• Od posledného školského roka prechádza naša škola významnou rekonštrukciou, ktorá už bola viac ako nutná. Vznikli nové, veľké priestory, ktoré sú reprezentatívne a podnetné, tak pre žiakov, ako aj učiteľov. Sme preto veľmi vďační aj Nadácii Volkswagen Slovakia, ktorá nám naše nové priestory pomohla zveľadiť a zútulniť.
   • Erasmus+
   • Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
    • Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

    • 13. 10. 2019
    • Koniec septembra je už tradične venovaný výstave ovocia zeleniny a kvetov, ktorá sa tento rok konala 21.9.2019 v budove našej školy. Podujatie organizovala ZO SZZ Badín. Podrobnejšie informácie o počte exponátov a výhercoch si môžete prečítať na stránke obce. Nás teší, že sa výstavy so svojimi aranžmánmi zúčastnili aj žiaci II.B, III.B, IV.A, V.B, VI.B s triednymi učiteľkami a všetky tri oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkami. Deti vytvorili veľmi pekne naaranžované košíky, kvetinový dáždnik, hmyzí domček, či háčkované ovocie. Výstavu dopĺňal aj milý ježko od Vladky Majerskej. Všetkým veľmi pekne ďakujeme a veríme, že na budúci rok sa zapoja aj žiaci ostatných tried.

   • Európsky týždeň športu 2019
    • Európsky týždeň športu 2019

    • 13. 10. 2019
    • Európsky týždeň športu prebehol v našej škole v týždni od 23.9. – 27.9. 2019. Počas neho boli pre žiakov pripravené viaceré pohybové aktivity. Spomenieme aspoň Do školy pešo alebo na bicykli, Jesenný beh ulicami Badína a Tanečný piatok. Okrem toho bola pre žiakov pripravená aj beseda s olympionikmi. Žiaci sa do akcií zapájali s odhodlaním dobre si zašportovať, zabaviť sa a zároveň dosiahnuť čo najlepší výsledok. Možno aj takéto podujatia inšpirujú niektorých z nás k aktívnemu športu. 

     Najväčší úspech mal medzi žiakmi Jesenný beh, a preto dúfame, že sa z neho stane v našej škole tradícia a v nasledujúcich ročníkoch sa k nám pridajú aj občania obce Badín.  

     Na záver si zaželajme, aby sa pohyb a šport stali neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Veď byť zdravý a fit je ideálom každého z nás.

     Vyhodnotenie_aktivity_peso_do_skoly.docx

     Vysledkova_listina_jesenneho_behu.docx

   • Európsky deň jazykov
    • Európsky deň jazykov

    • 3. 10. 2019
    • 26. septembra sa žiaci druhého stupňa našej školy už tradične zapojili do aktivít pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Počas dvoch vyučovacích hodín pracovali pod vedením pedagógov v tvorivých dielňach, ktorých zjednocujúcou tematikou bola kultúrna a jazyková rozmanitosť národov a krajín Európy. Naučili sme sa belgický tanec, pieseň Frère Jacques v trinástich jazykoch, v športovej hale sa hrali tradičné pohybové hry.

     V kulinárskej dielničke sme pripravovali tiramisu, grécky šalát, viedenský trhanec a anglický recept “žaba v diere”. Po anglicky, nemecky, francúzsky chorvátsky, česky a rusky sme sa mohli porozprávať v jazykovej kaviarni, zapojili sme sa do online kvízov a súťaží a výtvarne realizovali pri tvorbe dizajnu trička. Výsledky jednotlivých tvorivých dielní sme spoločne odprezentovali v záverečnom programe v športovej hale. Veríme, že osemnásty ročník Európskeho dňa jazykov prispel k rozvoju mnohojazyčnosti a interkultúrneho porozumenia, ktoré je nevyhnutné zachovávať, chrániť a rozvíjať, ako aj k rozvoju pozitívneho vzťahu žiakov k celoživotnému vzdelávaniu a vzájomnej výmene poznatkov a skúseností na internacionálnej úrovni.

     Krátke video zo záverečnej prezentácie si môžete pozrieť tu.

   • Druhácka pasovačka za čitateľov školskej knižnice
   • Memoriál bratov Kopáčikovcov
    • Memoriál bratov Kopáčikovcov

    • 23. 9. 2019
    • Aj napriek tomu, že bol povestný piatok 13., vybrali sme sa karavanom smerom na Močenok, kde sa v sobotu 14. septembra 2019 uskutočnil 10. ročník Memoriálu bratov Kopáčikovcov. Bratia Kopáčikovci svojím pôsobením veľmi výrazne zasiahli do dejín leteckého modelárstva. Na ich pamiatku sa koná súťaž, ktorá nesie ich meno. Ide o súťaž voľných modelov – voľné preto, lebo po vypustení z lanka ničím nespútané letia tam, kam ich unáša vietor. Ako ďaleko zaletia, záleží od majstrovstva toho kto ich vyrába, ale aj toho, kto ich vypúšťa. Prekvapením tohtoročného Memoriálu bratov Kopáčikovcov boli žiaci našej školy – 5. A  triedy – Andrej Citara, ktorý sa s tromi maximálnymi nalietanými časmi bezkonkurenčne umiestnil na 1. mieste a Adam Benjamín Koza, ktorý sa umiestnil na mieste druhom. Našim mladým modelárom srdečne gratulujeme a želáme šťastný vietor aj na poslednej súťaži sezóny, ktorá sa uskutoční v októbri na letisku Janíkovce pri Nitre, na ktorej by sme nechceli chýbať. Letu zdar!!! Podujatia sme sa mohli zúčastniť aj vďaka finančnej podpore OZ AMAVET.

   • Účelové cvičenie
    • Účelové cvičenie

    • 15. 9. 2019
    • 5. a 6. septembra absolvovali žiaci druhého stupňa našej základnej školy jesenné účelové cvičenie. Po štvrtkovej teoretickej príprave, ktorá sa skladala z mimoriadnych situácií, zdravotnej prípravy, dopravnej výchovy, pobytu v prírode a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v piatok žiaci úspešne zvládli nácvik evakuácie školy z dôvodu požiarneho poplachu, ktorú vedenie školy zabezpečilo v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom v Badíne. Následne všetky triedy v sprievode triednych učiteľov absolvovali turistickú vychádzku do okolia obce Badín. Zaujímavou zastávkou bola badínska pivnica v lokalite Bakovec, ktorá rovnako zaujala najmladších i najstarších žiakov našej školy.

    • Slávnostné otvorenie školského roka

    • 4. 9. 2019
    • Druhého septembra 2019 sa opäť otvorili brány našej školy pre všetkých jej žiakov. Po zaslúženom oddychu nastal čas učenia, školských aktivít a povinností.  

     Keďže počasie nám tentokrát veľmi neprialo a prekvapil nás dážď, zhromaždili sa všetci žiaci, rodičia  a pedagógovia na chodbe školy, kde sa konalo slávnostné otvorenie školského roka, ktorého sa zúčastnil aj pán starosta, Mgr. Pavol Hric.  

     Všetkým žiakom želáme veľa radosti z práce, objavovania, úspechov, dobrých známok, ale aj priateľstiev. Prajeme im, aby sa naša škola stala miestom, kde sa budú dobre cítiť. 

    • Stravné v novom školskom roku

    • 1. 9. 2019
    • Vážení rodičia.

     Poplatky za stravu, réžiu a ŠKD prosím uhrádzajte na účet SK24 5600 0000 0012 3719 1006 do 10. dňa v mesiaci. Pri platbe používajte variabilný symbol, ktorý je pridelený každému žiakovi.

     Informáciu s vyúčtovaním šk. roka 2018/2019 spolu s variabilným symbolom dostanú žiaci 2.9.2019.

     Stravné:

     Dieťa, ktoré sa nezúčastní vyučovania a zo stravy nie je odhlásené, nemá nárok na štátnu dotáciu - hradí sumu obeda v plnej výške.

     Pokiaľ sa dieťa vyučovania zúčastní, ale stravu neodoberie, pričom nie je zo stravovania odhlásené, nemá nárok na štátnu dotáciu – hradí sumu obeda v plnej výške.

     Odhlásenie stravy:

     Strava sa odhlasuje deň vopred do 14:00 hod prostredníctvom systému EDUPAGE.

     Sankcie:

     Ak bude mať žiak nedoplatok na stravnom (strava+réžia) k poslednému dňu aktuálneho mesiaca, bude automaticky odhlásený zo stravy až do uhradenia poplatkov.

    • Letné prianie od nášho kolektívu

    • 2. 7. 2019
    • Všetkým žiakom, rodičom, pedagógom a priateľom školy prajeme veľa slnečných dní a príjemné prežitie letných prázdnin plné zážitkov, úsmevu a radosti. 

     Školský rok 2019/2020  začína v pondelok 2. septembra 2019.

    • Rozlúčka s deviatakmi

    • 2. 7. 2019
    • V piatok 28. júna sa žiaci a učitelia našej základnej školy ako aj predstavitelia obce zišli, aby počas slávnostnej ceremónie ukončenia školského roka spoločne vyhodnotili uplynulý školský rok. Pri tejto príležitosti vedenie školy ocenilo žiakov, ktorí sa úspešne zapájali do súťaží a predmetových olympiád a úspešne obstáli v súťaži Projekt Expert o najlepšie žiacke projekty.

     Táto slávnostná chvíľa však patrila aj rozlúčke s deviatakmi. Žiaci aj triedna učiteľka vo svojich príhovoroch spomínali na spoločne strávené chvíle a neubránili sa emóciám. Potom už nasledovalo symbolické posledné zvonenie pre absolventov deviateho ročníka.

     Všetkým žiakom prajeme pekné prázdniny a deviatakom veľa úspechov v ďalšom štúdiu na strednej škole.

    • Kľúče od kráľovstva Márie Terézie

    • 18. 6. 2019
    • V 4. ročníku sme sa učili na vlastivede o Márii Terézii. Priznám sa, je to moja obľúbená téma, preto ani žiaci 4. ročníka nemali inú možnosť, len si túto tému spolu so mnou obľúbiť tiež. Pri rozhovoroch potvrdili, že téma Márie Terézie ich naozaj oslovila. V jeden deň sme dostali mail, kde sme mali možnosť prihlásiť sa do súťaže práve na tému “Kľúče od kráľovstva Márie Terézie“.

     Dobrovoľne posunutá úloha pre žiakov bola uchopená. Naši 3-iaci a 4-táci sa zapojili do literárnej aj výtvarnej časti s očakávaním, či niektorá z prác i napriek krátkemu času na prípravu osloví niektorého z porotcov. Z tretiakov sa zapojili do výtvarnej súťaže:

     3.A : Samuel Krúpa, Eva Valaskajová, Pavlína Kristína Končoková

     3.B : Alex Slosiarová, Viktória Valentová

     Zo štvrtákov sa zapojili do výtvarnej súťaže: Hanka Kubincová, Adam Koza, Matilda Guevara, Hanka Leštáková, Sofia Klocoková a Lucia Poliaková

     Sandra Baculáková prejavila záujem o literárnu súťaž.

     Všetky práce hodnotili skutoční majstri: spisovateľ Daniel Hevier a maliar a ilustrátor Miroslav Cipár. Podarilo sa. Práca Hanky Kubincovej oslovila a dňa 13.6.2019 bola pozvaná na celoslovenské vyhodnotenie súťaže, kde získala krásne 2. miesto v 1. kategórii. Po vyhodnotení sme absolvovali krátku recepciu, potom sme sa presunuli do Katedrály sv. Martina. Tu nás čakala prehliadka s odborným výkladom. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí a tak sme si doplnili mnoho poznatkov o tejto panovníčke. Gratulujeme Hanka.

    • Exkurzia Inwald Park

    • 13. 6. 2019
    • Viete si predstaviť, že ste na jednom mieste a v priebehu niekoľkých chvíľ sa ocitnete na rôznych miestach sveta a v rôznych časových pásmach zároveň? Že nie? Vyvediem vás z omylu. Toto všetko vám ponúka návšteva poľského Inwald Parku Miniatur. 

     AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku – zastrešovala exkurziu do Inwald Parku Miniatur, ktorej sme s niektorými žiakmi našej školy zúčastnili 6.júna 2019. Mohli sme si pozrieť miniatúry známych aj menej známych stavieb z celého sveta na jednom mieste. V jednej chvíli sme sa ocitli pri budove Opery v Sydney a zároveň aj pri indickom Tádž Mahal. Zároveň sme stáli blízko starobylom sídle mayskej civilizácie Chichen Itza v mexickom Yucatáne, odkiaľ bolo vidieť na egyptskú pyramídu, ktorá v sebe skrývala artefakty svojej doby. Na opačnom konci stáli miniatúry rímskeho kolosea, anglického Tower Bridge a Big Benu, Eiffelovej veže a mnohých ďalších. 

     Okrem pohybu v čase a priestore park samozrejme ponúkal množstvo zábavných atrakcií, ktoré zaujali deti aj dospelých. 

     Návšteva tohto miesta vás dokáže počas niekoľko hodín previezť dávnou minulosťou, nedávnou minulosťou, prítomnosťou. 

  • Partneri

   • EduPage
  • Prihlásenie

  • e-Twinning Live     

   Deutschsprachige Postkarten – Euröpäischer Tag der Sprachen             

   V septembri 2020 sa naša škola zapojila do medzinárodného projektu, cieľom ktorého bolo poslať nemecky napísané pohľadnice do celého sveta. Každá škola, ktorá sa zúčastnila, poslala cca. 10-20 pohľadníc a približne toľko dostala. Nakoniec poslali školy fotky na e-Twinning, kde si ich môžu pozrieť všetky zúčastnené krajiny.

    

   • Erasmus+ na jar

   • Dve polovice tvoriace celok

    Aj keď je každá polovica mozgu schopná samostatne prijímať informácie, učiť sa, pamätať si a pociťovať, mozog zdravého človeka tvorí z funkčného hľadiska harmonický celok a obidve hemisféry pracujú súčasne. A takto sa spolu rozprávajú. 

  • Zvonenia

   Utorok 27. 7. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • zs.ms.badin@gmail.com
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje