• E-shop so školským oblečením je tu!

     • Dobrý deň všetkým!

      Máme pre Vás skvelú správu!

      Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia. O jej podobe pomohli rozhodnúť sami žiaci, jej náhľad vidíte nižšie a je možné si ju aktuálne zaobstarať v našom e- shope: https://www.kraloveskoly.cz/zsbadin/

      Objednávanie je už spustené a bude možné až do 22.3. Nasledujúci deň sa e-shop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!  

      Dúfame, že z kolekcie budete mať rovnakú radosť ako máme my!  

      (Môže sa stať, že ceny v e-shope sa zobrazia v CZK. V hornej lište e-shopu nastavíte EUR)
       
      S pozdravom a prianím krásneho dňa
      vedenie školy

     • 2% z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy, 

      určite ste zaregistrovali, že sa blíži obdobie, kedy môžete poukázať svoje 2% z daní.  Naša základná škola využila v minulosti tieto finančné prostriedky prostredníctvom občianskeho združenia Spolu pre školu. V súvislosti s tým, že Vaše dieťa navštevuje ZŠ v Badíne a trávi v nej väčšiu časť dňa v porovnaní s časom stráveným inými mimoškolskými aktivitami, si Vás dovoľujeme požiadať o venovanie Vašich 2% z daní pre naše občianske združenie. Záleží nám na kvalite vzdelávania a na tom, aby sa Vaše deti cítili príjemne v priestoroch školy. To všetko je však možné aj vďaka Vašej podpore. Preto veríme, že sa pridáte ku skupine našich podporovateľov, a tak zvýšite možnosť zmysluplného  investovania finančných prostriedkov. 

      Ďakujeme! 

      Potrebné tlačivá a informácie nájdete tu.

     • Akreditácia Erasmus

     • Dobré správy pre našu školu, získali sme akreditáciu na  Erasmus! To znamená, že môžeme žiadať o granty na ďalšie projekty až do roku 2027. Veríme, že sa nám podarí v rámci projektu Erasmus+ zrealizovať zaujímavé a prínosné aktivity pre žiakov aj učiteľov.

     • Dejepis v Múzeu SNP

     • Deviatacký dejepis je zameraný na dejiny 20. storočia, ktorého najväčšou historickou udalosťou bola bezpochyby II. svetová vojna. Našou veľkou výhodou je, že v neďalekej Banskej Bystrici sa nachádza špičkové múzeum, ktoré sa venuje práve tejto problematike. A tak žiaci deviatych ročníkov v rámci vyučovania dejepisu navštívili 21. 2. 2023 expozície Múzea SNP, kde si  vďaka erudovanému výkladu mohli obohatiť svoje vedomosti a prezrieť si dobové historické pramene, ktoré má múzeum vo svojich zbierkach. Okrem toho absolvovali aj krátku prehliadku mesta, zameranú na budovy úzko súvisiace zo SNP.

     • Okresné kolo biologickej olympiády

     • Dňa 14. 2. 2023 naša škola hostila okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii C, ktoré sa konalo v chemickej učebni našej školy. Žiaci si medzi sebou zmerali svoje vedomosti v teoretickej, aplikačnej a praktickej časti. Olympiády sa zúčastnilo 12 súťažiacich. V silnej konkurencii sa na 1. mieste umiestnil Juraj Maximilián Almáši z 9. B, ktorý postupuje do krajského kola. Našu školu reprezentoval aj Jakub Janata z 9. B.

      Chlapcom ďakujeme za aktívny prístup a prípravu. Jurajovi držíme palce v krajskom kole.

     • Okresné kolo dejepisnej olympiády

     • Dejepisná olympiáda sa už roky teší veľkej obľube našich žiakov. Po absolvovaní školského kola čaká na prvých dvoch úspešných riešiteľov z každej kategórie kolo okresné. Tu si žiaci môžu zmerať svoje sily s rovesníkmi z ostatných škôl banskobystrického okresu. Aj tento rok sa naši žiaci nenechali zahanbiť a tí najstarší, deviataci, sa vo svojej kategórii C umiestnili na popredných miestach. Martin Magula z 9. A obsadil tretie miesto a Juraj Maximilián Almáši z 9. B na postupovom druhom mieste. Chlapcom k výsledkom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

     • Nová školská kolekcia

     • Máme pre Vás jedno skvelé prekvapenie!


      Do školy prichádza nová školská kolekcia a ste to práve Vy, kto rozhodne o jej podobe! Hlasujte do 24.2. o tom, ktorý z trojice motívov sa Vám páči najviac. Víťazný motív potom použijeme na vytvorenie celej kolekcie, kde nájdete nielen mikiny ale aj tričká, čapice, batohy a ďalšie kúsky :-)
       

      Hlasovať môžete tu: 

      https://schoolsunited.cz/hlasovani/d3a73770

     • Karneval 2023

     • K fašiangovému času neodmysliteľne patrí aj karneval. Po niekoľkoročnej covidovej prestávke sa deti konečne mohli stretnúť v maskách pri tanci a súťažiach.

     • Krajské kolo Technickej olympiády

     • Dňa 7. 2. 2023 sa v priestoroch Základnej školy Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici uskutočnilo krajské kolo Technickej olympiády. Zúčastnil sa ho aj náš žiak Simon Mário Almáši z 5. A, ktorý obsadil vo svojej B kategórii skvelé 3. miesto. Treba podotknúť, že bol najmladším účastníkom krajského kola. K vynikajúcemu výsledku mu srdečne gratulujeme. 

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Naši žiaci sa už tradične zapájajú do súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V decembri absolvujú triedne kolá, v ktorých si zmerajú sily so svojimi spolužiakmi z triedy. Po vianočných prázdninách sa koná školské kolo, kde musia zabojovať v silnej konkurencii žiakov z iných tried. Súťaží sa v troch kategóriách, z ktorých postupujú tí najlepší recitátori poézie a prózy. Tento rok do okresného kola postúpili títo šikovní majstri prednesu:

      1. kategória - Michal Krúpa, 2. B - poézia

      2. kategória - Lukáš Ružbacký, 6. A - poézia + Matej Poliak, 5. B - próza

      3. kategória - Karolína Kántorová, 9. A - poézia + Hana Kubincová, 8. A - próza

      13. februára 2023 sa konalo okresné kolo tejto postupovej súťaže, v ktorom sa naši recitátori nedali zahanbiť a Lukáš Ružbacký a Karolína Kántorová v silnej konkurencii postúpili do regionálneho kola, v ktorom budú reprezentovať našu školu.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a postupujúcim prajeme veľa úspechov v ďalších kolách.

     • Bábkové divadlo za polročné vysvedčenie

     • Za úspešný polročný výpis známok dostali naši najmladší kamaráti zaujímavé prekvapenie. Sviatočne oblečení sa prišli pozrieť do Bábkového divadla na Rázcestí na dve originálne spracované rozprávky. Prváci a druháci si pozreli predstavenie O sove, ktorá sa prestala báť tmy a tretiaci sa zabávali na humornej rozprávke Dobrú chuť, vlk!

     • 9. február – DEŇ PIZZE

     • Hurá pizza!!!” ozývalo sa chodbou pri pohľade na krabice od pizze. To však žiaci 2. A a 3. B triedy netušili, že v krabiciach sa skrývajú úlohy. Najskôr si deti v zmiešaných dvojiciach zdokonaľovali a overovali svoje čitateľské zručnosti, pričom sa dozvedeli zaujímavé informácie o vzniku a výrobe pizze. Nové poznatky potom využili na nasledujúcich hodinách. Bolo zaujímavé sledovať, ako si žiaci druhého a tretieho ročníka vzájomne pomáhajú pri riešení úloh. Na hodine matematiky sme nakupovali suroviny na výrobu pizze, ale nechýbali ani hodiny, kde sme si pizzu, aj keď len papierovú, vyrobili. A aký by to bol pizza deň bez skutočnej pizze? Chutila výborne a my už teraz myslíme na ďalší deň, kedy sa opäť stretneme a užijeme si ďalší spoločný projekt s inou témou.

     • Biologická olympiáda

     • V mesiaci január sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády v kategórii C, ktorej sa zúčastnilo 31 žiakov 8. a 9. ročníka.

      Umiestnenie súťažiacich je nasledovné:

      1. miesto – Juraj Maximilián Almáši 9. B

      2. miesto – Jakub Janata 9. B

      3. miesto – Marek Medveď z 8. A

      Prví dvaja žiaci postupujú do okresného kola. Víťazom srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za aktívny prístup k učeniu sa prírodovedných predmetov. Jurajovi a Jakubovi držíme palce v okresnom kole!

     • Detská lesnícka univerzita

     • Dňa 9. 2. 2023 žiaci zo 6. A zapojený do projektu Delesun absolvovali ďalšiu odbornú prednášku na tému Lesná ťažba a drevo - tradičný materiál, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Lesníckej fakulty TU vo Zvolene. Žiaci sa okrem ťažby dreva dozvedeli o lesných požiaroch, čo ich spôsobuje, ako ich uhasiť a prakticky si vyskúšali trenažér spiľovania stromov.

     • Prednáška s geológom

     • Dňa 8. 2. 2023 sa žiaci 9. B  stretli s doc. Mgr. Štefanom Ferencom, PhD. z Prírodovednej fakulty UMB v Banskej Bystrici, ktorý pôsobí na Katedre geológie a geografie. Spoločne si prešli témy preberané na hodinách biológie a rozšírili si vedomosti o horninách a mineráloch obohatené o názorné ukážky. Dozvedeli sa, ako bude v budúcnosti vyzerať mapa s kontinentmi, ako vyzerala v minulosti, o geologických procesoch Zeme a pohybe litosferických platní.

     • Šaliansky Maťko

     • Dňa 1. 2. 2023 sa v Dome Matice slovenskej v Banskej Bystrici konalo okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Našu školu v III. kategórii reprezentovala žiačka 6. A, Simona Bystrianska, ktorá získala 1. miesto. Srdečne gratulujeme! Zároveň prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

    • Exkurzia do parlamentu – Národnej rady Slovenskej republiky
     • Exkurzia do parlamentu – Národnej rady Slovenskej republiky

     • Dňa 1. 2. 2023 sa žiaci 8. A a 8. B triedy zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Exkurzia bola realizovaná v rámci predmetu občianska náuka, preto jej hlavným cieľom bola návšteva Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky.

      Žiaci počas návštevy parlamentu zažili veľa zaujímavých aktivít. V sprievode vyškoleného pracovníka mali možnosť spoznať priestory parlamentu, z balkóna rokovacej sály sledovali práve prebiehajúce plenárne zasadnutie NR SR, obdivovali obrazy slovenského maliara Albína Brunovského, ktoré sa nachádzajú pri vstupe do rokovacej sály, so záujmom pozorovali výmenu čestnej stráže, viedli neformálnu debatu s poslancami NR SR pánom Matovičom a pánom Šipošom, pozorovali nielen prácu poslancov, ale aj filmových štábov a redaktorov, ktorí nám každodenne prinášajú aktuálne informácie o dianí v parlamente.

      „Pán, ktorý nás sprevádzal nám ukázal štátne symboly a videli sme aj výmenu stráže, čo ja osobne som videl prvýkrát v živote. Taktiež sme videli rokovanie a po krátkej prestávke sa prišiel s nami osobne porozprávať politik Igor Matovič, čo bol jeden z najbláznivejších zážitkov v mojom živote. Pofotili sme sa s ním, aj s inými politikmi a potom nasledovala hodinka voľného času v obchodnom centre. Bol to veľmi pekný a náučný deň.“  Patrik (8. B)

      „Exkurzia sa mi veľmi páčila. Program bol nabitý. Bolo zaujímavé stretnúť sa s pánom Igorom Matovičom a s ostatnými významnými osobami.“  Michal C. (8. A)

      „Na tejto exkurzii sa mi najviac páčilo, že som si našla nového kamaráta a to poslanca Igora Matoviča. Nikdy by som nepovedala, že spoznám toľko známych ľudí, poslancov či novinárov. Dokonca som telefonovala s reportérom Michalom Kovačičom. Na tento deň nikdy v živote nezabudnem a verím, že ani Igor Matovič nie. Bol to skvelý nápad na exkurziu.“  Ema (8. B)

      „Veľmi sa mi páčila hra, v ktorej sme sa hrali na poslancov a reportérov. Niektorí spolužiaci boli poslancami a my ostatní sme hrali reportérov. Kládli sme rôzne novinárske otázky. Odpovede našich spolužiakov ako poslancov boli zábavné.“  Lucia (8. A)

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje