• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva Z 2014/02 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 14.01.2014 Slovak Telekom a.s. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 17.01.2014
  Zmluva Z 2014/09 Dohoda o zániku Zmluva o poskytovaní verejných služieb neuvedená s DPH 07.05.2014 Slovak Telekom a.s. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 06.06.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2015/002 EKS-Notebook 15,6 5 085.00 s DPH 26.02.2015 02.03.2015 11.03.2015 02.03.2015 MB TECH BB, s.r.o. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 11.03.2015
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2015/003 EKS-Interiérové dvere 799,19 s DPH 15.04.2015 21.04.2015 29.04.2015 21.04.2015 TURAY PLUS, s.r.o. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 22.04.2015
  VO: Súhrnná správa Prehľad I.Q 2014 prehľad VO-1. kvartál 2014 s DPH 30.04.2014 Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 30.04.2014
  VO: Súhrnná správa Prehľad II.Q 2014 prehľad VO-2. kvartál 2014 s DPH 31.07.2014 Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 31.07.2014
  VO: Súhrnná správa Prehľad III.Q 2014 prehľad VO-3. kvartál 2014 s DPH 31.10.2014 Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 31.10.2014
  VO: Súhrnná správa Prehľad IV.Q 2014 prehľad VO-4. kvartál 2014 s DPH 31.12.2014 Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 31.12.2014
  Zmluva 2015/001 Zmluva o zabezpečení plaveckého výcviku 12/hod s DPH 17.04.2015 Alžbeta Pažáková Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 29.04.2015
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2015/004 ozvučenie učební a tried 2 300,40 bez DPH 16.06.2015 25.06.2015 31.07.2015 26.06.2015 MB TECH BB, s.r.o. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 15.06.2015
  Zmluva 2015/004 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 14/mesačne s DPH 22.06.2015 Slovak Telekom Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 22.06.2015
  VO: Súhrnná správa Prehľad 2.Q 2015 prehľad VO-2. kvartál 2015 s DPH 31.07.2015 Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 31.07.2015
  VO: Súhrnná správa Prehľad 3.Q 2015 prehľad VO-3. kvartál 2015 s DPH 30.10.2015 Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 30.10.2015
  Zmluva Z 2014/11 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 3 249,60 s DPH 12.06.2014 NÚCEM Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 12.06.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1 Centrálny server školy a operačný systém 1 046.40 s DPH 09.04.2014 Elis, s.r.o. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 03.04.2014
  Zmluva Z 2014/08 Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky neuvedená s DPH 21.11.2013 Ústav informácii a prognóz školstva Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 06.06.2014
  Zmluva Z 2014/12 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní závodného stravovania MŠ_celodenní:0.708_za_porciu.MŠ_poldenní:0.54_za_porciu.ZŠ:0.504_za_porciu.Zamestnanci:3.00_za_porciu s DPH 26.06.2014 Talpaš s.r.o. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 26.06.2014
  Zmluva Z 2014/06 Zmluva o účasti na projekte č. 20403/26120130025, Moderné vzdelávanie... s DPH 04.04.2014 Metodicko - pedagogické centrum Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 14.05.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2 Elektrický zabezpečovací systém, rozšírenie, oživenie 1 269,10 s DPH 20.05.2014 03.06.2014 Imrich Švidraň-ELESYS Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 28.05.2014
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2016/01 telefónna ústredňa 1 345.20 s DPH 28.09.2016 19.10.2016 27.10.2016 20.10.2016 Ivan Maslík-MICROEL Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 27.09.2016
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/919
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje