• Naši šikovní recitátori
     • Naši šikovní recitátori

     • V týždni od 15. do 18. marca sa na naši šikovní recitátori zúčastnili hneď dvoch významných podujatí. Od utorka do štvrtka sa konalo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, na ktorom našu školu reprezentovali:

      • v prvej kategórii Matej Poliak (4. B) v poézii a Simon Mário Almáši (4. A) v próze,
      • v druhej kategórii Lukáš Ružbacký (5. A) v poézii a Kristína Palkechová (6. B) v próze,
      • v tretej kategórii Martin Kováč (7. A) v poézii a Nina Kapustová (8. B) v próze.

      Všetci predviedli vynikajúce výkony a Matej Poliak a Lukáš Ružbacký postúpili do ďalšieho kola, ktoré sa bude konať 25. 3. 2022.

      V piatok 18. 3. 2022 veľmi úspešne reprezentovala našu školu Karolína Kántorová (8. A), ktorá sa zúčastnila ako účinkujúca v programe Poézia naša milá venovanému Jankovi Kráľovi, ktorý organizovalo Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici.

      Všetkým recitátorom ďakujeme, že aj v týchto náročných kovidových časoch na sebe pracujú a rozvíjajú svoj vzťah ku knihám a umeleckému prednesu. Postupujúcim chlapcom srdečne blahoželáme a držíme palce do ďalších kôl.

    • Schránka dôvery
     • Schránka dôvery

     • V priebehu prvého marcového týždňa bola v priestoroch našej školy umiestnená nová poštová schránka, Schránka dôvery. Na tejto aktivite spolupracovali žiaci 6. A a 6. B triedy počas hodín občianskej náuky.

      Schránka dôvery bude slúžiť všetkým žiakom našej školy, ktorí potrebujú: pomôcť, poradiť, zdôveriť sa so svojimi pocitmi alebo upozorniť na nejaký problém. Schránka dôvery však slúži aj na vyjadrenie názorov, nápadov alebo zlepšení týkajúcich sa fungovania našej školy.

      V rámci tejto aktivity vypracovali šiestaci plagát, ktorý oboznamuje s významom a pravidlami Schránky dôvery, ako aj praktickými informáciami týkajúcimi sa vhadzovania odkazov. Žiaci plagát doplnili vlastnými kresbami a obrázkami.

      Medzi základné pravidlá, ktoré je potrebné pri písaní odkazov rešpektovať patrí: úprimnosť, dôvernosť, pravdivosť a slušnosť. Odkazy s neslušným obsahom sa nebudú riešiť. Schránka sa bude vyberať pravidelne, každý piatok a čítať jej obsah bude len jediná osoba z našej školy, liečebná pedagogička PaedDr. M. Urban Manková, PhD. Odkaz vhodený do Schránky dôvery môže byť anonymný. Ak však na vhodený odkaz očakávate odpoveď, vtom prípade sa podpíšte. Schránku dôvery nájdete umiestnenú na prízemí, v priestoroch chodby.

      Milí žiaci, Schránka dôvery je tu pre vás a teší sa na vaše odkazy a podnety.

       

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

     • Po ročnej odmlke sa aj na našej škole konal lyžiarsky kurz pre tých, ktorí ho nemohli kvôli opatreniam absolvovať minulý rok, pre terajších ôsmakov.

      Výcvik sa konal v lyžiarskom stredisku Šachtičky, v spolupráci s lyžiarskou školou ASA. Výcviku sa spolu zúčastnilo 33 žiakov z oboch tried, rôznych štartovacích úrovní. Mali sme niekoľko začiatočníkov a ostatní žiaci boli mierne pokročilí až pokročilí. Počas týždňa sa na zjazdovke vystriedali rôzne vrtochy počasia, žiaci si vyskúšali lyžovanie v slnečnom počasí, ale aj takom, kde videli sotva pár metrov pred seba.

      Po ukončení výcviku môžeme s potešením skonštatovať, že každý jeden začiatočník je platným lyžiarom, ktorý môže stavať na nadobudnutých základoch a ostatní žiaci sa zdokonalili alebo si len jednoducho užili pohyb na čerstvom vzduchu.

      Veríme, že budúci rok bude situácia okolo Covidu ešte lepšia a naši žiaci budú vedieť už len o obmedzeniach v školskom poriadku 😉.

    • Beseda so zdravotnou sestrou
     • Beseda so zdravotnou sestrou

     • Na hodinu prírodovedy prišla k nám do 4. B na besedu zdravotná sestra, mama nášho spolužiaka Samka, teta Urbanová.

      V prvej časti besedy nám porozprávala o činnosti srdca a funkciách krvi v ľudskom tele. Následne nám premietla zaujímavé obrázky priamo z operačnej sály. Potom nám zmerala tlak a tep. Tým odvážnejším urobila test na zistenie ich krvnej skupiny.

      V závere besedy sme dostali odpovede na naše zvedavé otázky a boli sme obdarení aj malým sladkým darčekom za naše vedomosti o tejto téme. Ďakujeme.

     • Sme tu pre vás

     • Milí žiaci,

      tieto riadky a odporúčania sme pripravili pre vás. Mnoho z nás takúto situáciu nikdy nezažilo, a preto je v poriadku pýtať sa na všetko, z čoho máte obavy. Veríme, že vám pomôžu.

    • 2% z dane
     • 2% z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      určite ste zaregistrovali, že sa blíži obdobie, kedy môžete poukázať svoje 2% z daní. Naša základná škola využila v minulosti tieto finančné prostriedky prostredníctvom občianskeho združenia Spolu pre školu. V súvislosti s tým, že Vaše dieťa navštevuje ZŠ v Badíne a trávi v nej väčšiu časť dňa v porovnaní s časom stráveným inými mimoškolskými aktivitami, si Vás dovoľujeme požiadať o venovanie Vašich 2% z daní pre naše občianske združenie. Záleží nám na kvalite vzdelávania a na tom, aby sa Vaše deti cítili príjemne v priestoroch školy. To všetko je však možné aj vďaka Vašej podpore. Preto veríme, že sa pridáte ku skupine našich podporovateľov, a tak zvýšite možnosť zmysluplného investovania finančných prostriedkov.

      Ďakujeme!

      Potrebné tlačivá a informácie nájdete tu.

     • Geografická olympiáda – postup do krajského kola

     • Vo štvrtok 17. februára sa konalo okresné kolo geografickej olympiády formou 90 minútového online testu, do ktorého sa zapojili aj niektorí žiaci našej školy. Súťažili v jednotlivých kategóriách od piateho po ôsmy ročník. Všetci žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi okresného kola geografickej olympiády. 

      V kategórii E dosiahol vynikajúci výsledok Juraj Maximilián Almáši z 8. B, ktorý bude reprezentovať našu školu aj na krajskom kole, keďže sa umiestnil na 3. mieste. 

      Chceme všetkým zúčastneným poďakovať za prípravu a záujem o olympiádu aj v tomto online priestore a veríme, že to bolo príjemným oživením týchto dní. 

       Tešíme sa aj na ďalšiu spoluprácu s nimi a ďalšími žiakmi. 

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • Dňa  7. 12. 2021 sa v našej škole uskutočnila súťaž VŠETKOVEDKO. Žiaci 2., 3., a 4. ročníka zabojovali o titul Všetkovedko. Prišli nám výsledky a takto sa nám darilo:

      2. ROČNÍK:

      Úspešný riešiteľ: Tomáš Oravec (6. miesto)

      Ostatní súťažiaci: Dorota Lepiešová (24. miesto), Sebastián Kocúr (24. miesto), Dominik Majer (37. miesto), Viktória Beňová (45. miesto), Dorota Sýkorová (92. miesto), Alex Ondris (120. miesto)

      3. ROČNÍK:

      Úspešný riešiteľ: Gréta Gajdošová (19.miesto)

      Ostatní súťažiaci: Filip Greško (54. miesto), Michal Kováč (73. miesto), Igor Bačko (75. miesto), Marko Mikloško (82. miesto )

      4. ROČNÍK:

      Úspešní riešitelia: Juraj Krutošík  (37. miesto), Simon Mário Almáši (40. miesto)

      Ostatní riešitelia: Lea Ondrisová (68. miesto), Matej Poliak (76. miesto), Ema Mydlárová (80. miesto), Martin Klocok (91. miesto)

      Všetkým riešiteľom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy.

     • Vynikajúce výsledky našich žiakov v okresnom kole dejepisnej olympiády

     • Druhý februárový týždeň sa aj tento školský rok konalo okresné kolo dejepisnej olympiády. Z našej školy postúpili do vyššieho kola ôsmi žiaci v štyroch súťažných kategóriách. V silnej konkurencii predviedli čo dokážu a dosiahli fantastické výsledky.  

      V kategórii: C: 17. miesto Martin Korytiak 

      D: 1. miesto J. M. Almáši, 5. miesto T. Kerata 

      E: 2. miesto L. Poliaková, 7. miesto E. Zacharová 

      F: 2. miesto P. K. Končoková, 3. miesto D. Leštáková 

      Do krajského kola postúpili J. M. Almáši a L. Poliaková. Pevne veríme, že aj v krajskom kole sa bude našim dariť rovnako dobre a v silnej konkurencii sa nestratia. Ďakujeme všetkým súťažiacim za vzornú reprezentáciu školy a všetkým vyučujúcim za pomoc pri príprave našich najlepších. 

    • Okresné kolo biologickej olympiády
     • Okresné kolo biologickej olympiády

     • Dňa 10. 2. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády v teoreticko-praktickej časti kategórie C. Našu školu úspešne reprezentovali  dvaja žiaci, a to Martin Magula z 8. A, ktorý sa umiestnil na krásnom 3. mieste a Juraj Maximilián Almáši z 8. B, ktorý skončil v silnej konkurencii na 8. mieste.  

      Súťažiacim srdečne gratulujeme! 

    • Duálne vzdelávanie - online exkurzia
     • Duálne vzdelávanie - online exkurzia

     • Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa. 

      Slovenská aliancia moderného obchodu, si pre žiakov 8. a 9. ročníkov pripravila unikátnu online exkurziu. Naši ôsmaci sa tejto exkurzie zúčastnili, aby sa dozvedeli o výhodách duálneho vzdelávania a praktického vyučovania počas strednej školy. 

      Išlo o podujatie, na ktorom sa prezentovali zamestnávatelia spolu s absolventmi daných odborov. Študenti, ktorí absolvovali duálne vzdelávanie, sa podelili o svoje skúsenosti a postrehy. Našim žiakom  porozprávali, čo je na štúdiu obchodu najkrajšie, čo ich najviac baví a aké sú hlavné výhody. Žiaci mali možnosť klásť otázky, na ktoré im študenti  odpovedali.  

      Výber strednej školy je vážnym krokom v živote mladého človeka, preto je dôležité, aby disponoval užitočnými informáciami, ktoré mu môžu pri tomto rozhodovaní pomôcť. To bol  dôvod, prečo sme využili možnosť zúčastniť sa tejto online exkurzie. 

    • Valentínska pošta
     • Valentínska pošta

     • V pondelok 14. februára bol deň svätého Valentína a my sme mali možnosť poďakovať sa tým, ktorí pre nás niečo znamenajú a sú pre nás dôležití. Prostredníctvom valentínskej pošty, ktorú v piatok a pondelok zorganizoval žiacky parlament, sme mohli pripomenúť svojim kamarátom, že ich máme radi a nezabúdame na nich. Veríme, že sa potešil každý, kto si našiel vaše milé slová a zároveň vám prajeme, aby ste pri sebe mali blízkych ľudí nielen dnes!  

      Váš Žiacky parlament. 

    • Tréneri v škole
     • Tréneri v škole

     • Aj vo februári pokračuje celoročný projekt „Tréneri v škole“. Jeho cieľom je trochu iným prístupom na hodinách telesnej a športovej výchovy dosiahnuť, aby šport deti bavil. Tentokrát deťom dala zabrať trénerka gymnastiky, a že ich hravou formou poriadne vytrápila, môžete vidieť na fotkách z tejto zaujímavej hodiny. Ani nevedeli, ako posilnili svaly celého tela, najmä tie na rukách. A kotúľ dole kopcom? Išiel ľahšie! 😀

    • English shopping at school
     • English shopping at school

     • This day was very exciting. We had an English lesson and we played the shopping game. We made fake money for homework and prepared things to sell.

      Next day some students were selling these things and some students were buying these things.

      The aim of this lesson was using the English phrases in the shop:“ Can I help you?“, „I´m just looking.“

      „How much is it?“ This lesson was very funny.

      (S.Bystrianska a N. Kolenkášová class 5.)

     • Pasovanie prvákov

     • A je to tu. Pasovačka prvákov je za nami. Každý prváčik je opasovaný a stal sa právoplatným členom našej školy. Akí sme na seba hrdí, uvidíte na fotkách. Milí prváci, prajeme Vám, nech sa vám v škole darí napredovať.  

    • Programujeme s micro:bitom
     • Programujeme s micro:bitom

     • Vo štvrtok 20. 1. 2022 sa naši žiaci mali možnosť zúčastniť workshopu Programujeme s microbitom. Lektori priniesli do školy microbity pre všetkých štvrtákov a piatakov, ktorí sa workshopu zúčastnili. Žiaci si vyskúšali naprogramovať malé šikovné zariadenia a prejavili záujem pracovať s microbitmi aj v budúcnosti.

     • Burza stredných škôl

     • Milí rodičia,

      Banskobystrický samosprávny kraj Vás pozýva na podujatie „Online burza stredných škôl BBSK“, zamerané na predstavenie a výber strednej školy pre žiakov základných škôl v našom kraji.

      Cieľom podujatia je  prezentovať všetky  prihlásené stredné školy v Banskobystrickom kraji. Žiaci základných škôl, ale aj ich rodičia sa prostredníctvom pripravených príspevkov dozvedia viac o možnostiach štúdia na stredných školách, podmienkach  prijatia, priebehu prijímacích skúšok aj o následnom  uplatnení. 

      Podujatie sa bude realizovať  v dňoch 9.2. – 18.2.2022 -  prostredníctvom YouTube a online diskusií  pre žiakov a  rodičov priamo so zástupcami jednotlivých stredných škôl.

      Harmonogram podujatia prikladáme v prílohe.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje