• Výnimočné školy - výnimoční učitelia
   • Medzinárodný projekt Erasmus+ s názvom „Beyond the Limits with Learning“ na našej škole
   • Erasmus+ mobilita v Turecku
   • Sme v oranžovej
   • Hlavná budova našej školy
   • "STARÁ ŠKOLA" , kde sa vyučujú 1. ročníky
   • Záhrada, ktorá učí
   • Objednávka školských pomôcok Daffer
   • Gesto pre mesto – Exteriérová učebňa
    • Gesto pre mesto – Exteriérová učebňa

    • 8. 6. 2021
    • Naša základná škola sa zapojila do výzvy Raiffeisen banky Gesto pre mesto. 

     Máme za sebou prvú fázu výberu a projekt Exteriérová učebňa postúpil do hlasovania verejnosti. 

     Projekt s najvyšším počtom hlasov v každom kraji Slovenskej republiky získa finančný dar 2 000€. 

     Hlasovať môže každá osoba staršia ako 18 rokov prostredníctvom online formulára na stránke: 

     https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/banskobystricky-kraj 

     Prosíme Vás, podporte aj vy tento projekt svojím hlasom, prípadne zdieľaním na sociálnych sieťach. Hlasovať môžete do 30. júna 2021. 

      Ďakujeme. 

   • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo
    • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

    • 6. 6. 2021
    • Aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii sa naši žiaci aj tento rok zapojili do recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Po absolvovaní školského kola ich čakala nová skúsenosť s okresným kolom, ktoré sa realizovalo online. Vyskúšali si, aké to je postaviť sa pred kameru a predviesť, čo sa naučili. Všetci to zvládli výborne a tri naše žiačky postúpili do regionálneho kola. Sú to Simona Bystrianska zo 4.B v prvej kategórii prednesu prózy, Klára Dovalová zo 7.A v tretej kategórii prednesu poézie a Nina Kapustová zo 7.B rovnako v tretej kategórii prednesu prózy. Našim šikovným recitátorkám gratulujeme a držíme im palce v ďalších kolách súťaže. 

   • MDD na našej škole
    • MDD na našej škole

    • 3. 6. 2021
    • 1.jún, to je významný deň pre všetky deti. Prečo? Lebo spoločne všetky majú sviatok. Aj naším cieľom je, aby boli  žiaci na škole šťastní. A to nielen v jeden deň, ale po celý školský rok. No práve prvý júnový deň má byť pre nich výnimočný. O to sme sa postarali aj my, v  spolupráci s Obecným úradom Badín, ktorý zabezpečil sladko-slané prekvapenie v podobe cukrovej vaty a pukancov.  Tento deň mali žiaci bez učenia a bezstarostne ho mohli prežiť spolu s triednymi učiteľmi, čo je v súčasnej dobe veľmi potrebné. Stmelenie kolektívu, to bola hlavná myšlienka MDD. 

   • Nadácia Volkswagen Slovakia
    • Nadácia Volkswagen Slovakia

    • 30. 5. 2021
    • Od posledného školského roka prechádza naša škola významnou rekonštrukciou, ktorá už bola viac ako nutná. Vznikli nové, veľké priestory, ktoré sú reprezentatívne a podnetné, tak pre žiakov, ako aj učiteľov. Sme preto veľmi vďační aj Nadácii Volkswagen Slovakia, ktorá nám naše nové priestory pomohla zveľadiť  a zútulniť.

     Cieľom grantového projektu  - Vrátiť nemecký jazyk do škôl, ktorý zastrešuje Nadácia Volkswagen Slovakia, je nielen materiálne podporiť školu, ale hlavne propagácia nemeckého jazyka a jeho vyučovania na základnej škole. Uvedomujeme si rastúci význam nemeckého jazyka, a to v medzinárodnom meradle. Nemčina je najpoužívanejším jazykom v Európskej únii, nehovoriac o tom, že jazykové porozumenie uľahčuje a podporuje spoluprácu a toleranciu. Dúfame preto, že aj takto poukážeme na dôležitosť ovládania tohto jazyka, zvlášť v stredoeurópskom priestore.

    • Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín – 1.kategória

    • 3. 5. 2021
    • Záver apríla patril našim najmenším recitátorom z 1. stupňa, ktorí sa stretli v školskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, aby predviedli svoj talent a zároveň sa pokúsili umiestniť na stupni víťazov. Všetci sa snažili podať čo najlepší výkon, a preto si zaslúžia pochvalu.  

     Do okresného kola postúpili žiaci 4. ročníka :  

     poézia – Lukáško Ružbacký (4.A) 

     próza – Simonka Bystrianska (4.B) 

     Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách. 

   • Čin hodný uznania
    • Čin hodný uznania

    • 27. 4. 2021
    • Deň Zeme sa už tradične spája s aktivitami zameranými na ochranu našej planéty. Čoraz viac ľudí sa zapája do organizovaných dobrovoľníckych aktivít, smerujúcich k odľahčeniu prírody od odpadu. Nás potešila nečakaná správa od obyvateľov Badína, že počas prechádzky stretli žiakov školy zbierať odpadky. Táto informácia nás ubezpečila, že environmentálne problémy nie sú ľahostajné ani mladej generácii. Po rozhovore s jednou zo zúčastnených žiačok sme sa dozvedeli, že sa ide o viac rokov trvajúcu tradíciu, ktorú si organizujú samotní žiaci. Smutným faktom je, že na pomerne krátkom úseku popri ceste, vyzbierali sedem vriec odpadu.   

     Veľké poďakovanie patrí Matilde, Ajovi, Kire a Emke za ich ochotu zveľaďovať prostredie obce a byť príkladom pre nás ostatných.  

   • Dajte lajk našej prváčke Emke !
  • Partneri

   • NAŠE OCENENIA

   • ERASMUS+

   • Spoločné stretnutie partnerských škôl                

    Napriek tomu, že v časoch pandémie vyzeralo zorganizovanie medzinárodného stretnutia akomission impossible, nakoniec sme to zvládli! Základná škola v Badíne bola hostiteľom 16 učiteľov zo 4 partnerských krajín - Poľska, Chorvátska, Severného Macedónska a Turecka. Pripravili sme pre nich bohatý program plný vzdelávacích seminárov a workshopov zameraných na profesionálny rozvoj, ako aj poznávacie aktivity v rámci regiónu.

  • Pilotné overovanie upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov

   Rámcové učebné plány podľa cyklov vzdelávania a Upravené ciele a obsah vzdelávacích oblastí vznikli ako komplexná odpoveď na situáciu, do ktorej sa dostala aj naša škola po období pandemickej krízy. Uzavreté školy a dlhodobá realizácia dištančného vzdelávania v domácom prostredí žiakov, spôsobila prekážky v plnohodnotnom napĺňaní cieľov výchovy a vzdelávania. Naša škola sa práve z týchto dôvodov rozhodla zapojiť do pilotného testovania v spolupráci z Štátnym pedagogickým ústavom, pretože nám vytvára priestor na vyrovnávanie deficitov v obsahu a požiadavkách na učebné výstupy žiakov, a to aj medzi stupňami vzdelania.

    

    

   • KREMÍK - MLADÝ CHEMIK

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • ekonom@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje