• Kurz Zaježová
     • Kurz Zaježová

     • Naša škola je jednou z ôsmich škôl na Slovensku, ktoré boli zaradené do pilotného projektu Voda pre budúcnosť. Stali sme sa zástupcami nášho kraja.

      Cieľom projektu je vybudovanie minimálne dvoch záhradných prvkov súvisiacich s vodou a ich následné využívanie počas vyučovania.

      Akčné školské tímy sa stretli vo vzdelávacom centre v Zaježovej, aby sa vďaka lektorom naladili na vodnú tematiku a získali nápady do ďalšej práce s kolegami a spolužiakmi. Naše ôsmačky Anetka a Natálka si kurz naplno užili a už sa tešia, ako zúročia nadobudnuté vedomosti a zručnosti.

    • Marec mesiac knihy
     • Marec mesiac knihy

     • Marec je už tradične mesiac, ktorý je venovaný knihám a čítaniu. Tento rok sme sa rozhodli, že v rámci osláv tohto sviatku spropagujeme školskú knižnicu, ktorá sa tento rok presťahovala do nových priestorov a výrazne obohatila svoj knižný fond o zaujímavé tituly. V priebehu týždňa od 21. do 25. 3. 2022 sa mohli naši žiaci zúčastniť viacerých podujatí.  

      Deviataci sa v troch svojich podcastoch venovali spolu so svojimi hosťami z radov učiteľského zboru knihám, knižnici a moderným knižným médiám. Ich Teencast si môžete vypočuť aj na youtubovom“ kanáli našej školy 

      Pre prvákov sme pripravili podujatie Deviataci čítajú prvákom, na ktorom sa naši najmenší zoznámili s priestormi knižnice, vypočuli si, ako sa Analfabeta Negramotná stratila v knižnici a deviataci pre nich pripravili aktivity, v ktorých si mohli overiť, ako sa kamarátia s písmenkami. 

      Sériu podujatí zavŕšil čitateľský maratón, počas ktorého učitelia na piatich rôznych miestach našej školy čítali počas prestávok ukážky z nových kníh zo školskej knižnice. Žiaci si mohli vypočuť v podaní pani učiteľky Kristíny Fekety ukážku z knihy Vzdialenosť medzi mnou a čerešňou, pani učiteľka Janka Michalčíková čítala z knihy Neplechy školníčky Agneše, v prístavbe pani učiteľka Nina Majlingová čítala ukážku z knihy Najhoršie deti na svete, pani učiteľka Mária Ťavodová čítala najmä starším žiakom príbeh Chlapca v pásikavom pyžame a pred knižnicou čítal pán učiteľ Ondrej Pastierik Metalurga. 

      Veríme, že už každý žiak našej školy vie, kde sa nachádza školská knižnica, a že ju všetci budeme pravidelne navštevovať nie len v marci, ale počas celého roka. 

     • Deň vody

     • Milí kamaráti,

      22. marec patril vode. Vyhodnotili sme týždňovú súťaž, v ktorej sme sa snažili nosiť si do školy na desiatu len čistú vodu.

      Vďaka tejto aktivite sme si pripomenuli, že tečúca voda z vodovodu nie je pre mnohých ľudí samozrejmosťou, a že jej nedostatok môže spôsobiť mnohé problémy pre zachovanie existencie ľudstva.

      Špeciálne chceme poďakovať triedam, ktoré sme vyhodnotili v tejto aktivite ako NAJ:

      Najlepší priemer dosiahla trieda 5. A.

      4. A sa dokonca jedenkrát podarilo doniesť si čistú vodu na 100%.

      Najväčší posun počas týždňa sme zaznamenali v triedach: 2. A, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B, 6. B, 7. A.

      Kolégium zelenej školy ďakuje samozrejme každému, kto sa snaží vodou šetriť a myslieť na tých, ktorí jej majú nedostatok.

    • Deň ľudovej rozprávky
     • Deň ľudovej rozprávky

     • V stredu 16. marca sme si pripomenuli deň narodenia významného zberateľa ľudovej slovesnosti Pavla Dobšinského. Žiaci 1. stupňa bližšie spoznali ľudovú rozprávku Soľ nad zlato, plnili rôzne úlohy, zahrali si divadielko, z vylúštenej tajničky sa dozvedeli, že lásku merať netreba a dokonca ochutnali aj chlebík so soľou. Výsledky ich snaženia si môžete pozrieť na nástenke vo vestibule školy alebo v našej fotogalérii.

    • Naši šikovní recitátori
     • Naši šikovní recitátori

     • V týždni od 15. do 18. marca sa na naši šikovní recitátori zúčastnili hneď dvoch významných podujatí. Od utorka do štvrtka sa konalo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín, na ktorom našu školu reprezentovali:

      • v prvej kategórii Matej Poliak (4. B) v poézii a Simon Mário Almáši (4. A) v próze,
      • v druhej kategórii Lukáš Ružbacký (5. A) v poézii a Kristína Palkechová (6. B) v próze,
      • v tretej kategórii Martin Kováč (7. A) v poézii a Nina Kapustová (8. B) v próze.

      Všetci predviedli vynikajúce výkony a Matej Poliak a Lukáš Ružbacký postúpili do ďalšieho kola, ktoré sa bude konať 25. 3. 2022.

      V piatok 18. 3. 2022 veľmi úspešne reprezentovala našu školu Karolína Kántorová (8. A), ktorá sa zúčastnila ako účinkujúca v programe Poézia naša milá venovanému Jankovi Kráľovi, ktorý organizovalo Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici.

      Všetkým recitátorom ďakujeme, že aj v týchto náročných kovidových časoch na sebe pracujú a rozvíjajú svoj vzťah ku knihám a umeleckému prednesu. Postupujúcim chlapcom srdečne blahoželáme a držíme palce do ďalších kôl.

    • Schránka dôvery
     • Schránka dôvery

     • V priebehu prvého marcového týždňa bola v priestoroch našej školy umiestnená nová poštová schránka, Schránka dôvery. Na tejto aktivite spolupracovali žiaci 6. A a 6. B triedy počas hodín občianskej náuky.

      Schránka dôvery bude slúžiť všetkým žiakom našej školy, ktorí potrebujú: pomôcť, poradiť, zdôveriť sa so svojimi pocitmi alebo upozorniť na nejaký problém. Schránka dôvery však slúži aj na vyjadrenie názorov, nápadov alebo zlepšení týkajúcich sa fungovania našej školy.

      V rámci tejto aktivity vypracovali šiestaci plagát, ktorý oboznamuje s významom a pravidlami Schránky dôvery, ako aj praktickými informáciami týkajúcimi sa vhadzovania odkazov. Žiaci plagát doplnili vlastnými kresbami a obrázkami.

      Medzi základné pravidlá, ktoré je potrebné pri písaní odkazov rešpektovať patrí: úprimnosť, dôvernosť, pravdivosť a slušnosť. Odkazy s neslušným obsahom sa nebudú riešiť. Schránka sa bude vyberať pravidelne, každý piatok a čítať jej obsah bude len jediná osoba z našej školy, liečebná pedagogička PaedDr. M. Urban Manková, PhD. Odkaz vhodený do Schránky dôvery môže byť anonymný. Ak však na vhodený odkaz očakávate odpoveď, vtom prípade sa podpíšte. Schránku dôvery nájdete umiestnenú na prízemí, v priestoroch chodby.

      Milí žiaci, Schránka dôvery je tu pre vás a teší sa na vaše odkazy a podnety.

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje