• Exkurzia do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau

     • ,,Arbeit macht frei“ v preklade ,,Práca oslobodzuje“ je symbolický nápis na vstupnej bráne miesta odkiaľ nebolo úniku. Tým miestom je bývalý koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau prezývaný aj tábor smrti, ktorý sme navštívili 22. 5. so žiakmi deviateho a ôsmeho ročníka.

      Len ťažko hľadám tie správne slová, ktoré by plnohodnotne opísali pocity, ktoré sa nám naskytli počas tejto exkurzie. Holokaust bol jednou z najtemnejších kapitol v dejinách ľudstva. Uznanie a pochopenie tohto neľudského zločinu je kľúčové pre budovanie vzájomnej tolerancie, rešpektu a zabránenie tomu, aby sa podobné udalosti v budúcnosti opakovali.

      Počas exkurzie študenti sprevádzaní sprievodcom mali možnosť vidieť pôvodné budovy, väzenské bloky, krematóriá, zbierky osobných vecí a doklady obetí. Azda najautentickejšie pôsobia hrozivé fotografie, ktoré visia všade na stenách. Pohľady vychudnutých ľudí v pruhovaných pyžamách prezrádzajú viac než tisíce slov.

      Školská exkurzia do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau je vzdelávacím zážitkom, ktorý ovplyvňuje študentov na hlbšej úrovni. Poskytuje im pohľad na temnú históriu holokaustu a umožňuje im pochopiť dôsledky nenávisti a extrémizmu. Ako hovorí známy citát G. Santayana ,,tí, ktorí si nepamätajú minulosť, sú odsúdení k jej zopakovaniu.“ Preto nezabudnime a uchovávajme spomienky, na holokaust živé, aby sme už podobné veci nemuseli nikdy zažiť.

     • Ľupčiansky čitárik

     • Dňa 25. 5. 2023 sa konal XIV. ročník regionálnej súťaže Ľupčiansky čitárik pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Súťažilo sa v štyroch vekových kategóriách a dvoch oblastiach - technika čítania a čitateľská gramotnosť. Naša škola mala zastúpenie vo všetkých štyroch kategóriách. 1. kategóriu ovládol a 1. miesto získal Peťko Zemko z 1. A. Hanka Gajdošová z 2. B získala v 2. kategórii krásne 3. miesto. Dorotka Lepiešová z 3. B získala okrem 1. miesta v 3. kategórii aj ocenenie Absolútny Ľupčiansky čitárik a naprázdno neobišiel ani náš štvrtý súťažiaci Timon Ševčík zo 4. B, ktorý získal pekné 3. miesto v 4. kategórii. Ku krásnemu úspechu všetkým žiakom srdečne gratulujeme!

     • Erasmus+ návšteva zo Španielska

     • V dnešnom prepojenom svete sa vzdelávanie stalo silným nástrojom na podporu kultúrnej výmeny a porozumenia. Jednou z iniciatív, ktorá si v posledných rokoch získala obrovskú popularitu, je program Erasmus+ Job Shadowing, ktorý pedagógom ponúka možnosť pozorovať a zúčastňovať sa vyučovacieho procesu v cudzej krajine.

      V našej základnej škole sme 15. mája privítali dve učiteľky, Anu a Catalinu, zo španielskeho mestečka Úbeda. V rámci svojho týždenného programu absolvovali hodiny angličtiny, informatiky, matematiky, občianskej náuky, výtvarnej výchovy a dokonca aj slovenčiny. O hladký priebeh učiteľskej mobility sa starali žiačky 8. ročníka, ktoré ich celý týždeň sprevádzali.

      Ich program bol veľmi pestrý – okrem bežných hodín sa spolu so žiakmi 6. ročníka zúčastnili aj Detskej Lesníckej univerzity, kde videli zážitkové učenie v praxi, rovesnícke učenie a vedenie žiakov k pozitívnemu vzťahu k prírode.

      Počas voľného popoludnia si žiaci 9. ročníka vyskúšali rolu sprievodcov a spoločne sme objavovali krásy mesta Banská Bystrica, ktoré na našich hostí zapôsobilo svojou pútavou históriou a architektúrou. Povedomie o našej kultúre si rozšírili aj návštevou galérie vo Vile Dominika Skuteckého, kde dostali výklad vo svojom rodnom jazyku.

      Španielky mali možnosť oboznámiť sa aj s programom a aktivitami kolégia Zelenej školy. Čerešničkou na torte bola prezentácia komunitného projektu Roots and Shoots, ktorú pripravili siedmaci v angličtine a zúčastnil sa jej aj starosta obce.

      Zahraničná návšteva najviac ocenila zapojenie školy do rôznorodých projektov, vysokú úroveň ekologického povedomia, prepájanie tém medzi predmetmi a dobrú atmosféru v škole. Vyzdvihli aj technické vybavenie tried ako aj školskú záhradu s učiacimi prvkami.

      Na záver chceme poďakovať všetkým zúčastnením pedagógom aj žiakom, vďaka ktorým mohla byť táto mobilita úspešne zrealizovaná. So školou v Španielsku udržiavame kontakt a v rámci projektu Erasmus+ ju plánujeme navštíviť a vykročiť na inšpiratívnu cestu vzájomného učenia sa a multikultúrnej spolupráce.

     • Beseda so včelárom

     • 20. mája si pripomíname Svetový deň včiel a práve včely sa stali aj hlavnou témou ročníkového projektu žiakov 2. B, dňa 17. mája 2023 mali druháci možnosť dozvedieť sa o včielkach ešte viac. Privítali medzi sebou pána Mgr. Jozefa Masaryka z Badína, ktorý sa popri svojej práci zanietene venuje aj včelárstvu. Deťom nielen priblížil úžasný svet včiel, ale priniesol so sebou aj plást s medom, drevený úľ, medzistienky, včelárske náradie, dokonca si niektorí vyskúšali aj ochranný odev. Náš hosť pohotovo odpovedal na každú zvedavú otázku, priblížil deťom včelie produkty a porozprával aj o škodcoch, ktoré napádajú včelstvo. Deti sa posilnili čerstvým medom a pustili sa do ďalších aktivít, ktoré súviseli  s témou projektu. Ako spomienku na zaujímavú besedu si na záver vyrobili včielku z dreva.

     • Detská lesnícka univerzita

     • Dňa 17. mája 2023 sa konala Detská lesnícka univerzita v areáli Lesnej správy Vidov vrch, ktorý patrí Vojenským lesom a majetkom SR.

      Podujatia sa zúčastnili aj dve španielske učiteľky, ktoré boli v našej škole v rámci projektu Erasmus plus. Mali možnosť vidieť, akým spôsobom škola participuje na projekte, vedie svojich žiakov k pozitívnemu vzťahu k prírode, vzdeláva ich cez zážitkové učenie. Na druhej strane španielski učitelia prispeli k medzinárodnej atmosfére. Prítomným žiakom umožnili získať nové perspektívy, skúsenosti a samozrejme komunikovať v cudzom jazyku.

      Počas dňa sa konala zaujímavá prednáška o lesníctve a poľovníctve, kde si žiaci mohli rozšíriť svoje vedomosti o dôležitosti ochrany a správy lesov. Navyše, organizátori pripravili súťaž v rôznych lesníckych činnostiach, kde žiaci mohli demonštrovať svoje schopnosti a zručnosti. Náš tím sa umiestnil na 3. mieste. Rozhodujúcu úlohu zohralo stanovisko, kde museli merať a počítať množstvo dreva. Takže ani v tento deň sa nevyhli matematike.

      Detská lesnícka univerzita bola vzdelávacím a zábavným zážitkom pre všetkých zúčastnených.

     • Deň Milana Rastislava Štefánika

     • 4. mája si pripomíname úmrtie politika, diplomata, astronóma a letca Milana Rastislava Štefánika, rodáka z Košarísk. Od jeho smrti uplynulo 104 rokov a naša škola sa v súčinnosti so Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika rozhodla usporiadať v tento deň spomienkovú celoškolskú akciu, ktorou sme si pripomenuli tohto velikána slovenského národa. Na hostí a žiakov našej školy čakal bohatý program, ktorý bol zameraný na osobnosť M. R. Štefánika. Hostia mali možnosť prezrieť si dobové materiály umiestnené vo vitrínach z obdobia 1. svetovej vojny. Našich hostí a žiakov určite oslovili stolové hry a tvorivé aktivity, ktoré hravou formou zoznámili najmä tých najmenších s osobnosťou tohto dňa. Pre fanúšikov histórie bola pripravená beseda a zaujímavý hraný dokument s názvom Cesta do nemožna a pre priaznivcov športu zas turnaj vo vybíjanej a piškovorkách medzi žiakmi paralelných tried.

     • Aplikácia Sanity

     • Milí rodičia, prinášame Vám informácie o aplikácii Sanity. Je to aplikácia pre podporu duševného zdravia, ktorej cieľom je poskytnúť pomoc a podporu pri zvládaní náročného či zaťažujúceho životného obdobia.

      Aplikácia Sanity má dve hlavné priority: (seba)diagnostika a psycho-edukácia. Je možné otestovať si v nej aktuálny stav úzkosti. Deti a mladí ľudia si  v nej môžu viesť myšlienkový denník, pravidelne zaznamenávať, akú majú náladu, ale aj to čo ich trápi. 

      Odborníci z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie zrozumiteľnou formou vysvetľujú jednotlivé typy úzkosti (sociálna fóbia, panické ataky, fóbie, perfekcionizmus, voľne plynúca úzkosť) a mladý človek si vyberá z overených návodov, čo robiť v prípade, ak pociťuje niektorý z príznakov. Aplikácia prináša aj podcasty, kartičky pomoci a praktický návod na nácvik dýchania, ktorý pomáha v krízovej situácii dostať ihneď úzkosť pod kontrolu.

      Aplikácia by mala mladým ľuďom poskytnúť spätnú väzbu o ich prežívaní úzkosti. Odborníci z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie však zdôrazňujú, že je dôležité, aby deti a mladí ľudia brali svoj stav vážne, a aby sa spolu s rodičmi nehanbili vyhľadať odbornú pomoc.

       

      https://vudpap.sk/vudpap/aplikacia-sanity/

     • Druháci spoznali Poľnohospodárske družstvo Badín

     • Dňa 10. mája sa naši druháci na vlastné oči presvedčili, že cesta k mlieku je naozaj náročná. Navštívili Poľnohospodárske družstvo v Badíne, kde im pán predseda, Ing. Mojmír Haško, nie len ukázal celý areál družstva, ale odovzdal im aj mnoho zaujímavých a nových informácií. Deti videli poľnohospodárske stroje, spoznali rôzne krmivá pre zvieratá, no najväčšiu radosť mali pri malých teliatkach, od ktorých sa nevedeli odtrhnúť. Ďakujeme pánovi predsedovi za poučnú exkurziu, z ktorej si druháci odniesli veľa zážitkov.

     • Okresné kolo McDonald´s cup

     • Naši žiaci sa aj tento rok zúčastnili futbalového turnaja McDonald´s cup, na ktorom si vybojovali krásne druhé miesto a okrem toho o tom napísali aj vlastnú reportáž, ktorú si môžete pozrieť v galérii. Chceli by sa veľmi pekne poďakovať rodičom za povzbudzovanie a pánovi Ružbackému za koučovanie a pomoc pri turnaji. 

     • Konferencia "Bezpečnosť na nete"

     • Fake news, hoaxy či crowdfunding to všetko sú slová, ktoré si už určite niekedy počul. Vieš však, čo naozaj znamenajú a ako ich využívajú politici, ale aj veľké či malé firmy?

      Pre zvýšenie povedomia o týchto problémoch sa v našej škole uskutočnila prednáška projektu „Bezpečnosť na nete“, ktorý organizujú vysokoškoláci z Euroatlantického centra. Na základe aktivity a prejaveného záujmu o tému boli vybratí šiesti najaktívnejší žiaci a dňa 5. 5. 2023 boli pozvaní na pôdu Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Absolvovali prehliadku priestorov fakulty a nahliadli do života vysokoškolákov. Následne si nie len vyššie spomenuté pojmy lepšie ozrejmili prostredníctvom zaujímavej prednášky Dr. Jozefa Michala Mintala.

      Keďže sa hovorí, že je lepšie raz vidieť ako dvakrát počuť, po prednáške sme sa presunuli do mesta. Žiaci si najprv vyvetrali hlavy pri pohľade z Hodinovej veže a následne sa zúčastnili krátkeho kvízu o Európskej únii a jej princípoch. To však stále nebolo všetko, na záver nás čakalo Múzeum SNP v ktorom sa deti pomocou interaktívneho sprievodcu Jakubka (známeho z knihy H. Zelinovej) presunuli v čase do roku 1944. Prostredníctvom zaujímavých úloh sa dozvedeli napr. načo bola vojakom trojfarebná baterka, čo je to svastika a ako boli využívané rôzne plagáty a karikatúry na účely propagandy.

      Ako hovorí známy citát od G. Santayana: ,,Tí, ktorí si nepamätajú minulosť, sú odsúdení k jej zopakovaniu.” Cestovanie v čase prostredníctvom múzea nám pripomenulo, že boj s dezinformáciami je tu už celú večnosť, avšak je len na nás, aký postoj k nim zaujmeme. 

    • Okresné kolo v malom futbale
     • Okresné kolo v malom futbale

     • Dňa 5. 5. 2023 sa na ZŠ s MŠ Radvanská 1 konalo finále okresného kola v malom futbale žiakov. Naša škola prešla skupinovou fázou ako nôž maslom, keď sme prvý zápas vyhrali 19:0 a druhý zápas 16:1. Vo finále nás čakali víťazi skupín: ZŠ Trieda SNP 20, ZŠ s MS Radvanská 1 a ZŠ Ďumbierska. Prvý zápas sme hrali proti domácej škole ZŠ s MŠ Radvanská, kde naši chlapci vyhrali 8:1. Druhý zápas sme odohrali proti veľmi kvalitnému súperovi ZŠ Trieda SNP 20 a naši chlapci ho zvládli s výhrou 4:1. Posledný zápas sme taktiež vyhrali proti ZŠ Ďumbierska 7:5. Výhra v okresnom kole nás posunula do krajského kola, ktoré sa bude konať 23. 5. 2023 na umelej tráve v Radvani v Banskej Bystrici. REPREZENTOVALI NÁS: Christián Hamšík, Killian Kapustík, Peter Filipovič, Samuel Koska, Alex Mikloško, Lucas Hamšík (c), Roman Radoš, tréner Mgr. Marek Baláž. Gratulujeme k postupu a držíme palce v krajskom kole.

     • Krajské kolo Olympijského odznaku všestrannosti

     • Vo štvrtok 27. 4. 2023 mala naša škola tú česť zúčastniť sa krajského kola prestížnej súťaže Odznak všestrannosti v súťažení družstiev. Žiačky a žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka boli vyberaní podľa počtu bodov získaných v individuálnej súťaži. Za každý ročník najvšestrannejší chlapec a najvšestrannejšie dievča. Týchto osem najlepších si porovnalo svoje schopnosti a zručnosti s ďalšími žiakmi z 23 škôl z celého Banskobystrického kraja. Súťažili v čo najrýchlejšom a bezchybnom zdolaní štafetovej trate. Museli zvládnuť preskoky cez švihadlo, rýchle preskoky cez prekážky, podliezanie, preliezanie aj pohyb štvornožky cez prekážky vzad, kotúľ vzad na šikmej ploche či prenášanie plných lôpt s rôznou váhou. Umiestnili sme sa na 12. mieste, presne v strede výsledkovej listiny. Máme do budúcnosti čo zlepšovať, no bola to jednoznačne zaujímavá skúsenosť, ktorá potvrdila, že máme v našej škole veľmi šikovné žiačky aj žiakov.

     • Spelling Genius

     • Dokázali by ste vyspelovať slovo achievement? Niektorí naši žiaci sú v tom majstri. V dňoch 27. a 28. apríla si žiaci 6. až 9. ročníka zmerali sily v anglickej hláskovacej súťaži Spelling Genius. Všetci súťažiaci podali veľmi dobrý a vyrovnaný výkon, no víťaz vždy môže byť len jeden. Na prvých troch miestach v dvoch kategóriách sa umiestnili títo žiaci:

      Kategória A (6. – 7. ročník):

      1. Max Dian (7. A)
      2. Leonie Veselová (7. A)
      3. Kristína Palkechová (7. B)

      Kategória B (8. – 9. ročník):

      1. Sandra Baculáková (8. A)
      2. Michal Farkaš (8. A)
      3. Matilada Guevara (8. A)

      Srdečne gratulujeme a víťazom držíme palce v medziškolskom kole.

     • Sme „ZELENÍ“

     • Nielen v škole, ale i doma sme „ZELENÍ“. Neekologické čistiace prostriedky vymieňame za ekologické v školskom i domácom prostredí. Veríme, že stále inšpirujeme ďalších k pozitívnemu vnímaniu ochrany životného prostredia.

     • Stavanie mája

     • Ľudová tradícia stavanie mája patrí k obľúbeným jarným aktivitám v našej obci. I tento rok mohli byť dňa 28. 4. 2023 obyvatelia obce Badín súčasťou tejto každoročnej akcie.

      Do pestrého folklórneho programu vniesla kus školského ducha i pani učiteľka Vierka Hricová, ktorá s dievčatami prvých a druhých ročníkov vytvorila ľudové pásmo s jarnými piesňami a rečňovankami.

     • Spelling Bee (súťaž v anglickom hláskovaní)

     • V stredu 26. apríla si žiaci 4. a 5. ročníka zmerali sily v anglickej hláskovacej súťaži Spelling Bee. Zúčastnení žiaci sa naozaj premenili na usilovné včeličky a ukázali svoje hláskovacie schopnosti. Všetci na seba môžu byť právom pyšní, svojím hláskovaním by zatienili nejedného Angličana! Hoci to bolo veľmi tesné, na prvých miestach sa umiestnili títo žiaci:

      1. miesto: Ema Varáčková, 5. B

      2. miesto: Zara Dianová, 4. B

      3. miesto: Lukáš Šimo, 5. A

      Srdečne gratulujeme a už teraz sa tešíme na budúci rok!

     • Okresné kolo biologickej olympiády

     • Dňa 20. 4. 2023 sa uskutočnilo na pôde našej školy okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii D. Našu školu reprezentovali v teoreticko-praktickej časti dvaja žiaci. Z 19 súťažiacich sa VIKTÓRIA ANDERSSON zo 6. A umiestnila na 6. mieste a MARTIN SITÁR zo 7. A na 7. mieste.

      Ďakujeme za aktívny prístup a prípravu na súťaž!

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje