• Vystúpenie pre Jednotu dôchodcov v Badíne

     • Dňa 20. októbra 2023 naši prvostupniari vystúpili s pekným programom pre členov Jednoty dôchodcov v Badíne. Starších občanov potešili nielen veselými básničkami a piesňami, ale aj moderným tancom a vlastnoručne vyrobenými slnečnicami. Tie im budú pripomínať, že na nich nezabúdame, ale naopak vážime si ich a uvedomujeme si, aké dôležité sú pre nás ich skúsenosti a hodnoty.

    • Týždeň v ŠKD venovaný kuchárom
     • Týždeň v ŠKD venovaný kuchárom

     • 20. október je venovaný kuchárom. A keďže našim kuchárom sú deti navštevujúce ŠKD vďačné za plné brušká, rozhodli sme sa poďakovať im za ich prácu. Začalo to pondelkovým brainstormingom na témy - Za čo (okrem jedla) som kuchárom vďačný? S čím mi pomohli? Čo by som im chcel zapriať, aby bola ich práca príjemnejšia?
      Dostali sme sa až k témam ako môžem zmeniť svoje správanie v jedálni, aby sa tam všetci cítili lepšie a viac im chutilo, ako sa tvoria vzťahy, a prečo je vlastne príjemné vymýšľať pre ľudí prekvapenia bez zištného úmyslu. A veru, hneď v pondelok to bolo v jedálni iné. Pokračovalo sa dotazníkom, obrázkom a vyvrcholilo štvrtkovým „pečením“ torty, ktorou sme ich v piatok prekvapili v ozvláštnenej jedálni.
      Veríme, že im chutila.
      PS: A keďže sme sa aj my vo štvrtok stali „kuchármi“, pre istotu sme si jednu tortu na piatok zvrtli aj pre seba. 😊
     • Prírodovedno-jazyková exkurzia Banská Štiavnica

     • Dňa 19. 10. 2023 žiaci deviatych ročníkov navštívili Banské múzeum v prírode, ktoré sa rozprestiera v malebnom údolí pod tajchom Klinger. Exkurzie sa zúčastnili aj žiaci z Lotyšska, ktorí boli u nás na výmennom pobyte cez medzinárodný projekt Erasmus plus. Mali možnosť vidieť vyučovací proces mimo školských priestorov a medzipredmetové prepojenie. V rámci biológie si prezreli banícku expozíciu a vývoj rudného baníctva od stredoveku až po 20. storočie v originálnych banských priestoroch. Zážitok z podzemia bol umocnený tým, že mali na sebe plášte, prilby, lampáše v ruke a okrem slovenčiny bola prehliadka aj v angličtine. Videli najvzácnejší exponát gápeľ na konský pohon. Ide o jediný stroj – motor od banského výťahu, ktorý sa na Slovensku zachoval. Po presune do centra mesta, žiaci vytvorili zmiešané skupiny. Riešili úlohy, ktoré súviseli s poznávaním historického centra mesta a pamiatok. Pridanou hodnotou pre našich žiakov bolo nadviazanie komunikácie s rovesníkmi a rozvíjanie jazykových zručností v anglickom jazyku.

     • Prísaha druhákov – čitateľov

     • Navštíviť školskú knižnicu sa bývalým prváčikom podarilo v minulom školskom roku len raz. Tento rok sú z nich šikovní druháci, ktorí si od októbra môžu požičiavať knihy v školskej knižnici. Zložili slávnostnú prísahu, kedy na 100 ročnú knihu sľúbili, že sa o požičané knihy budú starať ako o svoje vlastné. Vyriešili veselé úlohy a zoznámili sa s pravidlami školskej knižnice. Všetky knihy na nich už netrpezlivo čakajú.

     • Deň kaše

     • Aj v škole sa dá jesť „veľkou lyžicou”. Pri príležitosti Dňa kaše, sme s deťmi ochutnali kašu so špeciálnou receptúrou. Rovnakú kašu dostávajú v škole v rozvojových krajinách aj naši rovesníci.  Nie každému bola kaša podľa jeho gusta, no uvedomili sme si, že nie všetci majú možnosť vybrať si každý deň svoje obľúbené jedlo. Triednymi aktivitami sme si predstavili organizáciu Mary´s Meals, ktorá deťom spolu s dobrovoľníkmi každý deň zabezpečí v škole hlavné jedlo – kašu z rôznych miestnych ingrediencií. Chceli by sme sa poďakovať organizácii  Mary´s Meals za ich snahu a pomoc týmto deťom.

     • Bábkové divadelné predstavenie u prvákov

     • Netradičný pondelok. Prečo? Navštívila nás teta bábkarka a predstavila nám bábkové divadlo. Deťom zahrala rozprávku O smelom Jankovi a princeznej Aničke inšpirovanú slovenskými ľudovými rozprávkami s použitím bábok - marionet. Zároveň deti oboznámila aj s odkazom slovenského a českého bábkového divadla, ktoré bolo ako nehmotné kultúrne dedičstvo zaradené do UNESCO. Predstavenie bolo zaujímavé a po jeho skončení pani bábkarka odpovedala na zvedavé otázky našich prvákov. Ďakujeme.

     • Erasmácky týždeň v Lotyšsku

     • 18. septembra po precíznych prípravách prišiel deň, kedy sme sa vydali na cestu. Tentokrát nás Erasmus zaviedol 1 200 kilometrov ďaleko, do Pobaltia.

      Týždeň v Lotyšsku sme začali objavovaním bažín v národnom parku Kemeri.

      Skúšali sme kráčať po rašelinníku, čo je mach, ktorý zbiera vodu z dažďov. Zistili sme, že tieto mokrade zohrávajú veľkú rolu, bez nich by totiž bola celá krajina zaplavená kvôli dlhým a silným dažďom. Po tejto náučnej aktivite sme sa presunuli na breh Baltského mora. Mali sme krásny výhľad na otvorené more a najlepšia časť výletu bol lov malých medúz vznášajúcich sa vo vode. More bolo pravdaže veľmi studené, a preto sme radšej prešli na biely piesok, kde nás už čakala nová úloha. Pobrežie sme dokonale vyčistili od rôznych druhov odpadu, ktoré sme roztriedili. Svojou troškou sme tak prispeli k lotyšskému národnému projektu čistenia pláží, z čoho sme mali veľmi dobrý pocit. Tento výlet sme zakončili obedom v parku a prehliadkou vodnej veže. Nakoniec sme si ľahli do postelí unavení z náročného, no úžasného začiatku týždňa.

      V stredu sme po prvýkrát zahliadli miestny kaštieľ z 18. storočia, ktorý je zároveň školou. Začali sme prezentáciami, na ktorých sme dlho „makali” a podarilo sa nám lotyšským žiakom a učiteľkám objasniť slovenské zvyky a tradície. Po odprezentovaní sme sa rozdelili na dvojice: Slovák + Lotyš a pustili sa do outdoorovej aktivity, v ktorej sme mali spoznávať nielen našich lotyšských rovesníkov, ale aj okolie školy tvorené rozľahlým lesoparkom. Po dokončení aktivity sme sa všetci stretli v keramickej dielni  na tvorivé popoludnie. Rozdelili sme sa na 2 skupiny: jedni vyrábali z hliny gaštany a druhí misky. Následne sme navštívili školské múzeum, kde sme videli rôzne predmety nájdené  v kaštieli a jeho okolí. Na konci dňa sme si porovnali sily v tímovej hre disk golf, pri ktorej sa na 12 rôznych stanovištiach hádžu disky do košov. Ten, kto trafil všetky koše s najmenším počtom hodov, sa stal víťazom. Bola to veľká zábava.

      Štvrtok začal raňajkami a krátkym presunom do Vilce. Vo Vilce sme sa stretli s našimi partnermi zo stredy a rozdelili sme sa do dvojíc, aby sme začali prvú aktivitu dňa. Pomocou matematiky sme mali vyriešiť majetkový konflikt šľachtických rodín, ktoré kedysi žili v poľovníckom kaštieli Vilce. Na to sme potrebovali vypočítať objem kmeňov stromov v záhrade, a získané číslo rozdeliť na dve polovice. Toto cvičenie bolo veľmi zábavné a hľadanie čo najmenších stromov s mojou partnerkou bolo záživné, hoci matematika na konci aktivity mi zničila mozog. Následne sme sa naobedovali a o niečo neskôr sme sa stretli s folklórnou skupinou „Rukūzīte“. Skupina nám predstavila lotyšské ľudové tance, hudbu, jedlo a nápoje. Zatancovali sme si spoločne s deťmi zo školy a pokúsili sme sa zahrať na ich tradičnom hudobnom nástroji Kokle. Z Vilce sme potom zamierili na neďalekú farmu miestnej podnikateľky s mätou. Tam sme najprv vyrobili bylinkové mydlo, ktoré sme si odniesli domov ako suvenír. Pozvali nás aj do „mätového domu”, kde sme sa dozvedeli o mäte a mätovom biznise. Dostali sme aj možnosť ochutnať a kúpiť si produkty z mäty, ktorú sme všetci využili. Nakoniec sme sa presunuli naspäť a skončil sa ďalší zaujímavý deň v Lotyšsku.

      Piatok sme začali veľmi zábavnou a zároveň prírode prospešnou aktivitou. Išlo o sadenie stromčekov na území parku, kde sa škola nachádza. Podarilo sa nám zasadiť 47 stromov troch druhov: jazmín, javor a dub.

      Následne sme pracovali v skupinách, v ktorých sme sa rozprávali o zlepšení kurikula, vzdelávacieho systému na školách, a ako naša škola dokáže spĺňať ciele udržateľnosti, ktoré si nastavila EÚ do roku 2030. Na plagát sme napísali mnohé inovatívne návrhy, ako napríklad čistenie Badínskeho potoka, vyskúšanie nových učiacich techník, zaobstaranie kompostu a iné. Porovnávali sme, čo robia inak v Lotyšsku a u nás na Slovensku. Veľmi sa mi pozdáva systém financovania škôl a školských pomôcok v Lotyšsku. Na rozdiel od nás, kde ide najviac finančných prostriedkov školám, ktoré majú najväčší počet žiakov, u nich sa financuje rovnejším dielom. Majú školu s moderným vybavením aj napriek tomu, že ju navštevuje len 50 žiakov.

      Po tejto aktivite nasledovala kreatívna chvíľka. Vyrábali sme si kľúčenky v tvare sovy alebo zajaca, ktoré sme si mohli ozdobiť podľa našich predstáv. Zužitkovali sme pri tom odrezky materiálu z priemyselnej výroby.

      Za všetky aktivity, ktoré sme vykonali na základe programu Erasmus + sme dostali certifikáty a malé suveníry z mestečka Vilce.

      Trpkou bodkou na záver sa stal vojenský výcvik, mali sme v skupine za čo najkratší čas prejsť všetky prekážky. Zaujímavé je, že deti v Lotyšsku majú vojenský výcvik ako súčasť kurikula už od 1. triedy. Medzi prekážkami sme mali preliezanie vysokej hrádze, hod granátom, strieľanie z pušky, beh po pneumatikách, podliezanie ostnatého drôtu, beh v plynovej maske, lezenie po stenách s mravcami a plazenie sa tunelom. Myšlienkou tohto výcviku bolo hlavne spolupracovať v skupinách, vedieť sa dohodnúť a naučiť sa základné zručnosti na prežitie a obranu. Niektorí si túto aktivitu veľmi užili a niektorí mali „svalovicu” až do ďalšieho dňa, teda do soboty.

      Na sobotu sa azda každý tešil z celého programu najviac. V pláne bola návšteva hlavného mesta Riga. Spoznali sme veľa historických a kultúrnych pamiatok. Zároveň sa konali v Rige trhy, a tak sme si mohli kúpiť typický suvenír z Lotyšska. Všetko bolo fajn, až na sychravé počasie. Poobede sme sa presunuli do jump arény, kde sme mohli skákať odušu. Nachádzali sa tu trampolíny a špeciálna priepasť plná penových kociek. Po vyskákaní sa prišiel čas na rozlúčenie.

      Celý týždeň v Lotyšsku sme si veľmi užili a naučili sme sa veľa nového o krajine aj o živote našich rovesníkov. Tešíme sa na október, kedy naši noví kamaráti prídu navštíviť Slovensko a našu školu, a my im budeme môcť ukázať niečo z našej prírody a kultúry.

       

      Kolektív autorov, účastníkov mobility

     • Horehronské hry

     • Tento týždeň sme mali česť zúčastniť sa Horehronských hier, atletického podujatia, ktoré sa konalo 5. októbra 2023 na štadióne SNP Štiavničky v Banskej Bystrici. Na tejto súťaži sme boli svedkami talentu nášho študenta A. Krutošíka, ktorý si vybojoval 3. miesto v skoku do diaľky, predviedol svoje atletické zručnosti a priniesol domov cenný úspech. Hrdí sme samozrejme aj na našich reprezentantov D. Ďuricu, J. Krutošíka, M. Klocoka a N. Leštákovú, ktorí nás dôstojne zastupovali na tejto súťaži. Udalosť nám priniesla veľa nezabudnuteľných zážitkov. Atmosféra na štadióne SNP Štiavničky bola skvelá, plná športového ducha a povzbudzovania. Každý zúčastnený žiak sa snažil dosiahnuť svoje najlepšie výkony a predviesť svoj atletický talent. Športovcom ďakujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

     • Zvierací deň v 2. B

     • 4. október je Svetovým dňom ochrany zvierat. Sovičky z 2. B triedy si ho pripomenuli so svojimi domácimi miláčikmi. Trieda sa zaplnila spevavými vtáčikmi, ale i prítulnými morčiatkami a zajačikmi. Sovičky zaujímavo porozprávali o svojich zvieracích priateľoch. Nesmierne sa im páčilo počítanie, čítanie i písanie v spoločnosti zvieratiek. Kto vie, či by mohli zvieratká povedať to isté?

     • Európsky deň jazykov

     • ,,Učiť sa ďalší jazyk nie je len učenie iných pomenovaní pre tie isté veci, ale aj nadobudnutie ďalšieho spôsobu premýšľania o veciach.” Flora Lewis

       

      Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 700 miliónov Európanov, aby sa učili viac jazykov. Žiaci našej školy sa zapojili do viacerých tematických aktivít. Na hodinách výtvarnej výchovy tvorili návrh loga EDJ na rok 2024. Na slovenskom jazyku a cudzích jazykoch sa venovali tvorbe videí so zameraním na frazeologizmy a etymológiu slov. Nakoľko je rok 2023 rokom nádeje (z ang. hope) žiaci realizovali aktivitu HOPE - na chémii sa venovali chemickým prvkom vodík, kyslík a fosfor, na etickej výchove diskutovali na tému Pandorina skrinka. Na prírodovedných predmetoch žiaci vytvorili mandalu z prírodnín v tvare jazyka, „worldcloud“ zo slov Zem v európskych jazykoch, na biológii sa učili o dorozumievaní stavovcov. Na spoločenskovedných predmetoch žiaci v rámci aktivity „Kelemi jenzekmi godos telorazy zes cloviekem“ zostavili krátky slovník archaických výrazov, zamerali sa na rusínske a goralské nárečie, vytvorili tematickú mapu materinských jazykov a osvojili si základy posunkového jazyka.

     • Beseda s archeológom

     • V piatok 29. 9. 2023 sa žiaci šiestych ročníkov v rámci vyučovania dejepisu zúčastnili besedy s archeológom Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici Mgr. Martinom Miňom. Beseda nadväzovala na hodiny dejepisu, kde práve preberajú najstaršie dejiny, pravek. Vypočuli si zaujímavé rozprávanie o tejto dejinnej epoche, o tom ako prebieha archeologické bádanie a mohli si prezrieť niektoré originálne nálezy či repliky, ktoré vznikli ako produkt experimentálnej archeológie. O tom, že ich táto téma zaujala, svedčí fakt, že sa beseda pre množstvo zvedavých otázok natiahla na dve vyučovacie hodiny.

     • Európsky týždeň športu na 1. stupni

     • Naši prvostupniari sa tento týždeň o niečo viac hýbali, pretože sa zapájali do Európskeho týždňa športu, ktorý býva každý rok od 23. do 30. septembra. Keďže máme rok 2023, na hodinách telocviku si odbehla každá trieda 2023 metrov dlhú štafetu. Žiaci do nej vložili, čo vládali.

      Do všetkých vyučovacích hodín sme vsunuli telovýchovné momenty, celý prvý stupeň sme naraz robili 2023 drepov, 2023 „brušákov“, 2023 „panákov“ a 2023 „angličákov“. Cvičili aj pani učiteľky, aby išli deťom príkladom, a ak aj pani učiteľka pozabudla na cvičenie, žiaci jej to s radosťou pripomenuli 😊.

      Pre motiváciu detí sme si predstavili niektorých slovenských zlatých olympionikov, aby vedeli, kde ich chuť športovať môže doviesť.

     • Exkurzia štvrtákov – Poľnohospodárske Družstvo Badín

     • Štvrtáci sa počas krásneho jesenného dňa zúčastnili exkurzie v Poľnohospodárskom družstve Badín. Privítal aj sprevádzal nás predseda družstva pán Haško, ktorý veľmi pútavo žiakom priblížil činnosť poľnohospodárskeho družstva, starostlivosť o zvieratá, do detailov nám porozprával, ako sa do našich domácností dostáva mlieko a čo všetko je za tým, aby toho mlieka bolo čo najviac.

      Začali sme pri strojoch, ktoré obrábajú polia, pokračovali sme k jednotlivým zložkám kŕmnych zmesí, k ich spracovávaniu a uskladňovaniu, a potom sme prešli okolo všetkých generácií kráv, ktoré na družstve momentálne majú. Videli sme teliatka, ktoré len pre pár dňami uzreli svetlo sveta, ale aj kravy, ktoré malé teliatka o chvíľu privedú na svet. Boli sme sa pozrieť v dojárni, kde nám pán predseda presne popísal, ako sa mlieko z kravského vemena dostane do mliekarne či mliečneho automatu, ktorý je k dispozícii všetkým Badínčanom pri bráne poľnohospodárskeho družstva. Mliečko sme si na ukážku do jednej fľaše aj načapovali.

      Žiaci boli po celú dobu aktívni, veľa sa pýtali a pán Haško im trpezlivo odpovedal na všetky zvedavé otázky.

      Naši štvrtáci určite nikdy nebudú tvrdiť, že mlieko rastie na pulte v obchode 😊.

     • Erasmus+ na našej škole pokračuje

     • Školský rok 2023 24 začal celkom výživne. V septembri sa konala prvá žiacka mobilita v rámci nášho nového projektu a to hneď v pomerne exotickej destinácii. Lotyšsko je krajina, v ktorej žiadny z účastníkov predtým nebol, preto sme boli plní očakávaní. Projekty oboch partnerských škôl – ZŠ Badín aj Pamatskola Vilce sú zamerané prevažne na ekologické témy. Náš program preto pozostával z tematických vzdelávacích, ale aj kultúrnych a športových aktivít. Naši žiaci sa zoznámili so svojimi rovesníkmi z Lotyšska a nadviazali priateľské kontakty. 

      Viac o zážitkoch a programe sa dočítate v článku od účastníkov, ktorý zverejníme onedlho. 

    • Ponožkový október 2023
     • Ponožkový október 2023

     • V októbri sa naša škola zapojí do kampane Ponožkový október. Zmyslom tejto aktivity je pred zimným obdobím vyzbierať ponožky pre ľudí v núdzi, hlavne pre tých, ktorí žijú na ulici. Ponožky sú totiž najžiadanejšou časťou oblečenia v charitách a organizáciách starajúcich sa o týchto ľudí, pretože chránia pred chladom, infekciami a uľahčujú im chôdzu za pomocou.

      Pre všetkých, ktorí chcú podporiť dobrú vec sme vytvorili dve zberné miesta s nádobami označenými plagátmi a umiestnili ich vo vestibule v starej aj v novej škole. Ponožky poprosíme len nové, dámske aj pánske v rôznych veľkostiach a farbách. Všetky vyzbierané ponožky odovzdáme v novembri do Domova pre núdznych v Banskej Bystrici. Ďakujeme!

     • Vystúp so Štúrom na Kriváň

     • Pri príležitosti Európskeho týždňa mobility (16. 22. 9. 2023), Svetového dňa bez áut (22. 9. 2023) a výročia prvého národného výstupu na Kriváň (24 .9. 1984), ktorý zorganizoval Gašpar Fejérpataky-Belopotocký a neskôr sa k nemu pridali vybraní Štúrovci a ďalší významní slovenskí národovci, absolvovali žiaci druhého stupňa ,,Triedne výstupy na Kriváň.“ Žiaci úspešne a s radosťou prekonali výškové metre zo Štrbského plesa na Kriváň opakovanými výstupmi po schodoch v budove školy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje