• Detská lesnícka univerzita
     • Detská lesnícka univerzita

     • Po dvoch rokoch majú žiaci našej školy opäť príležitosť zúčastňovať sa na Detskej lesníckej univerzite vo Zvolene. Šiesti žiaci šiesteho ročníka budú až do júna navštevovať prednášky s lesníckou tematikou, oboznámia sa s prácou lesníkov v teréne, vyskúšajú si najmodernejšie technológie, ktoré využívajú pri starostlivosti o les, či navštívia zaujímavé miesta. Dnes sa Bianka, Oliver, Dagmar, Natália, Alexander a Ema naučili napríklad aj to, koľko stromov či chránených rastlín a živočíchov máme na Slovensku, koľko jeden strom vyprodukuje kyslíka a na čo všetko nám lesy slúžia.

    • Návšteva divadla vo Zvolene
     • Návšteva divadla vo Zvolene

     • Takýto deň, ako bol 9. október máme my žiaci radi. Neučili sme sa, boli sme pekne oblečení a hlavne nedočkaví, kedy už pôjdeme. Kde? Do Divadla JGT vo Zvolene. Veď väčšina z nás, žiakov 1. stupňa, v ozajstnom divadle  ešte nikdy nebola. Po príchode nás privítali tety šatniarky. Na miesto v hľadisku nás uviedli ujovia a tety uvádzači. Pri vstupe sme ostali prekvapení niekoľkými televíznymi kamerami, lebo rozprávka sa natáčala a bude sa premietať pred Vianocami v televízii. Ako sa rozprávka volala? Tri krásy sveta. Veľmi sa nám páčila a ak si ju pozriete, bude sa páčiť aj vám.(žiaci 1.- 4. ročníka)

    • Jesenné aranžovanie 2019
     • Jesenné aranžovanie 2019

     • Jeseň svojou pestrosťou ponúka nespočetné možnosti k aranžovaniu. Stačí sa len správne rozhodnúť, vybrať si materiály, ktoré spolu ladia, najlepšie priamo z prírody. Preto sme siahli po dreve, listoch, sušených kvetoch, hubách i machu. Netradičné jesenné aranžmány Karolínky a Kláriky zo VI.A, ktoré vytvorili počas aranžérskej súťaže Jesenné aranžovanie v priestoroch Robotníckeho domu v Banskej Bystrici, organizovanej Centrom voľného času Junior (pod záštitou mesta Banská Bystrica) boli mimoriadne úspešné. 

      • Karolínka Kántorová - Drevené jabĺčko - 2. miesto v 1. kategórii
      • Klárika Dovalová - Rozkvitnutá drevená huba - Cena mesta

      Na dievčatá sme veľmi hrdí a srdečne im gratulujeme.

      Viac fotografií si môžete pozrieť na stránke výtvarnej výchovy: https://nasa-vytvarka.webnode.sk/vytvarne-uspechy/vytvarne-sutaze/jesenne-aranzovanie-2019/

    • Návšteva Obecného úradu v Badíne
     • Návšteva Obecného úradu v Badíne

     • Naši tretiaci  sa na hodinách vlastivedy učili o svojej obci. Aby sa o nej dozvedeli ešte viac, v piatok 11. októbra navštívili Obecný úrad v Badíne, kde im pán starosta Mgr. Pavol Hric odpovedal na každú zvedavú otázku. Žiaci sa dozvedeli nielen rôzne zaujímavosti  o našej obci, ale spoznali aj prácu zamestnancov OÚ a prezreli si všetky priestory úradu.  

      Za krásny zážitok, pútavé rozprávanie, nové informácie  a milé darčeky v podobe magnetiek serbom našej obce sa chceme pánovi starostovi zo srdca poďakovať. Deti mali možnosť vidieť, že svoju prácu robí zodpovedne a s nadšením. 

    • Komu sa nelení, tomu sa zelení (vlajka na škole)
     • Komu sa nelení, tomu sa zelení (vlajka na škole)

     • Do medzinárodného programu Eco-schools sme vstúpili ako nováčikovia pred štyrmi rokmi. Počas tohto obdobia sa nám podarilo dosiahnuť mnoho úspechov, zrealizovali sme viaceré projekty a posunuli naše a veríme, že aj vaše eko názory a postoje na úplne inú úroveň. Každé dva roky odborníci hodnotia prácu celej školskej komunity. Koncom školského roka 2018/2019 sme privítali nezávislých hodnotiteľov a s napätím očakávali ich verdikt.

      A podarilo sa! V stredu sa členky kolégia, Anetka a Natálka, zúčastnili Slávnostnej certifikácie Zelených škôl v Bratislave, kde si prevzali certifikát a vlajku Eco-schools. Naša škola patrí medzi 99 z celého Slovenska, ktoré toto ocenenie získali na najbližšie dva roky.

    • Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
     • Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

     • Koniec septembra je už tradične venovaný výstave ovocia zeleniny a kvetov, ktorá sa tento rok konala 21.9.2019 v budove našej školy. Podujatie organizovala ZO SZZ Badín. Podrobnejšie informácie o počte exponátov a výhercoch si môžete prečítať na stránke obce. Nás teší, že sa výstavy so svojimi aranžmánmi zúčastnili aj žiaci II.B, III.B, IV.A, V.B, VI.B s triednymi učiteľkami a všetky tri oddelenia ŠKD s pani vychovávateľkami. Deti vytvorili veľmi pekne naaranžované košíky, kvetinový dáždnik, hmyzí domček, či háčkované ovocie. Výstavu dopĺňal aj milý ježko od Vladky Majerskej. Všetkým veľmi pekne ďakujeme a veríme, že na budúci rok sa zapoja aj žiaci ostatných tried.

    • Európsky týždeň športu 2019
     • Európsky týždeň športu 2019

     • Európsky týždeň športu prebehol v našej škole v týždni od 23.9. – 27.9. 2019. Počas neho boli pre žiakov pripravené viaceré pohybové aktivity. Spomenieme aspoň Do školy pešo alebo na bicykli, Jesenný beh ulicami Badína a Tanečný piatok. Okrem toho bola pre žiakov pripravená aj beseda s olympionikmi. Žiaci sa do akcií zapájali s odhodlaním dobre si zašportovať, zabaviť sa a zároveň dosiahnuť čo najlepší výsledok. Možno aj takéto podujatia inšpirujú niektorých z nás k aktívnemu športu. 

      Najväčší úspech mal medzi žiakmi Jesenný beh, a preto dúfame, že sa z neho stane v našej škole tradícia a v nasledujúcich ročníkoch sa k nám pridajú aj občania obce Badín.  

      Na záver si zaželajme, aby sa pohyb a šport stali neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Veď byť zdravý a fit je ideálom každého z nás.

      Vyhodnotenie_aktivity_peso_do_skoly.docx

      Vysledkova_listina_jesenneho_behu.docx

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • 26. septembra sa žiaci druhého stupňa našej školy už tradične zapojili do aktivít pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Počas dvoch vyučovacích hodín pracovali pod vedením pedagógov v tvorivých dielňach, ktorých zjednocujúcou tematikou bola kultúrna a jazyková rozmanitosť národov a krajín Európy. Naučili sme sa belgický tanec, pieseň Frère Jacques v trinástich jazykoch, v športovej hale sa hrali tradičné pohybové hry.

      V kulinárskej dielničke sme pripravovali tiramisu, grécky šalát, viedenský trhanec a anglický recept “žaba v diere”. Po anglicky, nemecky, francúzsky chorvátsky, česky a rusky sme sa mohli porozprávať v jazykovej kaviarni, zapojili sme sa do online kvízov a súťaží a výtvarne realizovali pri tvorbe dizajnu trička. Výsledky jednotlivých tvorivých dielní sme spoločne odprezentovali v záverečnom programe v športovej hale. Veríme, že osemnásty ročník Európskeho dňa jazykov prispel k rozvoju mnohojazyčnosti a interkultúrneho porozumenia, ktoré je nevyhnutné zachovávať, chrániť a rozvíjať, ako aj k rozvoju pozitívneho vzťahu žiakov k celoživotnému vzdelávaniu a vzájomnej výmene poznatkov a skúseností na internacionálnej úrovni.

      Krátke video zo záverečnej prezentácie si môžete pozrieť tu.

    • Memoriál bratov Kopáčikovcov
     • Memoriál bratov Kopáčikovcov

     • Aj napriek tomu, že bol povestný piatok 13., vybrali sme sa karavanom smerom na Močenok, kde sa v sobotu 14. septembra 2019 uskutočnil 10. ročník Memoriálu bratov Kopáčikovcov. Bratia Kopáčikovci svojím pôsobením veľmi výrazne zasiahli do dejín leteckého modelárstva. Na ich pamiatku sa koná súťaž, ktorá nesie ich meno. Ide o súťaž voľných modelov – voľné preto, lebo po vypustení z lanka ničím nespútané letia tam, kam ich unáša vietor. Ako ďaleko zaletia, záleží od majstrovstva toho kto ich vyrába, ale aj toho, kto ich vypúšťa. Prekvapením tohtoročného Memoriálu bratov Kopáčikovcov boli žiaci našej školy – 5. A  triedy – Andrej Citara, ktorý sa s tromi maximálnymi nalietanými časmi bezkonkurenčne umiestnil na 1. mieste a Adam Benjamín Koza, ktorý sa umiestnil na mieste druhom. Našim mladým modelárom srdečne gratulujeme a želáme šťastný vietor aj na poslednej súťaži sezóny, ktorá sa uskutoční v októbri na letisku Janíkovce pri Nitre, na ktorej by sme nechceli chýbať. Letu zdar!!! Podujatia sme sa mohli zúčastniť aj vďaka finančnej podpore OZ AMAVET.

    • Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie

     • 5. a 6. septembra absolvovali žiaci druhého stupňa našej základnej školy jesenné účelové cvičenie. Po štvrtkovej teoretickej príprave, ktorá sa skladala z mimoriadnych situácií, zdravotnej prípravy, dopravnej výchovy, pobytu v prírode a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v piatok žiaci úspešne zvládli nácvik evakuácie školy z dôvodu požiarneho poplachu, ktorú vedenie školy zabezpečilo v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom v Badíne. Následne všetky triedy v sprievode triednych učiteľov absolvovali turistickú vychádzku do okolia obce Badín. Zaujímavou zastávkou bola badínska pivnica v lokalite Bakovec, ktorá rovnako zaujala najmladších i najstarších žiakov našej školy.

     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • Druhého septembra 2019 sa opäť otvorili brány našej školy pre všetkých jej žiakov. Po zaslúženom oddychu nastal čas učenia, školských aktivít a povinností.  

      Keďže počasie nám tentokrát veľmi neprialo a prekvapil nás dážď, zhromaždili sa všetci žiaci, rodičia  a pedagógovia na chodbe školy, kde sa konalo slávnostné otvorenie školského roka, ktorého sa zúčastnil aj pán starosta, Mgr. Pavol Hric.  

      Všetkým žiakom želáme veľa radosti z práce, objavovania, úspechov, dobrých známok, ale aj priateľstiev. Prajeme im, aby sa naša škola stala miestom, kde sa budú dobre cítiť. 

     • Stravné v novom školskom roku

     • Vážení rodičia.

      Poplatky za stravu, réžiu a ŠKD prosím uhrádzajte na účet SK24 5600 0000 0012 3719 1006 do 10. dňa v mesiaci. Pri platbe používajte variabilný symbol, ktorý je pridelený každému žiakovi.

      Informáciu s vyúčtovaním šk. roka 2018/2019 spolu s variabilným symbolom dostanú žiaci 2.9.2019.

      Stravné:

      Dieťa, ktoré sa nezúčastní vyučovania a zo stravy nie je odhlásené, nemá nárok na štátnu dotáciu - hradí sumu obeda v plnej výške.

      Pokiaľ sa dieťa vyučovania zúčastní, ale stravu neodoberie, pričom nie je zo stravovania odhlásené, nemá nárok na štátnu dotáciu – hradí sumu obeda v plnej výške.

      Odhlásenie stravy:

      Strava sa odhlasuje deň vopred do 14:00 hod prostredníctvom systému EDUPAGE.

      Sankcie:

      Ak bude mať žiak nedoplatok na stravnom (strava+réžia) k poslednému dňu aktuálneho mesiaca, bude automaticky odhlásený zo stravy až do uhradenia poplatkov.

     • Letné prianie od nášho kolektívu

     • Všetkým žiakom, rodičom, pedagógom a priateľom školy prajeme veľa slnečných dní a príjemné prežitie letných prázdnin plné zážitkov, úsmevu a radosti. 

      Školský rok 2019/2020  začína v pondelok 2. septembra 2019.

     • Rozlúčka s deviatakmi

     • V piatok 28. júna sa žiaci a učitelia našej základnej školy ako aj predstavitelia obce zišli, aby počas slávnostnej ceremónie ukončenia školského roka spoločne vyhodnotili uplynulý školský rok. Pri tejto príležitosti vedenie školy ocenilo žiakov, ktorí sa úspešne zapájali do súťaží a predmetových olympiád a úspešne obstáli v súťaži Projekt Expert o najlepšie žiacke projekty.

      Táto slávnostná chvíľa však patrila aj rozlúčke s deviatakmi. Žiaci aj triedna učiteľka vo svojich príhovoroch spomínali na spoločne strávené chvíle a neubránili sa emóciám. Potom už nasledovalo symbolické posledné zvonenie pre absolventov deviateho ročníka.

      Všetkým žiakom prajeme pekné prázdniny a deviatakom veľa úspechov v ďalšom štúdiu na strednej škole.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • ekonom@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje