• Programujeme s micro:bitom
     • Programujeme s micro:bitom

     • Vo štvrtok 20. 1. 2022 sa naši žiaci mali možnosť zúčastniť workshopu Programujeme s microbitom. Lektori priniesli do školy microbity pre všetkých štvrtákov a piatakov, ktorí sa workshopu zúčastnili. Žiaci si vyskúšali naprogramovať malé šikovné zariadenia a prejavili záujem pracovať s microbitmi aj v budúcnosti.

     • Burza stredných škôl

     • Milí rodičia,

      Banskobystrický samosprávny kraj Vás pozýva na podujatie „Online burza stredných škôl BBSK“, zamerané na predstavenie a výber strednej školy pre žiakov základných škôl v našom kraji.

      Cieľom podujatia je  prezentovať všetky  prihlásené stredné školy v Banskobystrickom kraji. Žiaci základných škôl, ale aj ich rodičia sa prostredníctvom pripravených príspevkov dozvedia viac o možnostiach štúdia na stredných školách, podmienkach  prijatia, priebehu prijímacích skúšok aj o následnom  uplatnení. 

      Podujatie sa bude realizovať  v dňoch 9.2. – 18.2.2022 -  prostredníctvom YouTube a online diskusií  pre žiakov a  rodičov priamo so zástupcami jednotlivých stredných škôl.

      Harmonogram podujatia prikladáme v prílohe.

    • „Zamotaný v sieti“
     • „Zamotaný v sieti“

     • O tom, ako sa nezamotať na sociálnych sieťach prišla žiakom štvrtých ročníkov porozprávať policajtka zo skupiny prevencie VO OR PZ v Banskej Bystrici. Otvorená diskusia so žiakmi bola použitá ako prvok primárnej prevencie. Tá je zameraná na populáciu všeobecne a dá sa charakterizovať ako prvotné predchádzanie ohrozujúcim javom, preventívne pôsobenie na objekty, ktoré ešte neprišli do kontaktu so sociálnou patológiou. Predpokladá vytváranie, získavanie a upevňovanie príslušných vedomostí, sociálnych zručností, návykov smerujúcich k podpore zdravia a k pestovaniu zdravého štýlu života.

      Žiaci si overili svoje znalosti o bezpečnom používaní internetu, živo diskutovali a dozvedeli sa nielen o tom, ako majú bezpečne komunikovať cez internet, ale čo robiť a na koho sa obrátiť v prípade, že sa ocitnú v situácii, kedy potrebujú poradiť alebo pomôcť. 

     • Biologická olympiáda

     • Dňa 11. 1. 2022 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády kategórie C. Žiaci 8. a 9. ročníka si “zmerali sily” v teoreticko-praktickej časti. Do súťaže sa zapojilo 20 žiakov, z toho bolo 16 úspešných riešiteľov. Najlepšie sa umiestnili nasledovní žiaci: 

      1. miesto – Martin Magula, VIII.A 
      2. miesto – Juraj M. Almáši, VIII.B 
      3. miesto – Natália Lapinová, VIII.B 

      Prví dvaja postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 10. 2. 2022. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť, víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce. 

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Tak ako každý rok, aj v školskom roku 2021/2022 sa uskutočnilo dňa 26. 11. 2021 školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa ho celkovo 18 žiakov, z toho šesť žiakov v kategórii 1A a 12 žiakov v kategórii 1B.

      Písomná časť olympiády pozostávala z troch častí:

      1. čítanie s porozumením,
      2. posluch s porozumením,
      3. gramaticko-lexikálny test s doplňovaním.

      Ústna časť pozostávala z týchto častí:

      1. opis obrázka/vymyslenie krátkeho príbehu,
      2. voľné rozprávanie na konkrétnu tému.

      Zo školského kola sa podarilo postúpiť do okresného kola, ktoré sa uskutoční dňa 19. 1. 2022, v každej kategórii dvom žiakom:

      kategória 1A: Patrik Palkech (7. B) a Vanessa Mackovičová (7. B)

      kategória 1B: Nina Kapustová (8. B) a Mariana Kocmanová (9. ročník)

      Všetkým zúčastneným sa chceme poďakovať za účasť, víťazom blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnom kole.  

     • Dejepisná olympiáda

     • Aj v týchto sťažených kovidových podmienkach sa snažíme pokračovať v normálnom školskom živote, ku ktorému patrí aj účasť na predmetových olympiádach. Vzhľadom na to, že od decembra sme sa opäť vzdelávali dištančne, muselo školského kolo dejepisnej olympiády prebehnúť online. Žiaci 6. až 9. ročníka súťažili v štyroch kategóriách. Do okresného kola postúpili vždy dvaja najlepší z každej kategórie:

      kategória C - Michaela Borošová 9. r. a Martin Korytiak 9. r.

      kategória D - Tomáš Kerata 8. B a Juraj M. Almáši 8. B

      kategória E - Ema Zacharová 7. B a Lucia Poliaková 7. A

      kategória F - Paulína Končoková 6. A a Daniela Leštáková 6. A

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a postupujúcim prajeme veľa úspechov v nasledujúcich kolách súťaže.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2 976 32 Badín Slovakia
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje