• Hlavná budova našej školy
  • Záhrada, ktorá učí
  • "STARÁ ŠKOLA" , kde sa vyučujú 1. ročníky
  • Pedagogický zbor
   • Múzeum vo Svätom Antone
    • Múzeum vo Svätom Antone

    • 2. 7. 2023
    • Dňa 28. júna sa naši druháci vybrali na školský výlet. Tentoraz navštívili Múzeum vo Svätom Antone. Najprv si prezreli neskorobarokový kaštieľ, kde obdivovali najmä pozlátený nábytok v Zlatom salóne, majolikové pece, krásne lustre, obrazy a tapety z 18. a 19. storočia. Najviac ich však zaujala poľovnícka expozícia a nádherný park v okolí kaštieľa. Všetci si priniesli z výletu pekný suvenír, ktorý im bude pripomínať deň spoločného spoznávania našej histórie.

    • Koncoročný výlet ôsmakov

    • 2. 7. 2023
    • Dňa 28. 6. 2023 sa žiaci 8. ročníka vybrali vlakom na koncoročný výlet do Žiliny. Na vlastnej koži si vyskúšali ako funguje železničná doprava na Slovensku. Cesta do Žiliny prebehla bez problémov, naspäť mal vlak meškanie. Vo Vrútkach, prestupovej stanici, nás spoj nepočkal a museli sme vyše hodiny čakať na ďalší spoj. Aj túto prekážku sme dokázali zdolať.

     V Žiline žiaci spoznali historické centrum. Mali za úlohu nájsť Mariánske Námestie, katedrálu Najsvätejšej Trojice, Burianovu vežu, Starú radnicu a ďalšie pamiatky. Pracovali v skupinách a na vyriešenie úlohy okrem moderných technológii niektorí využili aj služby Mestskej polície. Vtipné fotografie s danou pamiatkou poslali do skupiny.

     Spoločne strávený čas prospel všetkým zainteresovaným a upevnil triedne vzťahy.

   • Účelové cvičenia leto 2023
    • Účelové cvičenia leto 2023

    • 2. 7. 2023
    • V dňoch 26. a 27. 6. 2023 sa naši žiaci z druhého stupňa ako každý rok zúčastnili účelových cvičení. V prvý deň sa venovali teórii a v druhý deň si tú teóriu mohli vyskúšať prakticky na stanovištiach, ktoré si z väčšej časti pripravili vybraní žiaci pod vedením pedagógov. Na stanovištiach sme si vyskúšali svoje schopnosti a zručnosti v zdravotnej príprave, naučili sme sa vypočítať dĺžku turistickej trasy podľa mapy, vyskúšali sme si streľbu zo vzduchovky či hod granátom, naučili sme sa niečo o bicykli, prekonali prekážkovú dráhu ako nevidiaci alebo sme si pobalili evakuačnú batožinu.

     Bonbónikom na záver bol mimoriadne zaujímavý volejbalový zápas žiakov proti učiteľom. Vyzývateľkami boli žiačky 8. a 7. ročníka. Priebeh zápasu bol veľmi vyrovnaný a hoci učitelia vyhrali na sety 2:0, po zápase zložili žiačkam poklonu za veľmi kvalitný a zodpovedný výkon. Kto vie, po takomto dobrom zápase by sa z neho mohla stať aj tradícia. Uvidíme 😊.

    • Orientačné dni

    • 2. 7. 2023
    • Orientačné dni je názov zážitkového preventívneho programu, ktorého sme sa so žiakmi 7. A rozhodli na konci školského roka 2022/2023 zúčastniť. Zameranie týchto tematických kurzov je sústredené na predchádzanie rôznym sociálno-patologickým javom, ktoré nastávajú v triednych kolektívoch. V našom prípade išlo o jednodňový kurz, ktorého cieľom  bolo takýmto netradičným spôsobom rozvíjať osobnosť žiaka a podporiť pozitívnu klímu v triede, sebapoznanie, poznávanie iných a tým predchádzať takým nechceným javom ako napríklad šikanovanie či vyčleňovanie žiakov v rámci triedneho kolektívu. Takto strávený deň nás všetkých donútil popremýšľať o sebe, svojom mieste v rámci triedneho kolektívu a možnostiach neustáleho vylepšovania a prinášania nových nápadov, ktoré posunú našu triedu na vyššiu úroveň. Trieda je totiž miesto, kde trávime značnú časť dňa, takže sa v nej musíme cítiť príjemne a bezpečne. Však posúďte sami.

   • Piataci na výlete v Kremnici
    • Piataci na výlete v Kremnici

    • 29. 6. 2023
    • Naši piataci majú za sebou náročný školský rok, ktorý sa pre nich niesol v znamení veľkých zmien. Museli si zvyknúť na nových učiteľov, predmety, systém učenia sa a tí, ktorí k nám prišli z Vlkanovej na novú školu a spolužiakov. Nakoniec to však všetko veľmi dobre zvládli a za odmenu sa v predposledný školský deň vybrali s triednymi pani učiteľkami na výlet do slobodného kráľovského mesta Kremnica. Prešli sa po historickom centre, porozprávali si zaujímavosti o jeho histórii a navštívili dve expozície Múzea mincí a medailí. V expozícii Líce a rub peňazí sa dozvedeli zaujímavosti o meste, mincovni a vývoji peňazí, dokonca zostúpili aj do starej štôlne, kde sa kedysi ťažilo zlato. V gotickom meštianskom dome zas navštívili expozíciu historických terčov, porozprávali si o nich a na záver mali možnosti si zastrieľať, tí najlepší strelci získali za svoju šikovnosť diplom. Počasie im prialo a výlet si naplno užili.

    • Smetné nádoby za kefky CURAPROX

    • 29. 6. 2023
    • Celoročný zber kefiek CURAPROX je pre tento školský rok ukončený mimoriadne úspešne. Neuveriteľných 302 zubných kefiek putovalo na zberné miesto, kde nám odovzdali tri nové smetné nádoby na triedený odpad. V novom školskom roku ich spravodlivo pridelíme do tried, ktoré ich najviac potrebujú.

     Po prázdninách pokračujeme! Preto ak máte príležitosť, odkladajte kefky CURAPROX a v septembri ich vložte do našej pripravenej nádoby.

     Vopred ďakujeme!

     Tím Zelenej školy

    • „AKCIA“ Dopraváčik

    • 29. 6. 2023
    • Naši prváci si počas celého školského roku priebežne osvojovali pravidlá cestnej premávky. Bezpečná cesta do a zo školy je predsa prvou podmienkou na úspešné absolvovanie štúdia, a tak sme si oprášili nejaké vedomosti zo škôlky. Naučili sme sa samozrejme aj niečo nové a veríme, že už sme všetci riadne poučení o tom, ako byť zodpovedným účastníkom pozemných komunikácií. V rámci ročníkového projektu sa nám podarilo navštíviť aj dopravné ihrisko. Čo dodať na záver? Prajeme vám šťastnú cestu.

    • Diskusia s Rusom o Rusku

    • 29. 6. 2023
    • Dňa 23. 6. 2023 sme mali cez štvrtú vyučovaciu hodinu besedu so známym aktivistom Filippom Sedovom, ktorého môžete poznať z rozhovorov v médiách. Najprv nám rozprával o jeho živote v Rusku, prečo sa rozhodol odísť, ako tam funguje ich režim - cenzúra  médií, prepísanie učebníc dejepisu (moderné  dejiny), ale aj o jeho práci v rámci Erasmu  a rozhovoroch v médiách. Následne sme mali besedu o vojne na Ukrajine a politike Ruskej federácie.  Filipp Sedov rozprával o rozdieloch medzi tým, čo uvádza Ruská federácia a ich propaganda v porovnaní so skutočným životom. Každý má právo na svoj názor, ale nesmie popierať pravdivé fakty, ktoré sú okolo nás. Najhoršie  na tom je,  že väčšina ľudí si na internete neoveruje informácie, a  potom to dopadne tak, že v grafe s počtom ľudí, ktorí veria dezinformáciám,  sme na prvom mieste. Som rada, že naša škola organizuje takéto besedy a akcie, ktoré môžu otvoriť oči mnohým z nás.

     Ema Zacharová, 8. B

    • Prednáška o šikane

    • 29. 6. 2023
    • Dňa 16. 6. 2023 siedmakov navštívila členka policajného zboru.

     „Pani policajtka z oddelenia komunikácie nám porozprávala, čo znamená byť šikanovaný. Predstavila nám problémy rozličných komunít a dôvody, prečo sú niektorí ľudia šikanovaní druhými. Pripravila si pre nás prezentáciu a množstvo interaktívnych aktivít. Bolo to veľmi náučné a veľa sme sa dozvedeli. Zaujímavým zistením pre nás bolo, že aj neplnoleté deti sú od 14 rokov trestnoprávne zodpovedné. Umiestnia ich do zariadenia s väzenskými podmienkami so všetkými ich povinnosťami a právami (napr. – vzdelávanie, zdravá strava...), no trestné sadzby sú oproti dospelým znížené na polovicu,“ napísali o besede v škole siedmačky.

     Beseda o šikanovaní súvisí s obsahom učiva občianskej náuky, kde sme sa rozprávali o rozličných javoch v spoločnosti, vrátane tých negatívnych. Besedy a diskusie s expertmi z  rôznych oblastí pomáhajú deťom prepájať to, čo sa učia v škole s reálnou praxou.

   • Záchranárske psíky a Odznak mladého zdravotníka
    • Záchranárske psíky a Odznak mladého zdravotníka

    • 29. 6. 2023
    • Posledný školský pondelok sme si vyskúšali s deťmi 1. – 4. ročníka zručnosti prvej pomoci. Úvod dňa nám spestrili záchranárske psíky so svojimi psovodmi, ktorí nám ukázali ich náročné a dôležité poslanie. Päť psíkov plnilo povely, hľadali stratených a na záver sa nechali deťmi slastne vyhladkať.

     Získať Odznak mladého zdravotníka však nebolo jednoduché. Bolo potrebné prejsť osem stanovíšť, ktoré im starostlivo pripravili žiaci 8. ročníka. Ôsmaci pristúpili k tejto téme mimoriadne zodpovedne. Deti si vyskúšali obväzovať ruky, dať človeka do stabilizovanej polohy, no preverili si aj informácie, čo robiť, ak sa stane nešťastie.

     Odznak získali všetky skupiny a môžeme sa pochváliť, že máme naozaj deti pripravené poskytnúť kedykoľvek základnú prvú pomoc.

    • Hviezdičky spia v školičke

    • 25. 6. 2023
    • Výzva nazbierať 22 pečiatok hviezdičiek za správanie a dodržiavanie pravidiel od 1. 6. do 22. 6. bola síce mimoriadne náročná, ale predsa sa podarila! Na veľkú nočnú rozlúčku s malou školičkou si hviezdičky priniesli spacáky, karimatky a rodičia pripravili malým hladošom chutné občerstvenie. Od 20.00 riešili úlohy a počkali do úplnej tmy, aby zložili skúšku odvahy v nočnej hre.

   • Prváci v historickej škole v Španej Doline
    • Prváci v historickej škole v Španej Doline

    • 25. 6. 2023
    • Zaslúžená odmena po celoročnej práci prvákov prišla v podobe výletu do historickej školy v Španej Doline. Deti zistili, v akých laviciach sa kedysi sedelo, ako sa písalo, čítalo a tiež si prešli krásny náučný chodník, ktorý ich previedol tajomstvom baníctva v Španej Doline. Nechýbalo ani písanie brkom či sedenie s rukami za chrbtom.

    • Slávnostná promócia študentov Detskej lesníckej univerzity 2022/2023

    • 22. 6. 2023
    • Dňa 20. júna sa uskutočnila slávnostná promócia Detskej lesníckej univerzity, kde bolo promovaných jej 35 absolventov. Počas školského roka žiaci absolvovali osem odborných prednášok a praktických cvičení z oblasti lesníctva.

     Projekt Detskej lesníckej univerzity je výsledkom úspešnej spolupráce vedenia štátnych podnikov LESY Slovenskej republiky, Vojenské lesy a majetky SR, š. p., a významný prínos majú Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene a Národné lesnícke centrum. Cieľom je budovať pozitívny vzťah k lesom, prírode a ochrane všetkých hodnôt, ktoré nám poskytujú.

     Podujatia sa okrem odbornej verejnosti a zástupcov mesta zúčastnili aj rodinní príslušníci žiakov, ktorí boli právom hrdí na svoje deti. Záverečný ceremoniál ukončila naša Simonka Bystrianska pesničkou HOROU od Zuzany Smatanovej, ako poďakovanie organizátorom za možnosť byť súčasťou tohto jedinečného projektu.

    • Detská lesnícka univerzita

    • 22. 6. 2023
    • Dňa 20. júna 2023 absolvovali naši študenti z DELESUN-u poslednú odbornú prednášku s názvom OSUD LESOV JE V NAŠICH RUKÁCH. Konala sa formou simulovaného zasadnutia detského zastupiteľstva v zasadačke Mestského úradu vo Zvolene. Po prednáške študenti využili svoje nápady a poznatky nadobudnuté počas štúdia a zrealizovali ich vo svojich skupinových prácach. Tieto práce následne obhajovali pred odbornou komisiou, kde  okrem kritického myslenia ukázali aj svoje prezentačné a argumentačné zručnosti.

   • Spirit week
    • Spirit week

    • 20. 6. 2023
    • V dňoch 29. 5. až 1. 6. 2023 sa v našej škole po prvýkrát konal Spirit week. Bol to týždeň zameraný na rozvíjanie kreativity, kedy sa žiaci obliekli podľa zadaných tém. 

     V pondelok to bola téma no backpack day“, takže sme si doniesli svoje pomôcky vniečom, čo nie je školská taška. Videli sme rôzne zaujímavé nápady ako napríklad fúrik či hrniec. 

     Utorkovou témou bolo obliecť sa ako náš obľúbený učiteľ. Najviac z nás sa oblieklo za pani učiteľku Ťavodovú s počtom 12 žiakov a nasledovali pán učiteľ Krúpa a pani učiteľka Tomaníkova s počtom 9 žiakov. 

     V stredu bola téma character day“, ktorej zadaním bolo obliecť sa ako filmové, seriálové či knižné postavy. 

     Vo štvrtok sme akciu ukončili témou decade day, takže sme sa mali obliecť podľa módy typickej pre ľubovoľnú dekádu ľubovoľného storočia. Najviac žiakov sa oblieklo ako v 90. rokoch 20. storočia a 60. a 70. rokoch 20. storočia. 

      -HK 8.A 

    • Mali sme v triede návštevu zo študentských kruhov

    • 20. 6. 2023
    • Mali sme návštevu, že koho?  Žiaci z 2. A mali možnosť vidieť, ako sa študent strednej školy Samo pripravil na ročníkový projekt. Jeho úlohou bolo zostrojiť autíčko, ktoré bolo navádzané infračerveným senzorom po čiare. Doniesol nám ukázať model autíčka a aj dráhu, ktoré vlastnoručne zostrojil. Našim druhákom ukázal schému, podľa ktorej autíčko skonštruoval. Druháci boli zvedaví, a tak ich Samo zasvätil aj do programu, pomocou ktorého autíčko samo chodilo. Boli sme milo prekvapení, koľko trefných otázok dokázali druháci položiť študentovi. Veď posúďte sami, fotodokumentácia je toho dôkazom. Najväčším zážitkom bolo, keď si každý z nich mohol autíčko sám spustiť. Tak čo milí druháci, inšpiroval vás študent zo strednej školy?

   • Superfinále školského pohára SFZ
    • Superfinále školského pohára SFZ

    • 17. 6. 2023
    • Po vynikajúcich výsledkoch v okresnom, regionálnom a krajskom kole sa naši chalani prebojovali na Majstrovstvá Slovenska v malom futbale. Hneď na úvod sme sa museli vysporiadať s citeľnou stratou kvôli chorobe nášho kapitána Lucasa Hamšíka, ktorý na turnaj nemohol nastúpiť. Avšak naši chalani išli bojovať aj za neho. V dňoch 13. a 14. júna sme cestovali do nádherného športového komplexu X-Bionic Šamorín. Na dvojdňovom turnaji sme si zmerali sily s najlepšími školami zo Slovenska. V skupinovej fáze sme sa stretli so ZŠ Tulipánová 1, Nitra, s ktorou sme vyhrali v pomere 6:4. V druhom zápase nastal z našej strany výbuch a proti veľmi kvalitnému súperovi z Vranova nad Topľou sme prehrali rozdielom dvoch tried 7:0. Na posledný zápas proti Deutsche Schule Bratislava  sme nastúpili s ambíciou zvíťaziť a postúpiť do semifinále turnaja. Zápas sa vyvíjal v náš prospech, keď sme vyhrávali 3:1. V priebehu zápasu hráči z nemecky hovoriacej školy znížili na 3:2 a my sme robili všetko preto, aby sme udržali výsledok v náš prospech. To sa napokon nestalo, keď hráč z Bratislavy poslednou strelou v zápase vyrovnal na konečných 3:3 a nás to neposunulo do semifinále kvôli lepšiemu skóre súpera.

     Po prvom dni, kde nám postup do medailovej fázy turnaja ušiel len o stotinu, sa chalani museli otriasť a zabojovať aspoň o najlepšiu možnú pozíciu  a tou bolo 5. miesto. Hneď ráno o 9.00 sme sa postavili proti štvrtému v tabuľke z druhej skupiny - ZŠ Koperníkova z Hlohovca. Zápas sa celý čas vyvíjal v náš prospech, vyhrali sme 8:4. Na záver turnaja sme sa opäť postavili proti ZŠ Tulipánová 1, Nitra. Chlapci z Nitry nám chceli oplatiť prehru v skupine a poraziť nás. Vo veľmi kvalitnom zápase, kde si chalani nič nedarovali v množstve súbojov a pekných brankárskych zákrokov, sme svoje víťazstvo strhli až na konci zápasu dvomi rýchlymi gólmi za sebou, vyhrali 5:3 a obsadili na turnaji konečné - 5. miesto.

     Reprezentovali nás: Peter Filipovič, Christián Hamšík, Kristián Kmeťka, Killian Kapustík (c), Roman Radoš, Alex Mikloško, Samuel Koska, tréner Mgr. Marek Baláž.

     Veľké poďakovanie patrí organizátorom turnaja, nášmu koordinátorovi Patrikovi Paliderovi, rodičom, fanúšikom, pedagógom a samotným hráčom.

  • Partneri

   • Roots&Shoots
   • Tréneri v škole
   • Detská lesnícka univerzita
   • Poradenstvo a prevencia

   • Školský časopis

   • ERASMUS+

   • Beyond the limits with Learning E-BOOK       

   • NAŠE OCENENIA

  • Pilotné overovanie upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov

   Rámcové učebné plány podľa cyklov vzdelávania a Upravené ciele a obsah vzdelávacích oblastí vznikli ako komplexná odpoveď na situáciu, do ktorej sa dostala aj naša škola po období pandemickej krízy. Uzavreté školy a dlhodobá realizácia dištančného vzdelávania v domácom prostredí žiakov, spôsobila prekážky v plnohodnotnom napĺňaní cieľov výchovy a vzdelávania. Naša škola sa práve z týchto dôvodov rozhodla zapojiť do pilotného testovania v spolupráci z Štátnym pedagogickým ústavom, pretože nám vytvára priestor na vyrovnávanie deficitov v obsahu a požiadavkách na učebné výstupy žiakov, a to aj medzi stupňami vzdelania.

    

    

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje