• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva Z 2014/02 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 14.01.2014 Slovak Telekom a.s. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 17.01.2014
  VO: Súhrnná správa Prehľad III.Q 2014 prehľad VO-3. kvartál 2014 s DPH 31.10.2014 Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 31.10.2014
  Zmluva 12/2019 Zmluva o poskytovaní služby s DPH 28.08.2019 Periskop s.r.o. ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 23.09.2019
  Zmluva 11/2019 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 03.09.2019 Univerzita Mateja Bela v BB ZŠ s MŠ Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 18.09.2019
  Zmluva 9/2019 Dodatok č.2 k zmluve o dodávke plynu s DPH 14.08.2019 SPP a.s. ZS s MS Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 26.08.2019
  Zmluva 6/2019 paušál mobil s DPH 30.05.2019 O2 Slovakia ZS s MS Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 07.06.2019
  Zmluva 5/2019 paušál mobil s DPH 30.05.2019 O2 Slovakia ZS s MS Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľ 05.06.2019
  Objednávka O 2014/46 oprava Notebooku s DPH 24.06.2014 Elis, s.r.o. Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Milan Krúpa riaditeľ 24.06.2014
  VO: Súhrnná správa Prehľad I.Q 2014 prehľad VO-1. kvartál 2014 s DPH 30.04.2014 Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 30.04.2014
  VO: Súhrnná správa Prehľad II.Q 2014 prehľad VO-2. kvartál 2014 s DPH 31.07.2014 Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 31.07.2014
  VO: Súhrnná správa Prehľad I.Q 2015 prehľad VO-1. kvartál 2015 s DPH 30.04.2015 Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 30.04.2015
  Zmluva Z 2014/06 Zmluva o účasti na projekte č. 20403/26120130025, Moderné vzdelávanie... s DPH 04.04.2014 Metodicko - pedagogické centrum Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 14.05.2014
  VO: Súhrnná správa Prehľad 2.Q 2015 prehľad VO-2. kvartál 2015 s DPH 31.07.2015 Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 31.07.2015
  VO: Súhrnná správa Prehľad 3.Q 2015 prehľad VO-3. kvartál 2015 s DPH 30.10.2015 Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 30.10.2015
  VO: Súhrnná správa Prehľad 4.Q 2015 prehľad VO-4. kvartál 2015 s DPH 31.12.2015 Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 31.12.2015
  Zmluva Z 2014/01 Kolektívna zmluva s DPH 07.02.2014 Základná organizácia OZ PŠaV a Základná organizácia NŠO Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín 12.02.2014
  Zmluva 2018/12 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mzdové účely s DPH 14.06.2018 ZŠ J. G. Tajovského Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Milan Krúpa riaditeľ 14.06.2018
  Zmluva 2018/15 zmluva o výrobe jedál Skalica s DPH 31.08.2018 SZ Skalica Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľka 03.09.2018
  Zmluva 2018/17 Zmluva o pedagogickej praxi s DPH 13.09.2018 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín Mgr. Viera Turianska riaditeľka 17.09.2018
  Zmluva Z 2014/06 Zmluva o účasti na projekte č. 20403/26120130025, Moderné vzdelávanie... s DPH 04.04.2014 Metodicko - pedagogické centrum 14.05.2014
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/919
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje