• Celoslovenské kolo Geografickej olympiády

     • 51. ročník Geografickej olympiády privítal tých najlepších súťažiacich na celoštátnom kole vo Vysokých Tatrách. Stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 26. a 27. júna 2023. 32 najlepších geografov z celého Slovenska sa zišlo, aby sa stretli so zaujímavými ľuďmi, zasúťažili si a vyhrali tí najlepší. Konkurencia bola obrovská a o umiestnení rozhodovali maličkosti. Juraj Maximilán Almáši sa v silnej konkurencii nestratil a vzorne reprezentoval našu školu. V mene celého pedagogického zboru mu chceme poďakovať za skvelú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v štúdiu na strednej škole.

     • MDD – Po stopách svetových strašidiel

     • Kto by v detstve neveril na duchov a strašidielka? Naši najmladší kamaráti zistili, že duchov a strašidlá si vymýšľajú deti na celom svete. Na pripravených stanovištiach v okolí školy mohli spoznať zaujímavé mená ako Jamamba či bazilišok alebo sa dozvedieť, čo rozčúli bielu paniu, alebo čo kradne snežný muž.

     • Malý futbal

     • V dňoch 22. a 23. 5. 2023 sa konalo regionálne a krajské kolo v malom futbale. V pondelok sme cestovali do neďalekého Brezna, kde sme si zmerali sily v regionálnom kole proti ZŠ J. A. Komenského z Revúcej (výhra 8:1) a ZŠ Pionierska 2, Brezno (výhra 6:2). V obidvoch zápasoch sme dominovali a zaslúžene postúpili na krajské kolo, ktoré sa konalo o deň neskôr na umelej tráve v Radvani.

      V krajskom kole nás čakali súperi z Fiľakova, Zvolena a Novej Bane. Prvý zápas sme sa naladili proti ZŠ z Fiľakova výhrou v pomere 9:2 a čakal nás najdôležitejší druhý zápas a zároveň kľúčový o postup proti Zvolenu. S veľmi kvalitným súperom sme ešte tri minúty pred koncom zápasu prehrávali o gól. Na záver zápasu naši chalani namierili všetky sily do útoku a nakoniec zápas otočili v pomere 4:3 pre Badín. Posledný zápas proti Novej  Bani sme odohrali v tréningovom tempe a zaknihovali krajské kolo víťazstvom 12:3. Víťazstvo v krajskom kole nás posunulo na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať 13. a 14. 6. 2023 v X-Bionic Sphere v Šamoríne. Reprezentovali nás Christián Hamšík, Killian Kapustík, Peter Filipovič, Samuel Koska, Alex Mikloško, Lucas Hamšík (c), Roman Radoš, Kristián Kmeťka, tréner Mgr. Marek Baláž a asistent trénera Lukáš Ružbacký. K postupu srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov na majstrovstvách Slovenska.

    • Čítajme si
     • Čítajme si

     • Projekt vznikol v roku 2008 a realizuje ho Linka detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF v spolupráci so slovenskými knižnicami. Cieľom podujatia je zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú nové technológie. Čítanie, ktoré poskytuje deťom činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu a prehlbuje vnímavosť. V spolupráci s knižnicami a školami po celom Slovensku ako i partnermi projektu motivujú deti k čítaniu kníh. Tento rok sa do tohto projektu zapojilo 100 591 detí z celého Slovenska a nechýbali medzi nimi ani naši žiaci, ktorých bolo dokopy 266.

     • Technická súťaž

     • Klub AMAVET pri Spojenej škole, Kremnička v Banskej Bystrici usporiadal aj tento rok Technickú súťaž pre žiakov základných škôl. Do súťaže sa prihlásili a našu školu reprezentovali žiaci 8. A triedy - Marek Medveď, Martin Kováč a Filip Chochol. Svoje vedomosti a zručnosti preukazovali žiaci v štyroch súťažných oblastiach, a to v oblasti matematickej a geometrickej, myslenie a tvorivosť, vedomostnej  a v oblasti experimentovanie. Dve kolá boli spoločné pre celý súťažný kolektív a v dvoch kolách súťažil každý žiak samostatne.

      V súťaži jednotlivcov bol úspešný Marek Medveď a umiestnil sa na treťom mieste. V súťaži družstiev skončili naši žiaci na štvrtom mieste.

      Marekovi aj ostatným súťažiacim srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

     • Beseda s olympijskými víťazmi

     • V utorok 30. 5. 2023 sme boli v Banskej Bystrici na Dukle na besede s olympijskými víťazmi, a to Michalom Martikánom, Anastáziou Kuzminovou, Elenou Kaliskou, Petrou Vlhovou a Matejom Tóthom. Bol to pre mňa zážitok, stretnúť sa osobne so športovcami, ktorí dosiahli obrovský úspech a stali sa celosvetovo známi vďaka svojim výkonom. Najprv olympionici rozprávali o svojich začiatkoch a o tom, ako sa dostali k ich povolaniam. Taktiež rozprávali o svojich prvých pocitoch, keď získali zlatú medailu. Nakoniec zodpovedali aj pár diváckych otázok. Akcia sa mi veľmi páčila, beseda bola veľmi dobre zorganizovaná.

      E. Z. 8. B

     • Exkurzia do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau

     • ,,Arbeit macht frei“ v preklade ,,Práca oslobodzuje“ je symbolický nápis na vstupnej bráne miesta odkiaľ nebolo úniku. Tým miestom je bývalý koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau prezývaný aj tábor smrti, ktorý sme navštívili 22. 5. so žiakmi deviateho a ôsmeho ročníka.

      Len ťažko hľadám tie správne slová, ktoré by plnohodnotne opísali pocity, ktoré sa nám naskytli počas tejto exkurzie. Holokaust bol jednou z najtemnejších kapitol v dejinách ľudstva. Uznanie a pochopenie tohto neľudského zločinu je kľúčové pre budovanie vzájomnej tolerancie, rešpektu a zabránenie tomu, aby sa podobné udalosti v budúcnosti opakovali.

      Počas exkurzie študenti sprevádzaní sprievodcom mali možnosť vidieť pôvodné budovy, väzenské bloky, krematóriá, zbierky osobných vecí a doklady obetí. Azda najautentickejšie pôsobia hrozivé fotografie, ktoré visia všade na stenách. Pohľady vychudnutých ľudí v pruhovaných pyžamách prezrádzajú viac než tisíce slov.

      Školská exkurzia do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau je vzdelávacím zážitkom, ktorý ovplyvňuje študentov na hlbšej úrovni. Poskytuje im pohľad na temnú históriu holokaustu a umožňuje im pochopiť dôsledky nenávisti a extrémizmu. Ako hovorí známy citát G. Santayana ,,tí, ktorí si nepamätajú minulosť, sú odsúdení k jej zopakovaniu.“ Preto nezabudnime a uchovávajme spomienky, na holokaust živé, aby sme už podobné veci nemuseli nikdy zažiť.

     • Ľupčiansky čitárik

     • Dňa 25. 5. 2023 sa konal XIV. ročník regionálnej súťaže Ľupčiansky čitárik pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Súťažilo sa v štyroch vekových kategóriách a dvoch oblastiach - technika čítania a čitateľská gramotnosť. Naša škola mala zastúpenie vo všetkých štyroch kategóriách. 1. kategóriu ovládol a 1. miesto získal Peťko Zemko z 1. A. Hanka Gajdošová z 2. B získala v 2. kategórii krásne 3. miesto. Dorotka Lepiešová z 3. B získala okrem 1. miesta v 3. kategórii aj ocenenie Absolútny Ľupčiansky čitárik a naprázdno neobišiel ani náš štvrtý súťažiaci Timon Ševčík zo 4. B, ktorý získal pekné 3. miesto v 4. kategórii. Ku krásnemu úspechu všetkým žiakom srdečne gratulujeme!

     • Erasmus+ návšteva zo Španielska

     • V dnešnom prepojenom svete sa vzdelávanie stalo silným nástrojom na podporu kultúrnej výmeny a porozumenia. Jednou z iniciatív, ktorá si v posledných rokoch získala obrovskú popularitu, je program Erasmus+ Job Shadowing, ktorý pedagógom ponúka možnosť pozorovať a zúčastňovať sa vyučovacieho procesu v cudzej krajine.

      V našej základnej škole sme 15. mája privítali dve učiteľky, Anu a Catalinu, zo španielskeho mestečka Úbeda. V rámci svojho týždenného programu absolvovali hodiny angličtiny, informatiky, matematiky, občianskej náuky, výtvarnej výchovy a dokonca aj slovenčiny. O hladký priebeh učiteľskej mobility sa starali žiačky 8. ročníka, ktoré ich celý týždeň sprevádzali.

      Ich program bol veľmi pestrý – okrem bežných hodín sa spolu so žiakmi 6. ročníka zúčastnili aj Detskej Lesníckej univerzity, kde videli zážitkové učenie v praxi, rovesnícke učenie a vedenie žiakov k pozitívnemu vzťahu k prírode.

      Počas voľného popoludnia si žiaci 9. ročníka vyskúšali rolu sprievodcov a spoločne sme objavovali krásy mesta Banská Bystrica, ktoré na našich hostí zapôsobilo svojou pútavou históriou a architektúrou. Povedomie o našej kultúre si rozšírili aj návštevou galérie vo Vile Dominika Skuteckého, kde dostali výklad vo svojom rodnom jazyku.

      Španielky mali možnosť oboznámiť sa aj s programom a aktivitami kolégia Zelenej školy. Čerešničkou na torte bola prezentácia komunitného projektu Roots and Shoots, ktorú pripravili siedmaci v angličtine a zúčastnil sa jej aj starosta obce.

      Zahraničná návšteva najviac ocenila zapojenie školy do rôznorodých projektov, vysokú úroveň ekologického povedomia, prepájanie tém medzi predmetmi a dobrú atmosféru v škole. Vyzdvihli aj technické vybavenie tried ako aj školskú záhradu s učiacimi prvkami.

      Na záver chceme poďakovať všetkým zúčastnením pedagógom aj žiakom, vďaka ktorým mohla byť táto mobilita úspešne zrealizovaná. So školou v Španielsku udržiavame kontakt a v rámci projektu Erasmus+ ju plánujeme navštíviť a vykročiť na inšpiratívnu cestu vzájomného učenia sa a multikultúrnej spolupráce.

     • Beseda so včelárom

     • 20. mája si pripomíname Svetový deň včiel a práve včely sa stali aj hlavnou témou ročníkového projektu žiakov 2. B, dňa 17. mája 2023 mali druháci možnosť dozvedieť sa o včielkach ešte viac. Privítali medzi sebou pána Mgr. Jozefa Masaryka z Badína, ktorý sa popri svojej práci zanietene venuje aj včelárstvu. Deťom nielen priblížil úžasný svet včiel, ale priniesol so sebou aj plást s medom, drevený úľ, medzistienky, včelárske náradie, dokonca si niektorí vyskúšali aj ochranný odev. Náš hosť pohotovo odpovedal na každú zvedavú otázku, priblížil deťom včelie produkty a porozprával aj o škodcoch, ktoré napádajú včelstvo. Deti sa posilnili čerstvým medom a pustili sa do ďalších aktivít, ktoré súviseli  s témou projektu. Ako spomienku na zaujímavú besedu si na záver vyrobili včielku z dreva.

     • Detská lesnícka univerzita

     • Dňa 17. mája 2023 sa konala Detská lesnícka univerzita v areáli Lesnej správy Vidov vrch, ktorý patrí Vojenským lesom a majetkom SR.

      Podujatia sa zúčastnili aj dve španielske učiteľky, ktoré boli v našej škole v rámci projektu Erasmus plus. Mali možnosť vidieť, akým spôsobom škola participuje na projekte, vedie svojich žiakov k pozitívnemu vzťahu k prírode, vzdeláva ich cez zážitkové učenie. Na druhej strane španielski učitelia prispeli k medzinárodnej atmosfére. Prítomným žiakom umožnili získať nové perspektívy, skúsenosti a samozrejme komunikovať v cudzom jazyku.

      Počas dňa sa konala zaujímavá prednáška o lesníctve a poľovníctve, kde si žiaci mohli rozšíriť svoje vedomosti o dôležitosti ochrany a správy lesov. Navyše, organizátori pripravili súťaž v rôznych lesníckych činnostiach, kde žiaci mohli demonštrovať svoje schopnosti a zručnosti. Náš tím sa umiestnil na 3. mieste. Rozhodujúcu úlohu zohralo stanovisko, kde museli merať a počítať množstvo dreva. Takže ani v tento deň sa nevyhli matematike.

      Detská lesnícka univerzita bola vzdelávacím a zábavným zážitkom pre všetkých zúčastnených.

     • Deň Milana Rastislava Štefánika

     • 4. mája si pripomíname úmrtie politika, diplomata, astronóma a letca Milana Rastislava Štefánika, rodáka z Košarísk. Od jeho smrti uplynulo 104 rokov a naša škola sa v súčinnosti so Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika rozhodla usporiadať v tento deň spomienkovú celoškolskú akciu, ktorou sme si pripomenuli tohto velikána slovenského národa. Na hostí a žiakov našej školy čakal bohatý program, ktorý bol zameraný na osobnosť M. R. Štefánika. Hostia mali možnosť prezrieť si dobové materiály umiestnené vo vitrínach z obdobia 1. svetovej vojny. Našich hostí a žiakov určite oslovili stolové hry a tvorivé aktivity, ktoré hravou formou zoznámili najmä tých najmenších s osobnosťou tohto dňa. Pre fanúšikov histórie bola pripravená beseda a zaujímavý hraný dokument s názvom Cesta do nemožna a pre priaznivcov športu zas turnaj vo vybíjanej a piškovorkách medzi žiakmi paralelných tried.

     • Aplikácia Sanity

     • Milí rodičia, prinášame Vám informácie o aplikácii Sanity. Je to aplikácia pre podporu duševného zdravia, ktorej cieľom je poskytnúť pomoc a podporu pri zvládaní náročného či zaťažujúceho životného obdobia.

      Aplikácia Sanity má dve hlavné priority: (seba)diagnostika a psycho-edukácia. Je možné otestovať si v nej aktuálny stav úzkosti. Deti a mladí ľudia si  v nej môžu viesť myšlienkový denník, pravidelne zaznamenávať, akú majú náladu, ale aj to čo ich trápi. 

      Odborníci z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie zrozumiteľnou formou vysvetľujú jednotlivé typy úzkosti (sociálna fóbia, panické ataky, fóbie, perfekcionizmus, voľne plynúca úzkosť) a mladý človek si vyberá z overených návodov, čo robiť v prípade, ak pociťuje niektorý z príznakov. Aplikácia prináša aj podcasty, kartičky pomoci a praktický návod na nácvik dýchania, ktorý pomáha v krízovej situácii dostať ihneď úzkosť pod kontrolu.

      Aplikácia by mala mladým ľuďom poskytnúť spätnú väzbu o ich prežívaní úzkosti. Odborníci z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie však zdôrazňujú, že je dôležité, aby deti a mladí ľudia brali svoj stav vážne, a aby sa spolu s rodičmi nehanbili vyhľadať odbornú pomoc.

       

      https://vudpap.sk/vudpap/aplikacia-sanity/

     • Druháci spoznali Poľnohospodárske družstvo Badín

     • Dňa 10. mája sa naši druháci na vlastné oči presvedčili, že cesta k mlieku je naozaj náročná. Navštívili Poľnohospodárske družstvo v Badíne, kde im pán predseda, Ing. Mojmír Haško, nie len ukázal celý areál družstva, ale odovzdal im aj mnoho zaujímavých a nových informácií. Deti videli poľnohospodárske stroje, spoznali rôzne krmivá pre zvieratá, no najväčšiu radosť mali pri malých teliatkach, od ktorých sa nevedeli odtrhnúť. Ďakujeme pánovi predsedovi za poučnú exkurziu, z ktorej si druháci odniesli veľa zážitkov.

     • Okresné kolo McDonald´s cup

     • Naši žiaci sa aj tento rok zúčastnili futbalového turnaja McDonald´s cup, na ktorom si vybojovali krásne druhé miesto a okrem toho o tom napísali aj vlastnú reportáž, ktorú si môžete pozrieť v galérii. Chceli by sa veľmi pekne poďakovať rodičom za povzbudzovanie a pánovi Ružbackému za koučovanie a pomoc pri turnaji. 

     • Konferencia "Bezpečnosť na nete"

     • Fake news, hoaxy či crowdfunding to všetko sú slová, ktoré si už určite niekedy počul. Vieš však, čo naozaj znamenajú a ako ich využívajú politici, ale aj veľké či malé firmy?

      Pre zvýšenie povedomia o týchto problémoch sa v našej škole uskutočnila prednáška projektu „Bezpečnosť na nete“, ktorý organizujú vysokoškoláci z Euroatlantického centra. Na základe aktivity a prejaveného záujmu o tému boli vybratí šiesti najaktívnejší žiaci a dňa 5. 5. 2023 boli pozvaní na pôdu Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Absolvovali prehliadku priestorov fakulty a nahliadli do života vysokoškolákov. Následne si nie len vyššie spomenuté pojmy lepšie ozrejmili prostredníctvom zaujímavej prednášky Dr. Jozefa Michala Mintala.

      Keďže sa hovorí, že je lepšie raz vidieť ako dvakrát počuť, po prednáške sme sa presunuli do mesta. Žiaci si najprv vyvetrali hlavy pri pohľade z Hodinovej veže a následne sa zúčastnili krátkeho kvízu o Európskej únii a jej princípoch. To však stále nebolo všetko, na záver nás čakalo Múzeum SNP v ktorom sa deti pomocou interaktívneho sprievodcu Jakubka (známeho z knihy H. Zelinovej) presunuli v čase do roku 1944. Prostredníctvom zaujímavých úloh sa dozvedeli napr. načo bola vojakom trojfarebná baterka, čo je to svastika a ako boli využívané rôzne plagáty a karikatúry na účely propagandy.

      Ako hovorí známy citát od G. Santayana: ,,Tí, ktorí si nepamätajú minulosť, sú odsúdení k jej zopakovaniu.” Cestovanie v čase prostredníctvom múzea nám pripomenulo, že boj s dezinformáciami je tu už celú večnosť, avšak je len na nás, aký postoj k nim zaujmeme. 

    • Okresné kolo v malom futbale
     • Okresné kolo v malom futbale

     • Dňa 5. 5. 2023 sa na ZŠ s MŠ Radvanská 1 konalo finále okresného kola v malom futbale žiakov. Naša škola prešla skupinovou fázou ako nôž maslom, keď sme prvý zápas vyhrali 19:0 a druhý zápas 16:1. Vo finále nás čakali víťazi skupín: ZŠ Trieda SNP 20, ZŠ s MS Radvanská 1 a ZŠ Ďumbierska. Prvý zápas sme hrali proti domácej škole ZŠ s MŠ Radvanská, kde naši chlapci vyhrali 8:1. Druhý zápas sme odohrali proti veľmi kvalitnému súperovi ZŠ Trieda SNP 20 a naši chlapci ho zvládli s výhrou 4:1. Posledný zápas sme taktiež vyhrali proti ZŠ Ďumbierska 7:5. Výhra v okresnom kole nás posunula do krajského kola, ktoré sa bude konať 23. 5. 2023 na umelej tráve v Radvani v Banskej Bystrici. REPREZENTOVALI NÁS: Christián Hamšík, Killian Kapustík, Peter Filipovič, Samuel Koska, Alex Mikloško, Lucas Hamšík (c), Roman Radoš, tréner Mgr. Marek Baláž. Gratulujeme k postupu a držíme palce v krajskom kole.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje