• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva Z 2014/02 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 14.01.2014 Slovak Telekom a.s. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 17.01.2014
  Faktúra DF2018/232 obedy za august 2018 385,20 s DPH 17.09.2018 SZ Skalica Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ 23.04.2019
  Faktúra DF2018/221 učebnice Beste Freunde 55,80 s DPH 06.09.2018 PhDr. A. Oslancová - Albion Books Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ 23.04.2019
  Faktúra DF2018/222 telefón MŠ 14,00 s DPH 07.09.2018 Slovak Telekom Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ 23.04.2019
  Faktúra DF2018/223 matematika 5 ročník 117,00 s DPH 10.09.2018 LiberaTerra, s.r.o. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ 23.04.2019
  Faktúra DF2018/224 elektrika dielne 21,00 s DPH 07.09.2018 SSE Žilina Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ 23.04.2019
  Faktúra DF2018/225 elektrika MŠ 94,00 s DPH 10.09.2018 SSE Žilina Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ 23.04.2019
  Faktúra DF2018/226 elektrika ZŠ 270,00 s DPH 10.09.2018 SSE Žilina Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ 23.04.2019
  Faktúra DF2018/227 servis Bizhub 162 39,84 s DPH 12.09.2018 René Gabčo, R. G. COPY Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ 23.04.2019
  Faktúra DF2018/228 OPC valec Minolta 178,80 s DPH 12.09.2018 René Gabčo, R. G. COPY Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ 23.04.2019
  Faktúra DF2018/229 nábytok MŠ 615,30 s DPH 17.09.2018 NOMiland Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ 23.04.2019
  Faktúra DF2018/230 učebnice Beste Freunde 6,20 s DPH 17.09.2018 PhDr. A. Oslancová - Albion Books Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ 23.04.2019
  Faktúra DF2018/231 Angličtina 2 stupeň 399,90 s DPH 25.09.2018 Richart Šrobár-Littera Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ 23.04.2019
  Faktúra DF2018/233 učebnice 1.stupeň vlastiveda 16,50 s DPH 17.09.2018 AITEC Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ 23.04.2019
  Faktúra DF2018/219 Hravá čítanka 13,20 s DPH 07.09.2018 TAKTIK, vydavateľstvo Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ 23.04.2019
  Faktúra DF2018/234 Bezkriedy 18,00 s DPH 17.09.2018 KOMENSKÝ,s.r.o. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ 23.04.2019
  Faktúra DF2018/235 pracovné zošity predškoláci 44,60 s DPH 25.09.2018 Maquita s.r.o. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ 23.04.2019
  Faktúra DF2018/236 pomôcky chémia 127,31 s DPH 26.09.2018 VERKON s.r.o. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ 23.04.2019
  Faktúra DF2018/237 poistenie majetku a zodpovednosti 36,45 s DPH 27.09.2018 Komunálna poisťovňa Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ 23.04.2019
  Faktúra DF2018/238 voda ZŠ 144,59 s DPH 27.09.2018 StVPS (Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.) Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ 23.04.2019
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/919
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje