• Koniec školského roka

     • Posledný deň školského roka je zaslúženým sviatkom všetkých žiakov a učiteľov. Zvlášť emotívne však tento deň prežívajú deviataci, ktorí sa s nami lúčia. Brány našej školy s posledným zvonením opustilo štyridsaťpäť žiačok a žiakov deviateho ročníka, ktorým želáme veľa úspechov na stredných školách, ktoré si vybrali. Záznam si môžete pozrieť tu.

     • Zapojenie našej základnej školy do kurikulárnej reformy

     • V dnešnom rýchlo sa meniacom svete je dôležité, aby sa vzdelávací systém neustále prispôsoboval novým potrebám a výzvam. Práve preto sa naša škola rozhodla zapojiť do kurikulárnej reformy. Cieľom tejto reformy je vytvoriť vzdelávací program, ktorý je súčasný, relevantný a pripraví našich žiakov na úspešný a naplnený život v 21. storočí.

      Naša základná škola bola vybraná ako jedna zo 40 škôl, ktoré čaká implementovanie nového štátneho vzdelávacieho programu už od budúceho školského roka. Veríme, že sa nám v rámci tejto reformy podarí vytvárať lepšie vzdelávacie prostredie pre všetkých našich žiakov.

      V tejto súvislosti sa na našej škole konalo pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnila podpredsedníčka vlády, pani Lívia Vašáková a minister školstva, pán Daniel Bútora.

     • Horskí záchranári v ŠKD

     • Vo štvrtok 29. júna sme v školskom klube detí uvítali vzácnu návštevu. Dobrovoľní horskí záchranári Riško Kopáčik a Jožko Hiadlovský prišli deťom porozprávať o tom, ako sa správne obliekať a obúvať na výlety do hôr. Žiaci sa dozvedeli, čo si treba pobaliť do plecniaka na výlet. Ako sa na výlete správať, aby sme sa dostali do cieľa túry bezpečne. Záchranári nám tiež vysvetlili, ako podať základnú prvú pomoc alebo ošetriť úraz. Porozprávali nám množstvo svojich zážitkov a príbehov z hôr. Deti sa najviac potešili praktickej ukážke, ako zraneného dopraviť na nosidlách k transportu. Mohli si popozerať pracovné vybavenie horskej služby: prilby, skoby, karabíny, laná, kladky, sedačky... Záchranárom veľmi ďakujeme za príjemne strávené popoludnie plné nových, pútavých vedomostí.  

    • Múzeum vo Svätom Antone
     • Múzeum vo Svätom Antone

     • Dňa 28. júna sa naši druháci vybrali na školský výlet. Tentoraz navštívili Múzeum vo Svätom Antone. Najprv si prezreli neskorobarokový kaštieľ, kde obdivovali najmä pozlátený nábytok v Zlatom salóne, majolikové pece, krásne lustre, obrazy a tapety z 18. a 19. storočia. Najviac ich však zaujala poľovnícka expozícia a nádherný park v okolí kaštieľa. Všetci si priniesli z výletu pekný suvenír, ktorý im bude pripomínať deň spoločného spoznávania našej histórie.

     • Koncoročný výlet ôsmakov

     • Dňa 28. 6. 2023 sa žiaci 8. ročníka vybrali vlakom na koncoročný výlet do Žiliny. Na vlastnej koži si vyskúšali ako funguje železničná doprava na Slovensku. Cesta do Žiliny prebehla bez problémov, naspäť mal vlak meškanie. Vo Vrútkach, prestupovej stanici, nás spoj nepočkal a museli sme vyše hodiny čakať na ďalší spoj. Aj túto prekážku sme dokázali zdolať.

      V Žiline žiaci spoznali historické centrum. Mali za úlohu nájsť Mariánske Námestie, katedrálu Najsvätejšej Trojice, Burianovu vežu, Starú radnicu a ďalšie pamiatky. Pracovali v skupinách a na vyriešenie úlohy okrem moderných technológii niektorí využili aj služby Mestskej polície. Vtipné fotografie s danou pamiatkou poslali do skupiny.

      Spoločne strávený čas prospel všetkým zainteresovaným a upevnil triedne vzťahy.

    • Účelové cvičenia leto 2023
     • Účelové cvičenia leto 2023

     • V dňoch 26. a 27. 6. 2023 sa naši žiaci z druhého stupňa ako každý rok zúčastnili účelových cvičení. V prvý deň sa venovali teórii a v druhý deň si tú teóriu mohli vyskúšať prakticky na stanovištiach, ktoré si z väčšej časti pripravili vybraní žiaci pod vedením pedagógov. Na stanovištiach sme si vyskúšali svoje schopnosti a zručnosti v zdravotnej príprave, naučili sme sa vypočítať dĺžku turistickej trasy podľa mapy, vyskúšali sme si streľbu zo vzduchovky či hod granátom, naučili sme sa niečo o bicykli, prekonali prekážkovú dráhu ako nevidiaci alebo sme si pobalili evakuačnú batožinu.

      Bonbónikom na záver bol mimoriadne zaujímavý volejbalový zápas žiakov proti učiteľom. Vyzývateľkami boli žiačky 8. a 7. ročníka. Priebeh zápasu bol veľmi vyrovnaný a hoci učitelia vyhrali na sety 2:0, po zápase zložili žiačkam poklonu za veľmi kvalitný a zodpovedný výkon. Kto vie, po takomto dobrom zápase by sa z neho mohla stať aj tradícia. Uvidíme 😊.

     • Orientačné dni

     • Orientačné dni je názov zážitkového preventívneho programu, ktorého sme sa so žiakmi 7. A rozhodli na konci školského roka 2022/2023 zúčastniť. Zameranie týchto tematických kurzov je sústredené na predchádzanie rôznym sociálno-patologickým javom, ktoré nastávajú v triednych kolektívoch. V našom prípade išlo o jednodňový kurz, ktorého cieľom  bolo takýmto netradičným spôsobom rozvíjať osobnosť žiaka a podporiť pozitívnu klímu v triede, sebapoznanie, poznávanie iných a tým predchádzať takým nechceným javom ako napríklad šikanovanie či vyčleňovanie žiakov v rámci triedneho kolektívu. Takto strávený deň nás všetkých donútil popremýšľať o sebe, svojom mieste v rámci triedneho kolektívu a možnostiach neustáleho vylepšovania a prinášania nových nápadov, ktoré posunú našu triedu na vyššiu úroveň. Trieda je totiž miesto, kde trávime značnú časť dňa, takže sa v nej musíme cítiť príjemne a bezpečne. Však posúďte sami.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje