• Október - mesiac úcty k starším
     • Október - mesiac úcty k starším

     • Mesiac október nás povzbudzuje k tomu, aby sme našim seniorom venovali viac lásky a úcty. Starí rodičia sú nielen nositeľmi hodnôt, skúseností, ale sú aj zdrojom múdrosti. Zaslúžia si našu pozornosť. Preto si aj naši prvostupniari rôznymi aktivitami pripomenuli, akú dôležitú úlohu zohrávajú starí rodičia a seniori v našom živote.

      Dňa 12. októbra potešili naši najmenší žiaci pekným programom badínskych jubilantov a  zoznámili sa aj so spevákom Karolom Konárikom.

      Deti na vyučovaní pre svojich starkých vyrobili krásne pozdravy, čítali si príbehy o starých rodičoch a veľmi sa potešili návšteve babičiek, ktoré prijali pozvanie a prišli im do triedy prečítať rozprávku a porozprávať zážitky zo svojich školských čias. Veľmi pekne sa im chceme poďakovať za príjemne strávené chvíle, za zaujímavé rozprávanie a aj za chutné koláčiky.

     • Dni zdravej výživy

     • V škole sa toho udeje dosť, hlavne v nej strávime asi jednu štvrtinu dňa. Preto potrebujeme dopĺňať energiu a výživné látky. Často si to neuvedomujeme, ale pomôže nám v tom výživná a pestrá = zdravá desiata, ktorá nás pozitívne naštartuje do nového dňa. Takúto desiatu si pripravili žiaci prvého stupňa ZŠ v Badíne. Rozmanitosťou potravín rozhodne nešetrili! Čo poviete?

     • Prvácka pasovačka

     • Naši najmladší kamaráti sa v stredu 26. 10. 2022 stali ozajstnými prvákmi. Vďaka splneným úlohám ich mohli študentky UMB pasovať za riadnych žiakov našej školy. Prváci zobrali túto udalosť naozaj zodpovedne, o čom svedčí aj ich sviatočné oblečenie. Deti skladali sľub a prísahu na najdôležitejšej knižke prváckeho života – na šlabikári. Nemohli chýbať medaily a sladké odmeny.

     • Ako na umenie?

     • Ako na umenie... 4  je edukačná výstava, prostredníctvom ktorej nás prizývajú ku hre piati súčasní umelci. Minulú stredu sa boli v Stredoslovenskej galérii hrať a skúmať umenie naši piataci. Vytvárali vlastné inštalácie na sokloch, učili sa vnímať a pracovať s rôznymi materiálmi a „sadili“ špagety do špeciálneho kupolového fóliovníka, čím pokračovali v procesuálnom diele Erika Sikoru. Nakreslili si vlastné obrázky a na záver sa vybláznili v obrovskom nafukovacom balóne, ktorý vytvára neobyčajné prostredie priamo vo vnútri umeleckého diela.

     • Svet okolo nás / Čína – ríša za veľkým múrom

     • Vo štvrtok 20. októbra sme sa so žiakmi 6. ročníka zúčastnili projektu Svet okolo nás/Čína – ríša za veľkým múrom. Tento projekt dvoch mladých slovenských cestovateľov predstavuje skutočnú Čínu, spoznávanú počas niekoľkomesačnej expedície v rôznych častiach tejto krásnej a rozmanitej krajiny. Cestopisný film bol spracovaný zaujímavým a veku primeraným spôsobom. Mnohých z nás zaujal najmä tým, že jeho súčasťou bola diskusia, počas ktorej nám chalani odpovedali na množstvo všakovakých otázok. Veľmi pekne ďakujeme.

    • Druháci sú čitateľmi školskej knižnice
     • Druháci sú čitateľmi školskej knižnice

     • Naši druháci sa úspešne popasovali s prichystanými úlohami v školskej knižnici. Vďaka ich splneniu si mohli vypočuť, ako funguje školská knižnica a tiež, aké pravidlá v nej platia. Na najstaršej knižke v knižnici zložili prísahu, že o požičanú knižku sa budú starať ako o vlastnú. Niektorí k sľubu prispeli aj vlastnými slovami, čo mnohých príjemne zaskočilo a potešilo. Po prísahe si šikovní druháci požičali prvú knižku a s radosťou odchádzali s nachystaným darčekom – záložkou.

    • Softbal
     • Softbal

     • Posledné slnečné dni nám priali, a tak sa naše dievčatá z 8. a 9. ročníka zúčastnili netradičnej hodiny telesnej a športovej výchovy. Oboznámili sa s kolektívnou hrou SOFTBAL. Po vysvetlení pravidiel si potykali so softbalovou pálkou, rukavicami, vyskúšali si odpal loptičky a nakoniec aj samotnú hru, ktorá si viaceré dievčatá získala tak, že bolo u nich vidieť aj nevídaný športový zápal, obetavosť a v neposlednom rade radosť z pohybu, úspechu a prekonania samých seba.

    • Detská lesnícka univerzita školský rok 2022/2023
     • Detská lesnícka univerzita školský rok 2022/2023

     • Dňa 18. 10. 2022 sa pre našich žiakov zo 6. A otvorili brány Detskej lesníckej univerzity. Cestovali do Zvolena, kde absolvovali prvú odbornú prednášku na tému Les to nie sú iba stromy a zvieratá. Počas školského roka budú spoznávať zaujímavosti a inovácie z oblasti lesníctva, ekológie lesa a poľovníctva. V univerzitnom prostredí sa budú stretávať s lesníckymi vedcami, ktorí im odprezentujú tieto témy prostredníctvom interaktívnych prednášok a zážitkového učenia lesnej pedagogiky. Projekt bude ukončený slávnostnou promóciou úspešných absolventov DELESUN na Technickej univerzite vo Zvolene.

    • Prírodovedná exkurzia Banská Štiavnica
     • Prírodovedná exkurzia Banská Štiavnica

     • Dňa 12. 10. 2022 žiaci deviatych ročníkov opustili svoje lavice a vybrali sa po „extra“ zážitok do Banskej Štiavnice. V rámci hodiny biológie navštívili Banské múzeum v prírode, ktoré sa rozprestiera v malebnom údolí pod tajchom Klinger a mineralogické múzeum v centre mesta. Prehliadku podzemia absolvovali v prilbách, plášti a s lampou v ruke. Mohli uvidieť najvzácnejší exponát Gápel na konský pohon. Ide o jediný stroj – motor od banského výťahu, ktorý sa na Slovensku zachoval. V mineralogickom múzeu si žiaci okrem prehliadky vzácnych minerálov zahrali rôzne interaktívne hry, pexeso minerálov, stolové hry, pozreli si 3D filmy o magmatickej a sopečnej činnosti a o geologickom zložení Slovenska. Oboznámili sa s horninovým zložením a banskými vozíkmi –„huntíkmi“ v štôlni Michal, ktorá ústi na nádvorí múzea. Na záver exkurzie si pozreli zákutia mesta, historické centrum a Námestie Svätej trojice.

     • Exkurzia na Obecný úrad

     • Dňa 5. 10. 2022 sa naši tretiaci zúčastnili exkurzie na neďaleký Obecný úrad v Badíne. Pán starosta, Pavol Hric, nás srdečne prijal a porozprával nám zaujímavosti, ale aj perličky zo života starostu obce. Dozvedeli sme sa niečo o histórii obce, čo všetko vieme vybaviť na obecnom úrade, čo  je náplňou práce starostu, mohli sme sa pýtať a všetky zvedavé otázky nám pán starosta trpezlivo zodpovedal. Na záver sme sa prešli priestormi obecného úradu a deti boli obdarované sladkým prekvapením. Ďakujeme, pán starosta, bolo nám potešením.

     • Horehronské hry

     • 5. 10. 2022 sa v Banskej Bystrici na štadióne SNP Štiavničky uskutočnil 60. ročník Horehronských hier. Tejto športovej akcie sa zúčastnili aj naše žiačky a žiaci, menovite A. Krutošík (7. B), V. S. Almáši, A. Iliaš, K. Richterová (8. A) a B. Kapiašová (9. A). Súťažili v atletických pretekoch s rovesníkmi v priradených kategóriách. V skoku do diaľky sa A. Krutošík (7. B) umiestnil na krásnom druhom mieste, za čo mu patrí naša veľká gratulácia. Všetkým zúčastneným ďakujeme za odvedené športové výkony a dúfame, že aj naďalej budú zlepšovať svoj športový talent.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Európsky deň jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy v roku 2001, si školy v členských krajinách každoročne v septembri pripomínajú prostredníctvom rôznorodých aktivít. Jeho cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

      V Európe sa používa viac než 200 pôvodných európskych jazykov a mnohými ďalšími hovoria ľudia pochádzajúci z ďalších kontinentov. Človek nie je nikdy príliš starý alebo príliš mladý na to, aby sa naučil nový jazyk a otvoril si tak pomyselné dvere k novým príležitostiam a zážitkom.

      Gajdy, baretka, poschodový autobus, Eiffelova veža, čičmiansky vzor, futbal či pizza. To všetko sú symboly európskych krajín, ktoré nám pomáhajú lepšie spoznať jednotlivé kultúry štátov. Na hodinách anglického jazyka si mohli žiaci tieto veci vyskúšať a obzrieť v plnej kráse. Následne svoje skúsenosti pretransformovali do kreslenej podoby. V skupinách kreslili do máp jednotlivých krajín a uplatnili tak svoju fantáziu. Dokonalý vnemový zážitok ich aspoň na chvíľu preniesol do zahraničia, na miesta, o ktorých tajne snívajú, že ich raz navštívia.

      Nižšie ročníky kreslili vlajky európskych krajín, ktorých jazyky by sa raz túžili naučiť. Tí starší sa zabavili aktivitou „Guess the language“ („Uhádni aký je to jazyk“), keď z audio nahrávok hádali, akým jazykom ľudia v ukážkach hovoria. Napokon sme viedli diskusie o tom, ako sa čo najefektívnejšie učiť jazyky. Zhodli sme sa, že to musí byť predovšetkým zábava, preto je na začiatok ideálne čítať obľúbené knihy a pozerať filmy či seriály v origináli.  

      Pripomenúť si deň jazykov sa dá rôznymi spôsobmi. Málokto, najmä nie žiaci základných škôl, dnes pozná písmo nemeckého pôvodu, ktoré bolo kedysi bežné aj v našich končinách. Ide o švabach – nemecké neogotické písmo pochádzajúce z osemdesiatych rokov pätnásteho storočia. Žiaci si na hodine nemeckého jazyka mohli vyskúšať prakticky napodobniť toto písmo a využiť ho na realizáciu odkazu do sveta v podobe tvorby plagátu.  

      Ak Vás tento článok zaujal, viac informácií o EDJ nájdete na webovej stránke edl.ecml.at.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje