• Staviame Máje

     • Dňa 30.apríla Obecný úrad Badín za pozornosti širokej verejnosti zorganizoval v predvečer prvého mája v centre obce tradičné stavanie mája. Na priestranstve pred obecným úradom nechýbali ani účinkujúce deti z materskej školy, ktoré sa predstavili divákom peknými tancami a spevmi, čerpajúcimi námety z tradícií nášho národa. Napriek uponáhľanej dobe sa tieto zvyky zachovávajú až dodnes a musíme uznať, že tento sviatok má svoje čaro. Ich vystúpenie potešilo všetkých prítomných. A ktovie, možno máme aj najkrajšie a najvyššie máje v okolí.

     • TUK 2019

     • Talent, umenie, kumšt je celoslovenská výtvarná súťaž, ktorú organizuje Súkromná stredná umelecká škola v Hodruši-Hámroch, pod záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky. S našimi ôsmačkami Aničkou a Kristínkou sme do súťaže poslali výtvarné dielka z modrotlače a obe postúpili do II. kola užšieho výberu 10 prác, z ktorých porota vybrala víťazov. Jedným z víťazov sa stala aj naša Anička Lehocká - získala hlavnú cenu a pohár TUK. Srdečne gratulujeme ;)

      Chcete si pozrieť súťažné práce našich dievčat? Nájdete ich tu: https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/modrotlac/tuk-2019/

     • Malí záhradkári

     • Len čo sme sa s Morenou rozlúčili, prišla jar. Príroda ožila jasnými farbami, vtáčiky spievajú.Naši škôlkari sa už stihli zoznámiť s postupom, ako zo semienka vyrastie rastlinka.

      Všetky fotografie nájdete po kliknutí sem.

     • 2. jarné kolo ligy hádzadiel (záverečné kolo Ligy hádzadiel)

     • Liga hádzadiel je do značnej miery ovplyvnená počasím. To bol aj dôvod, prečo sa liga hádzadiel musela posunúť o týždeň neskôr. Druhé jarné a zároveň aj posledné kolo ligy hádzadiel sa uskutočnilo v sobotu 13. apríla 2019 pri Pamätníku 2. Československej paradesantnej brigády v Badíne. Miesto na súťaž leteckých modelárov celkom vhodné, lebo ako som sa dočítala, pomník má predstavovať maketu chvosta pikujúceho lietadla. Poniektorí súťažiaci si asi spomínaný pomník zjavne zvolili za svoj vzor. Toto sa ale nedá povedať o hádzadle Flash, ktoré sa Jakubovi Kántorovi podarilo vyhodiť tak vysoko, že zo svojho letu sa už nevrátilo. Po siedmich minútach letu sa nám stratil z dohľadu niekde v kopcoch za Rakytovcami. A viac sme ho už nevideli. Podujatia sme sa mohli zúčastniť aj vďaka finančnej podpore OZ AMAVET.

      Organizátorom súťaže je Centrum voľného času Banská Bystrica a súťaže v Badíne sa zúčastnili aj modelári z Banskej Bystrice pod vedením p. Viliama Valenta.

      Aj vďaka dobrému počasiu sa modelárom z obidvoch krúžkov darilo. Vzhľadom na širokú vekovú škálu súťažiacich sa toto kolo udeľovali ceny v troch kategóriách. Žiaci do 10 rokov, žiaci od 11 – 15 rokov a žiaci od 15 – 18 rokov.

      V kategórii Žiaci do 10 rokov sme mali dokonca dve prvé miesta, rovnaké časy sa podarilo nalietať Andrejovi Citarovi zo 4. triedy a Alexovi Noskovičovi z 2. triedy, obidvaja sa umiestnili na prvom mieste. Medzi mladšími žiakmi sa nám podarilo obsadiť 3. miesto, na ktorom skončil Adam Koza zo 4. triedy.

      V kategórii Žiaci od 11 – 15 rokov sa naši modelári umiestnili na 1. mieste Samuel Hlaváčik a na 2. mieste Andrej Molnár, obidvaja zo siedmej triedy.

      V kategórii nad 15 rokov obsadil 1. miesto deviatak Jakub Kántor.

      V záverečnom hodnotení všetkých kôl Ligy hádzadiel počas školského roka 2018/2019 naši chlapci obstáli nasledovne:

      V kategórii mladší žiaci:

            2. Alex Noskovič (216 s.)

            3. Adam Koza (179 s.)

            4. Andrej Citara (151 s.)

      V kategórii starší žiaci:

      1. Jakub Kántor (602 s.)

      2. Andrej Molnár (458 s.)

      3. Samuel Hlaváčik (303 s.) 

     • Návšteva v knižnici

     • V utorok dňa 16.4.2019 žiaci lll.A a lll.B navštívili knižnicu M.Kováča v Banskej Bystrici. Pani knihovníčka ich previedla žiakou knižnicou a ukázala im, čo všetko knižnica ponúka. Deťom sa veľmi páčilo. Čítanie je pre deti nielen rozširovanie vedomostí, ale aj obohacovanie slova krásou prečítaných príbehov.

     • Beseda o lese

     • Apríl je mesiac lesov, preto sme dňa 24.4. do našej školy pozvali pracovníčky Štátnej ochrany prírody SR, Mgr. Ingrid Moravčíkovú Károlyovú, PhD. a Ing. Júliu Turkotovú, aby našim prvákom a druhákom porozprávali zaujímavosti o lese. Deti spoznávali rôzne druhy stromov, priraďovali k nim plody, rozoznávali zvuky lesných zvierat. Pri plnení zaujímavých a hravých úloh sa naučili, ako sa nemáme správať v lese a ako máme chrániť prírodu.

     • Štvrtácky prírodovedný deň v prírode

     • Keď som prišiel do školy, začal som sa nudiť, tak ako každý iný školský deň. Je to prirodzené pre takého chlapca ako som ja. Keď sme konečne vyrazili z triedy, išli sme do šatne a to nám zabralo veľmi veľa času, vďaka niektorým motáčikom. Zabralo to až tri minúty. Po tých troch minútach sme vyšli z areálu školy s nádejou, že už nikde nebudeme stáť, ale na nešťastie sme zastali po štyroch krokoch. A úplne zbytočne, lebo sme merali diaľku pokazeným diaľkomerom. A konečne im doplo, že je to pokazené. A opäť sme vyrazili a znova s nádejou, že ideme vpred bez zastavenia. A to bol rekord. Po tridsať jedna krokoch sme zastavili pred obchodom, lebo spolužiačka bola hrozne smädná. Ďalších dvadsaťsedem minút sme išli do cieľa. Cestou tam som išiel po nohách ako človek, ktorý žije. Pri každej zmene cesty sme určovali svetové strany a zapisovali sme si ich do plánu cesty. Keď sme sa blížili k cieľu, niektorých chytal strach, lebo naše pracovisko bolo pri čiernom lese, kde boli lebky, stopy a kosti zvierat. O chvíľu na to sme začali robiť to, za čím sme prišli. A to bolo - hľadať hmyz, rastliny a zbierať a fotiť ich. Potom, keď už bola aspoň polovica za nami, vybrali sme sa dnu do lesa, kde bola jaskyňa. Tá jaskyňa na mňa pôsobila veľmi divne. Robili sme rôzne aktivity. Napríklad sme mali odkresľovať stromy a kôru a merať, ktorý z nich je najhrubší. Cestou späť sme s kamarátmi našli tri pneumatiky pri lese, aspoň jednu sme dali do neďalekého zberu a to tak, že sme ju jednoducho pustili dolu kopcom a už viete, ako to pokračovalo. Pneumatika išla čím ďalej, tým rýchlejšie, ale zastavili sme ju. Keď sme sa vrátili do školy, bol som dosť hladný, tak som sa logicky najedol. Veľmi sa mi to páčilo. (Michal Cimerman) 

     • Univerzitná noc literatúry

     • V utorok, dňa 16.4.2019, sme sa v rámci krúžku slovenského jazyka a literatúry zúčastnili Univerzitnej noci literatúry na Filozofickej fakulte UMB. Na siedmich stanovištiach čítali známe osobnosti, ako napr. manželia Handzušovci, Veronika Homolová-Tóthová, Marianna Mackurová alebo Marek Polomský. Stanovištia boli na rôznych miestach v celom areáli fakulty. Čítalo sa v posluchárni F313, na katedre slovenského jazyka a literatúry, v klube pre študentov a CO kryte. Na každom stanovišti sme získali pečiatku a ak sme nazbierali všetky, mohli sme sa zapojiť do tomboly. Z tejto akcie sme mali veľmi dobrý dojem a určite pôjdeme aj nabudúce. (žiaci 9. ročníka)

     • Zdobenie veľkonočných vajíčok

     • Zdobenie kraslíc pred Veľkou nocou je starodávnym zvykom, preto sme sa rozhodli pozvať do našej školy Mgr. Blanku Vaňovú, ktorá zdobí vajíčka voskovaním a vedie kurzy zdobenia aj v ÚĽUV-e v Banskej Bystrici. Pani Blanka vysvetlila deťom, ako sa zdobia kraslice, ukázala im rôzne druhy vajíčok, dokonca aj pštrosie. Pomocou špeciálnej vŕtačky zdobila vajíčka dierkovanou technikou a nakoniec si naši druháci mohli aj sami vyskúšať zdobenie voskovaním. Deti mali veľkú radosť, páčilo sa im to a domov si odnášali vlastnoručne vyzdobené kraslice.

     • Farebný týždeň zdravia

     • V týždni od 8.4.-12.4. naša škola žiarila farbami, pretože sme mali Farebný týždeň zdravia. Každý deň mal inú farbu, každý deň sme sa venovali inej téme, ktorá sa vždy týkala zdravej výživy. Pondelok bol "zeleninový". Žiaci 1.stupňa kreslili a spoznávali rôzne druhy zeleniny, vymýšľali zeleninové básničky a príbehy. Utorok patril mlieku a mliečnym výrobkom, ktoré sme spoznávali prostrednícvom DVD Cesta mlieka. V stredu sme mali Deň ovocia a všetci sme prišli v červenom. Ovocie sme ochutnávali, maľovali, vyrábali ovocné knižky, zisťovali zaujímavosti o exotickom ovocí.

      Žltý štvrtok nám pripomenul, aký je dôležitý chlieb v našej strave - hlavne celozrnný. Posledný deň bol modrý. Rozprávali sme sa o význame vody pre život, kreslili kvapky, kolobeh vody, ochutnali rôzne druhy minerálnych vôd. Niektoré z našich prác môžete vidieť na nástenke vo vestibule školy. Celý týždeň bol pestrý a veselý a určite každý žiačik už vie, ako veľmi záleží na tom, čo jeme. Za celotýždňovú snahu boli deti odmenené diplomom. Všetky fotografie z tohto týždňa nájdete vo fotogalérii.

     • Zápis prvákov

     • Dňa 4. apríla 2019 sa v našej škole konal zápis detí do 1.ročníka. Opäť k nám zavítalo veľa predškolákov, ktorí mali možnosť ukázať, čo všetko už vedia. Po splnení všetkých úloh si ako spomienku na tento ich veľký deň odniesli so sebou milý darček. 

     • MŠ - Mesiac marec sa nám už tradične spája s knihou

     • Už v dávnych dobách sa kniha považovala za zdroj múdrostí a informácií, asi preto sa o nej hovorí, že je najlepším priateľom človeka.

      V materskej škole sa deti stretávajú s knihou denno-denne, veď v čase odpoludňajšieho odpočinku má u nás čítanie obľúbených rozprávok svoje miesto.

      Ako je to u detí doma? Čítajú im rodičia rozprávky na dobrú noc? Ktorá je ich najobľúbenejšia? To všetko sme sa chceli dozvedieť prostredníctvom facebookovej súťaže. Stačilo do konentára ( stránka badínski škôlkari ) napísať názov “naj” detskej knihy a potom mať trošičku šťastia pri žrebovaní.

      Pravdupovediac, súťažiacich bolo málo, ale nejakí sa našli. Knihou sme teda odmenili všetkých a o absolutnom víťazovi rozhodla šťastná ruka Adamka C.,

      ktorá vyžrebovala Grétku G. z veľkej triedy. Z kreatívnej ceny mala radosť aj Gretkina mamina.

      Súťaž bola vyhodnotená ako inak - rozprávkovo.

      Ceny súťažiacim prišla odovzdať dobre známa rozprávková postavička Červená Čiapočka.

      Nuž a nám len zostáva veriť, že rodičia čítajú svojim deťom každý večer a na facebookové súťaže im nezostáva čas.

     • 100 kníh a 100 rokov Márie Ďuríčkovej

     • Vo štvrtok 28. marca sme si pripomenuli, že v marci okrem príchodu jari oslavujeme aj knihy. My sme tento deň venovali výbornej slovenskej spisovateľke Márii Ďuríčkovej, ktorá by tento rok oslávila sté narodeniny. Na jej počesť sme si dali úlohu zozbierať z našich domácich knižníc minimálne stovku jej kníh. čo sa nám aj podarilo. Deň začal telefonátom do spisovateľského neba pani Ďuríčkovej, ktorá nám o sebe čo to prezradila. Zaujala nás najmä jej kniha Kľúče od mesta, ktorá je o cestovaní v čase. Touto knihou sme sa inšpirovali počas celého dňa.

      Prvý stupeň sa vybral v čase do budúcnosti a druhý stupeň cestoval do minulosti. Cestovanie do budúcnosti bolo pre deti z prvého stupňa veľmi zaujímavé. V každom ročníku sa do budúcnosti pozreli cez iný druh činnosti. Prváci maľovali mesto, druháci tvorili oblečenie, tretiaci vyrábali robota a maľovali živočíchov. Štvrtáci písali list z budúcnosti. Druháci nám v kostýmoch budúcnosti prišli urobiť krátku módnu prehliadku. Celú akciu doplnil prestávkový čitateľský maratón, počas ktorého si žiaci mohli vypočuť čítať napríklad aj pani riaditeľku.

     • Beseda so spisovateľom

     • 29. marec – posledný marcový deň v škole. Zavŕšili sme ho besedou so spisovateľom Mirkom Kapustom. Porozprával nám, ako vznikala jeho kniha „Ja sa z toho ušúľam“. Našli sme v nej mená, ktoré majú prevažne naše pani učiteľky. Niektorí naši žiaci mu zaspievali piesne, zarecitovali básne alebo prózu, ujo fotograf všetko nafotil. Pán spisovateľ nám dal priestor aj na otázky. Na záver sme mu venovali „kuchársku čiapku so zásterou, aby sa mu dobre ukuchtila nová, možno i nami inšpirovaná kniha. Mali sme možnosť si i zakúpiť knihu, do ktorej nám ujo Mirko napísal osobné venovanie s podpisom. Dovidenia marec – mesiac knihy!

     • Slávik Slovenska

     • Aj Badine máme víťazov školského kola v interpretácii ľudových piesní Slávik Slovenska. I.kategória: Simona Bystrianska, Daniela Leštáková, Samuel Krúpa. V druhej kategórii Pavol Mirga, Klára Dovalová, Dagmar Šolcová. Do okresného kola v Banskej Bystrici našu školu pôjde reprezentovať Simonka Bystrianska a Paľko Mirga. Obom držíme palce.

     • Liga hádzadiel - 1. jarné kolo

     • V sobotné krásne slnečné dopoludnie 23. marca 2019 sa v Banskej Bystrici v parku pod Pamätníkom SNP uskutočnilo jarné kolo Ligy hádzadiel. Badínske krídla reprezentovali naši žiaci z prvého stupňa Alex Noskovič (2. ročník), Ivan Dobrík (2. ročník), Oliver Rebroš (2. ročník), Adam Koza (4. ročník) a z druhého stupňa Andrej Molnár (7. ročník), Samuel Hlaváčik (7. ročník) a Jakub Kántor (9. ročník). Šikovnosť našich modelárov sa odzrkadlila vo výsledkoch.

      V kategórii mladších žiakov si diplom s 1. miestom hrdo odniesol Alex Noskovič, na treťom mieste sa umiestnil Adam Koza.

      V kategórii starších žiakov sme obsadili všetky priečky: 1. miesto Jakub Kántor, 2. miesto Andrej Molnár, 3. miesto Samuel Hlaváčik

      Opäť sme potvrdili, že na to máme ;-)

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • ekonom@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje