• Beseda o M. R. Štefánikovi

     • Dňa 28. 3. 2023 sa pre žiakov 3. a 4. ročníka uskutočnila beseda o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, významnej osobnosti, ktorá ovplyvnila dejiny Slovenska. Mgr. Mária Gállová zo Spoločnosti M. R. Štefánika priblížila deťom jeho život, záujem o astronómiu a vášeň pre cestovanie. Na konci besedy žiaci dostali dobrovoľnú úlohu a to výtvarne znázorniť, čo si zapamätali, resp. čo ich zaujalo pri rozprávaní o tomto velikánovi.

     • Čítajme si o vode

     • Voda nám nie je známa iba z hodín chémie, biológie či fyziky. Môžeme sa s ňou stretnúť aj v krásnej literatúre. Tento rok sme náš tradičný čitateľský maratón venovali vode a dali sme mu názov Čítajme si o vode. Na šiestich miestach v hlavnej budove školy čítali učitelia počas troch prestávok žiakom z kníh, ktorých hlavnou hrdinkou bola voda v rôznych formách a skupenstvách. Pani učiteľka Jurková čítala príbeh o veľrybe Gerde, určený pre začínajúcich čitateľov. Nestarnúce Osmijankove podvodné rozprávky čítala pani učiteľka Mikulová pre starších prvostupniarov. Pán učiteľ Krúpa čítal žiakom knihu 10 odvážnych expedícií o cestovateľoch, ktorí si zmerali sily s vodným živlom. Druhú časť dystopickej trilógie Pomstitelia, z názvom Pyro, o vodnej epičke Regalii, ktorá zatopila New York čítala pani učiteľka Urban Manková. Cestopis o plavbe deltou Dunaja Dolu vodou čítal pán učiteľ Brna a nakoniec román Modrá, ktorý má silné environmentálne posolstvo čítala pani riaditeľka Turianska. Naši prváčikovia si v starej škole spolu so svojimi pani učiteľkami prečítali Hlbokomorské rozprávky. Týmto podujatím sme si pripomenuli dva významné sviatky, Marec mesiac knihy a Svetový deň vody, ktoré sa nám podarilo prepojiť v jednom, veríme, že pútavom dni.

     • Matematický klokan

     • Dosúťažené... I tento rok sme sa ako škola zapojili do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže Matematický Klokan. Súťažilo 67 žiakov našej školy. Plní očakávania sa pustili do súťažných úloh, niektoré prelúskali hravo, iné ich potrápili trošku viac. A ako sa im darilo? Tak na túto odpoveď si musíme ešte počkať, kým zverejnia oficiálne výsledky. Zatiaľ si pozrite fotodokumentáciu z prebiehajúcej akcie

    • Predškoláci na návšteve u veľkých prvákov
     • Predškoláci na návšteve u veľkých prvákov

     • Že je škola zábavná a netreba sa jej báť, ukázali terajší prváci malým kamarátom z materskej školy. Predškoláci z badínskej škôlky si vo štvrtok 23. 3. 2023 sadli do ozajstných lavíc a veľkí prváci sa im venovali pri každej aktivite. Spolu riešili úlohy na koberci či pri tabuli. Mnohí predškoláci sa už na školičku tešia a my na nich samozrejme tiež!

    • Po stopách Štefánika - exkurzia
     • Po stopách Štefánika - exkurzia

     • Tento školský rok sme sa rozhodli, že sa v rámci vyučovania zameriame na najvýznamnejšiu osobnosť našich dejín, Milana Rastislava Štefánika. Aby sme sa o ňom dozvedeli čo najviac, vydali sme sa vo štvrtok 23. 3. 2023 do jeho rodného kraja. V Košariskách sme si pozreli Múzeum M. R. Štefánika, ktoré sa nachádza v jeho rodnom dome na bývalej evanjelickej fare. Videli sme pôvodné exponáty, ktoré mapujú jeho život a vedeckú kariéru. Ďalej sme sa vydali do neďalekej Brezovej pod Bradlom, kde sa nachádza Múzeum Dušana Jurkoviča, ktorý okrem iných významných architektonických stavieb naprojektoval a zrealizoval projekt mohyly na vrchu Bradlo, ktorá sa stala miestom posledného odpočinku Milana R. Štefánika a dvoch talianskych letcov, ktorí spolu s ním zahynuli pri leteckom nešťastí 4. 5. 1919 v Ivanke pri Dunaji. Exkurziu sme zakončili na Bradle, kde sme sa stretli so sympatickým sprievodcom Matúšom, ktorý nám porozprával o Štefánikovom živote a prezreli sme si areál mohyly. Priali nám nielen okolnosti, ale aj počasie a tak sme sa domov vracali síce unavení, ale plní zážitkov a vedomostí, ktoré pretavíme pri príprave projektového dňa, ktorý nás čaká v máji.  

    • Exkurzia na Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
     • Exkurzia na Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

     • Je možné pripomenúť si Svetový deň vody a zároveň mať možnosť stretnúť sa s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja? Podarilo sa to žiakom 8. B triedy, ktorí dňa 21. 3. 2023 navštívili Úrad BBSK.  

      V rámci exkurzie sa žiaci zúčastnili odbornej prezentácie a besedy na environmentálne témy, ktorú pre nás realizovali pracovníci odboru Územného plánovania a životného prostredia (ÚP a ŽP). Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o vzťahu BBSK k ochrane a tvorbe životného prostredia, o dopadoch zmeny klímy a možných riešeniach, o stave znečistenia vôd v kraji a zdrojoch pitnej vody. S odborníkmi diskutovali o vhodnosti malých vodných elektrární na Hrone, ako aj o zámere postaviť celoročne prevádzkovanú lyžiarsku halu na Donovaloch.  Príjemné posedenie ukončili žiaci cieleným rozhovorom s vopred pripravenými otázkami na tému voda, ktoré položili pracovníkom odboru ÚP a ŽP.   

      V úvode stretnutia s predsedom BBSK Ondrejom Lunterom mala hlavné slovo naša žiačka Ema Zacharová, ktorá odprezentovala svoj originálne spracovaný projekt týkajúci sa župných volieb. Mgr. Ondrej Lunter odpovedal na tri otázky, ktoré Ema v rámci projektu položila každému kandidátovi na post banskobystrického župana. Žiaci s predsedom BBSK debatovali aj o výbere strednej školy a kompetenciách samosprávneho kraja. Zo stretnutia si odniesli nielen neopakovateľný zážitok, ale aj milé darčeky.

      Ak vás aktivity žiakov 8. B triedy zaujali, podrobnejšie informácie o nich sa dočítate v aprílovom čísle školského časopisu.

     • Plavecký výcvik

     • V marci sa najskôr štvrtáci a hneď po nich aj tretiaci zúčastnili základného plaveckého výcviku. Päť dní sa neučili podľa rozvrhu, ale si užívali vodu krytej plavárne na Štiavničkách. Voda preverila ich schopnosti, zdatnosti, zocelila ich a niektorí objavili jej čaro a naučili sa plávať. A aj keď boli tieto dni vyčerpávajúce, každé ráno mieril na plaváreň autobus plný usmiatych detí, s výbornou náladou, ktoré sa už nevedeli dočkať momentu, keď vhupnú do vody a začnú plávať. A keby ste sa ich opýtali, či pôjdu znova, márne by ste hľadali niekoho, čo by povedal nie 😊.

     • Krajské kolo biologickej olympiády

     • Dňa 17. 3. 2023 sa uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády v kategórii C  v Banskej Bystrici. Našu školu reprezentoval Juraj Maximilián Almáši z 9. B, ktorý sa umiestnil na 4. mieste z 23 súťažiacich. Žiaci si medzi sebou zmerali vedomosti v teoreticko-praktickej a analytickej časti.  

      Jurajovi ďakujeme za skvelo odvedenú prácu a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu! 

     • Beseda O Šmudlovi

     • Environmentálne myslenie našich prvákov sa opäť prehĺbilo vďaka príjemnej besede o smutnom Šmudlovi, ktorý sa rozhodol upratať si svoje okolie. Pomáhala mu nielen jeho kamarátka, ale predovšetkým naši šikovní prváci. Šmudlovi sľúbili, že sa budú starať o prírodu a pomôžu zbierať hlavne nebezpečný odpad – rôzne druhy batérií do pripravených nádob. Veríme, že prvákom s tým pomôžu aj starší kamaráti. Odmenou im majú byť zaujímavé ceny!

     • Detská lesnícka univerzita

     • Vedeli ste, že 21. marec je Medzinárodný deň lesov a téma roka 2023 je Zdravé lesy pre zdravých ľudí?

      Tento významný deň si žiaci zapojení do projektu DELESUN spoločne s lesnými pedagógmi pripomenuli prostredníctvom zaujímavých aktivít, pri ktorých si uvedomili nenahraditeľnosť nášho zeleného bohatstva – LESA.

      Na úvod žiaci absolvovali odbornú prednášku na tému LESNÍ ARCHITEKTI, ktorú viedol Ing. Michal Bošeľa, PhD.

     • Vybíjaná dievčat

     • Dlho očakávaný turnaj v dievčenskej vybíjanej je za nami. 16. 3. 2023 sa ho zúčastnilo dvanásť žiačok z piateho až siedmeho ročníka. Turnaj prebiehal na ZŠ Radvanská a naše dievčatá súperili proti štyrom družstvám. Do okresného kola však mohlo postúpiť len jedno. Nám sa to síce nepodarilo, ale odniesli sme si dobrý pocit z dvoch výhier a novú skúsenosť. Vieme, že súčasťou hry je výhra aj prehra, a tak to aj berieme. Dáva nám to do budúcna motiváciu naďalej sa zlepšovať.

    • Deň ľudovej rozprávky
     • Deň ľudovej rozprávky

     • 16. marca si žiaci 1. stupňa opäť pripomenuli deň narodenia slávneho zberateľa ľudovej slovesnosti Pavla Dobšinského. Zamerali sme sa na ľudovú rozprávku O živej vode.

      Ľudia odjakživa pripisovali čistej vode zázračné vlastnosti. Voda dokázala omladiť, prinavrátiť zdravie, predĺžiť život... Význam vody pre človeka si deti uvedomili aj pri plnení rôznych aktivít a zaujímavých úloh. Pochopili, že voda je vzácna, zásoby sladkej vody nie sú nevyčerpateľné a znečisťovanie vody je škodlivé. Nahliadnite do fotogalérie a pozrite si výsledky práce našich prvostupniarov.  

     • H ako Horská služba

     • Prvácky šlabikár skrýva nielen písmená, ale i zaujímavé témy. Jednou z nich je aj H ako Horská služba. V utorok 14. 3. sme v našej školičke s prvákmi privítali náčelníka dobrovoľnej horskej služby Poľana – Riška Kopáčika a bývalého náčelníka a zároveň dlhoročného člena horskej služby Jožka Hiadlovského. Deťom predstavili rôzne techniky záchrany ľudského života a trpezlivo odpovedali na ich zvedavé detské otázky. Deti si vyskúšali nielen prilby, úväzy, karabíny, ale tiež rôzne druhy dláh, ktoré sú potrebné pri prvej pomoci. Dobrovoľným záchranárom ďakujeme za pestré predstavenie ich záslužnej činnosti.

     • Krajské kolo Šalianskeho Maťka

     • Vo štvrtok 9. 3. 2023 sa naša šikovná recitátorka Simonka Bystrianska zo 6. A zúčastnila krajského kolo recitačnej súťaže slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Súťaž organizovala Matica slovenská a trinásti najlepší recitátori z celého banskobystrického kraja si zmerali svoje sily v Kultúrnom centre A. Sládkoviča v Detve. Napriek tomu, že Simonka do celoslovenského kola nepostúpila, predviedla vynikajúci výkon a veríme, že budúci rok sa jej to podarí.

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

     • Prváci stihli tesne pred jarnými prázdninami absolvovať lyžiarsky kurz. V lyžiarskom stredisku Selce pod vedením LK Lyžiarik dokázali na záver zjazdiť svah aj tí, ktorí stáli na lyžiach prvý raz. Každý si za svoju odvahu a odhodlanie priniesol domov zaslúženú odmenu – medailu a diplom.

     • E-shop so školským oblečením je tu!

     • Dobrý deň všetkým!

      Máme pre Vás skvelú správu!

      Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia. O jej podobe pomohli rozhodnúť sami žiaci, jej náhľad vidíte nižšie a je možné si ju aktuálne zaobstarať v našom e- shope: https://www.kraloveskoly.cz/zsbadin/

      Objednávanie je už spustené a bude možné až do 22.3. Nasledujúci deň sa e-shop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!  

      Dúfame, že z kolekcie budete mať rovnakú radosť ako máme my!  

      (Môže sa stať, že ceny v e-shope sa zobrazia v CZK. V hornej lište e-shopu nastavíte EUR)
       
      S pozdravom a prianím krásneho dňa
      vedenie školy

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje