Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra DF 2018/025 plyn ZS,MŠ 607,00 s DPH 23.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Milan Krúpa riaditeľ 09.02.2018
Faktúra DF2018/169 voda ZŠ 192,78 s DPH 29.06.2018 StVPS (Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.) Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ
Faktúra DF2019/22 vykon zodp. osoby 2/2019 36,00 s DPH 06.02.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ
Faktúra DF2019/23 Tonery 29,90 s DPH 08.02.2019 PHOBOSSTUDIO Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ
Faktúra DF2019/24 kanc. a hyg. potreby 134,62 s DPH 08.02.2019 PAPERA Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ
Faktúra DF2019/25 mobil ZŠ + MŠ 2/2019 57,80 s DPH 11.02.2019 Slovak Telekom Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ
Faktúra DF2019/26 strava 1/2019 8 677,83 s DPH 11.02.2019 SZ Skalica Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ
Faktúra DF2019/27 matematika MS 207,30 s DPH 11.02.2019 MediaDIDA Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ
Faktúra DF2018/166 učebné pomôcky 48,00 s DPH 28.06.2018 Orbis Pictures ZS s MS Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 20.06.2018
Faktúra DF2018/167 učebné pomôcky ZŠ 52,70 s DPH 28.06.2018 Orbis Pictus Istropolitana Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ
Faktúra DF2018/168 voda MŠ 53,32 s DPH 29.06.2018 StVPS (Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.) Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ
Faktúra DF2018/170 plyn ZŠ + MŠ 607,00 s DPH 03.07.2018 SPP Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ
Faktúra DF2019/20 telefon ZS 30,00 s DPH 06.02.2019 Slovak Telekom Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ
Faktúra DF2018/171 telefón ZŠ 30,00 s DPH 06.07.2018 Slovak Telekom Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ
Faktúra DF2018/172 učebné pomôcky ZŠ 189,50 s DPH 06.07.2018 DIDACTIVE.sk, s.r.o. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ
Faktúra DF2018/173 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 06.07.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ
Faktúra DF2018/174 obedy za jún 2018 10 676,53 s DPH 09.07.2018 Školská jedáleň pri GMK Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ
Faktúra DF2018/175 elektrika ZŠ 270,00 s DPH 12.07.2018 SSE Žilina Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ
Faktúra DF2018/176 elektrika MŠ 94,00 s DPH 12.07.2018 SSE Žilina Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ
Faktúra DF2018/177 elektrika dielne 21,00 s DPH 12.07.2018 SSE Žilina Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Turianska riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/892
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • zs.ms.badin@gmail.com
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje