• Dni duševného zdravia v Banskej Bystrici
     • Dni duševného zdravia v Banskej Bystrici

     • PsychoLog-in v spolupráci s ECAV BB a BBSK Vás pozýva na 1. ročník Dní duševného zdravia v Banskej Bystrici. Témy sa viažu k rodičovstvu, zdravej výchove a ich vplyvom na duševný vývin detí. V nedeľu 5. a 19. septembra 2021 sa budú konať moderované rozhovory s vynikajúcimi odborníkmi v oblasti duševného zdravia prof. MUDr. Jozefom Haštom, PhD. - psychiater, psychoterapeut, výskumník, autor odborných publikácií a MUDr. Petrom Pöthem - psychiater, odborník na oblasť duševného zdravia detí, psychoterapeut. Srdečne ste vítaní!

     • Oznam pre rodičov

     • Vážení rodičia,

      od 1. 8. 2021 končia dotácia na stravu, tzv. „obedy zadarmo“. O dotáciu na stravu môžu požiadať rodičia na dieťa, ktoré žije v domácnosti:

      1. Kde ani jeden z rodičov nepoberá daňový bonus na dieťa (ide o nezamestnaných rodičov) – túto skutočnosť treba doložiť čestným prehlásením oboch rodičov.

      2. Dieťa žije v domácnosti, ktorej sú vyplácané dávky v hmotnej núdzi – túto skutočnosť treba doložiť potvrdením z úradu práce.

      Ak máte záujem, aby Vaše dieťa dostávalo dotáciu na stravu v školskom roku 2021/2022, hore uvedené skutočnosti nahláste pani riaditeľke emailom na riaditel@zsbadin.sk do 8.8.2021.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín
    • 048/418 26 32 - ZŠ zborovňa 0911 717 381 - riaditeľka 048/418 26 15 - MŠ - malá a stredná trieda 0911 317 381 - MŠ - trieda predškolákov (Skalica)
    • Tajovského 2, 976 32 Badín Slovakia
    • 35677813
    • 2020947885
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje