• Začiatok školského roka 2022/2023

     • Školský rok 2022/23 sa začína 5.9. 2022 o 8.00 hod., a to nasledovne:

      Žiaci 1. ročníka- slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční na dvore starej školy. Po úvodnej časti sa žiaci s rodičmi a ich pani učiteľkami presunú do tried.

      Žiaci 2.-9. ročníka- otvorenie školského roka bude prebiehať v kmeňových triedach s triednymi učiteľmi.

      Približný odchod žiakov zo školy bude o 9.00 hod.

      5.9. 2022 nebude v prevádzke ŠKD ani výdajná školská jedáleň. Svoju činnosť obnovujú od 6.9. 2022.

      6.9. 2022 sa budú konať triednické hodiny, na ktorých sa žiaci oboznámia so školským poriadkom a budú dostávať učebnice.

      Vyučovanie bude skrátené: 1. stupeň /4 VH/, 2. stupeň /5 VH/.

      Od 7.9. 2022 bude vyučovanie prebiehať podľa platného rozvrhu.

      Tešíme sa na Vás!

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje