• Lesnícke dni
     • Lesnícke dni

     • Dňa 21. 4. 2023 sa žiaci 8. ročníka v rámci DŇA ZEME zúčastnili celoslovenského podujatia Lesnícke dni 2023 vo Zvolene. Cieľom tohtoročného, už 17. ročníka s podtitulom „Lesy – liečia telo i dušu“,  bolo pripomenúť si nenahraditeľnosť a dôležitosť lesov pre zdravie človeka.

      K hlavným organizátorom každoročne patrí Národné lesnícke centrum, ktoré pripravilo bohatý program pre deti a širokú verejnosť.

      Naši žiaci mohli vidieť, v čom spočíva práca lesníkov a aké sú úlohy lesného hospodárstva. Vyskúšali si prácu hasičov, sokoliarov, kynológov, dozvedeli sa zaujímavé informácie o niektorých stredných školách, ktoré sa podujatia zúčastnili. Bohatý program bol sprevádzaný dobrou hudbou,  rôznorodými tanečnými vystúpeniami ako aj náučnými kvízmi, prednáškami jednotlivých organizácií a škôl, workshopmi pre stredoškolákov a zaujímavými aktivitami lesných pedagógov.

     • Bezpečnosť na nete

     • Dňa 17. 4. 2023 sa v našej škole uskutočnila prednáška projektu „Bezpečnosť na nete“, ktorý organizuje Euroatlantické centrum. Je zameraný na zvýšenie povedomia žiakov ZŠ o hybridných hrozbách, akými sú dezinformácie, hoaxy a radikalizácia v online priestore. Projekt má za úlohu dopomôcť k rozvoju kritického myslenia v boji proti týmto negatívnym vplyvom.

      Štvorčlenný tím na čele s našou bývalou žiačkou Sarah Karašinskou si pripravil zaujímavú interaktívnu prednášku pre žiakov 6. ročníka. Na základe aktivity a prejaveného záujmu o tému boli vybratí siedmi žiaci, ktorí sú pozvaní na záverečnú konferenciu, ktorá sa uskutoční 5. 5. 2023 na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

     • Beseda o mediálnej gramotnosti

     • Vedeli ste, čo je to dopamínový efekt? Naši ôsmaci a deviataci to už vedia. A aj ďalšie nové veci!

      V pondelok 17. apríla sa u nás v škole konala beseda na tému mediálna gramotnosť s novinárom Vladimírom Šnídlom. Pán Šnídl sa dlhodobo venuje problematike médií, sociálnych sietí a práci s informáciami.

      S našimi žiakmi sa rozprával najmä o tom, ako fungujú sociálne siete a ich algoritmy, ktoré nám zobrazujú obsah. Tiež si vysvetlili, ako môžu vznikať hoaxy, ako si overiť dôveryhodnosť informácií a spravodajských stránok, alebo o čom hovoria konšpiračné teórie.

      V druhej časti besedy sa venovali aktuálnym témam, pri ktorých často dochádza k manipulácii s informáciami, a ako máme vedieť takéto manipulácie odhaliť. Bolo odprezentovaných mnoho faktov, čo dáva žiakom možnosť vytvoriť si názor podložený reálnymi údajmi.

      Veríme, že získané poznatky prispejú u našich žiačok a žiakov k rozvoju kritického myslenia, ktoré je v informačnej dobe veľmi potrebné a považuje sa jednu z kľúčových kompetencií pre 21. storočie.

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     • Dňa 13. apríla 2023 sa v našej škole konal zápis budúcich prvákov. Aj keď predškoláci prišli v sprievode svojich rodičov, sami museli splniť niekoľko úloh, čím preukázali svoju šikovnosť a pripravenosť na plnenie školských povinností. Všetko hravo zvládli, a preto si domov odniesli aj peknú odmenu v podobe malých darčekov, ktoré pre nich pripravili deti z ŠKD. Ďakujeme všetkým rodičom zapísaných detí za dôveru, ktorú prejavili našej škole.

     • Plavecký výcvik druhákov

     • V dňoch od 4. do 14. apríla 2023 naši druháci absolvovali základný plavecký kurz. Cieľom výcviku, ktorý prebiehal pod vedením skúsených trénerov Plaveckého kempu, bolo vytvoriť u žiakov pozitívny vzťah k vodnému prostrediu, odbúrať strach z vody a naučiť ich správnej technike plaveckých štýlov prsia, kraul a znak.

      Deti boli rozdelené do troch družstiev a počas celého týždňa usilovne zlepšovali svoje plavecké zručnosti. Každý sa snažil a robil pokroky vlastným tempom, najdôležitejšia však bola ich radosť z pobytu vo vode. Na záver žiaci predviedli, čo sa naučili, a ako sa zlepšili. Ich odmenou bola pochvala od trénerov a učiteľov a diplom za úspešné absolvovanie plaveckého kurzu.

     • Anglické divadlo

     • V stredu 5. apríla 2023 sa žiaci 2. stupňa zúčastnili divadelného predstavenia v aule SZU v Banskej Bystrici.

      Piataci si pozreli rozprávku o namyslenej a drzej koze s názvom LAZY GOAT, ktorá využívala princíp mravného posolstva, pričom zvieratá boli príkladmi modelových ľudských vlastností. Okrem umeleckého zážitku deti rozvíjali aj svoje jazykové schopnosti prostredníctvom veselých anglicko-slovenských pesničiek.

      Žiaci 7. a 8. ročníka si pozreli humorne ladený príbeh THE LAST WISH, inšpirovaný rozprávkou Jana Wericha s názvom Kráľ mal troch synov. V predstavení boli použité anglické frázy, slovná zásoba z reálneho života, variabilná scéna, ktoré spolu s pestrými hereckými kreáciami tvorili nezabudnuteľný zážitok.

       

     • 3x3 basketbal

     • Dňa 30. 3. 2023 vyletela z našej školy po veľmi dlhom čase prvá „basketbalová“ lastovička. Zúčastnili sme sa okresného kola 3x3 streetbasketbalu žiakov. Naši reprezentanti bojovali statočne a vybojovali 4. miesto, čo je na začiatok nášho basketbalového ťaženia veľmi slušný výsledok. Veríme, že sa budeme tejto súťaže zúčastňovať pravidelne a zapoja sa aj dievčatá.

     • Biologická olympiáda kategória D

     • Dňa 24. 3. 2023 sa uskutočnilo ďalšie školské kolo biologickej olympiády pre žiakov 6. a 7. ročníka.

      Výsledky sú nasledovné:

      1. miesto ‒ Martin Sitár 7. A

      2. miesto ‒ Viktória Andersson 6. A

      3. miesto ‒ Eliška Košová 7. B

      Gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým súťažiacim za ich účasť a snahu!

    • Deviataci čítajú prvákom
     • Deviataci čítajú prvákom

     • Marec mesiac knihy sme ukončili milým stretnutím našich najstarších a najmladších žiakov v školskej knižnici. Deviataci sa rozhodli, že si overia, či prváčikovia poznajú písmená a vedia ich poskladať do slov a viet. Najprv však prvákom prečítali príbeh o Analfabete Negramotnej, dievčati, ktoré nevedelo čítať a písať a nechtiac ostalo uväznené v knižnici. Potom prišli na rad úlohy, pripravené pre budúcich čitateľov. Prváci nesklamali a presvedčili svojich starších spolužiakov, že s písmenkami sú kamaráti. Ďakujeme deviatakom, že si našli čas na našich najmenších žiakov a prváčikom želáme veľa prečítaných kníh.

     • Beseda o M. R. Štefánikovi

     • Dňa 28. 3. 2023 sa pre žiakov 3. a 4. ročníka uskutočnila beseda o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, významnej osobnosti, ktorá ovplyvnila dejiny Slovenska. Mgr. Mária Gállová zo Spoločnosti M. R. Štefánika priblížila deťom jeho život, záujem o astronómiu a vášeň pre cestovanie. Na konci besedy žiaci dostali dobrovoľnú úlohu a to výtvarne znázorniť, čo si zapamätali, resp. čo ich zaujalo pri rozprávaní o tomto velikánovi.

     • Čítajme si o vode

     • Voda nám nie je známa iba z hodín chémie, biológie či fyziky. Môžeme sa s ňou stretnúť aj v krásnej literatúre. Tento rok sme náš tradičný čitateľský maratón venovali vode a dali sme mu názov Čítajme si o vode. Na šiestich miestach v hlavnej budove školy čítali učitelia počas troch prestávok žiakom z kníh, ktorých hlavnou hrdinkou bola voda v rôznych formách a skupenstvách. Pani učiteľka Jurková čítala príbeh o veľrybe Gerde, určený pre začínajúcich čitateľov. Nestarnúce Osmijankove podvodné rozprávky čítala pani učiteľka Mikulová pre starších prvostupniarov. Pán učiteľ Krúpa čítal žiakom knihu 10 odvážnych expedícií o cestovateľoch, ktorí si zmerali sily s vodným živlom. Druhú časť dystopickej trilógie Pomstitelia, z názvom Pyro, o vodnej epičke Regalii, ktorá zatopila New York čítala pani učiteľka Urban Manková. Cestopis o plavbe deltou Dunaja Dolu vodou čítal pán učiteľ Brna a nakoniec román Modrá, ktorý má silné environmentálne posolstvo čítala pani riaditeľka Turianska. Naši prváčikovia si v starej škole spolu so svojimi pani učiteľkami prečítali Hlbokomorské rozprávky. Týmto podujatím sme si pripomenuli dva významné sviatky, Marec mesiac knihy a Svetový deň vody, ktoré sa nám podarilo prepojiť v jednom, veríme, že pútavom dni.

     • Matematický klokan

     • Dosúťažené... I tento rok sme sa ako škola zapojili do najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže Matematický Klokan. Súťažilo 67 žiakov našej školy. Plní očakávania sa pustili do súťažných úloh, niektoré prelúskali hravo, iné ich potrápili trošku viac. A ako sa im darilo? Tak na túto odpoveď si musíme ešte počkať, kým zverejnia oficiálne výsledky. Zatiaľ si pozrite fotodokumentáciu z prebiehajúcej akcie

    • Predškoláci na návšteve u veľkých prvákov
     • Predškoláci na návšteve u veľkých prvákov

     • Že je škola zábavná a netreba sa jej báť, ukázali terajší prváci malým kamarátom z materskej školy. Predškoláci z badínskej škôlky si vo štvrtok 23. 3. 2023 sadli do ozajstných lavíc a veľkí prváci sa im venovali pri každej aktivite. Spolu riešili úlohy na koberci či pri tabuli. Mnohí predškoláci sa už na školičku tešia a my na nich samozrejme tiež!

    • Po stopách Štefánika - exkurzia
     • Po stopách Štefánika - exkurzia

     • Tento školský rok sme sa rozhodli, že sa v rámci vyučovania zameriame na najvýznamnejšiu osobnosť našich dejín, Milana Rastislava Štefánika. Aby sme sa o ňom dozvedeli čo najviac, vydali sme sa vo štvrtok 23. 3. 2023 do jeho rodného kraja. V Košariskách sme si pozreli Múzeum M. R. Štefánika, ktoré sa nachádza v jeho rodnom dome na bývalej evanjelickej fare. Videli sme pôvodné exponáty, ktoré mapujú jeho život a vedeckú kariéru. Ďalej sme sa vydali do neďalekej Brezovej pod Bradlom, kde sa nachádza Múzeum Dušana Jurkoviča, ktorý okrem iných významných architektonických stavieb naprojektoval a zrealizoval projekt mohyly na vrchu Bradlo, ktorá sa stala miestom posledného odpočinku Milana R. Štefánika a dvoch talianskych letcov, ktorí spolu s ním zahynuli pri leteckom nešťastí 4. 5. 1919 v Ivanke pri Dunaji. Exkurziu sme zakončili na Bradle, kde sme sa stretli so sympatickým sprievodcom Matúšom, ktorý nám porozprával o Štefánikovom živote a prezreli sme si areál mohyly. Priali nám nielen okolnosti, ale aj počasie a tak sme sa domov vracali síce unavení, ale plní zážitkov a vedomostí, ktoré pretavíme pri príprave projektového dňa, ktorý nás čaká v máji.  

    • Exkurzia na Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
     • Exkurzia na Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

     • Je možné pripomenúť si Svetový deň vody a zároveň mať možnosť stretnúť sa s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja? Podarilo sa to žiakom 8. B triedy, ktorí dňa 21. 3. 2023 navštívili Úrad BBSK.  

      V rámci exkurzie sa žiaci zúčastnili odbornej prezentácie a besedy na environmentálne témy, ktorú pre nás realizovali pracovníci odboru Územného plánovania a životného prostredia (ÚP a ŽP). Žiaci sa dozvedeli zaujímavé informácie o vzťahu BBSK k ochrane a tvorbe životného prostredia, o dopadoch zmeny klímy a možných riešeniach, o stave znečistenia vôd v kraji a zdrojoch pitnej vody. S odborníkmi diskutovali o vhodnosti malých vodných elektrární na Hrone, ako aj o zámere postaviť celoročne prevádzkovanú lyžiarsku halu na Donovaloch.  Príjemné posedenie ukončili žiaci cieleným rozhovorom s vopred pripravenými otázkami na tému voda, ktoré položili pracovníkom odboru ÚP a ŽP.   

      V úvode stretnutia s predsedom BBSK Ondrejom Lunterom mala hlavné slovo naša žiačka Ema Zacharová, ktorá odprezentovala svoj originálne spracovaný projekt týkajúci sa župných volieb. Mgr. Ondrej Lunter odpovedal na tri otázky, ktoré Ema v rámci projektu položila každému kandidátovi na post banskobystrického župana. Žiaci s predsedom BBSK debatovali aj o výbere strednej školy a kompetenciách samosprávneho kraja. Zo stretnutia si odniesli nielen neopakovateľný zážitok, ale aj milé darčeky.

      Ak vás aktivity žiakov 8. B triedy zaujali, podrobnejšie informácie o nich sa dočítate v aprílovom čísle školského časopisu.

     • Plavecký výcvik

     • V marci sa najskôr štvrtáci a hneď po nich aj tretiaci zúčastnili základného plaveckého výcviku. Päť dní sa neučili podľa rozvrhu, ale si užívali vodu krytej plavárne na Štiavničkách. Voda preverila ich schopnosti, zdatnosti, zocelila ich a niektorí objavili jej čaro a naučili sa plávať. A aj keď boli tieto dni vyčerpávajúce, každé ráno mieril na plaváreň autobus plný usmiatych detí, s výbornou náladou, ktoré sa už nevedeli dočkať momentu, keď vhupnú do vody a začnú plávať. A keby ste sa ich opýtali, či pôjdu znova, márne by ste hľadali niekoho, čo by povedal nie 😊.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje