• Výnimočné školy - výnimoční učitelia
   • Medzinárodný projekt Erasmus+ s názvom „Beyond the Limits with Learning“ na našej škole
   • Erasmus+ mobilita v Turecku
   • Sme v oranžovej
   • Hlavná budova našej školy
   • "STARÁ ŠKOLA" , kde sa vyučujú 1. ročníky
   • Záhrada, ktorá učí
   • Návraty poézie o cenu A. Sládkoviča
    • Návraty poézie o cenu A. Sládkoviča

    • 28. 11. 2019
    • Naša šikovná žiačka, Nina Kapustová, zo 6.B triedy sa 21.11. 2019 zúčastnila finále recitačnej súťaže Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča. V celoslovenskej náročnej konkurencii obstála výborne a získala 3. miesto v kategórii Starší žiaci. Patrí jej náš obdiv a veľká gratulácia.

   • Detská lesnícka univerzita 2
    • Detská lesnícka univerzita 2

    • 25. 11. 2019
    • Na novembrovom stretnutí Detskej lesníckej univerzity si Biba, Oliver, Natália, Ema, Ajko a Dadka mohli vyskúšať tradičnú, ale aj tú najmodernejšiu techniku, ktorá sa využíva pri starostlivosti o les. Chlapci využili možnosť obliecť sa do výstroje pilčíka, dievčatám sa viac páčil trenažér lesného harvestera, na ktorom mohli píliť stromy. Čerešničkou na torte bola návšteva virtuálnej jaskyne, ktorá umožňuje lesníkom simulovať dopad rôznych zásahov do lesného prostredia.

   • Dielnička modrotlače Gymnázium I. Kraska
    • Dielnička modrotlače Gymnázium I. Kraska

    • 25. 11. 2019
    • "V našom LaborARTóriu to začalo modrou. Workshop modrotlače bol pre nás mimoriadne zaujímavý. Ďakujeme skvelým lektorkám zo ZŠ Badín, ktoré nás naučili maľovať chémiou," napísala pani profesorka chémie a matematiky Naďka Miháľová z Gymnázia I. Kraska v Rimavskej Sobote.  

     Na gymnázium nás pozvali, aby sme pripravili pre študentov tretieho ročníka dielničku modrotlače, ktorá bola jednou z troch realizovaných v rámci týždňa vedy na tejto škole (ďalšie boli kváskovanie a výroba piva). Prišli sme v zložení Karolínka a Klárika zo šiesteho a Kristínka z deviateho ročníka, spolu s pani učiteľkou Luciou Dovalovou. Takmer štvorhodinový program našej dielničky, ktorý pozostával z prednášky o histórii modrotlače, ukážky technológie potláčania vzoru a farbenia v indigu a nakoniec samotná tvorba pláteniek účastníkmi, nám ubehol ako voda. Veríme, že študenti i učitelia odchádzali bohatší o nové informácie a celkom iste aj o nové vlastnoručne vyrobené modrotlačové výrobky. 

     Túto dielničku modrotlače sme mohli uskutočniť aj vďaka podpore Nadácie SPP. 

     Viac na našej stránke www.mladychemik.webnode.sk  

   • Exkurzia do hlavného mesta
    • Exkurzia do hlavného mesta

    • 24. 11. 2019
    • Na dejepise sa naši deviataci učia o najnovších dejinách Slovenska. Jednou z tém je aj Bratislava hlavné mesto SR, a kde by sme sa o hlavnom meste mohli naučiť viac, ako priamo v Bratislave. A tak sme v utorok 18. novembra využili možnosť cestovať vlakom zadarmo a vybrali sme sa preskúmať najzaujímavejšie miesta Bratislavy. Vystúpili sme na hlavnej železničnej stanici a pešo sme prešli až do centra mesta. Pani učiteľka nám ukázala najznámejšie bratislavské ulice a pamiatky. Boli sme si prezrieť expozície Slovenskej národnej galérie a Slovenského národného múzea na nábreží Dunaja. Videli sme budovy opery, divadla či filharmónie a miesta, kde sa odohrali najzásadnejšie momenty tzv. Nežnej revolúcie. Deň to bol síce vyčerpávajúci, ale priniesol nám veľa nových zážitkov.

   • Konferencia Vedecká hračka v edukácii
    • Konferencia Vedecká hračka v edukácii

    • 24. 11. 2019
    • OZ Vedecká hračka oslavuje v tomto roku 25. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti jeho zakladateľka a predsedníčka pani Ing. Beatka Puobišová v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici zorganizovali konferenciu pre pedagógov, študentov, odborníkov i verejnosť s názvom Vedecká hračka v edukácii. Cieľom konferencie bolo "priblížiť význam, spôsoby a možnosti uplatňovania hračiek a hrania v rozvoji vedeckého myslenia a vedeckých zručností žiakov, študentov, učiteľov a širokej verejnosti..." - ako uvádza sama autorka. Podstatnou časťou bola i výmena skúseností medzi účastníkmi. 

     Aj naša základná škola mala vďaka chemickému krúžku Kremík v bohatom programe konferencie svoje zastúpenie. Formou workshopu a prednášky sme vystúpili s príspevkom Polarizačný kaleidoskop. Počas workshopu naša žiačka Kristína Dovalová predviedla, ako si zostrojiť jednoduchý polarizačný kaleidoskop. Návštevníci mali možnosť pozrieť si vzorky kryštálikov rôznych chemických látok v polarizovanom svetle mikroskopu. Na prednáške Kristína spoločne s pani učiteľkou Luciou Dovalovou podrobnejšie vysvetlili chemickú podstatu projektu, vychádzajúcu zo skúmania kryštalizácií a kryštálikov rôznych chemických látok a tiež prepojenie s fyzikou skrz polarizáciu i prelínanie sa s umením prostredníctvom fotografie, maľby štruktúr a textilný dizajn. Spoločne predstavili nový nápad, či vynález - polarizačný kaleidoskop s kryštálikmi chemických látok.  

     Viac z programu konferencie sa dozviete na stránke www.vedeckahracka.sk

     Tohto podujatia sme sa mohli zúčastniť aj vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE. 

     Viac na stránke www.mladychemik.webnode.sk  

   • Sloboda nie je samozrejmosť
    • Sloboda nie je samozrejmosť

    • 17. 11. 2019
    • V nedeľu 17. novembra uplynulo tridsať rokov od tzv. Nežnej revolúcie, ktorá priniesla zásadný obrat v spoločenskej a politickej situácii vtedajšieho Československa. Po štyridsiatich rokoch padol komunistický režim a rozpadol sa celý východný blok. Pre dnešnú generáciu je demokratické zriadenie, v ktorom žijeme samozrejmosťou. Naši deviataci, sa rozhodli svojim mladším spolužiakom pripomenúť, že sloboda nie je samozrejmosť a mali by sme si ju viac vážiť. Prostredníctvom krátkeho happeningu (video), previedli žiakov II. stupňa históriou komunistického Československa a ukázali im, čo všetko prežívali ľudia v tomto období. V druhej polovici podujatia, sa mladší žiaci dozvedeli, ako Nežná revolúcia prebiehala a mohli si od učiteľov vypočuť, ako si na toto obdobie spomínajú.

   • Dielnička modrotlače pre SSOŠ v Kežmarku
    • Dielnička modrotlače pre SSOŠ v Kežmarku

    • 17. 11. 2019
    • Dielnička modrotlače pre pedagógov Súkromnej strednej odbornej školy Biela Voda 2 v Kežmarku bola pre nás opäť novou skúsenosťou. Počas dvoch dní sme učili učiteľov a majstrov odborného výcviku modrotlačiarenskému remeslu, ktoré ovládame už pár rokov. Porozprávali sme im o histórii a pôvode modrotlače, predviedli ukážky potláčania, farbenia a vypierania. Potom sa už každý pustil do vlastnej práce - vzorovania pláteniek vlastnými vzormi maľovanými štetcom alebo potláčaním modrotlačiareskými pečiatkami. Pod vedením našich dievčat z deviateho ročníka, Kristínky, Aničky, Vanesky a pani učiteľky Lucie Dovalovej vznikli pod rukami učiteľov zaujímavé, prepracované a krásne vzory. Keďže tentokrát sme mali možnosť dielničku rozdeliť na dva dni, plátenka sme nechali v pokoji vyschnúť počas noci. Farbenie v indigu je časovo náročný proces, a tak sme začali hneď ráno. 

     Spoločne sme pripravili 24 kúskov pláteniek, ktoré nájdu svoje uplatnenie v dielni krajčírok a návrhárok strednej odbornej školy.  

     Túto dielničku modrotlače sme mohli uskutočniť aj vďaka podpore Nadácie SPP.

     Viac na stránke: https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/modrotlac/grant-sppravme-to-2019/modrotlac-ssos-kezmarok/

   • FESTIVAL VEDY A TECHNIKY CELOSLOVENSKÉ KOLO
    • FESTIVAL VEDY A TECHNIKY CELOSLOVENSKÉ KOLO

    • 10. 11. 2019
    • Celoslovenské kolo FVAT sa koná každoročne v novembri počas Týždňa vedy a techniky v priestoroch Incheby. Pre prezentujúcich žiakov a študentov, ktorí sem postúpili z regionálnych kôl sú to dva náročné dni, počas ktorých trpezlivo vysvetľujú porote z radov vysokoškolských profesorov a odborníkov, ale i zdanlivo laickým návštevníkom, či celým skupinám školákov svoj experiment, výskum, inováciu, ciele a postupy, ktorými k nim dospeli. Hoci je to súťažné podujatie zamerané hlavne na stredoškolské inovačné projekty v rôznych vedeckých oblastiach,  nie je výnimkou ani účasť žiakov základných škôl. Pre mnohých je to prvá väčšia možnosť prezentovať vlastnú výskumnú a pozorovateľskú prácu. Mladší žiaci nadobúdajú neoceniteľné skúsenosti, a hoci nie sú odmeňovaní ako tí starší postupmi na európske či svetové výstavy a súťaže, zážitok neopakovateľnej atmosféry celoštátneho kola, možnosť komunikovať s rovesníkmi s podobnými záujmami, diskusie s odborníkmi, povzbudenie od návštevníkov, medzi ktorými sa nájdu učitelia, vedci, novinári, ich môžu posúvať vpred, či utvrdiť v ich správnom smerovaní. A tak je to každý rok, pre nás už štvrtý.  

      Našu školu, náš chemický krúžok, ale hlavne svoju prácu prezentovala tento rok Kristína Dovalová, žiačka 9. ročníka, s projektom Polarizačný kaleidoskop. V rámci FVAT sa Kristínka zúčastnila aj fotografickej súťaže Experiment, v ktorej získala 1.miestos fotografiou Tajné písmo.

  • Partneri

   • NAŠE OCENENIA

   • ERASMUS+

   • Spoločné stretnutie partnerských škôl                

    Napriek tomu, že v časoch pandémie vyzeralo zorganizovanie medzinárodného stretnutia akomission impossible, nakoniec sme to zvládli! Základná škola v Badíne bola hostiteľom 16 učiteľov zo 4 partnerských krajín - Poľska, Chorvátska, Severného Macedónska a Turecka. Pripravili sme pre nich bohatý program plný vzdelávacích seminárov a workshopov zameraných na profesionálny rozvoj, ako aj poznávacie aktivity v rámci regiónu.

  • Pilotné overovanie upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov

   Rámcové učebné plány podľa cyklov vzdelávania a Upravené ciele a obsah vzdelávacích oblastí vznikli ako komplexná odpoveď na situáciu, do ktorej sa dostala aj naša škola po období pandemickej krízy. Uzavreté školy a dlhodobá realizácia dištančného vzdelávania v domácom prostredí žiakov, spôsobila prekážky v plnohodnotnom napĺňaní cieľov výchovy a vzdelávania. Naša škola sa práve z týchto dôvodov rozhodla zapojiť do pilotného testovania v spolupráci z Štátnym pedagogickým ústavom, pretože nám vytvára priestor na vyrovnávanie deficitov v obsahu a požiadavkách na učebné výstupy žiakov, a to aj medzi stupňami vzdelania.

    

    

   • KREMÍK - MLADÝ CHEMIK

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • ekonom@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje