• Okresné kolo technickej olympiády

     • Na okresnom kole technickej olympiády, ktoré sa uskutočnilo na ZŠ JGT v Banskej Bystrici sa S. M. Almáši (6. A) zaskvel svojím technickým myslením a získal výborné tretie miesto. Spolu s ním súťažili aj D. Ďurica a A. Krutošík (8. B), ktorí predviedli skvelé technické znalosti a odhodlanie. Ich účasť obohatila súťaž o šikovných a talentovaných súťažiacich. Gratulujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie technické výkony!

     • Ako sa v škole inovatívne učíme

     • Počas jesenných dní sme sa my, prváci, pustili do skúmania našej záhrady. Zapojili sme do aktivít všetky zmysly a preskúmali ju. Veľa sme objavili a zároveň zistili, že tu býva množstvo rôznych obyvateľov.

      V spolupráci s občianskym združením Strom života sme využili možnosť zapojiť sa do grantu, prostredníctvom ktorého sme požiadali o finančnú dotáciu na nákup pomôcok, ktoré by nám pomohli posilniť výučbu objavovaním, skúmaním a bádaním živej i neživej prírody v našej školskej záhrade v starej škole. Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti práce s mládežou, ktorú administruje Národný inštitút vzdelávania a mládeže a realizuje občianske združenie Strom života.

      Zamerali sme sa na objavovanie hmyzu a starostlivosť oň. Z dotácie sme zakúpili špeciálne lupy na šetrné pozorovanie hmyzu. V októbri sa nám podarilo zmajstrovať vlastné hmyzie domčeky, no bez pomoci našich prváckych rodičov by sa nám to nepodarilo. Materiál nám doniesli priamo do záhrady, nebolo ho málo, mali sme z čoho vyberať. Aby bolo pre nás jednoduchšie pozorovať všetkých nových obyvateľov, zvolili sme vodorovnú stavbu. Niektorým sme pomohli sa do nového príbytku nasťahovať. Každým dňom pozorujeme zmeny, ktoré sa tu dejú. Najčastejšími obyvateľmi sú cifrušky, preto naše pani vychovávateľky v školskom klube vymysleli aktivity zamerané na tento druh chrobáka. Začiatkom novembra k nám zavítala veľká krabica plná pomôcok. Krabicové prekvapenie sme nenechali dlho čakať a po rozbalení sme sa hneď pustili do skúmania okolitého hmyzu. Pozorovali sme dážďovky, cifrušky, mravce, rôzne druhy chrobákov, a niektorí využili pozorovacie štúdiá aj na pozorovanie prírodnín. Na druhý deň sme vdýchli „život“ kameňom a pretvorili sme ich na lienky, motýle, dážďovky a iný hmyz. Využili sme naše skúsenosti z predchádzajúceho dňa. Kamienkový hmyz sa tvoril oveľa ľahšie, keďže deti predtým pozorovali hmyz pomocou lúp. Na hodinách prvouky sa oboznamujeme s témou piatich ľudských zmyslov, preto sme pomôcky zakúpené z dotácie hneď využili pri téme zrak. Vzájomne sme si pozorovali naše oči a zistili sme, že nie každý z nás má v oku len jednu farbu. Okrem pozorovania zrakom sme mali možnosť využiť aj Bz-Bz štúdio, ktoré sme využili na počúvanie zvukov hmyzu.

      Všetky pomôcky využijeme celoročne, veď v záhrade to žije stále. Overená fráza radšej stokrát vidieť ako raz počuť nás presvedčila o tom, že naši žiaci sú omnoho viac zanietení pre prácu, ak majú možnosť svoje vedomosti obohatiť zážitkom.

      Ďakujeme organizácii Strom života za podporu a sústavnú spoluprácu, pretože aj z malých vecí sa dajú robiť veľké činy.

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • V dňoch 8. – 22. 11. 2023 prebehlo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Žiaci si medzi sebou zmerali svoje vedomosti a jazykové zručnosti v gramatických javoch, slovnej zásobe, čítaní a počúvaní s porozumením. Spolu sa do súťaže zapojilo 54 súťažiacich, z toho sa do druhého kola v kategórii 1A prebojovalo 8 žiakov a v kategórii 1B 10 žiakov. V ústnej časti sa stretli len tí najlepší, ktorí dosiahli vysoké skóre v písomnej časti.

      Výsledok súťaže je nasledovný:

      1A kategória

      1. miesto Terézia Donovalová – 7. A

      2. miesto Jakub Kubánek – 6. B

      3. miesto Dávid Hakel – 7. A

      1B kategória:

      1. miesto Michal Farkaš – 9. A

      2. miesto Alisa Skolotiana – 9. B

      3. miesto Matilda Guevara – 9. A

      Víťazom gratulujeme a prví z jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola. Držíme im palce!

     • Pasovačka prvákov

     • Konečne prišiel ten dlho očakávaný deň, kedy sa prváci stanú právoplatnými členmi našej školy. Veľkáčky z Lúky (pani učiteľky prvých ročníkov) sa už nevedeli dočkať, veď práve ony túto slávnosť pre nich nachystali. Nič netušiaci prváci sa stali hlavnými hrdinami tohto dňa. Každý z nich dostal malý pasovací preukaz a za každú splnenú disciplínu získal doňho pečiatku. Deti všetko zvládli s úplnou ľahkosťou. Na záver sme si prečítali  báseň o tom, čo všetko sme sa naučili. Po zložení sľubu sa z detí mohli stať ozajstní prváci. Najviac ich potešila medaila, ktorú si hrdo niesli domov. Náš prvácky sľub sme dozdobili rúčkou každého prváčika a vystavíme si ho v triede, nech nám pripomína tento významný deň.
      VITAJTE NAŠI NOVÍ ŽIACI A CÍŤTE SA S NAMI DOBRE.

    • Svetový deň behu
     • Svetový deň behu

     • V III. oddelení sme si pri príležitosti svetového dňa behu chceli pripomenúť, že to najdôležitejšie je naše zdravie a my by sme sa oň mali starať, či už pohybom alebo zdravou stravou. Už vieme, že beh okrem iných benefitov, zlepšuje kvalitu spánku, posilňuje imunitu, redukuje stres, a preto sme celý týždeň  veľa športovali, trávili čas na čerstvom vzduchu, no a v neposlednom rade sme mysleli aj na vitamíny a po športových aktivitách sme si dopriali zdravú odmenu. Samozrejme nemohol chýbať „behací“ diktát a rôzne vzdelávacie úlohy. Kuk do našej galérie.
    • Boli sme v divadle
     • Boli sme v divadle

     • Po roku sme opäť zavítali do bábkového divadla v Banskej Bystrici. Všetci sme sa slávnostne obliekli a vycestovali do mesta. Čakalo nás divadlo O Medúzke, ktoré bolo iné, ako tie, čo sme už videli. Celé predstavenie bolo sprevádzané rečou, ktorú sme doteraz nepoznali. Divadelní herci sa nám počas predstavenia prihovárali aj rečou rúk. Predstavili nám posunkovú reč, ktorou sa vieme dohovoriť, pozdraviť, poďakovať, poprosiť. Príbeh Medúzky bol o jej putovaní po mori a hľadaní niekoho, kto bude rovnaký ako ona. Narodila sa iná ako jej kamarátky, bola štvorhranná. Márne hľadala niekoho podobného, bola jedinečná. Celý príbeh nás učí rešpektovaniu inakosti, odlišnosti, tolerancii v našom ,,mori". Odlišnosť je to, čo nás totiž robí výnimočnými, rovnako ako Medúzka je jediná v mori, každý z nás je jedinečný.
     • Návšteva obecného úradu

     • 23. októbra a 8. novembra 2023 sa dve triedy našich tretiakov vybrali navštíviť Obecný úrad v Badíne. Pán starosta, Mgr. Pavol Hric, deťom priblížil nielen bohatú históriu obce, ale oboznámil ich aj s prácou zamestnancov OÚ a odpovedal na všetky detské otázky. Tretiaci si prezreli všetky priestory úradu, spoznali, ako vyzerá obecná zástava, erb a územný plán obce. Exkurzia sa žiakom veľmi páčila, vďaka pánovi starostovi a jeho pútavému rozprávaniu sa dozvedeli  mnoho zaujímavých informácií o Badíne.

     • Indiáni u našich prvákov

     • V pondelok sa naša prvácka lúka premenila na indiánsku prériu. Prečo? Dôvodom bolo písmenko I. Indiáni nás naučili cez hrové aktivity čítať aj písať písmeno I, i. Ráno nás čakali v škole náčelníčky indiánskeho kmeňa, ktoré mali za sebou dlhú cestu z ich krajiny. Dozvedeli sme sa od nich zaujímavosti o Indiánoch, ich spôsobe života.  Deti sa rozdelili do kmeňov a pracovali spoločne na rôznych úlohách. Okrem matematického počítania spoznávali indiánske vzory, totemové masky, lapače snov, z plastelíny vymodelovali indiánske nástroje potrebné pre život Indiána, naučili sa napísať aj prečítať  tvary písmena I, i,  vyrobili si indiánsky odev - sukne a čelenky. Na našom dvore sme si pomaľovaní a odetí natrénovali indiánsky tanec pri ohni. Na záver sme sa pustili do hľadania pokladu. Tento deň sme si všetci užili a na druhý deň sme mali radosť, keď deti rozprávali svoje zážitky z indiánskeho sveta.

    • Poďakovanie za úrodu
     • Poďakovanie za úrodu

     • Poprosiť o niečo a ďakovať sa učíme už ako malé deti. Dve „čarovné slovíčka" nás sprevádzajú po celý život. Možno práve každodenným používaním zovšedneli natoľko, že ich silu si ani neuvedomujeme.
      Štvrtáci zo školského klubu sa počas októbra zamerali na vďačnosť. Premýšľali, za čo všetko sú vďační, kedy vďačnosť prejavia a kedy aj vyslovia slová vďaky. Zistili, že mnohé dary, ktoré im do života prichádzajú, berú ako samozrejmosť.  
      Úroda, potraviny, jedlo sú jednou skupinou darov, za ktoré je dobré ďakovať. Veď za voňavým chlebom sa ukrýva celoročný proces spolupráce ľudí a prírody. Cvikla, ktorá nám vyrástla v školskom záhone, tiež nie je samozrejmosť.  Štvrtáci to už vedia a učia sa vedome ďakovať za všetko, čo im život ponúka.
      Ďakujme za všetko, čo od života dostávame, lebo čomu venujeme pozornosť, rastie a znásobuje sa.
     • Prvá žiacka výmena Erasmus+

     • V septembri sme navštívili Lotyšsko a na oplátku žiaci z troch lotyšských základných škôl pricestovali v októbri k nám. Snažili sme sa im pripraviť zaujímavý program, ktorý by obsahoval edukačné, poznávacie aj kultúrne aktivity.
      Skupinka desiatich žiakov s dvomi učiteľkami začala svoj program celkom zhurta – päť hodinovou terénnou exkurziou v Laskomeri. Vedeli ste, že je tam pravá divočina, v ktorej stretnete okrem vysokej a líšok aj bobra, rysa a medveďa? Pútavý výklad zoológa Jerguša Tesáka nám rozšíril vedomosti o miestnej faune, flóre a fungovaní lesného ekosystému. Najzaujímavejším pre Lotyšov však bol asi terén samotný – také vysoké kopce sa totiž v ich krajine nenachádzajú a pre mnohých bol výhľad z hora jedinečným zážitkom. Popoludní im pedagogičky zo ZUŠ Zacharová pripravili výtvarný workshop, na ktorom si vytvorili pekný suvenír.
      Ďalšie dopoludnie strávili v škole a školskej záhrade, kde mali pripravené aktivity v spolupráci so Zelenou školou, vyrobili si eko čistiace prostriedky, učili sa používať meteostanicu a zažili aj spoločnú hodinu angličtiny s našimi žiakmi. Poobede ich čakala ukážka folklórnych tancov, ktoré si mohli aj sami vyskúšať a následne sme ich zobrali do mesta, kde ich sprevádzali naši žiaci a porozprávali im zaujímavosti o jednotlivých miestach.
      Štvrtok začal návštevou u starostu obce a pokračoval zážitkovo – spoločne s našimi deviatakmi Lotyši absolvovali exkurziu v štôlni Bartolomej v Banskej Štiavnici. Pre väčšinu zo žiakov to bol prvý takýto zážitok. Dozvedeli sa mnoho o ťažbe vzácnych kovov a živote baníkov v minulosti. Následne objavovali pomocou QR kódov pamätihodnosti mesta zapísaného v zozname UNESCO. Deň sa zavŕšil teambuldingovými športovými aktivitami.
      Piatkový program začal veľmi kreatívne. Po zážitkovej evokácii klimatickej zmeny žiaci vytvárali veľkorozmerné „billboardy“ z prírodného a odpadového materiálu s posolstvom o udržateľnosti. Podarili sa im naozaj výborne. Potom sa ešte zúčastnili hodiny fyziky a angličtiny, kde mali aj prezentácie o svojich školách. Na záver sme ich pohostili tradičnými slovenskými pagáčikmi, koláčikmi a syrmi. Popritom sme spoločne vyhodnotili aktivity a po obede sme sa rozlúčili.
      Ďakujeme všetkým učiteľkám a učiteľom, ktorí sa s entuziazmom podieľali na tvorbe a realizovaní programu. Veľmi chceme vyzdvihnúť aj spoluprácu našich žiakov, ktorí pomáhali a boli zapojení do aktivít. Veríme, že nielen využili svoje znalosti angličtiny, ale ich tieto aktivity obohatili rovnako ako lotyšských žiakov.

     • Súťaž o najlepšiu halloweensku masku

     • Október je mesiacom mnohých zaujímavých udalostí. Jednou z nich je aj Halloween, ktorý nám tento rok na druhý stupeň priniesol súťaž o najlepšiu masku. 27. 10. 2023 mohli žiaci našej školy súperiť v tejto zábavnej súťaži, ktorú vyhodnocovala naša strašidelná porota. Ďakujeme všetkým zúčastneným, gratulujeme víťazom a strašíme sa o rok!  

     • Halloween párty

     • Dvere našej školy sa minulý týždeň otvorili, aby privítali množstvo strašidelných aj zábavných bytostí z rôznych príbehov. Nemalá skupina čarodejníc, duchov, superhrdinov či tekvičiek a zvieratiek sa naplno bavila v hlavnej chodbe našej školy. Šikovní deviataci im pripravili množstvo zábavných aktivít, ktoré sprevádzalo hlasné dunenie tanečnej muziky. Myslíme tým halloweensku párty, ktorá sa konala pre deti z prvého stupňa a my veríme, že sme si ju všetci naplno užili. 

    • Jesenná tekvičková párty v I. a II. oddelení
     • Jesenná tekvičková párty v I. a II. oddelení

     • Po vzore našich veľkých kamarátov vo veľkej škole – ako volajú prváci novú budovu 😊, ktorí si pripravili veľkú halloweensku párty, sme si my v starej škole urobili s našimi najmenšími žiačikmi zatiaľ len predprípravnú malú párty. Najprv sme si vyzdobili spoločné priestory vyrezávanými tekvičkami, následne potrápili hlavičky pri súťažiach a veselé popoludnie sme zakončili tematickým občerstvením a tancom. Spoločne vytvorení svetlonosi nás vítali príjemnými svetielkami v rannom klube a rozžiarili nám tak príchod do školy aj v chladnom daždivom ráne.
    • 24 hodinový deň komixov
     • 24 hodinový deň komixov

     • V októbri sme v IV. oddelení ŠKD boli svedkami jedinečného umeleckého maratónu, ktorý bol vyplnený kresbou, farbami a nekonečnou kreativitou. V rámci nášho klubu sme sa pokúsili zapojiť do 24 hodinového dňa komiksov. Žiaci sa najskôr zoznámili so samotným komiksom. Zistili, že komiks nie je len atraktívna forma knihy, ale dokážeme ho využívať aj na získavanie informácií a dokonale pri ňom zrelaxovať. Následne sme sa pokúšali vytvoriť našu spoločnú prvotinu. Uvedomujeme si, že nie sme žiadni profesionáli, a tak musíme na našom vesmírnom superhrdinovi pracovať dlhšie ako jeden deň. Táto aktivita však dodala vietor do plachiet našej predstavivosti a mali sme príležitosť pracovať ako známi autori tohto žánru.
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje