• Laboratórna príprava našich žiakov na Katedre chémie UMB v Banskej Bystrici
     • Laboratórna príprava našich žiakov na Katedre chémie UMB v Banskej Bystrici

     • Síce máme labáčik, ale veľmi maličký. Ani náhodou sa ten náš nedá porovnať so skutočnými laboratóriami. A hoci sme už i v takých boli, každá nová návšteva chemických laboratórií na Katedre chémie UMB v Banskej Bystrici v nás zanecháva hlboký dojem. Vidím to na deťoch, keď tam vstúpime, aké sú nadchnuté tými úžasnými priestormi, ktoré nám v škole tak chýbajú. Pani docentka Zuzka Melichová si tentokrát pre nás pripravila laboratórne cvičenie, ktoré absolvovali všetci traja zúčastnení žiaci a tiež žiarivú iskričkovú sopku :)

      Ďakujeme za túto možnosť návštevy akademickej pôdy už v našom základoškolskom veku :)
      Ako učiteľka chémie chcem veriť, že snáď raz sa tam i niekto z mojich žiakov vráti ako vysokoškolský študent ;).
      Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/oznamy/laboratorna-priprava-na-katedre-chemie/
    • SLIZ, Nikolka Iliašová, ročníkový projekt
     • SLIZ, Nikolka Iliašová, ročníkový projekt

     • Sliz sa dá pripraviť rôznymi spôsobmi, je množstvo zaručených "receptov". Či fungujú, aké suroviny je možné a vhodné použiť, aby sliz nebol zdraviu škodlivý a aká je trvácnosť pripraveného slizu, nad tým všetkým sa zamýšľa Nikola Iliašová, žiačka 7. ročníka vo svojom ročníkovom projekte. Jeden z najlepších "receptov", ktorý je bezpečný z hľadiska použitia chemikálií, sme poslali aj do 3. ročníka celoslovenskej súťaže Objavujeme čaro chémie. Nikolka s projektom získala v súťaži 3. miesto
      Srdečne jej gratulujem a nech sa jej naďalej darí v experimentovaní a skúmaní slizu.

      Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/sliz/nikola-iliasova-rocnikovy-projekt/
    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • Všetkovedko – výzva pre našich žiakov, ktorí si chceli zmerať sily v celoslovenskej súťaži. Z našej školy sa tohto súboja zúčastnilo 18 žiakov. Netrpezlivo sme očakávali výsledky.

      Spomedzi 6991 druhákov sa podarilo 2 našim druhákom obhájiť titul Všetkovedko. Šimon Lapin (6. miesto) a Samuel Krúpa (6. miesto) zároveň získali  aj titul Všetkovedko školy.

      Spomedzi 5997 všetkých tretiakov obhájil titul Všetkovedka  Alexander Iliaš (22. miesto) a Matilda Guevara (38. miesto) .

      Za štvrtý ročník spomedzi 4998 všetkých štvrtákov obhájili titul Všetkovedka Dagmar Šolcová (39. miesto) a Nina Kapustová (42. miesto). Gratulujeme a pevne veríme, že úspešných riešiteľov potešili aj vecné ceny a diplomy.

      Do súťaže sa zapojili aj naše piatačky. Ostatní riešitelia dostali diplom s titulom Všetkovedkov učeň.

      Úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme.

    • Súťaž v halovom lietaní
     • Súťaž v halovom lietaní

     • Je sobota 10. február 2018. Vonku poletoval sneh a v priestoroch telocvične na Katolíckom gymnáziu Štefana Moysesa v Banskej Bystrici poletovali lietadlá na súťaži halových modelov. Oraganizátorom súťaže bolo Centrum voľného času v Banskej Bystrici. Na súťaži sme samozrejme nesmeli chýbať.

      Súťažilo sa v rôznych kategóriách: papierové modely, pri ktorých sa hodnotila vzdialenosť, ktorú model preletel (dĺžka dráhy letu); klzáčiky, pri ktorých kritériom hodnotenia bola presnosť pristátia do vyznačeného kruhu; halové modely s pohonom na gumový pohon; halové hádzadlá s hmotnosťou do 10 g.

      Naši žiaci súťažili vo všetkých kategóriách a vo všetkých získali umiestnenie na popredných priečkach: v kategórii papierových modelov – 1. Samuel Hlaváčik, 2. Andrej Molnár, 3. Adam Farkaš (všetci traja sú žiakmi 6. ročníka); v kategórii klzáčikov – 3. Samuel Hlaváčik; v kategórii halových gumáčikov – 2. Jakub Kántor (8. ročník); v kategórii halových hádzadiel – 1. Jakub Kántor, 2. Samuel Hlaváčik.

      Na záver sa v rukách skúsených pilotov predviedli halové akrobaty a upútané modely. Po vyhodnotení, odovzdaní diplomov a cien sa súťažiaci rozišli so slovami: "Opäť o rok!"

      FOTOGALÉRIA

    • Projekt ŽIVÉ KNIŽNICE
     • Projekt ŽIVÉ KNIŽNICE

     • Naši siedmaci a ôsmaci sú v rámci predmetu Etická výchova už druhý školský rok súčasťou certifikovaného programu ministerstva školstva ŠKOLY ZA DEMOKRACIU. Program je zameraný na prevenciu extrémizmu a radikalizácie mládeže. Je realizovaný v spolupráci so Zuzanou Szaboovou, koordinátorkou vzdelávania platformy Nie v našom meste, Katarínou Kurčíkovou – odbornou asistentkou Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela, Radoslavou Vicenovou z REACH – výskumného a vzdelávacieho inštitútu a jedným z najvýznamnejších európskych odborníkov na extrémizmus Haraldom Weilnbockom, zakladateľom organizácie Cultures interactive a siete RAN – Radicalization Awareness Network pri Európskej komisií. Viac o projekte a o nás v reportáži RTVS, ktorú si môžete pozrieť v našom videoalbume.
    • Vôňa a chuť korenia
     • Vôňa a chuť korenia

     • Vo štvrtok 8.2.2018 sa v rámci vyučovania dejepisu siedmaci vydali spoznávať históriu a pôvod korenín. V Tihániovskom kaštieli v Radvani sme sa v rámci výstavy Vôňa a chuť korenia dozvedeli, odkiaľ sa k nám jednotlivé korenia a bylinky dostali. Dozvedeli sme sa, že najdrahšími koreninami na svete sú šafran, vanilka a kardamón. Zopakovali sme si tému zámorských objavov a aj to, kedy sa v dejinách jednotlivé korenia objavili.
      FOTOGALÉRIA
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • riaditel@zsbadin.sk
    • 048/418 26 32 - ZŠ 0911 717 381 - mobil 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2, 976 32 Badín
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

   • Karneval
   • Vianočné tvorivé dielne
   • Rozprúdime regióny 2019
   • Pasovačka prvákov
   • Viedeň
   • Exkurzia do hlavného mesta
   • FESTIVAL VEDY A TECHNIKY CELOSLOVENSKÉ KOLO
   • Párty ako sa patrí
   • Poďakovanie
   • Exkurzia do Slovenského technického múzea v Košiciach
   • Návšteva Obecného úradu v Badíne
   • Komu sa nelení, tomu sa zelení (vlajka na škole)