• Jarné kolo ligy hádzadiel
     • Jarné kolo ligy hádzadiel

     • Je sobota 17. marec 2018. Po včerajšom daždivom dni sa dnes pomedzi mraky pomaly začalo predierať slniečko. Deň ako stvorený na jarné kolo ligy hádzadiel, ktoré sa v tento deň konalo pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici. Liga hádzadiel je limitovaná školským rokom a má štyri súťažné kolá, dve jesenné a dve jarné. Každé kolo má svojich víťazov a na záver sa určí celkový víťaz všetkých štyroch kôl. Súťaž je rozdelená na 10 štartov. Súťaž je založená na dĺžke letu rukou vyhodeného lietadla. Spočítava sa dĺžka jednotlivých letov v sekundách. Víťazí súťažiaci, ktorého lietadlo nalieta najviac sekúnd. Dĺžka letu závisí od mnohých faktorov: od poveternostných podmienok, od kvality vlastnoručne vyrobeného lietadla a od sily a techniky hodu.

      Prekvapivá bola prevaha účasti leteckých modelárov zo Základnej školy v Badíne pod vedením skúseného modelára a niekoľkonásobného majstra Slovenska Mariána Kozu. Mladí modelári z Badína si svoje sily mohli zmeraťspolu so skúsenými modelármi zo seniorskej kategórie.

      Dnešné kolo ligy hádzadiel svojou účasťou poctila súrodenecká dvojica Hektora a Kiry Kapustíkovcov a zároveň bolo dnešné jarné kolo ich "premiérou". Jarné kolo ligy hádzadiel bolo "premiérovým" kolom aj pre Andrejka Citaru z 3. ročníka. O to prekvapivejšie bolo umiestnenie Andrejka Citaru na 1.mieste vo svojej kategórii s počtom 144 nalietaných sekúnd, za čo by sa nemusel hanbiť ani skúsený modelár. 2. a 3. miesto si "bratsky-sestersko" rozdelili súrodenci Hektor a Kira Kapustíkovci.

      V kategórii starších žiakov sa excelentne darilo Andrejovi Molnárovi zo 6. ročníka, ktorý so 177 nalietanými sekundami prelietol aj skúsených modelárov. 2. a 3. miesto si s veľmi malým sekundovým rozdielom rozdelili Samko Hlaváčik (6. ročník) a Jakub Kántor (8. ročník).

      Na jarnom kole ligy hádzadiel sa modelárom darilo. Niektorým viac a niektorým menej. Hlavné je zúčastniť sa, trochu si zasúťažiť, vymeniť si skúsenosti. Našim modelárom gratulujeme a želáme ešte veľa úspešných vzletov a nalietaných sekúnd.
      FOTOGALÉRIA

    • Druháci v knižnici
     • Druháci v knižnici

     • My druháci, sme navštívili knižnicu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Cestovali sme autobusom. Téma bola: Hádanky a riekanky. V knižnici nás privítala teta knihovníčka. Uviedla nás do miestnosti, kde sa dalo aj premietať. Teta nám dávala hádanky a my sme hádali. Kto sa prihlásil, toho vyvolala. Potom nám niektoré hádanky, riekanky a vyčítanky aj premietla. Veľa z nich sme poznali zo školy. Slová, ktorým sme nerozumeli,  nám teta vysvetlila. Na záver každému z nás teta darovala časopis Adamko. Potom sme sa rozlúčili a išli sme autobusom späť do školy.

      Paulína K. Končoková  2.A
      FOTOGALÉRIA

    • Karneval
     • Karneval

     • KARNEVAL

       

      Fašiangové obdobie je charakteristické zábavou, plesmi a rôznymi radovánkami. Stalo sa už tradíciou, že pravidelne v tomto období pripravujeme na našej škole detský karneval. Vyzdobená chodba sa premenila na tanečný parket s rozprávkovými bytosťami. Bolo veru čo obdivovať. Masky boli  rozmanité – originálne.

      Karneval sa začal sprievodom za zvukov piesne Fašiangy Turíce, pokračoval promenádnou prehliadkou masiek z každej triedy. Celý čas sa súťažilo, tancovalo, zabávalo. K príjemnej karnevalovej nálade prispela veselá hudba, tombola a občerstvenie.

      Z karnevalu všetci odchádzali spokojní a plní zážitkov.

      Ďakujeme samotným maskám a tvorivým mamičkám a oteckom, ktorí pomáhali masky vytvoriť. Želáme si, aby sme sa na karnevale o rok stretli znova a už teraz sa veľmi tešíme. A že sa masky skutočne vynikajúco bavili, môžete vidieť i na fotkách na web stránke našej školy.
      FOTOGALÉRIA

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • riaditel@zsbadin.sk
    • 048/418 26 32 - ZŠ 0911 717 381 - mobil 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2, 976 32 Badín
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

   • Karneval
   • Vianočné tvorivé dielne
   • Rozprúdime regióny 2019
   • Pasovačka prvákov
   • Viedeň
   • Exkurzia do hlavného mesta
   • FESTIVAL VEDY A TECHNIKY CELOSLOVENSKÉ KOLO
   • Párty ako sa patrí
   • Poďakovanie
   • Exkurzia do Slovenského technického múzea v Košiciach
   • Návšteva Obecného úradu v Badíne
   • Komu sa nelení, tomu sa zelení (vlajka na škole)