• Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

     • Prváci stihli tesne pred jarnými prázdninami absolvovať lyžiarsky kurz. V lyžiarskom stredisku Selce pod vedením LK Lyžiarik dokázali na záver zjazdiť svah aj tí, ktorí stáli na lyžiach prvý raz. Každý si za svoju odvahu a odhodlanie priniesol domov zaslúženú odmenu – medailu a diplom.

     • E-shop so školským oblečením je tu!

     • Dobrý deň všetkým!

      Máme pre Vás skvelú správu!

      Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia. O jej podobe pomohli rozhodnúť sami žiaci, jej náhľad vidíte nižšie a je možné si ju aktuálne zaobstarať v našom e- shope: https://www.kraloveskoly.cz/zsbadin/

      Objednávanie je už spustené a bude možné až do 22.3. Nasledujúci deň sa e-shop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!  

      Dúfame, že z kolekcie budete mať rovnakú radosť ako máme my!  

      (Môže sa stať, že ceny v e-shope sa zobrazia v CZK. V hornej lište e-shopu nastavíte EUR)
       
      S pozdravom a prianím krásneho dňa
      vedenie školy

     • 2% z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy, 

      určite ste zaregistrovali, že sa blíži obdobie, kedy môžete poukázať svoje 2% z daní.  Naša základná škola využila v minulosti tieto finančné prostriedky prostredníctvom občianskeho združenia Spolu pre školu. V súvislosti s tým, že Vaše dieťa navštevuje ZŠ v Badíne a trávi v nej väčšiu časť dňa v porovnaní s časom stráveným inými mimoškolskými aktivitami, si Vás dovoľujeme požiadať o venovanie Vašich 2% z daní pre naše občianske združenie. Záleží nám na kvalite vzdelávania a na tom, aby sa Vaše deti cítili príjemne v priestoroch školy. To všetko je však možné aj vďaka Vašej podpore. Preto veríme, že sa pridáte ku skupine našich podporovateľov, a tak zvýšite možnosť zmysluplného  investovania finančných prostriedkov. 

      Ďakujeme! 

      Potrebné tlačivá a informácie nájdete tu.

     • Akreditácia Erasmus

     • Dobré správy pre našu školu, získali sme akreditáciu na  Erasmus! To znamená, že môžeme žiadať o granty na ďalšie projekty až do roku 2027. Veríme, že sa nám podarí v rámci projektu Erasmus+ zrealizovať zaujímavé a prínosné aktivity pre žiakov aj učiteľov.

     • Dejepis v Múzeu SNP

     • Deviatacký dejepis je zameraný na dejiny 20. storočia, ktorého najväčšou historickou udalosťou bola bezpochyby II. svetová vojna. Našou veľkou výhodou je, že v neďalekej Banskej Bystrici sa nachádza špičkové múzeum, ktoré sa venuje práve tejto problematike. A tak žiaci deviatych ročníkov v rámci vyučovania dejepisu navštívili 21. 2. 2023 expozície Múzea SNP, kde si  vďaka erudovanému výkladu mohli obohatiť svoje vedomosti a prezrieť si dobové historické pramene, ktoré má múzeum vo svojich zbierkach. Okrem toho absolvovali aj krátku prehliadku mesta, zameranú na budovy úzko súvisiace zo SNP.

     • Okresné kolo biologickej olympiády

     • Dňa 14. 2. 2023 naša škola hostila okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii C, ktoré sa konalo v chemickej učebni našej školy. Žiaci si medzi sebou zmerali svoje vedomosti v teoretickej, aplikačnej a praktickej časti. Olympiády sa zúčastnilo 12 súťažiacich. V silnej konkurencii sa na 1. mieste umiestnil Juraj Maximilián Almáši z 9. B, ktorý postupuje do krajského kola. Našu školu reprezentoval aj Jakub Janata z 9. B.

      Chlapcom ďakujeme za aktívny prístup a prípravu. Jurajovi držíme palce v krajskom kole.

     • Okresné kolo dejepisnej olympiády

     • Dejepisná olympiáda sa už roky teší veľkej obľube našich žiakov. Po absolvovaní školského kola čaká na prvých dvoch úspešných riešiteľov z každej kategórie kolo okresné. Tu si žiaci môžu zmerať svoje sily s rovesníkmi z ostatných škôl banskobystrického okresu. Aj tento rok sa naši žiaci nenechali zahanbiť a tí najstarší, deviataci, sa vo svojej kategórii C umiestnili na popredných miestach. Martin Magula z 9. A obsadil tretie miesto a Juraj Maximilián Almáši z 9. B na postupovom druhom mieste. Chlapcom k výsledkom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

     • Nová školská kolekcia

     • Máme pre Vás jedno skvelé prekvapenie!


      Do školy prichádza nová školská kolekcia a ste to práve Vy, kto rozhodne o jej podobe! Hlasujte do 24.2. o tom, ktorý z trojice motívov sa Vám páči najviac. Víťazný motív potom použijeme na vytvorenie celej kolekcie, kde nájdete nielen mikiny ale aj tričká, čapice, batohy a ďalšie kúsky :-)
       

      Hlasovať môžete tu: 

      https://schoolsunited.cz/hlasovani/d3a73770

     • Karneval 2023

     • K fašiangovému času neodmysliteľne patrí aj karneval. Po niekoľkoročnej covidovej prestávke sa deti konečne mohli stretnúť v maskách pri tanci a súťažiach.

     • Krajské kolo Technickej olympiády

     • Dňa 7. 2. 2023 sa v priestoroch Základnej školy Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici uskutočnilo krajské kolo Technickej olympiády. Zúčastnil sa ho aj náš žiak Simon Mário Almáši z 5. A, ktorý obsadil vo svojej B kategórii skvelé 3. miesto. Treba podotknúť, že bol najmladším účastníkom krajského kola. K vynikajúcemu výsledku mu srdečne gratulujeme. 

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Naši žiaci sa už tradične zapájajú do súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V decembri absolvujú triedne kolá, v ktorých si zmerajú sily so svojimi spolužiakmi z triedy. Po vianočných prázdninách sa koná školské kolo, kde musia zabojovať v silnej konkurencii žiakov z iných tried. Súťaží sa v troch kategóriách, z ktorých postupujú tí najlepší recitátori poézie a prózy. Tento rok do okresného kola postúpili títo šikovní majstri prednesu:

      1. kategória - Michal Krúpa, 2. B - poézia

      2. kategória - Lukáš Ružbacký, 6. A - poézia + Matej Poliak, 5. B - próza

      3. kategória - Karolína Kántorová, 9. A - poézia + Hana Kubincová, 8. A - próza

      13. februára 2023 sa konalo okresné kolo tejto postupovej súťaže, v ktorom sa naši recitátori nedali zahanbiť a Lukáš Ružbacký a Karolína Kántorová v silnej konkurencii postúpili do regionálneho kola, v ktorom budú reprezentovať našu školu.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a postupujúcim prajeme veľa úspechov v ďalších kolách.

     • Bábkové divadlo za polročné vysvedčenie

     • Za úspešný polročný výpis známok dostali naši najmladší kamaráti zaujímavé prekvapenie. Sviatočne oblečení sa prišli pozrieť do Bábkového divadla na Rázcestí na dve originálne spracované rozprávky. Prváci a druháci si pozreli predstavenie O sove, ktorá sa prestala báť tmy a tretiaci sa zabávali na humornej rozprávke Dobrú chuť, vlk!

     • 9. február – DEŇ PIZZE

     • Hurá pizza!!!” ozývalo sa chodbou pri pohľade na krabice od pizze. To však žiaci 2. A a 3. B triedy netušili, že v krabiciach sa skrývajú úlohy. Najskôr si deti v zmiešaných dvojiciach zdokonaľovali a overovali svoje čitateľské zručnosti, pričom sa dozvedeli zaujímavé informácie o vzniku a výrobe pizze. Nové poznatky potom využili na nasledujúcich hodinách. Bolo zaujímavé sledovať, ako si žiaci druhého a tretieho ročníka vzájomne pomáhajú pri riešení úloh. Na hodine matematiky sme nakupovali suroviny na výrobu pizze, ale nechýbali ani hodiny, kde sme si pizzu, aj keď len papierovú, vyrobili. A aký by to bol pizza deň bez skutočnej pizze? Chutila výborne a my už teraz myslíme na ďalší deň, kedy sa opäť stretneme a užijeme si ďalší spoločný projekt s inou témou.

     • Biologická olympiáda

     • V mesiaci január sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády v kategórii C, ktorej sa zúčastnilo 31 žiakov 8. a 9. ročníka.

      Umiestnenie súťažiacich je nasledovné:

      1. miesto – Juraj Maximilián Almáši 9. B

      2. miesto – Jakub Janata 9. B

      3. miesto – Marek Medveď z 8. A

      Prví dvaja žiaci postupujú do okresného kola. Víťazom srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za aktívny prístup k učeniu sa prírodovedných predmetov. Jurajovi a Jakubovi držíme palce v okresnom kole!

     • Detská lesnícka univerzita

     • Dňa 9. 2. 2023 žiaci zo 6. A zapojený do projektu Delesun absolvovali ďalšiu odbornú prednášku na tému Lesná ťažba a drevo - tradičný materiál, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Lesníckej fakulty TU vo Zvolene. Žiaci sa okrem ťažby dreva dozvedeli o lesných požiaroch, čo ich spôsobuje, ako ich uhasiť a prakticky si vyskúšali trenažér spiľovania stromov.

     • Prednáška s geológom

     • Dňa 8. 2. 2023 sa žiaci 9. B  stretli s doc. Mgr. Štefanom Ferencom, PhD. z Prírodovednej fakulty UMB v Banskej Bystrici, ktorý pôsobí na Katedre geológie a geografie. Spoločne si prešli témy preberané na hodinách biológie a rozšírili si vedomosti o horninách a mineráloch obohatené o názorné ukážky. Dozvedeli sa, ako bude v budúcnosti vyzerať mapa s kontinentmi, ako vyzerala v minulosti, o geologických procesoch Zeme a pohybe litosferických platní.

     • Šaliansky Maťko

     • Dňa 1. 2. 2023 sa v Dome Matice slovenskej v Banskej Bystrici konalo okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Našu školu v III. kategórii reprezentovala žiačka 6. A, Simona Bystrianska, ktorá získala 1. miesto. Srdečne gratulujeme! Zároveň prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje