• Letné prianie od nášho kolektívu

     • Všetkým žiakom, rodičom, pedagógom a priateľom školy prajeme veľa slnečných dní a príjemné prežitie letných prázdnin plné zážitkov, úsmevu a radosti. 

      Školský rok 2019/2020  začína v pondelok 2. septembra 2019.

     • Rozlúčka s deviatakmi

     • V piatok 28. júna sa žiaci a učitelia našej základnej školy ako aj predstavitelia obce zišli, aby počas slávnostnej ceremónie ukončenia školského roka spoločne vyhodnotili uplynulý školský rok. Pri tejto príležitosti vedenie školy ocenilo žiakov, ktorí sa úspešne zapájali do súťaží a predmetových olympiád a úspešne obstáli v súťaži Projekt Expert o najlepšie žiacke projekty.

      Táto slávnostná chvíľa však patrila aj rozlúčke s deviatakmi. Žiaci aj triedna učiteľka vo svojich príhovoroch spomínali na spoločne strávené chvíle a neubránili sa emóciám. Potom už nasledovalo symbolické posledné zvonenie pre absolventov deviateho ročníka.

      Všetkým žiakom prajeme pekné prázdniny a deviatakom veľa úspechov v ďalšom štúdiu na strednej škole.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • riaditel@zsbadin.sk
    • zs.ms.badin@gmail.com
    • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2, 976 32 Badín
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje