Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2020 učebnice 6 232,00 s DPH 17.06.2020 17.06.2020 30.06.2020 14.06.2020
Zmluva Z 2014/04 Zmluva o zabezpečení plaveckého výcviku žiakov ZŠ 120,00 s DPH 14.05.2014 Mgr. Alžbeta Pažáková
Zmluva Z 2014/05 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 3 417.75 s DPH 16.05.2014 Obec Badín
Zmluva Z 2014/06 Zmluva o účasti na projekte č. 20403/26120130025, Moderné vzdelávanie... s DPH 04.04.2014 Metodicko - pedagogické centrum
Zmluva 21/2018 Darovacia zmluva 842,00 s DPH 05.11.2018 Občianske združenie Spolu pre školu Mgr. Viera Turianska riaditeľ
Objednávka O 2014/14 Malý orchester, Farebné píšťalky, Hrkálka zvončeková 92,00 s DPH 17.03.2014 NOMiland Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Milan Krúpa riaditeľ
Objednávka O 2014/26 Policová skrinka vysoká, dvierka malé 180,90 s DPH 15.05.2014 NOMiland Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Milan Krúpa riaditeľ
Zmluva 20/2018 Darovacia zmluva 756,43 s DPH 05.11.2018 Občianske združenie Spolu pre školu Mgr. Turianska Mgr. Viera Turianska riaditeľ
Zmluva 2/2019 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 18.01.2019 Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta Mgr. Turianska Mgr. Viera Turianska riaditeľ
Zmluva 22/2018 Implementácia vzdelávacieho projektu CKO 40,00 s DPH 20.12.2018 Centrum komunitného organizovania Mgr. Turianska Mgr. Viera Turianska riaditeľ
Zmluva 3/2019 zaújmové vzdelávanie detí 945,56 s DPH 15.04.2019 obec Vlkanová Obec Badín Mgr. Pavol Hric zriaďovateľ
Zmluva 3/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov y rozpočtu obce 1 209,12 s DPH 19.03.2020 Obec Vlkanová Obec Badín Mgr. Pavol Hric starosta
Zmluva 4/2019 záujmové vzdelávanie detí 8 610,00 s DPH 20.05.2019 Obec Badín ZS s MS Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ
Zmluva 9/2019 Dodatok č.2 k zmluve o dodávke plynu s DPH 14.08.2019 SPP a.s. ZS s MS Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ
Zmluva 8/2019 zmluva o poskytnutí finančného príspevku grantový program SPPravme To 1 000,00 s DPH 15.07.2019 Nadácia SPP ZS s MS Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ
Zmluva 7/2019 Darovacia zmluva 600,00 s DPH 27.06.2019 Nadácia Veolia Slovensko ZS s MS Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ
Faktúra DF2018/166 učebné pomôcky 48,00 s DPH 28.06.2018 Orbis Pictures ZS s MS Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 20.06.2018
Zmluva 7/2019 dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 93420.- s DPH 21.05.2019 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ZS s MS Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ
Zmluva 1/2019 zmluva o servisnom prenájme rohoží 75,00 s DPH 08.01.2019 Lindstrom s.r.o. ZS s MS Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ
Zmluva 6/2019 paušál mobil s DPH 30.05.2019 O2 Slovakia ZS s MS Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/892
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • zs.ms.badin@gmail.com
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje