• Oznam - poplatky

     • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín prosí zákonných zástupcov detí a žiakov, aby dočasne neplatili príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa alebo žiaka – v materskej škole, v školskom klube detí, na stravovanie vo výške nákladov na režijné náklady v školskej jedálni.

      V prípade, že ste už aktuálnu čiastku uhradili, škola Vám ich neskôr započíta pri zúčtovaní. Za pochopenie ďakujeme, o ďalšom postupe Vás budeme včas informovať.

     • OZNAM

     • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR a krízového štábu zo dňa 24. 3. 2020 boli prijaté nasledujúce opatrenia:

      - školy zostávajú zatvorené až do odvolania

      - ruší sa Testovanie 9 pre tento školský rok

      - prihlášky na stredné školy sa podávajú do 15. mája, nevyžaduje sa potvrdenie od lekára

      - prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna

      - zápis do prvého ročníka prebehne elektronickou formou bez osobnej účasti detí od 15. do 30. apríla (prihlášku nájdete tu: https://zsbadin.edupage.org/register/). Ak ste prihlášku už vyplnili, nie je potrebné urobiť tak znovu.

      Prosíme žiakov a rodičov, aby sledovali:

      - webstránku školy

      - webstránku www.ucimenadialku.sk, kde môžu nájsť množstvo materiálov k jednotlivým vyučovacím predmetom a takisto rôzne odporúčania a usmernenia

      - vysielanie RTVS – vyučovacie programy

      - platformy Edupage a Office 365, prostredníctvom ktorých komunikujú učitelia so žiakmi a zadávajú im úlohy online.

      ĎAKUJEME RODIČOM, ŽE V TÝCHTO NÁROČNÝCH CHVÍĽACH POMÁHAJÚ UČITEĽOM AJ SVOJIM DEŤOM ZVLÁDAŤ UČENIE NA DIAĽKU.

     • Koronavírus podmienky pre poukázanie 2 % z daní nemení

     • Vážení rodičia a priatelia školy!

      Opatrenia vlády v súčasnosti (k 24. 3. 2020) upravujú výlučne odpustenie sankcií za oneskorené podanie a zaplatenie dane. Ustanovenie, ktoré upravuje podmienky pre poukázanie podielu dane, zostáva zatiaľ naďalej v platnosti bezo zmeny.

      Možno zostáva posledných pár dní, aby ste nám venovali 2 % z daní. Vyzývame preto daňovníkov, ktorí chcú venovať svoje 2 % našej neziskovej organizácii SPOLU PRE ŠKOLU, aby:

      • buď zaplatili daň v aktuálne platnej lehote, teda k 31. marcu 2020
      • alebo si v tejto lehote požiadali o odklad daňového priznania (získate čas do konca júna)

      Ak za vás robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ, musí ho urobiť do 31.3. a vy môžete urobiť vyhlásenie o poukázaní 2 %  v lehote do 30. apríla 2020 (Overte si, či zamestnávateľ splní túto povinnosť včas.).

      Ďakujeme, že v týchto ťažkých časoch stojíte pri nás.

    • Halové lietanie
     • Halové lietanie

     • V sobotu 7. marca 2020 mali nadšenci halového lietania príležitosť stretnúť sa a zasúťažiť si so svojimi modelmi. Súťaž sa konala v priestoroch Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa v Banskej Bystrici. Súťažilo sa v rôznych disciplínach: školský klzáčik (lietanie na vzdialenosť letu), lietanie s modelmi s gumovým  pohonom, lietanie na presnosť pristátia a v tzv. kráľovskej disciplíne halových súťaží – halové hádzadlá (FN1). Organizátorom podujatia bolo Centrum voľného času v Banskej Bystrici.

      Súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy: Samuel Gregáň, Alex Noskovič, Ivan Dobrík, Dávid Hric, Adam Koza a Samuel Hlaváčik. V konkurencii s bystrickými modelármi boli úspešní.

      V disciplíne nazvanej školský klzáčik v kategórii mladších žiakov tretie miesto obsadili hneď dvaja naši žiaci, Samuel Gregáň a Ivan Dobrík, v kategórii starších žiakov sa Samuel Hlaváčik umiestnil na 3. mieste. V disciplíne modelov s gumovým pohonom sme sa umiestnili nasledovne: Adam Koza získal 1. miesto a Samuel Hlaváčik sa umiestnil na 2. mieste. V disciplíne hod na presnosť pristátia obsadil Samuel Hlaváčik 3. miesto. V disciplíne halové hádzadlá sa v kategórii mladších žiakov umiestnil Ivan Dobrík na 1. mieste, v kategórii starších žiakov sa Samuel Hlaváčik umiestnil na 3. mieste. Ceny výhercom odovzdal riaditeľ Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa.

      Tohtoročná jarná sezóna súťaží leteckých modelárov je zahájená. Niektorým sa na súťaži darilo viac, niektorým menej. Hlavné je zúčastniť sa a podeliť o nové skúsenosti. Najbližšie nás čaká Liga hádzadiel – jarné kolo.

    • Karneval
     • Karneval

     • Vo štvrtok 20. 2. 2020 sa naše deti premenili na princov, rytierov, čarodejníkov, víly, zvieratká, hasičov, policajtov a rôzne iné masky od výmyslu sveta. Šašo a jeho pomocníčky previedli deti zábavným popoludním, ktoré bolo plné hier, tanca a radosti. Počas zábavy sa myslelo aj na vyhladnuté brušká a na záver si deti v tombole vylosovali malú drobnosť, ktorá ich určite potešila. Aj o rok sa veľmi tešíme na zaujímavé masky!

    • Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín 2020
     • Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín 2020

     • V utorok 18. februára 2020 sme sa zúčastnili okresného kola celoštátnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. S našimi recitačnými esami sme prestížnu súťaž nemohli vynechať ani tento rok. Súťaž sa konala v Základnej škole na Pieninskej ulici v Banskej Bystrici. Súťažilo sa v prednese poézie a prózy v troch kategóriách. V prednese poézie nás reprezentovali Peter Filipovič zo 4. A a Klára Dovalová zo 6. A. V prednese prózy to boli Daniela Leštáková zo 4. A, Nina Kapustová zo 6. B a Kristína Dovalová z IX. triedy. 

      Domov sme sa vracali so štyrmi diplomami. Postup do regionálneho kola získali Daniela Leštáková, Klára Dovalová, Nina Kapustová a Kristína Dovalová. Srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia na regionálnom kole. 

    • Lyžiarsky kurz
     • Lyžiarsky kurz

     • V dňoch 10. - 14. 2. 2020 absolvovali žiaci siedmeho ročníka pobytový lyžiarsky výcvikový kurz  v lyžiarskom areáli na Donovaloch. Teoretické poznatky získali žiaci na prednáškach o lyžiarskom výstroji, technike lyžovania, zásadách  pobytu a pohybu na horách,  a v zimnom teréne. Všetci žiaci zvládli základy lyžiarskej techniky a zdokonalili sa vo svojich zručnostiach. Na záver kurzu úspešne absolvovali praktickú aj teoretickú skúšku a získali certifikáty, ktoré ich oprávňujú lyžovať na všetkých svahoch Európskej únie od Karpát cez Alpy až po  Pyreneje.

    • Educate Slovakia
     • Educate Slovakia

     • Od 27. do 31. januára 2020, v rámci projektu Educate Slovakia, navštívili našu školu dve študentky z Malajzie, Anissa aHaiii. Tento projekt je zameraný na zlepšenie komunikačných zručností a interkultúrneho porozumenia žiakov základných a stredných škôl. 

      Projektu sa zúčastnili v najväčšej miere žiaci piateho ročníka, a aj šiestaci. Dozvedeli sa veľa zaujímavého o Malajzii, naučili sa niekoľko slov z ich jazyka a ochutnali chute tejto pre nás exotickej krajiny. Komunikačným jazykom tohto podujatia bola angličtina, ktorú si žiaci mohli aktívne precvičiť.  

      Anissa aHaiii ďakujeme za vašu návštevu. 

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko

     • Dňa 29. 11. 2019 sa uskutočnil v našej škole už 11. ročník súťaže Všetkovedko. Do súťaže sa zapojilo 19 žiakov. S trpezlivosťou sme čakali na výsledky a už je to tu. Niektorí sa svojimi vedomosťami zaradili medzi 30% najúspešnejších riešiteľov, získali diplom s titulom VŠETKOVEDKO, ostatní dostali diplom s titulom VŠETKOVEDKOV UČEŇ.  

      Medzi najúspešnejších druháčikov sa dostali:  

      1. Michal Bugan z 2. A – 17. miesto 

      2. Simon Almáši z 2. A – 23. miesto 

      3. Ema Mydlárová z 2. A – 30. miesto 

      Najúspešnejší tretiaci 

      1. Nina Kolenkášová z 3. A – 11. miesto 

      2. Ema Guevara z 3. A – 25. miesto 

      3. Ivan Dobrík z 3. B – 36. miesto 

      Najúspešnejšou riešiteľkou a obhajkyňou titulu VŠETKOVEDKO ŠKOLY sa tento rok stala z NINKA KOLENKÁŠOVÁ 3. A triedy.  

      Všetkým víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie matematické výzvy.

    • Gašparko a radca z pekla
     • Gašparko a radca z pekla

     • Dňa 04. 02. 2020 sa žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili predstavenia bábkového divadla na Ráscestí v Banskej Bystrici Gašparko a radca z pekla. Vďaka podpore FPU sa deti mohli zúčastniť predstavenia bezplatne. 

      Herci predstavili deťom tradičné bábkové umenie a po skončení predstavenia prebehla diskusia, deti si mohli pod dozorom hercov vyskúšať vodenie bábok, dozvedeli sa veľa zaujímavostí  zo zákulisia, čo bolo pre ne veľmi zaujímavé.

    • Dielnička modrotlače na festivale tRadovanie
     • Dielnička modrotlače na festivale tRadovanie

     • Industriálne priestory Design Factory v Bratislave ponúkli skvelé miesto pre rodinný zimný festival zážitkových tanečných, hudobných a tvorivých dielní s majstrami svojho remesla tRadovanie, ktorý organizoval Tanečný dom Dragúni. 

      Naša modrotlač sa tiež stala jeho súčasťou, ako jedno zo štyroch prezentovaných remesiel (drotárstvo, hrnčiarstvo, plstenie). Pre účastníkov sme si pripravili ukážky technologického procesu potláčania a farbenia látky, menšiu výstavu našich modrotlačových diel a dielničku výroby vlastnej malej modrotlače v podobe plátenka zarámovaného v drevenom srdiečku. 

      V našej dielničke to vyzeralo chvíľkami ako v úli. Na modrotlač sa prišlo pozrieť množstvo ľudí a viac ako stovka z nich si modrotlač aj vlastnoručne vyskúšala. Karolínka, Klárika a Dadka zo 6. A triedy, Anička, Vaneska aKristínka z 9. triedy spolu s pani učiteľkou Luciou Dovalovou mali po celý čas (od desiatej do štvrtej) plné ruky práce. Vzorovali, farbili, vysvetľovali, odpovedali na zvedavé otázky návštevníkov, žehlili i lepili,aby každý mohol odísť s novými informáciami a zážitkom vyskúšať si skutočnú modrotlač, ktorá je kultúrnym dedičstvom aj nášho národa.  

      Za pozvanie na tento festival ďakujeme pani Barbore Morongovej, riaditeľke odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva Ministerstva kultúry SR.

      Viac na našej chemickej stránke: www.mladychemik.webnode.sk

    • Dielnička modrotlače pre študentov Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici a ich kamarátov z programu ERASMUS 
     • Dielnička modrotlače pre študentov Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici a ich kamarátov z programu ERASMUS 

     • Pre študentov Evanjelického gymnázia a ich kamarátov z Nemecka v rámci programu ERASMUS sme opäť pripravili dielničku modrotlače. Účastníkov bolo spolu s učiteľmi takmer 40 a preto sme mali počas trojhodinovej dielne plné ruky práce. Porozprávať o histórii, vysvetliť a ukázať proces tlače a farbenia, tvoriť, farbiť, prať, sušiť, toto všetko s prehľadom zvládli Kristínka a Marek z 9. triedy spolu s pani učiteľkou Luciou Dovalovou. Pod ich vedením si všetci zhotovili vlastné modrotlačové dielka - brošne, zrkadielka, náušnice či obrázky. Mnohí odchádzali modrí od indiga a veríme, že i s novými vedomosťami, skúsenosťami a zážitkom z tvorby modrotlače, ktorá bola v roku 2018 zapísaná do zoznamu Nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Atmosféru celého podujatia si môžete priblížiť z našich fotografií. 

       Viac tu: https://mladychemik.webnode.sk/chemicke-projekty/modrotlac/ev-gymnazium-bb-februar-2020 

    • Stretnutie s Marekom Hamšíkom
     • Stretnutie s Marekom Hamšíkom

     • V piatok 31. 1. 2020 sme pre našich žiakov pripravili pri príležitosti ukončenia prvého polroka prekvapenie v podobe besedy so slovenským futbalistom, Marekom Hamšíkom. Známy stredopoliar vstúpil do športovej haly za sprievodu hlasného skandovania a informáciami o svojom profesionálnom i osobnom živote doma aj v zahraničí zaujal mladších i starších žiakov, odfotil sa s triednymi kolektívmi a deti potešil svojím podpisom.

    • Šaliansky Maťko - okresné kolo
     • Šaliansky Maťko - okresné kolo

     • Dňa 30. 1. 2020 sa v Banskej Bystrici konalo okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí s názvom Šaliansky Maťko  J. C. Hronského. Našu školu reprezentovali dve šikovné žiačky, v prvej kategórii Simonka Bystrianska z 3.B a v druhej kategórii Vaneska Mackovičová z 5.B. Simonka Bystrianska získala krásne 1. miesto, a tak postúpila do krajského kola. Želáme jej, aby v ňom bola rovnako úspešná. 

    • Detská lesnícka univerzita
     • Detská lesnícka univerzita

     • Januárové stretnutie Detskej lesníckej univerzity malo dve časti. Najprv nám Ing. Lešo z Katedry aplikovanej zoológie a manažmentu zveri veľmi pútavo porozprával o poľovnej zveri a zásadách poľovníctva. Opäť sme sa dozvedeli veľa nového. Po prednáške nás autobus odviezol do Vígľašskej Huty - Kalinky, kde sme navštívili danieliu oboru. Daniele sme, žiaľ, videli len z diaľky a krátko, pretože ich veľký počet ľudí vyplašil a ušli. Ale aj napriek tomu sme si exkurziu na čerstvom vzduchu užili.

    • K výstave modrotlače v Rimavskej Sobote
     • K výstave modrotlače v Rimavskej Sobote

     • Ing. Lucia Dovalová

      • autorka výstavy, modrotlačiarka, učiteľka chémie a výtvarnej výchovy v ZŠ v Badíne.

      Krístína DovalováAnna Lehocká a Vanesa Berkyová

      • žiačky 9. ročníka ZŠ v Badíne.

      Modrotlači sme sa začali venovať v prvom rade ako chemici – skúmali a experimentovali sme s chemickým zložením špeciálnej modrotlačiarskej zmesi, rezervy/papu. Pokúšali sme sa pochopiť chemický princíp farbenia textilu vo farbiacom roztoku. Neskôr, keď sme chemickú stránku zvládli, pustili sme sa do výtvarného tvorenia. Naše modrotlačové vzory sú nanášané ručne štetcom, preto sú rozmanité a neopakovateľné. Látky sú farbené v prírodnom pigmente indigo so špecifickou tmavomodrou farbou.

      Venujeme sa tvorbe modrotlače podľa tradičného postupu a technológie, ale farbíme látky menších rozmerov, nie metráž. Uplatnenie našich produktov nachádzame v podobe aplikácií na oblečenie, bytový textil a doplnky, kabelky, šperky ...

      Výstava predstavuje prierez našej tvorby, ukážky jednotlivých modrotlačových dielok, ale aj celých kompletov či sérií modrotlače, ktoré sme spoločne pripravili. Okrem jednofarebnej modrotlače sa medzi našimi prácami nájde aj modrotlač dvojfarebná, ktorú je technicky náročnejšie pripraviť.

      Väčšinu modrotlačových diel tu vystavených sme pripravili špeciálne pre toto podujatie,

      výstavu MODROTLAČE

      v galérii Ganevia v Rimavskej Sobote.

      Výnimku tvoria niektoré modely na figurínach, ktoré navrhli a pripravili spomenuté dievčatá s pani učiteľkou na Festival študentských remesiel v Kežmarku. S touto kolekciou sme získali 1. miesto v celoslovenskej súťaži v rámci uvedeného festivalu. Počas vernisáže 17. januára 2020 modely predviedli dievčatá Klárika Dovalová, Karolínka Kántorová a Dadka Šolcová, žiačky 6. ročníka ZŠ v Badíne.

      Slovenská modrotlač bola 28. januára 2018 zapísaná do prestížneho zoznamu Nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. My sme hrdí, že sme sa túto starodávnu techniku zdobenia textilu naučili a že sa jej môžeme venovať. Želáme si, aby sa našlo viac nadšených ľudí, ktorí budú ochotní pochopiť čaro, vzácnosť a výnimočnosť modrotlače a nebudú si ju viac mýliť s obyčajnou potlačou modrého textilu bielou farbou.

      Návštevníkom výstavy prajeme príjemné chvíle pri prehliadke našej výstavy.

      Viac na: www.mladychemik.webnode.sk

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
   • riaditel@zsbadin.sk
   • ekonom@zsbadin.sk
   • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
   • Tajovského 2, 976 32 Badín
   • 35677813
   • 2020947885
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje