• Okresné kolo 70. Hviezdoslavovho Kubína

     • Dňa 13. 2. 2024 sa konalo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína v umeleckom prednese poézie a prózy. Aj naša škola mala zastúpenie v každej kategórii. Najúspešnejším žiakom sa stal Michal Leško z 5.A triedy, ktorý svojím prednesom  zaujal porotu a postúpil v II. kategórii poézie do regionálneho kola. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a Michalovi prajeme veľa úspechov v nastávajúcom kole.

     • Obvodné kolo biologickej olympiády

     • Dňa 13. 2. 2024 sa v našej škole konalo obvodné kolo biologickej olympiády v kategórii C. Súťaže sa zúčastnili aj dvaja naši žiaci z 8. A. V teoreticko-praktickej časti sa umiestnili nasledovne: 3. miesto obsadil Martin Sitár a 5. miesto Daniela Leštáková. Gratulujeme a zároveň im ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

     • Erasmus+ na španielsky spôsob

     • Začiatkom februára sme sa vybrali na ďalšiu žiacku mobilitu, tentokrát do krásneho mesta Úbeda v Andalúzii. Cesta bola dlhá, ale mesto nás okamžite očarilo. Nehovoriac o veľkolepom privítaní, ktoré pre nás pripravila španielska škola v pondelok, prvý deň nášho programu. Počas ďalších dní sme si prezreli školu aj mesto, zúčastnili sa na vyučovaní, boli sme na exkurzii v recyklačnom stredisku, v planetáriu a robili rôznorodé aktivity. Chvíľu sme si zvykali na španielsky životný štýl, ktorý sa od nášho dosť odlišuje, ochutnávali španielske špeciality a posledný deň sme stihli absolvovať aj návštevu Picassovho múzea a pláž v Malage. Ráno sme odleteli späť do Viedne plní zážitkov a dobrej nálady.

      Viac sa dozviete v našej prezentácii už čoskoro.

     • Chcem podnikať - mám nápad alebo vynález. Ako ich ochránim?

     • Na hodine občianskej náuky sme mali možnosť oboznámiť sa s tým, čo je to duševné vlastníctvo. Predstavili nám ho lektorky z Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Úrad PV SR sídli priamo v Banskej Bystrici. Mali sme možnosť nazrieť do sveta známych firiem a svetových značiek. Lektorky nám ukázali, na čo všetko je potrebné myslieť, ak si aj my chceme založiť vlastnú značku. Už vieme, čo je to patent a na čo všetko treba dbať pri dizajne produktu a ochrane značky. Dozvedeli sme sa, že patent aj ochrana dizajnu má časovú platnosť. V skupinách sme mali možnosť založiť vlastnú spoločnosť a vymyslieť vlastný produkt, s ktorým by sme vstúpili do podnikania. Potrápili sme naše kreatívne a umelecké schopnosti a každá skupina prišla s nápadmi, ktoré by možno v budúcnosti mohli a vedeli fungovať. (Kika R., 9. A)

       

    • Karneval v MŠ
     • Karneval v MŠ

     • Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy pred Veľkou nocou patrí tradične karnevalom, fašiangovým sprievodom či veseliciam.
      V našej škôlke sme mali karneval v pondelok 22. januára. Deti už ráno prišli do škôlky v maskách a s dobrou náladou. Od rána sme sa v triedach zabávali, súťažili, tancovali a v neposlednom rade predstavovali svoje masky. Karnevalový deň sme si užili a poriadne sa zabavili.

     • Prevencia, prevencia, prevencia...

     • Hovoriť o nej pasívne je niečo iné, ako zažiť akciu :)

      Niektorí z našich žiakov si to vyskúšali v pondelok na vlastnej koži. Táto „návšteva“ podnietila rozhovory aj o tom, čo sa deje v škole a otázky: „A vrátia sa ešte?“ alebo „Prečo neboli v našej triede?“

      Nuž, nevieme dňa ani hodiny.

      Poďakovanie za túto aktívnu formu prevencie patrí PZ SR.

    • Deň komplimentov
     • Deň komplimentov

     • 24. január v kalendári žiari ako Medzinárodný deň komplimentov. Je umenie kompliment dať, no rovnako veľké umenie je vedieť ho prijať. U nás v V. oddelení ŠKD sme ich rovno uviedli do praxe vo forme voľby „Hviezdnej osobnosti“ za prvý polrok tohto školského roka.
      Deti dostali úlohu premyslieť si, kto podľa nich urobil najväčší pokrok v správaní sa v klube v našej skupine. Kto sa zmenil v tom, ako je nápomocný, koho motivácia pracovať v kruhu a nerušiť sa zmenila najviac. Kto býval ironický a teraz sa mu darí nebyť.  Meno, ktoré im v tej súvislosti napadlo, mali tajne napísať na lístok. Po spočítaní najväčší počet hlasov získal Miško Greško.
      Nezostali sme len pri voľbe. Aj deti, ktoré mu udelili hlas, aj deti, ktoré dali hlas inému, sa mali zamyslieť, v čom podľa nich ten pokrok uňho nastal. A toto všetko si uňho všimli a ocenili.
      Keď ideš po schodoch a chodbe, už nebeháš.
      Pri futbale si býval hlučný, keď to niekomu nešlo, už sa ti darí nebyť.
      Keď sa v kruhu rozprávame, už nešomreš, počúvaš a my sme s prácou skoro hotoví.
      Nevykrikuješ, keď niekto hovorí.
      Keď ti niečo vadí, najskôr to riešiš.
      Keď si nedoniesol veci do krabice od topánok, pomohol si s menovkami a zbalením, aby si aj ty prispel.
      O dosť menej sa vysmievaš a skáčeš do reči, ako si zvykol.
      Už nenadávaš.
      Pre Miška bolo nezvyklé počuť toľko príjemných postrehov na jeho adresu. Dal to ale skvelo. 😊
      Miško, pokročil si, pokračuj. Veríme, že sa ti podarí takto fungovať aj v triede - s Adamom.

     • Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • Každoročne sa naši žiaci zapájajú do recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Tento rok bol veľmi vydarený a porota mala neľahkú úlohu vybrať tých najlepších, pretože postúpiť do ďalšieho kola mohol z každej kategórie len jeden súťažiaci. Našu školu budú v okresnom kole reprezentovať títo žiaci:

      I. kategória

      Alica Miháliková (3. B) prednes poézie

      Júlia Lunterová (4. B) prednes prózy

      II. kategória

      Michal Leško (5. A) prednes poézie

      Simon Mário Almáši (6. A) prednes prózy

      III. kategória

      Lukáš Ružbacký (7. A) prednes poézie   

      Vendelín Slavko Almáši (9. A) prednes prózy

      Víťazom blahoželáme a ostatným súťažiacim ďakujeme za ich záujem o knihy a umelecký prednes.

    • Bunkre
     • Bunkre

     • Niekto si pomyslí, že je to len hra. A práve chvíle „len zábavy“ sú pre deti aj nás, klubových učiteľov, najväčšia fuška. Deti z voľnej hry vedia získať množstvo cenných skúseností a poznatkov.
      Súčasná doba ponúka (nielen) pre deti pretlak podnetov. Je pre ne stále ťažšie sa „nenudiť“ a tvoriť dej hry s kamarátmi bez toho, aby to za nich niekto vymyslel. Zapojiť sa ku klbku už hrajúcich sa detí a nájsť si medzi nimi svoje miesto (niekto je recepčný, iný kuchár, chyžná, či upratovač), je náročnejšie, ako by sa zdalo.
      Je vzácny dar a zároveň majstrovstvo oboch strán, že sa to môže diať v bezpečnom a dôverujúcom prostredí, ktoré klubový učiteľ s deťmi tvorí.
      Dohodnúť pravidlá, dodržať dohody, rozvíjať priateľstvá, zvládnuť rozdielnosť názorov bez kriku a hnevu, učiť sa hovoriť tichšie, aby som mojou hrou iných nerušil, požiadať o pomoc, dbať na vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť iných, upratať po hre, hľadať kompromisy, naučiť sa striedať, brať ohľad na seba a aj na iných, trpezlivosť, podpora, ospravedlnenie.... A hlavne – uvedomovať si zodpovednosť za vlastné konanie. Aj keď sa mi darí, aj keď robím chyby. Uznajte, že tam „len“ nemá čo hľadať. To sú výzvy a situácie s veľký presahom do ďalšieho života.
      No a (klubový) učiteľ potrebuje byť odhodlaný, vytrvalý a obdarený schopnosťou vypočuť ich, pomôcť, koordinovať, podporiť a dôverovať v tom im aj sebe. Pretože v triede vie byť niekoľko hrajúcich sa skupiniek zároveň.
      Pre všetky vyššie spomenuté dôvody využívame v ŠKD aj prvok „voľná hra“. A možno by sa k nám niektorí dospelí do tej voľnej hry mali na chvíľu pripojiť. :) Čo myslíte?

    • Starostlivosť o vtáčiky
     • Starostlivosť o vtáčiky

     • Niektoré vtáčiky pred príchodom zimy odlietajú do teplých krajín a niektoré sú u nás celý rok. Vtáčiky, ktoré ostávajú cez zimu, môžu trpieť nedostatkom potravy, a preto sme sa v III. oddelení rozhodli, že sa im pokúsime uľahčiť prežitie v týchto mrazivých dňoch a vyrobili sme im niekoľko jednoduchých kŕmidiel, ktoré sme rozvešali po našej školskej záhrade. Odmenou pre nás je nielen dobrý pocit, ale aj ich krásny spev.

     • Biologická olympiáda

     • Dňa 11. 1. 2024 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády v kategórii C, ktorej sa zúčastnilo 13 žiakov z 8. a 9. ročníka.

      Umiestnenie súťažiacich je nasledovné:

      1. miesto – Daniela Leštáková 8. A,

      2. miesto – Martin Sitár 8. A,

      3. miesto – Ema Zacharová 9. B.

      Prví dvaja žiaci postupujú do okresného kola. Víťazom srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za aktívny prístup k učeniu sa prírodovedných predmetov. Víťazom držíme palce v okresnom kole!

     • Kúzelná fyzika

     • Je to kúzlo alebo veda? Tak túto otázku si opakovane položili mnohí účastníci netradičného predstavenia, ktoré sa konalo v našej škole v predvianočnom čase. Našťastie každá otázka malých aj veľkých zvedavcov bola počas predstavenia zodpovedaná majstrom „kúzelnej fyziky“, pánom Michalom Figurom (popularizátorom fyziky a tvorcom zábavno-vzdelávacieho predstavenia s fyzikálnou podstatou).

      Žiaci boli svedkami série zaujímavých experimentov s často neočakávaným dejom a rovnako neočakávaným rozuzlením. Dozvedeli sme sa veľa nových informácií. Ako je možné, že nás film v 3D kine vtiahne priamo do deja? Ako vidia naše oči? Ako je možné, že keď naplnená cisterna prudšie zabrzdí, tak ju náklad neprevráti? Prečo LED žiarovky šetria energiu, no niektorí ľudia môžu cítiť nepohodu pri ich používaní? Ako dosiahnuť, aby ľahké pierko a pomerne ťažká matica dopadli z rovnakej výšky na stôl v rovnakom čase? Tieto a mnohé ďalšie experimenty sa nám odohrali pred očami a niektorí žiaci si ich vyskúšali na vlastnej koži.

      Pridanou hodnotou predstavenia bol fakt, že aj zdanlivo zložité javy sa dajú demonštrovať pomocou bežne dostupných predmetov, ktoré máme doma. Fyzika je veda nášho každodenného života, ktorej zákonitosti (zákony prírody) platia pri každom našom kroku a každej činnosti. Je to živá veda, nie len vyučovací predmet v škole plný čísiel, písmen a vzorcov.

      Takže priatelia, nech je váš vek akýkoľvek hrajte sa! Buďte zvedaví, pýtajte sa a bádajte. Môže vám to priniesť veľa nových zážitkov, radosti a spoločne stráveného času.

    • Biela pastelka a Svetový deň Braillovho písma
     • Biela pastelka a Svetový deň Braillovho písma

     • V januári si pripomíname dva významné dni pre nevidiacich a slabozrakých. 4. január sa slávi ako Svetový deň Braillovho písma a 15. januára prebieha verejná zbierka Biela pastelka na podporu nevidiacich a krátkozrakých.
      Tieto dni sme si v II. oddelení pripomenuli viacerými aktivitami. Rozprávali sme sa o nevidiacich, ich každodennom živote, ich školách a vzdelávaní. Vyskúšali sme si, ako vnímajú priestor, čítajú a píšu. Spoločne sme si vyhľadávali informácie o tom, kto to bol Louis Braille, prečítali sme si jeho životný príbeh a oboznámili sa s prvou verziou jeho písma. Braillovo písmo je špeciálny druh písma resp. systém písania, určený pre nevidiacich a slabozrakých. Funguje na princípe plastických bodov vyrazených do papiera, ktoré čitateľ vníma hmatom. My sme sa pokúsili pomocou tohto systému napísať svoje mená a rozoznávať ich hmatom. Tento dôležitý zmysel sme využili aj pri identifikácii rôznych predmetov.
      Deti sa opäť naučili niečo nové a veríme, že vďaka týmto aktivitám budú tolerantnejšie a vnímavejšie

     • Návšteva domova pre núdznych

     • Mesiac sme sa pripravovali na návštevu ľudí v núdzi. Pomáhali nám aj naši rodičia. V utorok 5. 12. 2023 sme sa celá etikárska skupina aj s taškami, v ktorých boli darčeky (jedlo a oblečenie) premiestnili do domu pre núdznych. Na začiatku návštevy nám pán správca rozprával o vzniku domu a o tom, ako pomáhajú ľuďom v núdzi, čo všetko pre nich robia, napríklad pomáhajú aj Ukrajincom tým, že im platia lekcie Slovenčiny. Keď nám pán správca dorozprával o priebehu dňa v dome pre núdznych a nám už nenapadli žiadne otázky, zapojili sa do rozhovoru bezdomovci. Pýtali sme sa, ako sa dostali na ulicu, čo ich do domu pre núdznych priviedlo, či sú tu spokojní? Bezdomovci sú väčšinou ľudia s nejakým postihnutím, psychickými alebo fyzickými problémami, ktorí prišli o prácu a zmysel života a už sa nevedia zaradiť späť do bežného života. Ľudia bez domova boli veľmi milí a neskutočne vďační za všetky veci a darčeky, ktoré sme im priniesli. Bolo vidieť, že sa tešili z nás detí a pani učiteľky. Aj pre nás bolo zaujímavé počúvať o osudoch takýchto ľudí a dozvedeli sme sa aj niečo nové.  

     • Vianočné dielne

     • Tradície rôzneho charakteru sú vo vianočnom období prirodzenou súčasťou našich životov. Často si ani neuvedomujeme, čo všetko sa postupom času stalo tradíciou. Vianočné dielne v našej škole už tiež patria do tejto kategórie.
      Úvodné minúty spríjemnili návštevníkom žiaci svojím vystúpením. K vianočnej atmosfére neodmysliteľne patrí vôňa punču a koláčov. Tie si pre hostí pripravili naši deviataci. Vďaka zástupcom z rady školy chuťové poháriky potešila aj kapustnica.
      Dielničky ponúkli návštevníkom možnosť vyrobiť si rôzne ozdoby na stromček, dekorácie, svietniky a  nechýbalo ani zdobenie medovníkov, muffinov  či ochutnávka sladkých i slaných oplátok.  
      Pospomínať na staré dobré časy, porozprávať sa s učiteľmi či kamarátmi, prišli aj naši bývalí žiaci. Príjemnú atmosféru svojou interpretáciou podčiarkli aj učitelia zo Súkromnej ZUŠ Zacharová.
      Aspoň na chvíľu spomaliť a užiť si pohodu pri tvorení a rozhovoroch mohol každý, kto zavítal na  Vianočné dielne. Čas strávený oddychom plynie akoby rýchlejšie. Aj táto akcia bola toho dôkazom.
      Prajeme vám, aby sviatočné chvíle vo vašich rodinách plynuli pomaly, v pokojnej a radostnej atmosfére. Nech láska naplní každý kút vášho domova.
      Radostné sviatky vám praje celý kolektív ZŠ s MŠ v Badíne.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje