• Biologická olympiáda

     • Dňa 11. 1. 2022 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády kategórie C. Žiaci 8. a 9. ročníka si “zmerali sily” v teoreticko-praktickej časti. Do súťaže sa zapojilo 20 žiakov, z toho bolo 16 úspešných riešiteľov. Najlepšie sa umiestnili nasledovní žiaci: 

      1. miesto – Martin Magula, VIII.A 
      2. miesto – Juraj M. Almáši, VIII.B 
      3. miesto – Natália Lapinová, VIII.B 

      Prví dvaja postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 10. 2. 2022. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť, víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce. 

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Tak ako každý rok, aj v školskom roku 2021/2022 sa uskutočnilo dňa 26. 11. 2021 školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa ho celkovo 18 žiakov, z toho šesť žiakov v kategórii 1A a 12 žiakov v kategórii 1B.

      Písomná časť olympiády pozostávala z troch častí:

      1. čítanie s porozumením,
      2. posluch s porozumením,
      3. gramaticko-lexikálny test s doplňovaním.

      Ústna časť pozostávala z týchto častí:

      1. opis obrázka/vymyslenie krátkeho príbehu,
      2. voľné rozprávanie na konkrétnu tému.

      Zo školského kola sa podarilo postúpiť do okresného kola, ktoré sa uskutoční dňa 19. 1. 2022, v každej kategórii dvom žiakom:

      kategória 1A: Patrik Palkech (7. B) a Vanessa Mackovičová (7. B)

      kategória 1B: Nina Kapustová (8. B) a Mariana Kocmanová (9. ročník)

      Všetkým zúčastneným sa chceme poďakovať za účasť, víťazom blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnom kole.  

     • Dejepisná olympiáda

     • Aj v týchto sťažených kovidových podmienkach sa snažíme pokračovať v normálnom školskom živote, ku ktorému patrí aj účasť na predmetových olympiádach. Vzhľadom na to, že od decembra sme sa opäť vzdelávali dištančne, muselo školského kolo dejepisnej olympiády prebehnúť online. Žiaci 6. až 9. ročníka súťažili v štyroch kategóriách. Do okresného kola postúpili vždy dvaja najlepší z každej kategórie:

      kategória C - Michaela Borošová 9. r. a Martin Korytiak 9. r.

      kategória D - Tomáš Kerata 8. B a Juraj M. Almáši 8. B

      kategória E - Ema Zacharová 7. B a Lucia Poliaková 7. A

      kategória F - Paulína Končoková 6. A a Daniela Leštáková 6. A

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a postupujúcim prajeme veľa úspechov v nasledujúcich kolách súťaže.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • riaditel@zsbadin.sk
    • ekonom@zsbadin.sk
    • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2, 976 32 Badín
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje