organizuje Centrum voľného času JUNIOR pod záštitou mesta Banská Bystrica. A tak sme si pripravili materiál na naše práce, tradične zväčša prírodný a pustili sa do "nacvičovania" aranžmánov - snehuliačik pre Karolínku, vianočný stromček pre Kláriku a Betlehem pre Dadku. Počas súťažného aranžovania v Robotníckom dome v Banskej Bystrici deti vytvorili veľa krásnych aranžmánov, a preto bolo pre porotu náročné vybrať víťazov. O to viac sa tešíme, že všetky tri naše šikovné dievčatá boli odmenené - Klárika získala 1. miesto, Karolínka 3. miesto a Dadka hlavnú Cenu centra voľného času Junior. Tešíme sa a srdečne im gratulujeme. 

     Viac na stránke https://nasa-vytvarka.webnode.sk/vytvarne-uspechy/vytvarne-sutaze/zimne-aranzovanie-2019 

    • iBobor 2019

    • 15. 12. 2019
    • Aj tento rok sme sa tradične zapojili do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. V rámci celého Slovenska sa jej zúčastnilo 89 768 žiakov a študentov z 1 116 škôl. Tešíme sa, že 24 našich žiakov 4. až 8. ročníka využilo nadobudnuté znalosti a vďaka vlastnému nasadeniu a intelektu sa stali úspešnými riešiteľmi. Organizátorom ďakujeme, všetkých našich žiakov oceňujeme za ich snahu a tešíme sa opäť o rok! 🙂

   • Mikuláš, čo nám dáš?
    • Mikuláš, čo nám dáš?

    • 14. 12. 2019
    • Dobrých detí je v našej škole ako smetí. A tak v piatok, v Mikulášov sviatok, všetky na neho čakali, pripravené zaspievať mikulášske pesničky. Čakať sa veru oplatilo, lebo svojím čarom do všetkých zákutí našej školy vdýchol pravú predvianočnú atmosféru. Priviedol aj čerta a anjela. Deti sa veru báli, čo im čert prinesie. Ale čertisko prišiel skontrolovať pani učiteľky a ponatieral ich pravou smolou z pekla za to, že deťom dávajú domáce úlohy. Bol to veru čertovsky podarený Mikuláš. Ozaj, a viete čím chcel byť Mikuláš keď bol malý? Zmrzlinárom! Povedal nám to on sám.

   • Dielnička modrotlače pre SOŠ chemická, Bratislava
    • Dielnička modrotlače pre SOŠ chemická, Bratislava

    • 14. 12. 2019
    • Farebná chémia je témou projektového stretnutia ERASMUS+ troch krajín (Slovensko, Česko a Taliansko), na ktorom participuje SOŠ chemická Vlčie hrdlo 50, Bratislava. V rámci projektu sa žiaci zaoberajú syntézou rôznych pigmentov a ich praktickým využitím v zdobení keramiky či farbení textilu. Aj modrotlač patrí medzi techniky zdobenia textilu, s využitím pigmentu indigo. Keďže patríme medzi pár farbiarov, ktorí na Slovensku s modrotlačou pracujú, pozvala nás pani profesorka Judita Dömötörová, aby sme študentov z troch zúčastnených krajín a ich pedagógov oboznámili s technológiou modrotlače. Kristína Dovalová a Marek Mikláš spolu s pani učiteľkou Luciou Dovalovou pripravili workshop, počas ktorého sa 22 účastníkov dozvedelo dôležité informácie z histórie i tradičnej technológie modrotlače a vyskúšalo si pripraviť svoje vlastné modrotlačové dielka - brošne, zrkadielka, náušnice či obrázky. Keďže toto stretnutie je medzinárodné, bola to pre nás skvelá príležitosť precvičiť si i komunikáciu v anglickom jazyku.

     Viac na stránke www.mladychemik.webnode.sk

     Túto dielničku modrotlače sme mohli uskutočniť aj vďaka podpore Nadácie SPP a grantovému programu AMAVET.

  • Partneri

   • NAŠE OCENENIA

   • ERASMUS+

   • Spoločné stretnutie partnerských škôl                

    Napriek tomu, že v časoch pandémie vyzeralo zorganizovanie medzinárodného stretnutia akomission impossible, nakoniec sme to zvládli! Základná škola v Badíne bola hostiteľom 16 učiteľov zo 4 partnerských krajín - Poľska, Chorvátska, Severného Macedónska a Turecka. Pripravili sme pre nich bohatý program plný vzdelávacích seminárov a workshopov zameraných na profesionálny rozvoj, ako aj poznávacie aktivity v rámci regiónu.

  • Pilotné overovanie upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov

   Rámcové učebné plány podľa cyklov vzdelávania a Upravené ciele a obsah vzdelávacích oblastí vznikli ako komplexná odpoveď na situáciu, do ktorej sa dostala aj naša škola po období pandemickej krízy. Uzavreté školy a dlhodobá realizácia dištančného vzdelávania v domácom prostredí žiakov, spôsobila prekážky v plnohodnotnom napĺňaní cieľov výchovy a vzdelávania. Naša škola sa práve z týchto dôvodov rozhodla zapojiť do pilotného testovania v spolupráci z Štátnym pedagogickým ústavom, pretože nám vytvára priestor na vyrovnávanie deficitov v obsahu a požiadavkách na učebné výstupy žiakov, a to aj medzi stupňami vzdelania.

    

    

   • KREMÍK - MLADÝ CHEMIK

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • ekonom@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje