• Vianočná pošta pre seniorov

     • Napísať dnes niekomu list alebo pohľadnicu nie je až taká bežná záležitosť. Napriek tomu sa piataci na slovenskom jazyku učia, ako to urobiť správne. Aby sme sa neučili len suchú teóriu, rozhodli sme sa, že sa tento rok zapojíme do charitatívnej akcie Vianočná pošta pre seniorov. Na výtvarnej výchove sme vyrobili pomocou techniky linoryt krásne pohľadnice. Tie sme na slovenskom jazyku vypísali tak, ako sme sa to už pred tým naučili. Naše pohľadnice potešia konkrétnych seniorov zo Sečoviec a Nových Zámkov. Veríme, že aj vďaka nim budú ich Vianoce príjemnejšie, a že nám odpustia drobné prehrešky voči gramatike. 

     • Detská lesnícka univerzita

     • Dňa 12. 12. 2022 žiaci 6. ročníka absolvovali tretiu odbornú prednášku na tému Z poľovníckej kapsy, ktorú viedol Ing. Jozef Bučko, PhD z Národného lesníckeho centra vo Zvolene. Rozšírili si vedomosti o raticovej zveri, poľovníckych revíroch, lesnom hospodárovi a sokoliarstve. Zaujímavá téma bola kynológia. Niektorí naši žiaci majú plemená poľovníckych psov doma a tak im táto oblasť bola známa.

      V ďalšej časti študenti Delesun určovali ihličnaté stromy a rozdiely medzi nimi. Dozvedeli sa, že najvhodnejší živý vianočný stromček je z jedle bielej, potom z borovice a na poslednom mieste sa umiestnil smrek obyčajný.

      Záver Delesun sa niesol v duchu Vianoc a tvorivej pracovnej atmosfére. Aktivity lesnej pedagogiky Vianočný stromček - produkt z lesa viedli Ing. Veronika Jaloviarová a Ing. Andrea Melcerová z NLC. Čerešničkou na torte bola Simonka Bystrianska zo 6. A, ktorá všetkým prítomným zaspievala vianočnú pesničku a tým ukončila posledné stretnutie tohto kalendárneho roka.

     • Pečie celá škola 

     • Najchemickejší vianočný koláčik

      Pripravili sme pre vás netradičnú predvianočnú súťaž. Neváhajte, zapojte sa!  Trieda nerozhoduje. Zapojiť sa môže ktokoľvek. 

      V čase od 1. 12. 2022 do 19. 12. 2022 upečte sami alebo s pomocou dospelých netradičný vianočný koláčik alebo ho netradične vyzdobte. Motív je jasný – CHEMICKÝ ! 

      Koláčik (vianočné trvanlivé pečivo) prineste do školy vhodne zabalený a odovzdajte p. učiteľke Balkovej. Nezabudnite napísať svoje meno, priezvisko a triedu. 

      Najkreatívnejšie cukrovinky z vašej dielne budú odmenené. 

      Už teraz sa neskutočne tešíme!

     • Záložky pre láskavých ľudí

     • Kníhkupectvo Artforum Banská Bystrica už 17 rokov organizuje príjemnú predvianočnú akciu s názvom Daruj knihu. Každý, kto má chuť pomôcť splniť rozprávkový sen deťom z náročných sociálnych podmienok, dostane po jej zakúpení záložku, ktorú vyrobili naši piataci. Ostane im tak pamiatka na výnimočný čin, ktorý urobili pre detské šťastie.

    • Mikuláš u nás na návšteve
     • Mikuláš u nás na návšteve

     • Hoci nám 6. decembra stále nenasnežilo, potešil nás aspoň príchod Mikuláša, ktorého sme netrpezlivo čakali. Ako po iné roky ani teraz nesklamal a spolu s čertom a anjelikom nás potešil svojou vzácnou prítomnosťou. Žiaci vo všetkých ročníkoch 1. stupňa sa na neho tešili a prichystali si pre neho pár mikulášskych pesničiek. On mal zasa pre všetky deti pripravené milé sladké darčeky. Veď čo by to bol za Mikuláša bez sladkostí a vďačných tváričiek našich detí? Ďakujeme a tešíme sa o rok milý Mikuláš!

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • V dňoch 24. a 25. novembra 2022 sa v našej škole konala olympiáda v nemeckom jazyku, ktorej usporiadateľom je od tohto školského roku NIVAM. Zúčastnili sa jej žiaci 8. a 9. ročníka v kategórii 1B. Z celkového počtu štrnástich zúčastnených žiakov mohli postúpiť iba tí najlepší. Víťazmi školského kola sú Natália Lapinová z 9. B, ktorá obsadila druhé miesto a absolútnym víťazom sa stal Jakub Kvartek z 9. A, ktorý sa umiestnil na prvom mieste. Obom súťažiacim gratulujeme a držíme im palce v okresnom kole, ktoré sa bude konať 18. 1. 2023.

     • Plavecký výcvik 5. ročníka

     • Tento rok plavecký výcvik absolvovali piatačky a piataci na plavárni Štiavničky v Banskej Bystrici. Traja tréneri a pedagogický dozor sa postarali o bezproblémový priebeh výcviku a tak sa žiaci mohli naplno venovať plávaniu. Plaváreň nám ponúkla kvalitné, ale aj zábavné priestory, kde sa mohli žiačky a žiaci naučiť plávať alebo zdokonaľovať svoje plavecké schopnosti. Tobogan a relaxačný bazén boli každý deň naplno využité hlavne po príchode našich žiakov. Všetci zdarne ukončili plavecký výcvik a tým získali diplom za úspešné absolvovanie kurzu plávania.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje