• Hlavná budova našej školy
  • Záhrada, ktorá učí
  • "STARÁ ŠKOLA" , kde sa vyučujú 1. ročníky
  • Pedagogický zbor
    • Beseda so včelárom

    • 21. 5. 2023
    • 20. mája si pripomíname Svetový deň včiel a práve včely sa stali aj hlavnou témou ročníkového projektu žiakov 2. B, dňa 17. mája 2023 mali druháci možnosť dozvedieť sa o včielkach ešte viac. Privítali medzi sebou pána Mgr. Jozefa Masaryka z Badína, ktorý sa popri svojej práci zanietene venuje aj včelárstvu. Deťom nielen priblížil úžasný svet včiel, ale priniesol so sebou aj plást s medom, drevený úľ, medzistienky, včelárske náradie, dokonca si niektorí vyskúšali aj ochranný odev. Náš hosť pohotovo odpovedal na každú zvedavú otázku, priblížil deťom včelie produkty a porozprával aj o škodcoch, ktoré napádajú včelstvo. Deti sa posilnili čerstvým medom a pustili sa do ďalších aktivít, ktoré súviseli  s témou projektu. Ako spomienku na zaujímavú besedu si na záver vyrobili včielku z dreva.

    • Detská lesnícka univerzita

    • 21. 5. 2023
    • Dňa 17. mája 2023 sa konala Detská lesnícka univerzita v areáli Lesnej správy Vidov vrch, ktorý patrí Vojenským lesom a majetkom SR.

     Podujatia sa zúčastnili aj dve španielske učiteľky, ktoré boli v našej škole v rámci projektu Erasmus plus. Mali možnosť vidieť, akým spôsobom škola participuje na projekte, vedie svojich žiakov k pozitívnemu vzťahu k prírode, vzdeláva ich cez zážitkové učenie. Na druhej strane španielski učitelia prispeli k medzinárodnej atmosfére. Prítomným žiakom umožnili získať nové perspektívy, skúsenosti a samozrejme komunikovať v cudzom jazyku.

     Počas dňa sa konala zaujímavá prednáška o lesníctve a poľovníctve, kde si žiaci mohli rozšíriť svoje vedomosti o dôležitosti ochrany a správy lesov. Navyše, organizátori pripravili súťaž v rôznych lesníckych činnostiach, kde žiaci mohli demonštrovať svoje schopnosti a zručnosti. Náš tím sa umiestnil na 3. mieste. Rozhodujúcu úlohu zohralo stanovisko, kde museli merať a počítať množstvo dreva. Takže ani v tento deň sa nevyhli matematike.

     Detská lesnícka univerzita bola vzdelávacím a zábavným zážitkom pre všetkých zúčastnených.

    • Deň Milana Rastislava Štefánika

    • 16. 5. 2023
    • 4. mája si pripomíname úmrtie politika, diplomata, astronóma a letca Milana Rastislava Štefánika, rodáka z Košarísk. Od jeho smrti uplynulo 104 rokov a naša škola sa v súčinnosti so Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika rozhodla usporiadať v tento deň spomienkovú celoškolskú akciu, ktorou sme si pripomenuli tohto velikána slovenského národa. Na hostí a žiakov našej školy čakal bohatý program, ktorý bol zameraný na osobnosť M. R. Štefánika. Hostia mali možnosť prezrieť si dobové materiály umiestnené vo vitrínach z obdobia 1. svetovej vojny. Našich hostí a žiakov určite oslovili stolové hry a tvorivé aktivity, ktoré hravou formou zoznámili najmä tých najmenších s osobnosťou tohto dňa. Pre fanúšikov histórie bola pripravená beseda a zaujímavý hraný dokument s názvom Cesta do nemožna a pre priaznivcov športu zas turnaj vo vybíjanej a piškovorkách medzi žiakmi paralelných tried.

    • Aplikácia Sanity

    • 11. 5. 2023
    • Milí rodičia, prinášame Vám informácie o aplikácii Sanity. Je to aplikácia pre podporu duševného zdravia, ktorej cieľom je poskytnúť pomoc a podporu pri zvládaní náročného či zaťažujúceho životného obdobia.

     Aplikácia Sanity má dve hlavné priority: (seba)diagnostika a psycho-edukácia. Je možné otestovať si v nej aktuálny stav úzkosti. Deti a mladí ľudia si  v nej môžu viesť myšlienkový denník, pravidelne zaznamenávať, akú majú náladu, ale aj to čo ich trápi. 

     Odborníci z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie zrozumiteľnou formou vysvetľujú jednotlivé typy úzkosti (sociálna fóbia, panické ataky, fóbie, perfekcionizmus, voľne plynúca úzkosť) a mladý človek si vyberá z overených návodov, čo robiť v prípade, ak pociťuje niektorý z príznakov. Aplikácia prináša aj podcasty, kartičky pomoci a praktický návod na nácvik dýchania, ktorý pomáha v krízovej situácii dostať ihneď úzkosť pod kontrolu.

     Aplikácia by mala mladým ľuďom poskytnúť spätnú väzbu o ich prežívaní úzkosti. Odborníci z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie však zdôrazňujú, že je dôležité, aby deti a mladí ľudia brali svoj stav vážne, a aby sa spolu s rodičmi nehanbili vyhľadať odbornú pomoc.

      

     https://vudpap.sk/vudpap/aplikacia-sanity/

    • Druháci spoznali Poľnohospodárske družstvo Badín

    • 11. 5. 2023
    • Dňa 10. mája sa naši druháci na vlastné oči presvedčili, že cesta k mlieku je naozaj náročná. Navštívili Poľnohospodárske družstvo v Badíne, kde im pán predseda, Ing. Mojmír Haško, nie len ukázal celý areál družstva, ale odovzdal im aj mnoho zaujímavých a nových informácií. Deti videli poľnohospodárske stroje, spoznali rôzne krmivá pre zvieratá, no najväčšiu radosť mali pri malých teliatkach, od ktorých sa nevedeli odtrhnúť. Ďakujeme pánovi predsedovi za poučnú exkurziu, z ktorej si druháci odniesli veľa zážitkov.

    • Okresné kolo McDonald´s cup

    • 9. 5. 2023
    • Naši žiaci sa aj tento rok zúčastnili futbalového turnaja McDonald´s cup, na ktorom si vybojovali krásne druhé miesto a okrem toho o tom napísali aj vlastnú reportáž, ktorú si môžete pozrieť v galérii. Chceli by sa veľmi pekne poďakovať rodičom za povzbudzovanie a pánovi Ružbackému za koučovanie a pomoc pri turnaji. 

    • Konferencia "Bezpečnosť na nete"

    • 8. 5. 2023
    • Fake news, hoaxy či crowdfunding to všetko sú slová, ktoré si už určite niekedy počul. Vieš však, čo naozaj znamenajú a ako ich využívajú politici, ale aj veľké či malé firmy?

     Pre zvýšenie povedomia o týchto problémoch sa v našej škole uskutočnila prednáška projektu „Bezpečnosť na nete“, ktorý organizujú vysokoškoláci z Euroatlantického centra. Na základe aktivity a prejaveného záujmu o tému boli vybratí šiesti najaktívnejší žiaci a dňa 5. 5. 2023 boli pozvaní na pôdu Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Absolvovali prehliadku priestorov fakulty a nahliadli do života vysokoškolákov. Následne si nie len vyššie spomenuté pojmy lepšie ozrejmili prostredníctvom zaujímavej prednášky Dr. Jozefa Michala Mintala.

     Keďže sa hovorí, že je lepšie raz vidieť ako dvakrát počuť, po prednáške sme sa presunuli do mesta. Žiaci si najprv vyvetrali hlavy pri pohľade z Hodinovej veže a následne sa zúčastnili krátkeho kvízu o Európskej únii a jej princípoch. To však stále nebolo všetko, na záver nás čakalo Múzeum SNP v ktorom sa deti pomocou interaktívneho sprievodcu Jakubka (známeho z knihy H. Zelinovej) presunuli v čase do roku 1944. Prostredníctvom zaujímavých úloh sa dozvedeli napr. načo bola vojakom trojfarebná baterka, čo je to svastika a ako boli využívané rôzne plagáty a karikatúry na účely propagandy.

     Ako hovorí známy citát od G. Santayana: ,,Tí, ktorí si nepamätajú minulosť, sú odsúdení k jej zopakovaniu.” Cestovanie v čase prostredníctvom múzea nám pripomenulo, že boj s dezinformáciami je tu už celú večnosť, avšak je len na nás, aký postoj k nim zaujmeme. 

   • Okresné kolo v malom futbale
    • Okresné kolo v malom futbale

    • 8. 5. 2023
    • Dňa 5. 5. 2023 sa na ZŠ s MŠ Radvanská 1 konalo finále okresného kola v malom futbale žiakov. Naša škola prešla skupinovou fázou ako nôž maslom, keď sme prvý zápas vyhrali 19:0 a druhý zápas 16:1. Vo finále nás čakali víťazi skupín: ZŠ Trieda SNP 20, ZŠ s MS Radvanská 1 a ZŠ Ďumbierska. Prvý zápas sme hrali proti domácej škole ZŠ s MŠ Radvanská, kde naši chlapci vyhrali 8:1. Druhý zápas sme odohrali proti veľmi kvalitnému súperovi ZŠ Trieda SNP 20 a naši chlapci ho zvládli s výhrou 4:1. Posledný zápas sme taktiež vyhrali proti ZŠ Ďumbierska 7:5. Výhra v okresnom kole nás posunula do krajského kola, ktoré sa bude konať 23. 5. 2023 na umelej tráve v Radvani v Banskej Bystrici. REPREZENTOVALI NÁS: Christián Hamšík, Killian Kapustík, Peter Filipovič, Samuel Koska, Alex Mikloško, Lucas Hamšík (c), Roman Radoš, tréner Mgr. Marek Baláž. Gratulujeme k postupu a držíme palce v krajskom kole.

    • Krajské kolo Olympijského odznaku všestrannosti

    • 4. 5. 2023
    • Vo štvrtok 27. 4. 2023 mala naša škola tú česť zúčastniť sa krajského kola prestížnej súťaže Odznak všestrannosti v súťažení družstiev. Žiačky a žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka boli vyberaní podľa počtu bodov získaných v individuálnej súťaži. Za každý ročník najvšestrannejší chlapec a najvšestrannejšie dievča. Týchto osem najlepších si porovnalo svoje schopnosti a zručnosti s ďalšími žiakmi z 23 škôl z celého Banskobystrického kraja. Súťažili v čo najrýchlejšom a bezchybnom zdolaní štafetovej trate. Museli zvládnuť preskoky cez švihadlo, rýchle preskoky cez prekážky, podliezanie, preliezanie aj pohyb štvornožky cez prekážky vzad, kotúľ vzad na šikmej ploche či prenášanie plných lôpt s rôznou váhou. Umiestnili sme sa na 12. mieste, presne v strede výsledkovej listiny. Máme do budúcnosti čo zlepšovať, no bola to jednoznačne zaujímavá skúsenosť, ktorá potvrdila, že máme v našej škole veľmi šikovné žiačky aj žiakov.

    • Spelling Genius

    • 4. 5. 2023
    • Dokázali by ste vyspelovať slovo achievement? Niektorí naši žiaci sú v tom majstri. V dňoch 27. a 28. apríla si žiaci 6. až 9. ročníka zmerali sily v anglickej hláskovacej súťaži Spelling Genius. Všetci súťažiaci podali veľmi dobrý a vyrovnaný výkon, no víťaz vždy môže byť len jeden. Na prvých troch miestach v dvoch kategóriách sa umiestnili títo žiaci:

     Kategória A (6. – 7. ročník):

     1. Max Dian (7. A)
     2. Leonie Veselová (7. A)
     3. Kristína Palkechová (7. B)

     Kategória B (8. – 9. ročník):

     1. Sandra Baculáková (8. A)
     2. Michal Farkaš (8. A)
     3. Matilada Guevara (8. A)

     Srdečne gratulujeme a víťazom držíme palce v medziškolskom kole.

    • Sme „ZELENÍ“

    • 2. 5. 2023
    • Nielen v škole, ale i doma sme „ZELENÍ“. Neekologické čistiace prostriedky vymieňame za ekologické v školskom i domácom prostredí. Veríme, že stále inšpirujeme ďalších k pozitívnemu vnímaniu ochrany životného prostredia.

    • Stavanie mája

    • 1. 5. 2023
    • Ľudová tradícia stavanie mája patrí k obľúbeným jarným aktivitám v našej obci. I tento rok mohli byť dňa 28. 4. 2023 obyvatelia obce Badín súčasťou tejto každoročnej akcie.

     Do pestrého folklórneho programu vniesla kus školského ducha i pani učiteľka Vierka Hricová, ktorá s dievčatami prvých a druhých ročníkov vytvorila ľudové pásmo s jarnými piesňami a rečňovankami.

    • Spelling Bee (súťaž v anglickom hláskovaní)

    • 1. 5. 2023
    • V stredu 26. apríla si žiaci 4. a 5. ročníka zmerali sily v anglickej hláskovacej súťaži Spelling Bee. Zúčastnení žiaci sa naozaj premenili na usilovné včeličky a ukázali svoje hláskovacie schopnosti. Všetci na seba môžu byť právom pyšní, svojím hláskovaním by zatienili nejedného Angličana! Hoci to bolo veľmi tesné, na prvých miestach sa umiestnili títo žiaci:

     1. miesto: Ema Varáčková, 5. B

     2. miesto: Zara Dianová, 4. B

     3. miesto: Lukáš Šimo, 5. A

     Srdečne gratulujeme a už teraz sa tešíme na budúci rok!

    • Okresné kolo biologickej olympiády

    • 1. 5. 2023
    • Dňa 20. 4. 2023 sa uskutočnilo na pôde našej školy okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii D. Našu školu reprezentovali v teoreticko-praktickej časti dvaja žiaci. Z 19 súťažiacich sa VIKTÓRIA ANDERSSON zo 6. A umiestnila na 6. mieste a MARTIN SITÁR zo 7. A na 7. mieste.

     Ďakujeme za aktívny prístup a prípravu na súťaž!

    • Exkurzia v Múzeu holokaustu v Seredi

    • 26. 4. 2023
    • 25. apríl 2023 sme si vybrali ako vhodný dátum pre spoznanie nedávnej histórie našich dejín. S vybranými žiakmi ôsmeho ročníka sme navštívili jednu z najnavštevovanejších expozícií SNM v súčasnosti, Múzeum holokaustu v Seredi. Holokaust je veľmi vážna téma. Mnohí by povedali, že je to už dávno. Áno, udalosti, ktoré toto múzeum sprístupňuje sa odohrali dávno, ale dodnes sú veľmi živé a týkajú sa každého z nás. Je to o vzťahu človeka k človeku, o medziľudských vzťahoch a morálnych hodnotách človeka. Ďakujem všetkým žiakom za vzornú reprezentáciu školy na verejnosti a aktívny prístup k zadaným úlohám. Po ceste späť sme zašli aj do Dražoviec, pozrieť si jeden z najstarších sakrálnych objektov na Slovensku.

    • Školské kolo biologickej olympiády

    • 26. 4. 2023
    • Dňa 13. 4. 2023 sa konalo školské kolo biologickej olympiády v kategórii F, do ktorej patria aj naši piataci. Tí ukázali, čo vedia o rastlinách a zvieratách našich lesov. Spomedzi všetkých šikovných zúčastnených sa na prvých troch miestach umiestnili:

     1. miesto: Mária Urbanová, 5. A

     2. miesto: Zoja Rusková, 5. B

     3. miesto: Ema Varáčková, 5. B

     Výherkyniam srdečne gratulujeme! Veríme, že láska k biológii bude u našich žiakov vzrastať aj naďalej a stretneme sa aj budúci rok, možno v ešte hojnejšom počte!

    • Okresné kolo geografickej olympiády

    • 26. 4. 2023
    • Tento rok sa konal už 51. ročník jednej z najobľúbenejších olympiád – geografickej olympiády. V banskobystrickom okrese sa súťaže zúčastnilo takmer 120 žiakov v troch kategóriách. Našu školu reprezentovali v každej kategórii dvaja žiaci, ktorí sa v silnej konkurencii nestratili. Zo šiestich reprezentantov boli štyria úspešní riešitelia. No, aby sme neboli príliš skromní až dve kategórie z troch sme ovládli a naši žiaci Simon Mário Almáši zvíťazil v kategórii G a jeho brat Juraj Maximilián Almáši ovládol kategóriu E a postúpil do krajského kola. Gratulujeme víťazom a prajeme veľa šťastia v nasledujúcom kole.

   • Poznávací zájazd do Anglicka
    • Poznávací zájazd do Anglicka

    • 25. 4. 2023
    • 2. apríla 2023 sa 14 žiakov z našej školy vydalo na šesťdňový poznávací zájazd do Anglicka. Cesta autobusom bola veľmi dlhá, ale stála za to. Navštívili sme hlavné mesto Londýn, kde sme si počas dvoch dní prezreli hlavné pamätihodnosti – Greenwich, kde sa nachádza kráľovské observatórium, St. Paul´s Cathedral, pevnosť Tower, London Eye, Houses of Parlament, Buckinhamský palác – sídlo kráľa Karola III.

     Brighton  - prímorské mesto na južnom pobreží nás privítal krásnym slnečným počasím. Bol to relaxačný deň, kedy sme sa po prehliadke mesta venovali nákupom a oddychu na atrakciách pri pobreží.

     Cambridge je  malebné mesto prestížnych univerzít. Round Church, ktorý sme navštívili, je jedným zo štyroch najstarších kostolov na svete.

     Windsor – kráľovský hrad nás uchvátil svojou dobovou atmosférou a aspoň na chvíľu sme sa stali pomyselnou súčasťou kráľovskej rodiny.

     Zistili sme, že Londýn je naozaj kozmopolitné mesto, lebo aj rodiny, u ktorých sme boli ubytovaní, pochádzali z rôznych krajín sveta, čo ale nebolo na škodu, lebo sme mali možnosť poznať život odlišných kultúr sveta.

     Tu je pár názorov samotných účastníkov:

     Tento výlet do Anglicka bol pre mňa veľkou skúsenosťou. Veľa som sa naučil, či už o tom ako to funguje v britskej domácnosti alebo ako chutí pravý britský čaj či fish and chips. Navštívili sme rôzne miesta, z ktorých musím určite oceniť slnečný Brighton a samozrejme Londýn, na ktorý som sa veľmi tešil. Počasie nám veľmi prialo a o upršanom Anglicku nebolo ani slychu. Určite sa tam plánujem vrátiť a odporučil by som to zažiť každému.

     Jakub Kvartek 9.A

     Tento zájazd do Londýna bol pre mňa veľkou skúsenosťou do života. Už od prvého dňa som vedela, že to bude týždeň plný zábavy, spoznávania a učenia sa niečoho nového na čo už nikdy nezabudnem. Navštívili sme mnoho krásnych miest, ale u mňa vyhráva návšteva mesta Brighton, kde sme strávili príjemné chvíle nakupovaním a prechádzaním sa po móle plnom atrakcii pri mori. Počasie bolo chladnejšie, ale zato nám často zasvietilo aj slnko. Aj napriek dlhej a vyčerpávajúcej ceste som si to veľmi užila a určite by som do Londýna s takouto partiou išla opäť, kľudne aj hneď zajtra:)

     Nelly Sedíleková 9.B

     Na tento výlet nikdy nezabudnem, vytvoril mi veľa krásnych zážitkov, skúseností, precvičila som si cudzí jazyk. Najviac sa mi páčil piaty deň aj napriek tomu, že bol posledným, pretože som videla tie najtypickejšie pamiatky a to Westminsterský palác a BigBen , tešila som sa na ne už od začiatku pobytu. Určite by som odporučila všetkým skúsiť výmenný pobyt, pretože je to jedinečná príležitosť na precvičenie cudzieho jazyka a spoznanie novej kultúry a pamiatok.

     Ema Zacharová 8.B

     Videli a počuli sme veľa zaujímavých vecí. Verím, že každý kto sa zúčastnil, má zážitky do konca života. Londýn je nádherné mesto ktoré skutočne má čo ponúknuť po modernej, ale aj po historickej stránke. Videli sme najslávnejšie miesta ako napríklad Tower Bridge, London eye alebo Big Ben. Jediná vec ktorá sa mi veľmi nepozdávala bol pobyt v rodinách, ale aj na to sa dalo zvyknúť.

     Sandra Baculáková 8.A

     Zájazd do Anglicka bol skvelý. Za pár dní sme prešli veľa miest a veľa nového sme sa aj naučili. Prístup v rodine síce nebol vždy dobrý, ale aj napriek tomu som si výlet užila.

     Kristína Richterová 8.A

     The excursion to England was full of experiences. We visited many interesting places. I liked the city of Cambridge - there were a lot of colleges. Their architecture was amazing. The family was very hospitable and amusing.

     Andreas Maňka 8.B

     Zájazd do Anglicka bol podľa môjho názoru prínosná skúsenosť nielen z hľadiska spoznania kultúrno-historických pamiatok, ale aj oboznámenia sa s kultúrou bývania a spôsobom života hostiteľských rodín. Nabitý program nám umožnil vidieť mnohé pekné miesta a dominanty anglického turizmu, no za mňa bol top celodenný výlet do Brightonu. Zaujímavá skúsenosť boli aj cereálie na raňajky každý deň...

     Juraj Almáši 9. B

    • Hrali sme sa s VEDECKOU HRAČKOU

    • 24. 4. 2023
    • V pondelok 17. apríla sme v IV. oddelení školského klubu privítali vzácnu návštevu. Prišla medzi nás pani inžinierka Beata Puobišová, ktorá nám odprezentovala výstavu vedeckých hračiek. Vysvetlila nám ako fungujú a  svoju prednášku prispôsobila deťom a ich vedomostiam. Potom sa náš školský klub až do piatka 21. apríla zmenil na klub malých vedcov. Žiaci v spolupráci s OZ Vedecká hračka pozvali všetkých svojich kamarátov, aby sa s hračkami pohrali. S nadšením kamarátov výstavou sprevádzali a jednotlivé hračky im vysvetľovali. Deti pozorovali, skúšali, naťahovali, otáčali, krútili, skladali, štrngali, búchali... skúmali hračky. A ani netušili, že pomaličky odhaľujú zákonitosti fyziky, mechaniky, optiky či magnetizmu. Počas celého týždňa bola naša výstava plná žiakov. Presvedčíte sa v galérii fotografií. 

    • Beseda so starostom obce Badín

    • 24. 4. 2023
    • Netradičnú hodinu OBN venovanú obecnej samospráve zažili žiaci 6. A a 6. B triedy na Obecnom úrade Badín. Počas návštevy úradu nás sprevádzal starosta obce Badín Mgr. Pavol Hric. 

     Pán starosta nás privítal a ukázal nám kroje, ktoré sa nosili v našej obci. Sú vystavené vo vitrínach na dolnej chodbe. Potom nás previedol kanceláriami, v ktorých si občania môžu vybaviť rôzne potrebné záležitosti. V kancelárii pána starostu sme videli mapu obce, na ktorej sú zakreslené všetky budovy (domy, škola, kostoly) alebo miesta napr. detské a športové ihriská. Táto mapa sa volá Územný plán obce a dozvedeli sme sa, že je dôležitá pre ďalší rozvoj obce. Napríklad, keď potrebujeme postaviť niečo nové. Pán starosta nám tiež vysvetlil symboly obce a povedal nám rôzne informácie o našej dedine. Potom sme sa presunuli na horné poschodie, kde sme videli rokovaciu miestnosť. V tejto miestnosti rokujú poslanci obecného zastupiteľstva. Na záver bola beseda. Pána starostu sme sa pýtali rôzne otázky, na ktoré nám odpovedal. Veľmi sa mi to páčilo. Pán starosta bol milý a všetko prebehlo veľmi dobre. Aj cukríky sme dostali.   

     Nelka Č., 6. B

  • Partneri

   • Roots&Shoots
   • Tréneri v škole
   • Detská lesnícka univerzita
   • Poradenstvo a prevencia

   • Školský časopis

   • ERASMUS+

   • Beyond the limits with Learning E-BOOK       

   • NAŠE OCENENIA

  • Pilotné overovanie upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov

   Rámcové učebné plány podľa cyklov vzdelávania a Upravené ciele a obsah vzdelávacích oblastí vznikli ako komplexná odpoveď na situáciu, do ktorej sa dostala aj naša škola po období pandemickej krízy. Uzavreté školy a dlhodobá realizácia dištančného vzdelávania v domácom prostredí žiakov, spôsobila prekážky v plnohodnotnom napĺňaní cieľov výchovy a vzdelávania. Naša škola sa práve z týchto dôvodov rozhodla zapojiť do pilotného testovania v spolupráci z Štátnym pedagogickým ústavom, pretože nám vytvára priestor na vyrovnávanie deficitov v obsahu a požiadavkách na učebné výstupy žiakov, a to aj medzi stupňami vzdelania.

    

    

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje