• Cvičenie so starými rodičmi

     • Október je mesiacom úcty k starším. Po minulé roky sme si v škole vychutnávali prítomnosť starých rodičov pokojným čítaním rozprávok v triedach. Tento rok sme zvolili aktívnejší prístup a našich starých rodičov sme trochu rozhýbali. V telocvični sa v piatok 27. 10 . 2023 rozliehal smiech starých rodičov a ich vnúčat z 2. – 4. ročníkov. Odmenou za zvládnutie štyroch rôznych súťaží, za odvahu a skvelé nasadenie bola medaila a obrovský potlesk pre každého zúčastneného. 

     • Návšteva štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici

     • V utorok 24. 10. 2023 deviataci v rámci predmetu tvorba projektu a prezentačné zručnosti navštívili Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici. Jej služby totiž využijú pri písaní svojej ročníkovej práce. Prešli si všetky priestory prístupné pre návštevníkov knižnice, dozvedeli sa, čo je potrebné urobiť, aby sa mohli stať čitateľmi tejto knižnice, aj ako si z nej požičať knihy. Navštívili hlavnú študovňu, kde ich zaujímalo najmä oddelenie viazaných periodík a rešeršné služby, ktoré určite využijú. Okrem toho si prezreli aj nemeckú, španielsku a čínsku študovňu. Dozvedeli sa, že knižnica nie je len miesto, kde si môžeme požičať knihu, ale je to multikultúrny priestor s múzeom, galériou, konajú sa tu prednášky, besedy, koncerty a iné kultúrne podujatia.

     • Návšteva starej mamy u prvákov

     • Aj naši prváci mali možnosť prežiť príjemnú hodinu so starkou našej Aničky. Pozvanie prijala starká Ľubka a svoje rozprávanie začala tým, ako prežívala svoj prvý školský rok práve v triede, kde sa teraz učíme my prváčikovia. Zaujímalo nás, čo sa v našej triede odvtedy zmenilo. Ľubka nám porozprávala, aké lavice vtedy mali, ako vyzerala ich trieda, kde boli aké miestnosti. Neskôr sme ju vyspovedali, kam sa vďaka svojmu štúdiu dostala. Deti hádali, aké mala Ľubka povolanie,  postupne sme sa prepracovali od modelky, kuchárky až k učiteľke. Boli sme zvedaví, aké predmety učila. Vyskúšali sme ju, či si ešte pamätá cviky z telesnej výchovy, a keďže jej učarovala i výtvarná výchova, trošku sme jej to sťažili a navrhli sme jej, či sa dokáže nakresliť so zatvorenými očami. A tak sme sa aj trošku zasmiali. Nakoniec nám prečítala peknú rozprávku z obľúbenej knižky našej Aničky (mimochodom, starká jej zvykne čítať rozprávky pred spaním). Ľubka nám na záver doniesla sladkú odmenu. Ďakujeme babky, starké, dedkovia a starkí, že Vás máme...

     • Burza stredných škôl okresu Banská Bystrica

     • Existujú rôzne spôsoby, ako sa rozhodnúť pre tú správnu strednú školu. Dôležité je  naštudovať si o nich informácie. Dňa 24.10. 2023 sa konala prezentačná burza stredných škôl okresu Banská Bystrica v Športovej hale Štiavničky. Stredné školy, ktoré sa tejto burzy zúčastnili tu mali svoj vlastný stánok a svojich zástupcov – pedagógov a študentov, ktorí ich reprezentovali. Burzu slávnostne otvoril predseda BBSK Mgr. Ondrej Lunter svojím príhovorom. Veľmi nás zaujali niektoré formy prezentovania škôl. Napríklad Konzervatórium Jána Levoslava Bellu malo stánok, v ktorom žiaci spievali a hrali na klavíri. Stredná zdravotnícka škola si prichystala rôzne zdravotné a chemické pomôcky, mohli sme si vyskúšať chemický pokus. Chlapcov zaujala Stredná odborná škola automobilová vystaveným benzínovým motorom z motorky. SOŠ hotelových služieb a obchodu prezentovala vlastný kozmetický a kadernícky kútik. Veľmi sa nám páčilo, že sme sa mohli priamo študentov stredných škôl opýtať rôzne otázky. 

      Emka a Števka, 9. B

      Na podujatí sa naši deviataci mohli dozvedieť bližšie informácie o možnostiach štúdia na stredných školách v našom okrese, podmienkach prijatia a následnom uplatnení na trhu práce.

     • Malí muzikanti

     • Žiaci I .A a I. B sa na hodine hudobnej výchovy učili o husliach. Vyskúšali si držanie nástroja, spoznali stavbu a časti huslí nazvaných po zvieratkách - kobylka, pavúk, žabka a slimák.

      Od dnešnej hodiny, 24. 10. 2023, prváci už poznajú a na vlastné oči videli a vyskúšali si, aký je rozdiel medzi husľami a kontrabasom. Vypočuli si hlboké tóny kontrabasu, zistili, ako sa hrá so sláčikom (arco) a vyskúšali si brnkanie (pizzicato). Tomuto najväčšiemu sláčikovému nástroju neodolali nielen žiaci, ale aj triedne pani učiteľky, ktoré so záujmom občas nahliadli do triedy.

     • Certifikácia Zelených škôl 2023

     • To, že sa ďalšie obdobie môžeme pýšiť statusom Zelená škola, je známe už od konca júna 2023. Oficiálny certifikát sme si však boli prevziať až 12. 10. 2023 v Košiciach. Števka Leštáková a Hanka Kubincová reprezentovali našu školu na Slávnostnej certifikácii Zelených škôl z celého Slovenska. Okrem certifikátu si domov odniesli aj príjemný zážitok a krásne vence, ktoré si vyrobili na špeciálnom workshope určenom pre žiakov.

     • Vystúpenie pre Jednotu dôchodcov v Badíne

     • Dňa 20. októbra 2023 naši prvostupniari vystúpili s pekným programom pre členov Jednoty dôchodcov v Badíne. Starších občanov potešili nielen veselými básničkami a piesňami, ale aj moderným tancom a vlastnoručne vyrobenými slnečnicami. Tie im budú pripomínať, že na nich nezabúdame, ale naopak vážime si ich a uvedomujeme si, aké dôležité sú pre nás ich skúsenosti a hodnoty.

    • Týždeň v ŠKD venovaný kuchárom
     • Týždeň v ŠKD venovaný kuchárom

     • 20. október je venovaný kuchárom. A keďže našim kuchárom sú deti navštevujúce ŠKD vďačné za plné brušká, rozhodli sme sa poďakovať im za ich prácu. Začalo to pondelkovým brainstormingom na témy - Za čo (okrem jedla) som kuchárom vďačný? S čím mi pomohli? Čo by som im chcel zapriať, aby bola ich práca príjemnejšia?
      Dostali sme sa až k témam ako môžem zmeniť svoje správanie v jedálni, aby sa tam všetci cítili lepšie a viac im chutilo, ako sa tvoria vzťahy, a prečo je vlastne príjemné vymýšľať pre ľudí prekvapenia bez zištného úmyslu. A veru, hneď v pondelok to bolo v jedálni iné. Pokračovalo sa dotazníkom, obrázkom a vyvrcholilo štvrtkovým „pečením“ torty, ktorou sme ich v piatok prekvapili v ozvláštnenej jedálni.
      Veríme, že im chutila.
      PS: A keďže sme sa aj my vo štvrtok stali „kuchármi“, pre istotu sme si jednu tortu na piatok zvrtli aj pre seba. 😊
     • Prírodovedno-jazyková exkurzia Banská Štiavnica

     • Dňa 19. 10. 2023 žiaci deviatych ročníkov navštívili Banské múzeum v prírode, ktoré sa rozprestiera v malebnom údolí pod tajchom Klinger. Exkurzie sa zúčastnili aj žiaci z Lotyšska, ktorí boli u nás na výmennom pobyte cez medzinárodný projekt Erasmus plus. Mali možnosť vidieť vyučovací proces mimo školských priestorov a medzipredmetové prepojenie. V rámci biológie si prezreli banícku expozíciu a vývoj rudného baníctva od stredoveku až po 20. storočie v originálnych banských priestoroch. Zážitok z podzemia bol umocnený tým, že mali na sebe plášte, prilby, lampáše v ruke a okrem slovenčiny bola prehliadka aj v angličtine. Videli najvzácnejší exponát gápeľ na konský pohon. Ide o jediný stroj – motor od banského výťahu, ktorý sa na Slovensku zachoval. Po presune do centra mesta, žiaci vytvorili zmiešané skupiny. Riešili úlohy, ktoré súviseli s poznávaním historického centra mesta a pamiatok. Pridanou hodnotou pre našich žiakov bolo nadviazanie komunikácie s rovesníkmi a rozvíjanie jazykových zručností v anglickom jazyku.

     • Prísaha druhákov – čitateľov

     • Navštíviť školskú knižnicu sa bývalým prváčikom podarilo v minulom školskom roku len raz. Tento rok sú z nich šikovní druháci, ktorí si od októbra môžu požičiavať knihy v školskej knižnici. Zložili slávnostnú prísahu, kedy na 100 ročnú knihu sľúbili, že sa o požičané knihy budú starať ako o svoje vlastné. Vyriešili veselé úlohy a zoznámili sa s pravidlami školskej knižnice. Všetky knihy na nich už netrpezlivo čakajú.

     • Deň kaše

     • Aj v škole sa dá jesť „veľkou lyžicou”. Pri príležitosti Dňa kaše, sme s deťmi ochutnali kašu so špeciálnou receptúrou. Rovnakú kašu dostávajú v škole v rozvojových krajinách aj naši rovesníci.  Nie každému bola kaša podľa jeho gusta, no uvedomili sme si, že nie všetci majú možnosť vybrať si každý deň svoje obľúbené jedlo. Triednymi aktivitami sme si predstavili organizáciu Mary´s Meals, ktorá deťom spolu s dobrovoľníkmi každý deň zabezpečí v škole hlavné jedlo – kašu z rôznych miestnych ingrediencií. Chceli by sme sa poďakovať organizácii  Mary´s Meals za ich snahu a pomoc týmto deťom.

     • Bábkové divadelné predstavenie u prvákov

     • Netradičný pondelok. Prečo? Navštívila nás teta bábkarka a predstavila nám bábkové divadlo. Deťom zahrala rozprávku O smelom Jankovi a princeznej Aničke inšpirovanú slovenskými ľudovými rozprávkami s použitím bábok - marionet. Zároveň deti oboznámila aj s odkazom slovenského a českého bábkového divadla, ktoré bolo ako nehmotné kultúrne dedičstvo zaradené do UNESCO. Predstavenie bolo zaujímavé a po jeho skončení pani bábkarka odpovedala na zvedavé otázky našich prvákov. Ďakujeme.

     • Erasmácky týždeň v Lotyšsku

     • 18. septembra po precíznych prípravách prišiel deň, kedy sme sa vydali na cestu. Tentokrát nás Erasmus zaviedol 1 200 kilometrov ďaleko, do Pobaltia.

      Týždeň v Lotyšsku sme začali objavovaním bažín v národnom parku Kemeri.

      Skúšali sme kráčať po rašelinníku, čo je mach, ktorý zbiera vodu z dažďov. Zistili sme, že tieto mokrade zohrávajú veľkú rolu, bez nich by totiž bola celá krajina zaplavená kvôli dlhým a silným dažďom. Po tejto náučnej aktivite sme sa presunuli na breh Baltského mora. Mali sme krásny výhľad na otvorené more a najlepšia časť výletu bol lov malých medúz vznášajúcich sa vo vode. More bolo pravdaže veľmi studené, a preto sme radšej prešli na biely piesok, kde nás už čakala nová úloha. Pobrežie sme dokonale vyčistili od rôznych druhov odpadu, ktoré sme roztriedili. Svojou troškou sme tak prispeli k lotyšskému národnému projektu čistenia pláží, z čoho sme mali veľmi dobrý pocit. Tento výlet sme zakončili obedom v parku a prehliadkou vodnej veže. Nakoniec sme si ľahli do postelí unavení z náročného, no úžasného začiatku týždňa.

      V stredu sme po prvýkrát zahliadli miestny kaštieľ z 18. storočia, ktorý je zároveň školou. Začali sme prezentáciami, na ktorých sme dlho „makali” a podarilo sa nám lotyšským žiakom a učiteľkám objasniť slovenské zvyky a tradície. Po odprezentovaní sme sa rozdelili na dvojice: Slovák + Lotyš a pustili sa do outdoorovej aktivity, v ktorej sme mali spoznávať nielen našich lotyšských rovesníkov, ale aj okolie školy tvorené rozľahlým lesoparkom. Po dokončení aktivity sme sa všetci stretli v keramickej dielni  na tvorivé popoludnie. Rozdelili sme sa na 2 skupiny: jedni vyrábali z hliny gaštany a druhí misky. Následne sme navštívili školské múzeum, kde sme videli rôzne predmety nájdené  v kaštieli a jeho okolí. Na konci dňa sme si porovnali sily v tímovej hre disk golf, pri ktorej sa na 12 rôznych stanovištiach hádžu disky do košov. Ten, kto trafil všetky koše s najmenším počtom hodov, sa stal víťazom. Bola to veľká zábava.

      Štvrtok začal raňajkami a krátkym presunom do Vilce. Vo Vilce sme sa stretli s našimi partnermi zo stredy a rozdelili sme sa do dvojíc, aby sme začali prvú aktivitu dňa. Pomocou matematiky sme mali vyriešiť majetkový konflikt šľachtických rodín, ktoré kedysi žili v poľovníckom kaštieli Vilce. Na to sme potrebovali vypočítať objem kmeňov stromov v záhrade, a získané číslo rozdeliť na dve polovice. Toto cvičenie bolo veľmi zábavné a hľadanie čo najmenších stromov s mojou partnerkou bolo záživné, hoci matematika na konci aktivity mi zničila mozog. Následne sme sa naobedovali a o niečo neskôr sme sa stretli s folklórnou skupinou „Rukūzīte“. Skupina nám predstavila lotyšské ľudové tance, hudbu, jedlo a nápoje. Zatancovali sme si spoločne s deťmi zo školy a pokúsili sme sa zahrať na ich tradičnom hudobnom nástroji Kokle. Z Vilce sme potom zamierili na neďalekú farmu miestnej podnikateľky s mätou. Tam sme najprv vyrobili bylinkové mydlo, ktoré sme si odniesli domov ako suvenír. Pozvali nás aj do „mätového domu”, kde sme sa dozvedeli o mäte a mätovom biznise. Dostali sme aj možnosť ochutnať a kúpiť si produkty z mäty, ktorú sme všetci využili. Nakoniec sme sa presunuli naspäť a skončil sa ďalší zaujímavý deň v Lotyšsku.

      Piatok sme začali veľmi zábavnou a zároveň prírode prospešnou aktivitou. Išlo o sadenie stromčekov na území parku, kde sa škola nachádza. Podarilo sa nám zasadiť 47 stromov troch druhov: jazmín, javor a dub.

      Následne sme pracovali v skupinách, v ktorých sme sa rozprávali o zlepšení kurikula, vzdelávacieho systému na školách, a ako naša škola dokáže spĺňať ciele udržateľnosti, ktoré si nastavila EÚ do roku 2030. Na plagát sme napísali mnohé inovatívne návrhy, ako napríklad čistenie Badínskeho potoka, vyskúšanie nových učiacich techník, zaobstaranie kompostu a iné. Porovnávali sme, čo robia inak v Lotyšsku a u nás na Slovensku. Veľmi sa mi pozdáva systém financovania škôl a školských pomôcok v Lotyšsku. Na rozdiel od nás, kde ide najviac finančných prostriedkov školám, ktoré majú najväčší počet žiakov, u nich sa financuje rovnejším dielom. Majú školu s moderným vybavením aj napriek tomu, že ju navštevuje len 50 žiakov.

      Po tejto aktivite nasledovala kreatívna chvíľka. Vyrábali sme si kľúčenky v tvare sovy alebo zajaca, ktoré sme si mohli ozdobiť podľa našich predstáv. Zužitkovali sme pri tom odrezky materiálu z priemyselnej výroby.

      Za všetky aktivity, ktoré sme vykonali na základe programu Erasmus + sme dostali certifikáty a malé suveníry z mestečka Vilce.

      Trpkou bodkou na záver sa stal vojenský výcvik, mali sme v skupine za čo najkratší čas prejsť všetky prekážky. Zaujímavé je, že deti v Lotyšsku majú vojenský výcvik ako súčasť kurikula už od 1. triedy. Medzi prekážkami sme mali preliezanie vysokej hrádze, hod granátom, strieľanie z pušky, beh po pneumatikách, podliezanie ostnatého drôtu, beh v plynovej maske, lezenie po stenách s mravcami a plazenie sa tunelom. Myšlienkou tohto výcviku bolo hlavne spolupracovať v skupinách, vedieť sa dohodnúť a naučiť sa základné zručnosti na prežitie a obranu. Niektorí si túto aktivitu veľmi užili a niektorí mali „svalovicu” až do ďalšieho dňa, teda do soboty.

      Na sobotu sa azda každý tešil z celého programu najviac. V pláne bola návšteva hlavného mesta Riga. Spoznali sme veľa historických a kultúrnych pamiatok. Zároveň sa konali v Rige trhy, a tak sme si mohli kúpiť typický suvenír z Lotyšska. Všetko bolo fajn, až na sychravé počasie. Poobede sme sa presunuli do jump arény, kde sme mohli skákať odušu. Nachádzali sa tu trampolíny a špeciálna priepasť plná penových kociek. Po vyskákaní sa prišiel čas na rozlúčenie.

      Celý týždeň v Lotyšsku sme si veľmi užili a naučili sme sa veľa nového o krajine aj o živote našich rovesníkov. Tešíme sa na október, kedy naši noví kamaráti prídu navštíviť Slovensko a našu školu, a my im budeme môcť ukázať niečo z našej prírody a kultúry.

       

      Kolektív autorov, účastníkov mobility

     • Horehronské hry

     • Tento týždeň sme mali česť zúčastniť sa Horehronských hier, atletického podujatia, ktoré sa konalo 5. októbra 2023 na štadióne SNP Štiavničky v Banskej Bystrici. Na tejto súťaži sme boli svedkami talentu nášho študenta A. Krutošíka, ktorý si vybojoval 3. miesto v skoku do diaľky, predviedol svoje atletické zručnosti a priniesol domov cenný úspech. Hrdí sme samozrejme aj na našich reprezentantov D. Ďuricu, J. Krutošíka, M. Klocoka a N. Leštákovú, ktorí nás dôstojne zastupovali na tejto súťaži. Udalosť nám priniesla veľa nezabudnuteľných zážitkov. Atmosféra na štadióne SNP Štiavničky bola skvelá, plná športového ducha a povzbudzovania. Každý zúčastnený žiak sa snažil dosiahnuť svoje najlepšie výkony a predviesť svoj atletický talent. Športovcom ďakujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

     • Zvierací deň v 2. B

     • 4. október je Svetovým dňom ochrany zvierat. Sovičky z 2. B triedy si ho pripomenuli so svojimi domácimi miláčikmi. Trieda sa zaplnila spevavými vtáčikmi, ale i prítulnými morčiatkami a zajačikmi. Sovičky zaujímavo porozprávali o svojich zvieracích priateľoch. Nesmierne sa im páčilo počítanie, čítanie i písanie v spoločnosti zvieratiek. Kto vie, či by mohli zvieratká povedať to isté?

     • Európsky deň jazykov

     • ,,Učiť sa ďalší jazyk nie je len učenie iných pomenovaní pre tie isté veci, ale aj nadobudnutie ďalšieho spôsobu premýšľania o veciach.” Flora Lewis

       

      Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 700 miliónov Európanov, aby sa učili viac jazykov. Žiaci našej školy sa zapojili do viacerých tematických aktivít. Na hodinách výtvarnej výchovy tvorili návrh loga EDJ na rok 2024. Na slovenskom jazyku a cudzích jazykoch sa venovali tvorbe videí so zameraním na frazeologizmy a etymológiu slov. Nakoľko je rok 2023 rokom nádeje (z ang. hope) žiaci realizovali aktivitu HOPE - na chémii sa venovali chemickým prvkom vodík, kyslík a fosfor, na etickej výchove diskutovali na tému Pandorina skrinka. Na prírodovedných predmetoch žiaci vytvorili mandalu z prírodnín v tvare jazyka, „worldcloud“ zo slov Zem v európskych jazykoch, na biológii sa učili o dorozumievaní stavovcov. Na spoločenskovedných predmetoch žiaci v rámci aktivity „Kelemi jenzekmi godos telorazy zes cloviekem“ zostavili krátky slovník archaických výrazov, zamerali sa na rusínske a goralské nárečie, vytvorili tematickú mapu materinských jazykov a osvojili si základy posunkového jazyka.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje