• Školská knižnica
     • Školská knižnica

     • Záujem detí o čítanie úspešne podporujeme aj vďaka pestrému výberu kníh v našej školskej knižnici. V prvom polroku si žiaci našej školy vypožičali 296 kníh. Najčastejšie si deti požičiavajú knihy na doplnkové čítanie. Mnohí však prichádzajú aj z vlastnej iniciatívy, čo nás nesmierne teší.

      Každý piatok v čase 12.30 – 13.30 sa môžete prísť presvedčiť, že knižnica ponúka naozaj zaujímavý výber kníh, pohľadať si svoj vlastný žáner alebo si len tak prelistovať knihami, čo vás zaujímajú.

       

      Tešíme sa na každú návštevu!

     • Naša účasť v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 19. januára 2023 sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Našu školu v ňom zastupovali víťazky školského kola Nina Kapustová  z 9. B a Paulína Kristína Končoková zo 7. A triedy. Dievčatá statočne bojovali a sú úspešnými riešiteľkami olympiády. Nina sa umiestnila na 4. mieste v konkurencii 19 žiakov kategórie 1B a Paulínke patrí 6. miesto zo 17 účastníkov kategórie 1A.

      Obidvom žiačkam srdečne blahoželáme, prajeme veľa ďalších úspechov a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

     • Prvácka predvianočná besiedka

     • Pred Vianocami stihli prváci potešiť svojich rodičov milou besiedkou. Pripravili si pre nich tance, piesne a básničky. Krátky program voviedol rodičov do príjemnej vianočnej atmosféry a darček v podobe svietiaceho snehuliačika potešil všetky srdiečka mamičiek i oteckov.

     • Exkurzia Viedeň

     • Po dlhšej prestávke spôsobenej menej priaznivými kovidovými časmi, ktoré nám nedovolili vycestovať a spoznávať svet, sme sa rozhodli zorganizovať tento školský rok pre žiakov našej školy exkurziu do Viedne. Žiaci mali jedinečnú možnosť využiť svoje jazykové zručnosti priamo v praxi na rozličných miestach. Mnohí z nich sa vo Viedni ocitli po prvýkrát a hlavné mesto Rakúska  zanechalo na nich výnimočný dojem. Počas spoločnej pešej prehliadky sme videli starobylú Viedeň v podobe historického centra s očarujúcim palácom Hofburg, Dómom svätého Štefana, Viedenskou operou, Viedenským parlamentom a Viedenskou radnicou. Po pešej prehliadke sme navštívili Prírodovedné múzeum, kde sa nachádza na niekoľkých poschodiach viac ako 20 miliónov artefaktov a muzeálnych kúskov zozbieraných za dlhé obdobie. Našu púť sme zakončili pri Viedenskej radnici, kde sa konali každoročné vianočné trhy, ktoré lákali farbami a vôňami punčov a iných vianočných špecialít. Za jeden deň sme sa dotkli Viedne a je na každom z nás, či sa ju rozhodneme navštíviť a preskúmať detailnejšie aj nabudúce. Je v nej stále čo objavovať.     

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje