• November je mesiacom, ktorý sa nesie v duchu viacerých významných dátumov v oblasti ochrany detí a ich práv. 18. november od roku 2015 figuruje ako Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním. 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí, no a napokon 20. november vyhlásila organizácia UNICEF Svetovým dňom detí. Keďže v našej škole dbáme predovšetkým na bezpečnosť a spokojnosť našich žiako
   • Hlavná budova našej školy
   • "STARÁ ŠKOLA" , kde sa vyučujú 1. ročníky
   • Záhrada, ktorá učí
   • Stretnutie pri príležitosti 60. výročia našej školy
    • Olympiáda v nemeckom jazyku

    • 6. 1. 2022
    • Tak ako každý rok, aj v školskom roku 2021/2022 sa uskutočnilo dňa 26. 11. 2021 školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa ho celkovo 18 žiakov, z toho šesť žiakov v kategórii 1A a 12 žiakov v kategórii 1B.

     Písomná časť olympiády pozostávala z troch častí:

     1. čítanie s porozumením,
     2. posluch s porozumením,
     3. gramaticko-lexikálny test s doplňovaním.

     Ústna časť pozostávala z týchto častí:

     1. opis obrázka/vymyslenie krátkeho príbehu,
     2. voľné rozprávanie na konkrétnu tému.

     Zo školského kola sa podarilo postúpiť do okresného kola, ktoré sa uskutoční dňa 19. 1. 2022, v každej kategórii dvom žiakom:

     kategória 1A: Patrik Palkech (7. B) a Vanessa Mackovičová (7. B)

     kategória 1B: Nina Kapustová (8. B) a Mariana Kocmanová (9. ročník)

     Všetkým zúčastneným sa chceme poďakovať za účasť, víťazom blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnom kole.  

    • Dejepisná olympiáda

    • 6. 1. 2022
    • Aj v týchto sťažených kovidových podmienkach sa snažíme pokračovať v normálnom školskom živote, ku ktorému patrí aj účasť na predmetových olympiádach. Vzhľadom na to, že od decembra sme sa opäť vzdelávali dištančne, muselo školského kolo dejepisnej olympiády prebehnúť online. Žiaci 6. až 9. ročníka súťažili v štyroch kategóriách. Do okresného kola postúpili vždy dvaja najlepší z každej kategórie:

     kategória C - Michaela Borošová 9. r. a Martin Korytiak 9. r.

     kategória D - Tomáš Kerata 8. B a Juraj M. Almáši 8. B

     kategória E - Ema Zacharová 7. B a Lucia Poliaková 7. A

     kategória F - Paulína Končoková 6. A a Daniela Leštáková 6. A

     Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a postupujúcim prajeme veľa úspechov v nasledujúcich kolách súťaže.

    • Olympiáda v anglickom jazyku

    • 9. 12. 2021
    • V dňoch 24. - 25. a 30. novembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Záujem účastníkov bol veľký. V kategórii 1A (5. - 7. ročník) súťažilo 38 žiakov a v kategórii 1B (8. - 9. ročník) 24 žiakov. Do ústnej časti postúpili najlepší traja súťažiaci z oboch kategórií.  

     Víťaz však môže byť len jeden. V kategórii 1A zvíťazila Alisa Skolotiana zo 7. B triedy a v kategórii 1B Anetka Donovalová z 8. B triedy. 

     Všetkým ďakujeme za účasť. Srdečne blahoželáme  víťazkám a držíme palce v okresnom kole.

    • Mikuláš

    • 6. 12. 2021
    • Napriek tomu, že aj tento rok je naša škola v špeciálnom lockdownovom režime, zavítal k nám, tak ako každý rok, deduško Mikuláš v červenom kabáte s kopou sladkostí. Nechýbali ani jeho verní spoločníci, anjel, ktorý deti tešil svojou milotou a pôvabom, a tiež čert, ktorého sa síce niektoré deti obávali, ale našli sa aj smelší, ktorí sa nebáli dostať značku na čelo. Deti mali pripravený pre Mikuláša program a on ich zaň štedro odmenil.  

    • Školské kolo geografickej olympiády

    • 3. 12. 2021
    • Dňa 24. novembra 2021 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Tento rok sa konal jubilejný 50. ročník jednej z najstarších predmetových súťaží na Slovensku. Do školského kola sa zapojilo úctyhodných 37 žiakov v troch súťažných kategóriách. 

     Spomedzi nich bolo 34 úspešných riešiteľov, čo bol skvelý výsledok. V každej kategórii postúpili do okresného kola traja najúspešnejší riešitelia.  

     V kategórii E sú to: Juraj M. Almáši, Nina Kapustová a Jakub Kvartek, F sú to: Vendelín S. Almáši, Ema Zacharová a Martin Kováč, G sú to: Matej Komora, Timea Zelinová a Simona Bystrianska  

     Víťazom srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa šťastia v okresnom kole. Pevne veríme, že budú vzorne reprezentovať našu školu.

      

   • Bubnovačka
   • Natáčanie videovizitky v našom laboratóriu a prírodovednej učebni pre ZSE
    • Natáčanie videovizitky v našom laboratóriu a prírodovednej učebni pre ZSE

    • 27. 11. 2021
    • V predchádzajúcom školskom roku sme sa stali jednou z podporených škôl v pilotnom ročníku programu Učíme sa spolu online, Nadácia ZSE, a to prostredníctvom našej pani učiteľky Dovalovej, ktorá vďaka svojej práci – tvorbe materiálov z predmetu chémia určených pre dištančnú výučbu, získala titul „Výnimočný učiteľ“. V rámci projektu Výnimočné školy, ktorý vznikol vďaka Nadácii ZSE vznikla videodokrútka s pani učiteľkou Dovalovou, ktorú si môžete pozrieť tu.

    • Informatická súťaž iBobor 2021/22

    • 26. 11. 2021
    • V týždni od 8. do 12. novembra 2021 sme sa zapojili do hlavnej súťaže iBobor. Súťaže sa zúčastnilo 45 žiakov, z toho 11 bolo úspešných riešiteľov. Úspešní riešitelia: Simon Mário Almáši IV. A, Michal Bugan IV. A, Ivan Ján Dobrík V. A, Branislav Odzgan V. B, Yelyzaveta Skolotiana V. B, Timea Zelinová V. B, Šimon Lapin VI. B, Vendelín Slavko Almáši VII. A, Matilda Guevara VII. A, Martin Magula VIII. A, Matúš Bugan VIII. B.

     V októbri prebehlo tréningové kolo, ktorého sa zúčastnilo 56 žiakov našej školy. Úspešných riešiteľov bolo 9: Igor Bačko III. A, Lukáš Polóny III. A, Miroslav Čuma III. B, Zora Dianová III. B, Jerguš Dropčo III. B, Timon Ševčík III. B, Simon Mário Almáši IV. A, Andrej Krutošík VI. B, Šimon Lapin VI. B.

     Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

   • Zippyho kamaráti
    • Zippyho kamaráti

    • 26. 11. 2021
    • V I. oddelení ŠKD realizujeme s deťmi aj aktivity programu Zippyho kamaráti. Tento medzinárodný program podporuje emocionálne zdravie detí. Bol vytvorený s cieľom naučiť deti lepšie chápať a vyjadrovať svoje emócie, osvojiť si metódy, ktoré im pomáhajú spracovávať rôzne sociálne situácie, zvládať problematické a záťažové situácie, vychádzať s rovesníkmi, súrodencami, rodičmi a ostatnými ľuďmi. Program Zippyho kamaráti nehovorí deťom, čo majú robiť. Namiesto toho ich nabáda, aby prišli s vlastným riešením problémov. Deti sa učia vyberať riešenia, ktoré nielen pomôžu im, ale rešpektujú aj ostatných.

     PROGRAM DETI UČÍ:

     • Ako identifikovať svoje pocity a hovoriť o nich
     • Ako vyjadriť, čo chcú povedať
     • Ako pozorne načúvať
     • Ako požiadať o pomoc
     • Ako vytvárať a udržiavať priateľstvá
     • Ako sa vyrovnať s osamelosťou a odmietnutím
     • Ako sa ospravedlniť
     • Ako sa vyrovnať so zmenou a stratou, vrátane úmrtia
     • Ako sa prispôsobiť novým situáciám
     • Ako pomáhať druhým

     Ako povedal riaditeľ Partnership for Cildren Paul Rubenstein: „Ak naučíme už malé deti zvládať ťažkosti, budú lepšie schopné zvládať problémy a krízy v čase dospievania a v dospelosti. Venujeme veľkú pozornosť telesnému zdraviu našich detí, uisťujeme sa, že dobre jedia, že sú v zime teplo oblečené, povzbudzujeme ich, aby športovali a udržiavali sa v kondícii. Venujeme však dostatok pozornosti ich duševnému zdraviu a duševnej pohode? Ako vidia samé seba, ako vychádzajú s ostatnými deťmi, ako dobre sa vedia vyrovnávať s problémami a sklamaniami? Emocionálne zdravie je zásadné pre naše šťastie a spokojný život. Dokonca aj malé deti sa môžu naučiť rôzne spôsoby, ako robiť veci, ktoré im pomôžu v ich vzťahoch s inými ľuďmi a pri riešení problémov.

   • Tréneri v škole
    • Tréneri v škole

    • 26. 11. 2021
    • Program „Tréneri v škole“ pokračuje zmenou trénerov. V rámci projektu školy dostali nové športové pomôcky, ktoré im už po skončení programu ostanú. Za odovzdané pomôcky ďakujeme.

   • Žiacky parlament - Bubnovačka
    • Žiacky parlament - Bubnovačka

    • 17. 11. 2021
    • 19. 11. 2021 na konci 3. vyučovacej hodiny (10.20 hod.) sa uskutoční akcia s názvom „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť”. Má upozorniť na deti, ktoré sú sexuálne zneužívané alebo čelia domácemu násiliu. Bubnovanie na školách z celého Slovenska by malo vyjadriť, že spoločnosť nemôže takéto deti prehliadať a o týchto témach sa má otvorene hovoriť, pretože prehliadanie a podceňovanie vážnosti tejto témy nie je riešením. Bubnovačka sa organizuje ôsmy rok, ale naša škola sa do nej zapojila po prvýkrát. Žiaci budú bubnovať na rôzne hudobné nástroje alebo aj tlieskať rukami.  

     Náš hlas je dôležitý!

   • Život vo viacgeneračných rodinách
    • Život vo viacgeneračných rodinách

    • 2. 11. 2021
    • Posledný októbrový týždeň sme na hodine občianskej náuky mali besedu, na ktorej nám bývalá pani učiteľka Ľubka Lepiešová porozprávala o tom, aké je to žiť vo viacgeneračnej rodine. Pani Ľubka má päť vnúčat, preto to vedela dobre opísať. Porozprávala nám aj o svojom detstve - o tom, čo robila ako malé dievča a uviedla aj rozdiely medzi jej a našou generáciou. Odporučila nám chodiť viac von a nie tráviť čas pri mobiloch a počítačoch. Hovorila aj o svojom detskom sne – mať koníka. Nám aj spolužiakom sa to veľmi páčilo. Dúfame, že besedy na hodine občianskej náuky budú bývať častejšie. 

     Eliška a Kristínka, žiačky 6.B triedy

   • Erasmácka výprava do Turecka
    • Erasmácka výprava do Turecka

    • 30. 10. 2021
    • Badín 18. októbra, 7.00 stredoeurópskeho času. Šesť švárnych slovenských diev nasadá do mikrobusu a vyráža na cestu za dobrodružstvom. Letíme z Viedne do Istanbulu a odtiaľ do Edremitu, kde nás na letisku čaká turecký taxikár s ceduľkou „Slovenskí priatelia“. Do hotela v Balikesire dorazíme po krásnych 15 hodinách cesty.

     Deň prvý: vrelé privítanie v škole v Balikesire. Zoznamujeme sa s ostatnými účastníkmi a dobre sa bavíme na vtipných videách o povahe jednotlivých národov. Miestni žiaci majú na nás kopec otázok a aj my sa dozvedáme viac o ich škole, po ktorej nás prevedú učitelia a riaditeľ. Ešte si zahráme KAHOOT a ľady sú definitívne prelomené.

     Nasleduje ukážka národného tanca Zeybek, ktorý je údajne najpomalším tancom na svete. Popoludní nás privíta starosta mesta, ktorý sa živo zaujíma o školy a krajiny, z ktorých pochádzame. Nechýba tradičný turecký čaj.

     Bohatý program završujeme tvorivým workshopom maľovania keramiky. Večer spoznávame centrum mesta a ochutnávame miestne špeciality.

     Deň druhý: ráno začíname workshopom na tému internetovej bezpečnosti. Po workshope nás čaká výlet na lodi do starobylého mestečka Ayvalik. Cestou naše dievčatá spolu s animátorkou roztancujú celú loď a všetci si vyskúšajú aj tradičné turecké tance.

     Na ostrove Cunda navštívime unikátne múzeum hračiek a vynálezov v kostole a veterný mlyn s vyhliadkou na more.

     Deň tretí: stretávame sa v Centre digitálnych technológií v Balikesire, kde absolvujeme workshop zameraný na 3D modelovanie a tlač (vytlačíme si menovky, z ktorých vytvoríme náramky). Deti si vyskúšajú virtuálnu realitu formou hry, aj ako výukovú pomôcku. Učitelia zatiaľ diskutujú o využití technológií vo vzdelávaní a vypĺňajú online dotazník o ich výhodách a nevýhodách.

     Poobede pokračujeme vo vzdelávaní, ktoré je zároveň mimoriadne zábavné. Žiaci si zostroja robotické autíčka ovládané prostredníctvom tabletu a svoje zručnosti preveria v bitke robotov. Náš team vyhráva! Gratulujeme, baby!

     Záverečný bod náročného programu je vytváranie videí v počítačovom programe. Výsledky zverejníme na eTwinningu.

     Deň štvrtý: skoro ráno nastupujeme do autobusu smer Efez. Počas cesty si krátime čas kvízmi o bezpečnom používaní internetu a sociálnych sietí, v ktorých si overujeme vedomosti z predošlého workshopu. Neskôr prevezme vedenie náš sprievodca Ozzy, ktorý sa ukáže ako fundovaný historik a skvelý rozprávač. Dozvedáme sa mnoho zaujímavostí a faktov o Turecku, jeho histórii a kultúre. Priamo v Efeze nám rozpráva o starovekom meste tak autenticky, že máme pocit, akoby ožilo.

     Po návrate nás čaká slávnostná rozlúčková večera. Naši hostitelia si dali záležať: poschodová torta, darčeky a dokonca ohňostroj!

     Piatok je posledný deň nášho pobytu a preto sa venujeme spoločnému vyhodnoteniu aktivít, priebehu mobility a plánovaniu nasledujúcej. Tureckému teamu všetci dávame pozitívnu spätnú väzbu za prípravu programu a vynikajúcu starostlivosť. Veľmi sme si návštevu u nich užili, veľa sme sa naučili, deti si našli nových kamarátov a všetci sa tešíme na najbližšie stretnutie, tentoraz v Severnom Macedónsku. Už nás čaká len cesta domov, ktorá prebieha hladko. Prichádzame unavené, ale nabité pozitívnou energiou a zážitkami.

     Celý fotoalbum nájdete tu.

   • 12. ročník Kopáčikovho memoriálu
    • 12. ročník Kopáčikovho memoriálu

    • 2. 11. 2021
    • Aj keď už Badínske krídla pomaly dolietavajú, vzlietli ešte poslednýkrát. Na 12. ročníku Kopáčikovho memoriálu a ako už veľakrát pri našej účasti na súťažiach leteckých modelárov, boli sme opäť úspešní. Súťaže sa zúčastnili Andrej Citara a Adam Koza zo VII. A triedy. Andrej získal 1. miesto a Adam 3. miesto vo voľných vetroňoch. Andrej obsadil aj 2. miesto v kategórii modely na gumový pohon. Súťaž mala celoslovenskú účasť a chlapci si merali sily so skúsenými seniormi, keďže v tomto type súťaží juniorská kategória neexistuje. Vzhľadom na tento fakt boli veľmi úspešní. Aj napriek tomu, že chlapci už nebudú súťažiť pod „vlajkou“ Badínskych krídel, budeme radi, ak budú úspešní aj naďalej. 

   • Hovorme o jedle
    • Hovorme o jedle

    • 20. 10. 2021
    • Žiaci 6. ročníka sa na hodinách biológie zapojili do súťažno-vzdelávacej aktivity HOVORME O JEDLE, ktorá prebiehala v týždni od 11. 10. – 15. 10. 2021. Venovali sme sa téme Význam ovocia a zeleniny vo výžive ľudí a diskutovali o ich blahodarnom účinku na ľudský organizmus. Počas hodiny dvojice riešili zadané úlohy na jednotlivých stanoviskách a súťažili medzi sebou. Na záver sme vyhodnotili najlepších.

   • Pasovanie detí za čitateľov
    • Pasovanie detí za čitateľov

    • 16. 10. 2021
    • Dni 8. 10. a 11. 10. boli pre našich malých čitateľov veľmi výnimočné. Druháci a tretiaci sa stali ozajstnými čitateľmi našej školskej knižnice. Splnili v nej niekoľko úloh, zoznámili sa s knižkami a slávnostne sľúbili, že sa o požičané knihy budú starať ako o vlastné.

     Už teraz sa tešíme, koľko z nich prejde ich detskými rúčkami a zvedavými očkami!

      

   • Tréneri v škole
    • Tréneri v škole

    • 13. 10. 2021
    • Rovnako ako 110 ďalších škôl z celého Slovenska sa aj tá naša zapojila do programu pre základné školy „Tréneri v škole“. Každý týždeň absolvujú žiaci prvého a druhého ročníka jednu hodinu telesnej a športovej výchovy s kvalifikovaným trénerom. Tento program bude na našej škole prebiehať počas celého školského roka 2021/2022. Tešíme sa na prínos trénerov do vyučovacieho procesu ako aj na spoluprácu s nimi.

   • Európsky deň jazykov
    • Európsky deň jazykov

    • 29. 9. 2021
    • Vedeli ste, že? 

     Na svete existuje 6 000 až 7 000 jazykov. Najväčší počet jazykov sa používa v Ázii a Afrike. 

     V minulosti angličtina prebrala veľa slov a výrazov z iných jazykov. Dnes európske jazyky naopak preberajú mnohé slová z angličtiny. 

     Tieto a mnohé iné zaujímavosti o jazykoch sa dozvedeli naši žiaci v piatok 24. 9. 2021 na hodinách cudzích jazykov, ktoré boli venované Európskemu dňu jazykov.

     Tento deň podnecuje ľudí, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.

     Žiaci si ho užili cez zábavné a náučné úlohy ako napríklad vtipné jazykolamy, kvízy, tvorenie posterov, viacslabičných slovníkov, vlastného jazyka, otestovali si vedomosti o európskych krajinách, vlajkách, naučili sa pozdravy a počítať v rôznych rečiach a mnoho iných.

   • Deň pirátov
    • Deň pirátov

    • 26. 9. 2021
    • Každý deň v kalendári je niečím významný, raz je to Svetový deň mobility, inokedy Svetový deň mlieka, či priateľstva... Pred pár dňami oslavovali aj naši piráti z 2. A triedy, pretože v nedeľu 19. 9. bol Svetovým dňom pirátov. Riešili v kostýmoch pirátske úlohy, hrali sa hry o pirátoch, na hudobnej výchove sa naučili pirátsku hymnu. Bolo to malé spestrenie pre žiakov aj triednu učiteľku a určite nebolo posledné.

  • Partneri

   • NAŠE OCENENIA

   • ERASMUS+

   • Spoločné stretnutie partnerských škôl                

    Napriek tomu, že v časoch pandémie vyzeralo zorganizovanie medzinárodného stretnutia akomission impossible, nakoniec sme to zvládli! Základná škola v Badíne bola hostiteľom 16 učiteľov zo 4 partnerských krajín - Poľska, Chorvátska, Severného Macedónska a Turecka. Pripravili sme pre nich bohatý program plný vzdelávacích seminárov a workshopov zameraných na profesionálny rozvoj, ako aj poznávacie aktivity v rámci regiónu.

  • Pilotné overovanie upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov

   Rámcové učebné plány podľa cyklov vzdelávania a Upravené ciele a obsah vzdelávacích oblastí vznikli ako komplexná odpoveď na situáciu, do ktorej sa dostala aj naša škola po období pandemickej krízy. Uzavreté školy a dlhodobá realizácia dištančného vzdelávania v domácom prostredí žiakov, spôsobila prekážky v plnohodnotnom napĺňaní cieľov výchovy a vzdelávania. Naša škola sa práve z týchto dôvodov rozhodla zapojiť do pilotného testovania v spolupráci z Štátnym pedagogickým ústavom, pretože nám vytvára priestor na vyrovnávanie deficitov v obsahu a požiadavkách na učebné výstupy žiakov, a to aj medzi stupňami vzdelania.

    

    

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • ekonom@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje