• Návšteva zahraničného lektora
     • Návšteva zahraničného lektora

     • 21. a 22. apríla 2022 opätovne navštívil našu školu americký lektor pán Carlos Salcedo. Pracoval so žiakmi siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. V pútavej prezentácii predstavil svoju krajinu, USA. Žiaci zažili hodiny plné „živého“ jazyka, súťaží a kvízov a uvedomili si, že angličtiny sa netreba báť, len ju čo najviac v živote používať.  

     • RODIČIA, POZOR NA VÝZVY CEZ SOCIÁLNE SIETE!!!

     • Polícia Slovenskej republiky 

      13. apríla o 4:46 ·  

      TOTO AKO VZNIKLO? ŠIALENÁ INTERNETOVÁ VÝZVA, KTORÁ MÔŽE ZABÍJAŤ, NIEKOĽKO DETÍ SA UŽ ÚMYSELNE PRIOTRÁVILO LIEKMI 

      • Mládež čelí nebezpečnej internetovej výzve. Upozornili nás na to kolegovia z protidrogovej centrály národnej kriminálnej agentúry. Výzva nabáda deti a mladistvých k dobrovoľnej intoxikácii voľne predajnými liekmi. 

      • Táto výzva sa prvý krát objavila v roku 2015 vo Veľkej Británii. Používatelia sociálnych sietí nabádali deti k tomu, aby úmyselne užili väčšie množstvo dostupných liekov. To viedlo neraz k vážnym zdravotným problémom. Účinok voľne predajných liekov prichádza neskôr, čo vedie k nezvratnému poškodeniu zdravia, ako je napríklad trvalé poškodenie pečene. 

      • Úlohou zúčastneného na výzve je celý priebeh intoxikácie zaznamenať a prežité skúsenosti zdieľať na sociálnych sieťach. 

       DETI SI NEUVEDOMUJÚ NÁSLEDKY 

      • Podľa psychológov, ktorí sa k výzve v médiách vyjadrili, výzva deti neláka preto, že si chcú ublížiť, len si neuvedomujú následky, ktoré si môžu spôsobiť. 

      • Za uplynulý mesiac iba v Bratislave došlo k 12 otravám mladistvých a detí, ktoré pravdepodobne súvisia s výzvou. 

      POLICAJNÁ PREVENCIA A RODIČIA 

      • Apelujeme preto najmä na rodičov, aby zvýšili svoju obozretnosť a s deťmi o rizikách tejto výzvy hovorili. Rovnako bude postupovať aj polícia. V najbližších dňoch policajní preventisti oslovia školy a na problém ich upozornia. Problematiku výzvy a rizík s ňou spojených určite zaradíme aj do našich preventívnych aktivít s mládežou.

     • Spelling Bee

     • Hláskovanie slov v angličtine je v USA veľmi obľúbenou súťažou s takmer storočnou tradíciou. V našej škole sme sa ňou inšpirovali aj tento rok. Viacerí žiaci 4. a 5. ročníka sa v dňoch 7. 4. a 11. 4. 2022 zapojili do školského kola súťaže. Vyskúšali svoju zdatnosť v hláskovaní v troch rôznych kolách: vyhláskovanie anglických slov, preklad a následné hláskovanie slov a hláskovanie na rýchlosť. Všetci preukázali veľkú snahu, bojovnosť a šikovnosť, za čo im patrí naše ocenenie.

      Z výhry sa nakoniec tešili títo žiaci:

      kategória – 4. ročník:

      1. miesto: Alexandra Baloghová

      2. miesto: Rebeca Machats a Lea Ondrisová

      3. miesto:  Ema Varáčková

       

      kategória – 5. ročník:

      1. miesto: Simona Velebná

      2. miesto: Nina Černáková

      3. miesto: Ivan Ján Dobrík

      Gratulujeme!

    • Literárne a hudobné múzeum
     • Literárne a hudobné múzeum

     • Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici zabezpečuje výskum výroby slovenských ľudových hudobných nástrojov. Jeho súčasná expozícia prináša 250 nástrojov vyrobených prevažne v 20. storočí v dielňach 60 rôznych tvorcov. Dňa 12. 4. 2022 si ich boli pozrieť žiaci 5. B triedy v rámci predmetu hudobná výchova. Dozvedeli sa mnoho o samoznejúcich, vzduchozvučných a signálnych nástrojoch, predovšetkým o jedinečnom a najväčšom ľudovom hudobnom nástroji Slovenska – fujare trombite. Sladkou bodkou za exkurziou bola zmrzlina na Námestí SNP.

    • Veľkonočné dielničky
     • Veľkonočné dielničky

     • V piatok 8. 4. 2022 sa po dlhšom čase v našej základnej škole organizovala akcia prístupná aj širšej verejnosti - Veľkonočné dielničky. Vítaní boli nielen žiaci našej školy a ich rodičia, ale aj Badínčania. Návštevníci si mohli vyzdobiť kraslicu voskovou technikou, ozdobiť medovníky, vyfarbiť si papierové náramky či čelenky a tiež si mohli zakúpiť hotové veľkonočné výrobky. Bonusom a skvelým rozveselením boli deti z folklórneho súboru Graniarik, ktoré zaspievali a zatancovali a zároveň vdýchli tejto udalosti tú správnu veľkonočnú atmosféru. Ďakujeme všetkým za účasť!

     • Technická súťaž žiakov ZŠ

     • Podporiť a usmerniť záujem talentovaných detí a mládeže, ukázať im zábavnou formou svet techniky, je jedným z cieľov „Technickej súťaže žiakov ZŠ“, ktorú organizuje klub AMAVET pri SŠ v Kremničke. Tento rok prebiehala súťaž online formou a súťažilo sa v štyroch kolách, v ktorých boli úlohy zamerané na oblasť logiky, matematiky, geometrie, vedy a techniky. V súťaži družstiev sa žiaci 7. A triedy v zložení – Martin Kováč, Marek Medveď, Filip Chochol a Vendelín Slavko Almáši, umiestnili na 1. mieste.

      V súťaži jednotlivcov naši žiaci opäť potvrdili svoje kvality a zo šiestich hodnotených miest obsadili tri. Na 6. mieste sa umiestnil Filip Chochol, na 5. mieste Marek Medveď a na 1. mieste a teda víťazom Technickej súťaže žiakov ZŠ sa stal Martin Kováč.

      Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a k ich úspechu im srdečne gratulujeme!

    • Beseda so starostom obce a poslankyňou obecného zastupiteľstva
     • Beseda so starostom obce a poslankyňou obecného zastupiteľstva

     • V utorok 5. 4. 2022 žiaci 6. A a 6. B triedy absolvovali besedu na Obecnom úrade so starostom obce Mgr. Pavlom Hricom a poslankyňou obecného zastupiteľstva Mgr. Mariannou Hudecovou. Pani Hudecová je zároveň aj zástupkyňou starostu obce.

      Žiaci sa zaujímavým spôsobom oboznámili s fungovaním obecnej samosprávy ako aj priestormi obecného úradu. V kancelárii pána starostu nahliadli do územného plánu obce Badín, ktorý predstavuje možnosti rozvoja obce v budúcnosti. V zasadacej miestnosti obecného zastupiteľstva žiaci rozpoznávali významné objekty, a tiež niektoré lokality Badína na dobových historických fotografiách. Richtárska palica a pečať ako symbol obce, ktoré žiaci mohli vidieť, boli spestrením našej návštevy.

      Zaujímavou časťou návštevy bola pre žiakov samotná beseda, v ktorej mali možnosť položiť rôzne otázky. Okrem iného sa žiaci dozvedeli aj to, aká je úloha poslancov obecného zastupiteľstva, či pán starosta plánuje kandidovať v najbližších komunálnych voľbách, aký je pracovný čas starostu obce a čo robí v práci, či by obec dokázala fungovať bez starostu, čo robiť ak chcem postaviť altánok alebo dom, čo robiť ak mám záujem odkúpiť obecný pozemok, čo sa stane s človekom, ktorý poškodí obecný majetok, či boli niekedy v Badíne veľké prírodné katastrofy, prečo v našej obci nemôžeme postaviť výškové budovy a veľa iných zaujímavých informácií.

      Za všetky ochotne a trpezlivo zodpovedané otázky ĎAKUJEME.   

     • Hlasujte za naše vajíčko

     • Europa SC Banská Bystrica pripravila pred veľkonočnými sviatkami milú aktivitu, do ktorej zapojila žiakov z viacerých banskobystrických škôl.  V nákupnom centre vyrástla veľkonočná lúka s krásnymi vajíčkami. Vďaka šikovnosti našich klubárov, má aj naša škola príležitosť prezentovať sa širokej verejnosti.

      Pokiaľ máte chuť podporiť  prácu našich klubárov, zahlasujte za vajíčko číslo 11.

      Môžete tak urobiť na Facebooku: https://www.facebook.com/EUROPA.Shopping.Center

      Ďakujeme!

     • IJSO 2022

     • Olympiáda mladých vedcov IJSO je súťaž, v ktorej sa hľadajú mladé vedecké talenty. Súťažiaci riešia v prvom celonárodnom kole domáci experiment, ktorý zahŕňa problematiku z chémie, fyziky aj biológie, a potom online test s úlohami tiež zo spomenutých troch oblastí.  

      Tento rok sa tejto súťaže zúčastnilo 225 žiakov základných a stredných škôl z celého Slovenska. Bol medzi nimi aj náš žiak, Jakub Janata, z 8.B triedy, ktorý navštevuje chemický krúžok Kremík. Darilo sa mu naozaj výborne, veď obhájil perfektné 11. miesto. 

      Kubkovi srdečne gratulujeme a držíme palce v ďalšom vedeckom bádaní.  

     • Biologická olympiáda

     • Dňa 21. 3. 2022 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády v kategórii C, ktorej sa zúčastnilo 27 žiakov 6. a 7. ročníka. 

      Umiestnenie súťažiacich je nasledovné: 

      1. miestoVendelín S. Almáši 7. A, 

      2. miestoAlexander Iliaš 7. A, 

      3. miestoEma Zacharová 7. B.  

      Prví dvaja žiaci postupujú do okresného kola.  

      Víťazom srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za aktívny prístup k učeniu sa prírodovedných predmetov. Vendelínovi a Alexovi držíme palce v okresnom kole! 

     • 68. Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 25.3. 2022 sa v Banskej Bystrici konalo regionálne kolo 68. Hviezdoslavovho Kubína v prednese poézie a prózy. Aj naša škola sa tejto umeleckej súťaže zúčastnila a úspešne. Náš žiak, 5.A triedy, LUKÁŠ RUŽBACKÝ sa umiestnil na 3. mieste v prednese poézie. Srdečne gratulujeme a tešíme sa z krásneho miesta na regionálnej úrovni!

    • Erasmus a jarná výprava za slnkom
     • Erasmus a jarná výprava za slnkom

     • Začiatok našej cesty pripadol na prvý jarný deň roku 2022. Mikrobus nás vezie na letisko do Viedne, odkiaľ sme za chvíľočku v Sofii. Šofér Kiril nás potom krkolomnými cestami privezie do Krivej Palanky.

      Potme zastavíme na pumpe, myslíme si, že sa ide tankovať, ale vystupujeme. Tu je náš motel KRATER. Architektúra 90. rokov má nezameniteľný retro šmrnc, ale večera je fantastická. Hneď večer sa naša štvorčlenná posádka skamaráti s poľskou a už sa nerozlúčia.

      Deň prvý: ráno nás privíta Základná škola JOAKIM KRCHOVSKI. Chlieb a soľ, zoznamovanie, darčeky, nálada je veselá. Macedónski žiaci nám predvedú hudobné aj tanečné čísla a z videí sa dozvedáme niečo o jednotlivých účastníckych krajinách a aj o významných osobnostiach Macedónska. Potom navštívime starostu mesta v jeho úrade a miestne etnografické múzeum, kde zisťujeme, že život v minulosti tu bol podobný ako u nás. Elena, sympatická koordinátorka projektu pre Macedónsko, sa preslávi vetou: „Project photo!“ Tak si aj pred múzeom urobíme jednu spoločnú.

      Prvý obed nás šokoval. Odporúčanie pre turistov v Macedónsku: nikdy sa nenajedzte toho, čo už je na stole, lebo to je iba predjedlo! My, neznalí pomerov, sme si vychutnali rozmanité (pred)jedlá a keď prišiel hlavný chod, ktorý sme zo slušnosti nemohli nechať nedotknutý, skoro sme praskli.  Na jedle si jednoducho v Macedónsku dajú záležať.

      Poobede nás ešte čaká workshop, kde sme si vyrábame suveníry technikou decoupage, ale spontánne sa zmení na ice-breaking spoznávací workshop.

      Deň druhý: dlhú cestu autobusom si účastníci krátia vypĺňaním pracovných listov a debatovaním o stratégiách pozitívneho myslenia. Vystupujeme v meste Ohrid, kde nás sprievodkyňa prevedie po starovekých aj novších pamiatkach a po obede sa prepravíme na druhú stranu jazera, ktoré vyzerá takmer ako more. Navštívime pravoslávny kláštor a kocháme sa zapadajúcim slnkom nad horami.

      Deň tretí: Europe House – európsky dom v Krivej Palanke – je pekné moderné miesto, kde sa konajú dnešné workshopy. Týkajú sa pozitívneho myslenia a techník, ktoré môžu pomáhať pri učení a riešení problémov. Deti pracujú v skupinách, navzájom prezentujú svoje výsledky. Angličtina im ide výborne.

      Indoorové aktivity vymeníme za outdoorové a ideme navštíviť Joakim Osogovski manastir neďaleko Palanky, ktorého história siaha do 12. storočia. Po návrate deti čaká workshop zameraný na E-twinning, ktorý vedie ambasádorka školy pre E-twinning. My „pančelky“ sa ňu spoliehame a dávame si kávu s ostatnými učiteľmi, pričom diskutujeme o Erasmus aktivitách na našich školách aj ďalšej chystanej mobilite. Káva je rovnako ako v Turecku dôležitý kultúrny moment. Na slávnostnej večeri si užijeme jedlo a hudbu, zábava graduje.

      Deň štvrtý: nesie sa v znamení Skopje. Sprievodca oplýva informáciami aj vtipnými historkami a prevedie nás od bazáru v starom meste cez námestie s monumentálnymi sochami  až po Múzeum matky Terezy, rodáčky zo Skopje. Fotíme sa pri Alexandrovi Veľkom, ktorý sa tu volá zásadne Macedónsky. Po ceste sa venujeme spoločnému vyhodnoteniu aktivít a priebehu mobility a zhodnocujeme ju kladne.

      Nikto z nás predtým Macedónsko nenavštívil, všetko bolo pre nás nové. Veľa sme sa tu dozvedeli o histórii krajiny, kultúre a spolupráci. Deti si našli kamarátov zo štyroch rôznych krajín a na Erasmus nedajú dopustiť. V sobotu večer sa vraciame domov plní zážitkov.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje