• Kľúče od kráľovstva Márie Terézie

     • V 4. ročníku sme sa učili na vlastivede o Márii Terézii. Priznám sa, je to moja obľúbená téma, preto ani žiaci 4. ročníka nemali inú možnosť, len si túto tému spolu so mnou obľúbiť tiež. Pri rozhovoroch potvrdili, že téma Márie Terézie ich naozaj oslovila. V jeden deň sme dostali mail, kde sme mali možnosť prihlásiť sa do súťaže práve na tému “Kľúče od kráľovstva Márie Terézie“.

      Dobrovoľne posunutá úloha pre žiakov bola uchopená. Naši 3-iaci a 4-táci sa zapojili do literárnej aj výtvarnej časti s očakávaním, či niektorá z prác i napriek krátkemu času na prípravu osloví niektorého z porotcov. Z tretiakov sa zapojili do výtvarnej súťaže:

      3.A : Samuel Krúpa, Eva Valaskajová, Pavlína Kristína Končoková

      3.B : Alex Slosiarová, Viktória Valentová

      Zo štvrtákov sa zapojili do výtvarnej súťaže: Hanka Kubincová, Adam Koza, Matilda Guevara, Hanka Leštáková, Sofia Klocoková a Lucia Poliaková

      Sandra Baculáková prejavila záujem o literárnu súťaž.

      Všetky práce hodnotili skutoční majstri: spisovateľ Daniel Hevier a maliar a ilustrátor Miroslav Cipár. Podarilo sa. Práca Hanky Kubincovej oslovila a dňa 13.6.2019 bola pozvaná na celoslovenské vyhodnotenie súťaže, kde získala krásne 2. miesto v 1. kategórii. Po vyhodnotení sme absolvovali krátku recepciu, potom sme sa presunuli do Katedrály sv. Martina. Tu nás čakala prehliadka s odborným výkladom. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí a tak sme si doplnili mnoho poznatkov o tejto panovníčke. Gratulujeme Hanka.

     • Exkurzia Inwald Park

     • Viete si predstaviť, že ste na jednom mieste a v priebehu niekoľkých chvíľ sa ocitnete na rôznych miestach sveta a v rôznych časových pásmach zároveň? Že nie? Vyvediem vás z omylu. Toto všetko vám ponúka návšteva poľského Inwald Parku Miniatur. 

      AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku – zastrešovala exkurziu do Inwald Parku Miniatur, ktorej sme s niektorými žiakmi našej školy zúčastnili 6.júna 2019. Mohli sme si pozrieť miniatúry známych aj menej známych stavieb z celého sveta na jednom mieste. V jednej chvíli sme sa ocitli pri budove Opery v Sydney a zároveň aj pri indickom Tádž Mahal. Zároveň sme stáli blízko starobylom sídle mayskej civilizácie Chichen Itza v mexickom Yucatáne, odkiaľ bolo vidieť na egyptskú pyramídu, ktorá v sebe skrývala artefakty svojej doby. Na opačnom konci stáli miniatúry rímskeho kolosea, anglického Tower Bridge a Big Benu, Eiffelovej veže a mnohých ďalších. 

      Okrem pohybu v čase a priestore park samozrejme ponúkal množstvo zábavných atrakcií, ktoré zaujali deti aj dospelých. 

      Návšteva tohto miesta vás dokáže počas niekoľko hodín previezť dávnou minulosťou, nedávnou minulosťou, prítomnosťou. 

     • Banskobystrické pierko 2019

     • 4. júna 2019 sa v pobočke Verejnej knižnice Mikuláša Kováča (VKMK) na Fončorde uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie autorskej literárnej súťaže žiakov základných škôl v písaní poézie a prózy „Banskobystrické pierko 2019“.

      Do súťaže sa zapojili a svoje práce poslali aj štyri žiačky našej školy: Nina Kapustová a Klára Dovalová (5. ročník), Janka Melichová a Karin Bullová (7. ročník). V kategórii próza II. stupeň za svoju prácu získala Čestné uznanie Janka Melichová. Literárne práce vyhodnocovala odborná porota v zložení: spisovateľ a básnik Miroslav Kapusta, riaditeľ VKMK Peter Klinec a manažérka Soňa Šóky. Všetci, ktorí sa do súťaže zapojili boli odmenení vecnými cenami.

     • Súťaž historických RC modelov Košická vrana

     • Siedmy ročník súťaže pod názvom Košická vrana bola z dôvodu nepriaznivého počasia preložená na sobotu 2. júna 2019. Termín sa síce prekrýval s aktivitami súvisiacimi s MDD, ale na súťaž sa oplatilo prísť. Aj napriek zvláštnym poveternostným podmienkam sa nám darilo a Adam Koza (4. ročník) získal pekné 3. miesto v kategórii OTVR a v rebríčku ocenených sa ocitol vedľa stále úradujúceho vicemajstra Európy Mariána Kozu. Podujatia sme sa mohli zúčastniť aj vďaka finančnej podpore OZ AMAVET.

     • Súťaž historických RC modelov Bošácka slivka

     • V dňoch 24. – 25. mája sa v obci Haluzice uskutočnil druhý ročník súťaže historických RC modelov pod názvom Bošácka slivka. Súťaže sa zúčastnili aj Badínske krídla v zostave Jakub Kántor (9. ročník), Adam Koza a Andrej Citara (4. ročník). Súťažili sme v kategóriách OTVR a Poštolka cup. V súťažnej kategórii Poštolka cup žiaci sme obsadili všetky tri miesta: 1. miesto Adam Koza, 2. Jakub Kántor, 3. Andrej Citara. Podujatia sme sa mohli zúčastniť aj vďaka finančnej podpore OZ AMAVET.

     • Exkurzia do Kremnice

     • V utorok, 28.5.2019 sa žiaci štvrtého, piateho a ôsmeho ročníka zúčastnili exkurzie do Kremnice.

      Navštívili Mincovňu, kde si prezreli výrobu mincí a aj si jednu vyrazili. V múzeu mincí a medailí sa dozvedeli o historickom vývoji peňazí, a ako bonus si prezreli výstavu obrazov Pavla Hamela spojenú s tvorivou dielňou.

      I napriek nepriaznivému počasiu strávili zaujímavé dopoludnie plné zážitkového učenia.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • riaditel@zsbadin.sk
    • zs.ms.badin@gmail.com
    • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2, 976 32 Badín
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje