• Hlavná budova našej školy
  • Záhrada, ktorá učí
  • "STARÁ ŠKOLA" , kde sa vyučujú 1. ročníky
  • Pedagogický zbor
   • Otvorenie nového inkluzívneho ihriska
    • Beseda s archeológom

    • 2. 10. 2023
    • V piatok 29. 9. 2023 sa žiaci šiestych ročníkov v rámci vyučovania dejepisu zúčastnili besedy s archeológom Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici Mgr. Martinom Miňom. Beseda nadväzovala na hodiny dejepisu, kde práve preberajú najstaršie dejiny, pravek. Vypočuli si zaujímavé rozprávanie o tejto dejinnej epoche, o tom ako prebieha archeologické bádanie a mohli si prezrieť niektoré originálne nálezy či repliky, ktoré vznikli ako produkt experimentálnej archeológie. O tom, že ich táto téma zaujala, svedčí fakt, že sa beseda pre množstvo zvedavých otázok natiahla na dve vyučovacie hodiny.

    • Európsky týždeň športu na 1. stupni

    • 2. 10. 2023
    • Naši prvostupniari sa tento týždeň o niečo viac hýbali, pretože sa zapájali do Európskeho týždňa športu, ktorý býva každý rok od 23. do 30. septembra. Keďže máme rok 2023, na hodinách telocviku si odbehla každá trieda 2023 metrov dlhú štafetu. Žiaci do nej vložili, čo vládali.

     Do všetkých vyučovacích hodín sme vsunuli telovýchovné momenty, celý prvý stupeň sme naraz robili 2023 drepov, 2023 „brušákov“, 2023 „panákov“ a 2023 „angličákov“. Cvičili aj pani učiteľky, aby išli deťom príkladom, a ak aj pani učiteľka pozabudla na cvičenie, žiaci jej to s radosťou pripomenuli 😊.

     Pre motiváciu detí sme si predstavili niektorých slovenských zlatých olympionikov, aby vedeli, kde ich chuť športovať môže doviesť.

    • Exkurzia štvrtákov – Poľnohospodárske Družstvo Badín

    • 2. 10. 2023
    • Štvrtáci sa počas krásneho jesenného dňa zúčastnili exkurzie v Poľnohospodárskom družstve Badín. Privítal aj sprevádzal nás predseda družstva pán Haško, ktorý veľmi pútavo žiakom priblížil činnosť poľnohospodárskeho družstva, starostlivosť o zvieratá, do detailov nám porozprával, ako sa do našich domácností dostáva mlieko a čo všetko je za tým, aby toho mlieka bolo čo najviac.

     Začali sme pri strojoch, ktoré obrábajú polia, pokračovali sme k jednotlivým zložkám kŕmnych zmesí, k ich spracovávaniu a uskladňovaniu, a potom sme prešli okolo všetkých generácií kráv, ktoré na družstve momentálne majú. Videli sme teliatka, ktoré len pre pár dňami uzreli svetlo sveta, ale aj kravy, ktoré malé teliatka o chvíľu privedú na svet. Boli sme sa pozrieť v dojárni, kde nám pán predseda presne popísal, ako sa mlieko z kravského vemena dostane do mliekarne či mliečneho automatu, ktorý je k dispozícii všetkým Badínčanom pri bráne poľnohospodárskeho družstva. Mliečko sme si na ukážku do jednej fľaše aj načapovali.

     Žiaci boli po celú dobu aktívni, veľa sa pýtali a pán Haško im trpezlivo odpovedal na všetky zvedavé otázky.

     Naši štvrtáci určite nikdy nebudú tvrdiť, že mlieko rastie na pulte v obchode 😊.

    • Erasmus+ na našej škole pokračuje

    • 28. 9. 2023
    • Školský rok 2023 24 začal celkom výživne. V septembri sa konala prvá žiacka mobilita v rámci nášho nového projektu a to hneď v pomerne exotickej destinácii. Lotyšsko je krajina, v ktorej žiadny z účastníkov predtým nebol, preto sme boli plní očakávaní. Projekty oboch partnerských škôl – ZŠ Badín aj Pamatskola Vilce sú zamerané prevažne na ekologické témy. Náš program preto pozostával z tematických vzdelávacích, ale aj kultúrnych a športových aktivít. Naši žiaci sa zoznámili so svojimi rovesníkmi z Lotyšska a nadviazali priateľské kontakty. 

     Viac o zážitkoch a programe sa dočítate v článku od účastníkov, ktorý zverejníme onedlho. 

   • Ponožkový október 2023
    • Ponožkový október 2023

    • 28. 9. 2023
    • V októbri sa naša škola zapojí do kampane Ponožkový október. Zmyslom tejto aktivity je pred zimným obdobím vyzbierať ponožky pre ľudí v núdzi, hlavne pre tých, ktorí žijú na ulici. Ponožky sú totiž najžiadanejšou časťou oblečenia v charitách a organizáciách starajúcich sa o týchto ľudí, pretože chránia pred chladom, infekciami a uľahčujú im chôdzu za pomocou.

     Pre všetkých, ktorí chcú podporiť dobrú vec sme vytvorili dve zberné miesta s nádobami označenými plagátmi a umiestnili ich vo vestibule v starej aj v novej škole. Ponožky poprosíme len nové, dámske aj pánske v rôznych veľkostiach a farbách. Všetky vyzbierané ponožky odovzdáme v novembri do Domova pre núdznych v Banskej Bystrici. Ďakujeme!

   • Výstava ovocia a zeleniny
    • Vystúp so Štúrom na Kriváň

    • 23. 9. 2023
    • Pri príležitosti Európskeho týždňa mobility (16. 22. 9. 2023), Svetového dňa bez áut (22. 9. 2023) a výročia prvého národného výstupu na Kriváň (24 .9. 1984), ktorý zorganizoval Gašpar Fejérpataky-Belopotocký a neskôr sa k nemu pridali vybraní Štúrovci a ďalší významní slovenskí národovci, absolvovali žiaci druhého stupňa ,,Triedne výstupy na Kriváň.“ Žiaci úspešne a s radosťou prekonali výškové metre zo Štrbského plesa na Kriváň opakovanými výstupmi po schodoch v budove školy

   • Ako potrápiť fantáziu našich žiakov?
   • Zdravé zúbky v našej materskej škole
   • Medzinárodný deň čokolády
    • Medzinárodný deň čokolády

    • 19. 9. 2023
    • 13. septembra sme v druhom oddelení ŠKD oslávili Medzinárodný deň čokolády. Určite nie je náhoda, že v rovnakom termíne si pripomíname aj Deň pozitívneho myslenia - to prepojenie je jednoznačné 😊. Čokoláda, kto by ju nemiloval a komu by nezlepšila náladu? Pri tejto príležitosti sme si spoločne prečítali o Dievčatku a jej čokoládovej krajine. Po prečítaní príbehu si deti vďaka pracovným listom precvičili počítanie, porozumenie, ktoré sme si overili kvízovými otázkami a záverečné poučenie nám dalo priestor na komunitnú debatu. Tieto aktivity pomáhajú deťom rozvíjať schopnosť kritického myslenia a zároveň zlepšujú ich schopnosť uvažovať. No a ako by sme mohli lepšie ukončiť oslavu ako ochutnávkou rôznych druhov čokolád podľa želania detí 😊.
    • Biela pastelka

    • 19. 9. 2023
    • 22. 9. 2023 sa v našej škole uskutoční dobrovoľná zbierka pre 22. ročník podujatia Biela pastelka, organizovaného Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Ak máte záujem prispieť, môžete tak urobiť v piatok. Nemusíte nás hľadať, naši dobrovoľníci prejdú s urnou každú triedu. Ďakujeme 😊 .

    • Účelové cvičenia v prírode

    • 13. 9. 2023
    • Posledný deň prvého školského týždňa sa deti 2. - 4. ročníka popasovali s aktivitami skupinovej práce. Aby sme to trochu spestrili, deň vopred sme pomiešali všetky deti do dvanástich zvieracích skupín. Na lúke pri pamätníku v Rakytovciach tak pobehovali a riešili zábavné úlohy zvedaví ježkovia, usilovné škrečky, pracovité včielky, rybky cestovateľky, odvážne motýle, maznavé mačky, usilovné veveričky, rozvážne slony, rýchle koníky, vytrvalé žabky, pozorné psíky i odvážne kuriatka.  

    • Účelové cvičenia

    • 11. 9. 2023
    • Vo štvrtok 7. a piatok 8. septembra absolvovali žiaci 2. stupňa našej školy účelové cvičenia. Po teoretickej príprave z mimoriadnych situácií, zdravotnej prípravy, dopravnej výchovy, pobytu v prírode a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci žiaci úspešne zvládli evakuáciu školy z dôvodu požiarneho poplachu, ktorú vedenie školy zabezpečilo v spolupráci s badínskymi hasičmi. Následne absolvovali turistickú vychádzku v sprievode triednych učiteľov v okolitom teréne obce Badín. Zaujímavou zástavkou bola „badínska pivnica“ v lokalite Bakovec, ktorá svojou tajomnosťou zaujala nielen najmenších, ale i najstarších žiakov našej školy.

    • Naši prváci

    • 4. 9. 2023
    • Dnes sme privítali v budove starej školy nové prváčky a nových prváčikov. Želáme im veľa úspechov, chuť do učenia a úsmev na tváričkách po celý školský rok!

    • Koniec školského roka

    • 11. 7. 2023
    • Posledný deň školského roka je zaslúženým sviatkom všetkých žiakov a učiteľov. Zvlášť emotívne však tento deň prežívajú deviataci, ktorí sa s nami lúčia. Brány našej školy s posledným zvonením opustilo štyridsaťpäť žiačok a žiakov deviateho ročníka, ktorým želáme veľa úspechov na stredných školách, ktoré si vybrali. Záznam si môžete pozrieť tu.

    • Zapojenie našej základnej školy do kurikulárnej reformy

    • 2. 7. 2023
    • V dnešnom rýchlo sa meniacom svete je dôležité, aby sa vzdelávací systém neustále prispôsoboval novým potrebám a výzvam. Práve preto sa naša škola rozhodla zapojiť do kurikulárnej reformy. Cieľom tejto reformy je vytvoriť vzdelávací program, ktorý je súčasný, relevantný a pripraví našich žiakov na úspešný a naplnený život v 21. storočí.

     Naša základná škola bola vybraná ako jedna zo 40 škôl, ktoré čaká implementovanie nového štátneho vzdelávacieho programu už od budúceho školského roka. Veríme, že sa nám v rámci tejto reformy podarí vytvárať lepšie vzdelávacie prostredie pre všetkých našich žiakov.

     V tejto súvislosti sa na našej škole konalo pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnila podpredsedníčka vlády, pani Lívia Vašáková a minister školstva, pán Daniel Bútora.

   • Deviatacké robo-auto preteky
    • Horskí záchranári v ŠKD

    • 6. 7. 2023
    • Vo štvrtok 29. júna sme v školskom klube detí uvítali vzácnu návštevu. Dobrovoľní horskí záchranári Riško Kopáčik a Jožko Hiadlovský prišli deťom porozprávať o tom, ako sa správne obliekať a obúvať na výlety do hôr. Žiaci sa dozvedeli, čo si treba pobaliť do plecniaka na výlet. Ako sa na výlete správať, aby sme sa dostali do cieľa túry bezpečne. Záchranári nám tiež vysvetlili, ako podať základnú prvú pomoc alebo ošetriť úraz. Porozprávali nám množstvo svojich zážitkov a príbehov z hôr. Deti sa najviac potešili praktickej ukážke, ako zraneného dopraviť na nosidlách k transportu. Mohli si popozerať pracovné vybavenie horskej služby: prilby, skoby, karabíny, laná, kladky, sedačky... Záchranárom veľmi ďakujeme za príjemne strávené popoludnie plné nových, pútavých vedomostí.  

  • Partneri

   • Roots&Shoots
   • Tréneri v škole
   • Detská lesnícka univerzita
   • Poradenstvo a prevencia

   • Školský časopis

   • ERASMUS+

   • Beyond the limits with Learning E-BOOK       

   • NAŠE OCENENIA

  • Pilotné overovanie upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov

   Rámcové učebné plány podľa cyklov vzdelávania a Upravené ciele a obsah vzdelávacích oblastí vznikli ako komplexná odpoveď na situáciu, do ktorej sa dostala aj naša škola po období pandemickej krízy. Uzavreté školy a dlhodobá realizácia dištančného vzdelávania v domácom prostredí žiakov, spôsobila prekážky v plnohodnotnom napĺňaní cieľov výchovy a vzdelávania. Naša škola sa práve z týchto dôvodov rozhodla zapojiť do pilotného testovania v spolupráci z Štátnym pedagogickým ústavom, pretože nám vytvára priestor na vyrovnávanie deficitov v obsahu a požiadavkách na učebné výstupy žiakov, a to aj medzi stupňami vzdelania.

    

    

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje